Databáze českého amatérského divadla

Texty: SČDO - Z usnesení XIV. svazové konference SČDO, konané 19. 9. 2009. AS 2010, č. 1, s. 11

Z usnesení XIV. svazové konference SČDO

Ze zápisu a písemného usnesení konference
připravila Pavlína Schejbalová

Konference SČDO proběhla 19. září 2009 v Kulturním domě v Libici nad Cidlinou. Schválila prodloužení funkčního období svazu na pět let a dále zprávu o činnosti svazu za uplynulé čtyřleté funkční období přednesenou předsedou J. Hejralem, doplněnou zprávami o činnosti Skupiny amatérských loutkářů, o výchovně-vzdělávací činnosti svazu, o národních přehlídkách vyhlašovaných SČDO (Pohárek, Kandrdásek, Jednoaktovka, Divadlo jednoho herce a Krakonošův divadelní podzim) a zprávu o hospodaření svazu za uplynulé funkční období.
Dále byla přednesena zpráva revizní komise, včetně návrhu na udělení absolutoria odstupujícímu předsednictvu, které v rámci konference pak bylo uděleno, stejně jako morální ocenění zasloužilým ochotníkům.
Konference také projednala činnost oblastních předsednictev, zejména otázky podpory jednotlivých přehlídek vyhlašovaných SČDO. Uložila předsednictvu rozpracovat záměr vyhlásit novou soutěžní přehlídku vystoupení scénického čtení a problematiku týkající se členských příspěvků.
Jedním z nejpodstatnějších bodů jednání bylo zvolení nového předsednictva SČDO, které dále rozhodlo o funkcích: předseda Josef Hejral, místopředsedové Jan Pém a Jaroslav Vondruška, hospodářka Hana Kalašová, tajemnice Ludmila Panenková, další členové sekretariátu kromě jmenovaných: Jiří Hraše, Jan Müller, Jaromír Kejzlar, Vlastimil Ondráček, Pavel Panenka a Hana Šiková, revizní komise: Jiří Bušina (předseda), Eva Dědičová, Jan Suchý. Ostatní členové předsednictva: Hana Dohnalová, Aleš Hořínek, Vladimíra Koďousková, Ivo Kolařík, Jan Koráb, Olga Müllerová, Ladislav Novák, Josef Samec, Marie Veřmiřovská, Dušan Zakopal.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':