Databáze českého amatérského divadla

Texty: Olomouc, opona, zpráva O.Vítkové

Ak.mal.Oluša Vítková
Textilní výtvarnice
Praha 6, Pionýrů 41
T e c h n i c k á z p r á v a

• realizaci
h l a v n í o p o n y
pro Státní divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci

A. V ý t v a r n é ř e š e n í

Hlavní oponu pro Státní divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci jsem komponovala v souladu s renovovaným interiérem hlediště jako jeho výtvarnou dominantu. Barevné ladění jsem přizpůsobila novému řešení interiéru, barevnou škálu jsem však volila tak, aby slavnostní opona působila hřejivým a radostným pocitem.

Námětem tapiserie je hold městu Olomouci, jeho slavné tradici i současnému budování a rozvoji. Obraz města stylizovaný do historického znaku šachované orlice zachycuje charakteristické architektonické prvky města vyrůstajícího z rozoraných lánů úrodné a kvetoucí Hané, jejímž symbolem je kytice klasů, svázaná stuhou.

Se zřetelem k výjimečné velikosti této tapiserie jsem při výtvarném řešení využila šachování orlice ve znakovém zobrazení města k členění obrazu na osm svislých pruhů (dvaatřicet polí), takže opona mohla být tkána po částech, jež při konečném sešití ve švech jen lehce zvýraznily základní členění kompozice, zachovávajíce dojem velkého celku.

B. T e c h n o l o g i c k ý p o s t u p

Oponu jsem tkala sama ručně, po částech na svislém gobelínovém stavu, který jsem si zvláště pro tento účel dala vyrobit, o šířce válců 315cm, což mi umožňovalo tkát vedle sebe vždy dva svislé pruhy, tj. čtvrtinu tapiserie. Pro základní orientaci při tkaní jsem zpracovala karton, který byl upevněn ke stavu a zasunut za osnovní nítě. Tapisérie je utkána ze dvou druhů kobercové vlny (Melis a Uran) a z menšího množství viskózní střiže pro lesklé plochy (Duo). Materiál dodal Bytex, n.p. ve Vratislavicích n/Nisou. Osnovu tvoří celkem 1380 osnovných nití, které jsem sama stáčela (vždy ze dvou kroucených přízí) v provazce o vysoké pevnosti (8,99kg) a pružnosti (24,35%). Celková nosnost takto zpracované osnovy činí tedy více než 12 tun. (Zkoušky provedl Výzkumný ústav zušlechťovací ve Dvoře Králové nad Labem). V útku jsem použila čistou kobercovou vlnu Uran. Tapiserie není tkána klasickou rypsovou gobelínovou technikou.


- 2 –

Pro výtvarné vyjádření námětu jsem zvolila 5 různých druhů základních textilních vazeb, které mně svým vzhledem, rozmanitostí struktury, plastičností a tektonickými řády umožnily pojednat plochu reliéfně, obohatit její barevnou škálu a vyjádřit tak kontrastněji různou povahu vedle sebe stojících zobrazených tvarů.

Použitá technologie tkaní a kvalita materiálu zabezpečuje dokonalé zachování celkového tvaru opony vzhledem k vysoké nosnosti opony v poměru k váze tapiserie (135kg). Osnovní provazce nesou celou oponu, která je za ně přivázána na ocelové trubce jevištního tahu. Volně zavěšená hlavní opona sjíždí na tomto tahu svisle a provaziště do prostoru jevištního portálu, jehož otvor zcela vykrývá. Zavěšení je provedeno tak, aby mírné zvlnění osnovy zdůrazňovalo měkkost a splývavost textilního materiálu. Opona je zezadu opatřena lehkou podšívkou z umělého vlákna, dole punčoškou z režného plátna s protaženým zátěžným řetězem.

C. T e c h n o l o g i e b a r e v

Tapiserie je desetibarevná. Vlnu i viskosní střiž jsem barvila sama 1:2 metalkomplexními ostalanovými barvivy s použitím kyselých barviv k docílení výraznějších tónů. Stálost vybarvení vzorků na světle je 5. až 6. stupně podle ČSN, takže barevná stálost je plně zabezpečena. Stálost v praní při 60°C je 3. až 4. stupně podle ČSN. Zkoušky provedl Výzkumný ústav zušlechťovací ve Dvoře Králové nad Labem. Opona byla po dokončení napuštěna speciálním ochranným prostředkem Kulan WA – neu, který chrání tkaninu bezpečně také proti molům a plísním a působí dále i po případném čištění tapiserie.

D. T e c h n i c k é ú d a j e

Skutečná šířka opony je 11,70m, výška 7,50m, její celková plocha tedy činí 87,75 m2. Původně stanovené rozměry, odpovídající přesně portálovému otvoru (10,62m x 7,40m = 78,588 m2) byly oproti zadání dodatečně na žádost investora zvětšeny, aby opona při manipulaci dokonale vykrývala po stranách i v podhledu průhled portálem, aby nedocházelo k nežádoucímu odkrytí podhledů na scénu. Rozšířený okraj jsem utkala hladce v odpovídajícím barevném odstínu. Plocha opony se tímto řešením zvýšila oproti původní zakázce o 12%. Celková váha opony bez podšívky a řetězu činí 125 kg. Tapiserie tvoří přes 3 miliony vazných bodů.


E. U d r ž o v á n í a č i s t ě n í

Opona musí být volně spouštěna a vytahována tak, aby se nedotýkala jiných předmětů, a musí být chráněna před poškozením vazby (zejména ostrými předměty). Vzhledem k prašnosti jevištního prostoru nemůže být opona při denním užívání ochráněna před prachem; je však třeba, aby při prašných pracích na jevišti a v provazišti, při generálních úklidech a v období divadelních prázdnin byla vhodným způsobem přikryta.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':