Databáze českého amatérského divadla

Texty: Úhlejov: Dějiny ochotnického divadla Úhlejov. Zpracoval Petr Valenta, 2011

Dějiny ochotnického divadla Úhlejov

Roku 1890 souhlasila místní školní rada v Chroustově s pořízením
divadelního jeviště pro místní ochotníky celé školní obce – Chroustov, Úhlejov, Želejov. Úhlejovští ochotníci si toto jeviště vypůjčovali za mírný poplatek. V roce 1901 byl založen Sbor dobrovolných hasičů na Úhlejově.

Po příchodu Antonína Růžičky , který jako jednatel hasičského sboru ujal se svoji funkce, nastal ve spolkovém životě zdejšího sboru čilejší ruch. Prvním krokem k tomu bylo, že sbor vyzvedl si divadelní jeviště v Chroustově . Jeviště pořízené v devadesátých letech 19 století bylo společným majetkem ochotníků celé školní obce. Před I. světovou válkou hrávalo se vždy na Chroustově , za snaživého režiséra řídícího učitele Jana Schrimpfa.

První divadelní představení bylo sehráno dne 4. ledna 1903 - hra
„Mistr Bedrník a jeho chasa“, kterou režiroval řídící učitel Jan Schrimpf z Chroustova s čistým výnosem 19,96 Kč.
Dne 6. ledna 1904 byla sehrána divadelní hra
„Paličova dcera“ a ještě týž rok společně sehrána divadelní hra
„Zuzančin pan kaprál“ a výtěžek rozdělen mezi sbory po 9,65 Kč.

Po roce 1904 činnost ochotníků z neznámých důvodů ustala – důvody se nepodařilo zjistit
a obnovena byla až po I. světové válce.

V roce 1902 byla postavena „Zavadilka „, hostinec, který značně ovlivnil další vývoj ve společenském a kulturním životě v obci. V roce 1901 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Úhlejově.

1919

První hra, která byla dna 28. prosince 1919 sehrána v hostinci
„Na Zavadilce“ byla „Bílá Myška“ fraška o 4 jednáních od Frant. Hlavatého . Hrubý příjem činí 245 Kč 40 hal.
Účinkující
Holek Karel čp. 45
Čeřovský František čp. 12 Jákl Bohumil čp. 42
Kracík Josef ml. čp. 13 Mistr Vojtěch čp. 6
Šorm Jaroslav čp. 40 Čapková Božena čp. 17
Růžička Antinín čp. 28 Voňková Františka čp. 15
Jákl Josef čp. 14 Voňková Anna čp. 15
Šormová Pavlína čp. 40 Jáklová Marie čp. 47

Jeviště a kulisy byly zapůjčeny na Chroustově za poplatek 10,- Kč.

1920
V roce 1920 sehrány divadelní hry „Hospodář a výměnkář“ s čistým výnosem
76,50 Kč a divadelní hra „Z manželského ráje“ s výnosem 103,80 Kč.

1922

Kroužek ochotníků hasičského sboru sehrál dne 19. března 1922
divadelní hru „Hrany“ drama o 5 jednáních od Petra Fingala.
Dne 17. dubna 1922 divadelní hru „To byla noc“ veselohra o 3 jednáních od Josefa Skružného. Čistý zisk z těchto her činil 571,- Kč. Obnos tento byl věnován na nové zvony, které byly zrekvírovány pro válečné hospodářství v první světové válce.

1923

Kroužek ochotníků hasičského sboru sehrál v tomto roce - dne 1. ledna 1923 divadelní hru „ Tatínkovi juchty“ fraška o dvou jednáních od K. Malinského. Hrubý příjem
činí 220,- Kč.
Dne 4. března 1923 divadelní hru „Osudem zrazeni“ drama o třech jednáních od Ferd. Olivy. Hrubý příjem 297,- Kč.
Dne 2. dubna 1923 divadelní hru „Sňatek na zkoušku“- Vydlužená rodina, fraška o třech jednáních od J. E. Šlechty.Hrubý příjem 280,- Kč.
Dne 16. prosince 1923 divadelní hru „Zápas o nevěstu“ fraška o třech jednáních od Ferd. Olivy. Hrubý příjem 334,- Kč.

