Databáze českého amatérského divadla

Texty: Putování od maškar...až k amatérskému divadlu dneška - česky

Průvodce Muzeem českého amatérského divadla na zámku v Miletíně má dlouhý titul, charakterizující cestu ochotnického divadla třemi staletími. Zní:
Putování od maškar k divadlu z libosti, přes ochotnické hnutí k divadlům svítícím do tmy, až k amatérskému divadlu dneška. Muzeum vzniklo dobrovolnou péčí občanského sdružení amatérů v roce 2006 za významné podpory Ministerstva kultury České republiky a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Praze a také díky mecenášskému kroku majitele místního zámku. (Strana a-b.)

Publikace je uvedena názory předních českých teatrologů, kteří vítají uskutečnění smělé myšlenky vytvořit expozici, která je prvním muzeem českého nejen ochotnického divadelnictví v zemi s významnou divadelní tradicí. (Strana c-d.)

V úvodní expozici nazvané Kouzelný svět divadla vítá návštěvníky slon vysockých ochotníků z tradiční inscenace Cesty kolem světa za 80 dnů, soubor reprodukcí malovaných opon a dokladů, jak se postupně měnila ochotnická jeviště pod názvem Prkna, která znamenají svět. "Od časů venkovského jeviště na sudech, zakrytých prkny často vypůjčenými z žebřiňáků jednotlivých hospodářů, cesta vedla přes přenosná jeviště hospodských sálů až k zřizování stálých jevišť a k výstavbě divadel." (Strana e-f.)

Návštěvník vstupuje na miniaturní jeviště, kde se může seznámit se všemi kouzly vzniku představení. Od líčení, kostýmování, po nasvícení jeviště, vytváření zvukových efektů až po vytažení opony. (Strana g-h.)

Prohlídka potom pokračuje podrobnějším seznámením s jednotlivými etapami vývoje ochotnického divadla:
Obyčejové tradice a lidová religiozita - základní prameny lidového divadelnictví. (Strana i-j.)
Prameny zvyků a obyčejů, divadla sousedského se začaly slévat se zážitky z rozkvétajícího pražského měšťanského divadla, s divadlem ve službách řádových škol, s divadlem pěstěným šlechtickými rody na zámcích. (Strana k-l.)
Divadlo národního obrození. Od počátku 19. století se stávalo divadlo, inspirováno prvními českými divadelními představeními v Praze, nejen místem oblíbené zábavy, ale i tribunou sílícího českého národního hnutí. (Strana m-n.)
Druhá polovina 19. století byla svědkem nebývalého rozmachu ochotnické divadelní činnosti. Spolkový zákon (1867) otevřel cestu zakládání spolků a vidina stavby Národního divadla byla mocným podnětem neúnavné činnosti stovek nově se tvořících a organizujících se divadelních spolků i divadelních odborů nejrůznějších organizací. (Strana o-p.)
Od šedesátých let 19. století se začalo ochotnické divadlo diferencovat. Základním proudem se stalo divadlo měšťanské, o slovo se hlásilo divadlo dělnické, začalo se hrát málem v každé vesnici. Tato diferenciace se projevovala čím dále tím více: ve složení souborů, v přístupu k výběru her, k jevištnímu provedení a také ve složení obecenstva. (Strana r-s.)
Založení přehlídky Jiráskův Hronov (1931) bylo impulsem k vytvoření řady oborových, regionálních ale i lokálních divadelních akcí, které se postupně stávaly příležitostí nejen k prezentaci souborů, ale i k výměně zkušeností a k vzdělávání. (Strana t-u.)
Únorový komunistický převrat v roce 1948 znamenal konec spolkové činnosti, nastalo období převodu souborů pod masové organizace, ovlivňování ochotnické dramaturgie, rozpadu souborů. (Strana v-z)
Pozvolna se vyvíjely nové formy péče o zvýšení kvality ochotnického divadla organizováním vzdělávacích akcí, vznikem studií při profesionálních divadlech a rozvojem malých jevištních forem. (Strana )
Čas "normalizace" (1970-1989) byl časem paradoxů prohlásil Prof. PhDr. Jan Císař, teoretik divadla, významný vzdělavatel amatérských divadelníků konce 20. století. Napsal: V čase, kdy v české kultuře a českém umění zavládly deformace, se české amatérské divadlo jednou svou složkou dokonce vzepjalo k vrcholným výsledkům, které inspirativně vstupovaly do vývoje celého českého divadla a někdy mu otvíraly nové cesty. ( Cesty českého amatérského divadla, s. 283 ).
Relativní nezávislost a volnost amatérismu byly příležitostí k rozvoji talentu pozdějších významných profesionálních tvůrců. (Strana )
Zásadní změnou procházelo divadlo hrané dětmi. Od předvádění dětských dovedností přecházelo k dramatické výchově, pěstované zvláště v síti základních uměleckých škol. (Strana )
Amatérské divadlo se rozvíjí v řadě druhů a oblastí, jejichž nejlepší představitelé se setkávají na přehlídkách a s nimi spjatých seminářích. Jsou to:
činoherní a hudební divadlo, experimentující divadlo, amatérské loutkářství, umělecký přednes a divadla poezie, dětské divadlo a recitace, studentské divadlo, venkovské divadelní soubory, scénický tanec, činoherní divadlo pro děti, jednoaktové hry, divadelní monology a dialogy, pantomima a pohybové divadlo. Tradiční festival amatérského divadla Jiráskův Hronov (založen v roce 1931) je potom každoroční přehlídkou jednotlivých druhů a oblastí divadla. (Strana )

V kapitole Paměť ochotnického divadla publikace informuje o Databázi českého amatérského divadla, průběžně soustřeďující a zpracovávající dokumentaci činnosti na adrese http://www.amaterskedivadlo. (Strana )
Časopis Amatérská scéna zachycuje a hodnotí současnou produkci. Součástí časopisu je příloha d' artaman, informující o aktuálně organizovaných přehlídkách.
http://www.amaterskascena. (Strana )

České amatérské divadlo je součástí mezinárodního společenství AITA/IATA.

Podrobné informace o počinech v jednotlivých oblastech českého amatérského divadla jsou uvedeny na specializovaných internetových stránkách:
Dramatická výchova http://www.drama.cz
Loutkové divadlo
Scénický tanec http://www.scenicky-tanec.cz

Soubory i jednotliví zájemci jsou organizováni v občanských sdruženích:
Svaz českých divadelních ochotníků SČDO
Asociace divadelních amatérů ADA http://ada-divadlo.wz.cz/
Volné sdružení východočeských divadelníků VSVD http://www.vsvd.cz
Sdružení pro tvořivou dramatiku http://www.drama.cz/std,
Muzeum českého amatérského divadla, o. s. http://miletin.amaterskedivadlo.cz

Rozvoji amatérského divadla pomáhají organizace zřizované státní správou:
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu http://www.nipos-mk.cz/
ve svém útvaru ARTAMA http://www.nipos-mk.cz/artama.asp
za pomoci odborných rad organizuje přehlídky jednotlivých oborů, vydává časopisy a odborné publikace.
V Královéhradeckém kraji podobnou funkci plní zařízení IMPULS. http://www.impulshk.cz

V kapitole Procházka Miletínem vám představujeme městečko s tisícem obyvatel, ve kterém spatřil světlo světa Karel Jaromír Erben, tvůrce jednoho z nejhodnotnějších uměleckých děl české literatury 19. století Kytice. V rodném domku naleznete zajímavou expozici. (Strana )

Divadelní soubor se stal se organizátorem bohatého divadelního života obce i místem setkávání a tvůrčích dílen východočeských ochotníků. (Strana )

Městečko s významnými památkami: kostel Zvěstování Panny Marie, zvonice, soubor barokních soch ze začátku 18. století, sklepy vybudované ve skalním masivu v první polovině 13. století řádem německých rytířů, nabízí se i procházka do nedalekých Miletínských lázní. (Strana )

Nejznámějším objektem města je cukrárna proslavená perníčky nazvanými Miletínské modlitbičky. A v Sousedském domě zase můžete ochutnat miletínské pivo, vařené jen pro pochutnání v Miletíně. (Strana )

Radujeme se z Vaší návštěvy a těšíme se, že nám povíte jak se Vám líbilo v Miletíně, že se nám svěříte s dojmy z návštěvy Muzea - nebo nám ještě napovíte, kde bychom se o působení českých ochotníků mohli něco nového dozvědět.

Pište na adresu Email muzeummiletin.seznam.cz

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související www odkazy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':