Dosud hrál čilý divadelní odbor hasičského sboru na společném jevišti, z kterého byl za každou hru odváděn poplatek 10,- Kč. Pak zde byl dovoz jeviště z Chroustova atd. Jeviště již značně opotřebované a staré přes 30 roků nevyhovovalo.

Vzhledem k tomu, že nás občanstvo zdejší při všech hrách vždy četně navštěvovalo, usnesla se správa sboru na zřízení nového jeviště. Poměry finanční byly slabé a proto bylo ujednáno požádati o veřejnou sbírku celou obec, kterou dne 17.prosince 1923 provedl velitel sboru František Špůr a pokladník sboru Josef Jákl čp. 27 a darovali :

Seznam dárců :

- Machek František čp. 1 20,-Kč
- Čeliš František čp. 2 20,-Kč
- Štefan František čp. 3 2,-Kč
- Helingr Jan čp. 3 3,-Kč
- Mistr Tomáš čp.4 2,-Kč
- Střihavková Marie čp. 7 20,-Kč
- Bělina Jan čp.9 20,-Kč
- Machek Václav čp.10 5,-Kč
- Kracík Josef čp.13 10,-Kč
- Jákl Josef čp.14 100,-Kč
- Pavelka František čp.18 20,-Kč
- Šorm Josef čp. 19 20,-Kč
- Půš Josef čp. 20 20,-Kč
- Festa Antonín čp.21 10,-Kč
- Špůr František čp.22 5,-Kč
- Charvátová Marie čp.23 2,-Kč
- Machek Antonín čp.25 2,-Kč
- Křeček Václav čp.25 2,50Kč
- Machek Jan čp.26 2,-Kč
- Jákl Josef čp.27 3,-Kč
- Růžička Antonín čp.28 5,-Kč
- Haman Jaroslav čp.29 5,-Kč
- Růžička Josef čp.30 10,-Kč
- Jákl Alois čp.31 2,-Kč
- Čeřovský Josef čp.32 5,-Kč
- Jáklová Marie čp.33 5,-Kč
- Jákl Václav čp.33 5,-Kč
- Mádle Josef čp.34 20,-Kč
- Petr Čeněk čp. 35 10,-Kč
- Kulhánková Fr. čp.36 1,-Kč
- Kulhánek František čp. 37 2,-Kč
- Janák Petr čp. 39 20,-Kč
- Šorm Josef čp. 40 5,-Kč
- Jákl Antonín čp. 42 5,-Kč
- Jákl Antonín st. čp.42 5,-Kč
- Šubrt František čp.43 4,-Kč
- Imlauf Václav čp.44 -
- Nosef Josef čp.45 2,-Kč
- Kulhánek Josef čp.46 10,-Kč
- Jákl Jan čp.47 30,-Kč
- Mikulka Jan čp.48 3,-Kč
- Munzar František čp.49 20,-Kč
- Čeřovský Fr. Trotinka - 10,-Kč
ÚHRNEM 472,50 Kč

- Voňka Bohumil čp.15 dar dříví na kostru
- Čapek Emanuel čp. 12 dar dříví na kostru
- Imlauf Václav čp. 44 dar dříví na kostru
- Čapek František čp. 16 dar dříví na prkna
- Čapek Jan čp.17 dar dříví na prkna
- Plecháč Emanuel čp. 11 dar dvě prkna 6m
- Mikulka Jan čp. 38 dar dvě prkna 6m
- Jákl Václav - tesař čp.24 práci
- Holek Karel – kolář čp. 45 práci
- Střihavka Josef dovoz dříví
- Voňka Boh. dovoz dříví
- Plecháč Em. dovoz dříví

Dne 26. prosince 1923 sjednána smlouva s akad. mal. Milošem Středou z Miletína , který se uvolil vypracovati jeviště se šesti proměnami včetně plátna a práce truhlářské za cenu 2.777,94 Kč. Celkem stálo pořízení jeviště v hotovosti 2.970 Kč 94hal. Scházející obnos 1.000,- Kč půjčil bezúročně Čeliš František čp. 2 .

1924
Počátkem roku 1924 bylo celé jeviště včetně kulis a opony malířem dekorací Milošem Středou z Miletína zhotoveno.

Datum narození: 27.11.1892 Místo narození: Jablonec n. N.
Datum úmrtí: 8.4.1971 Místo úmrtí: Hořice
Uměleckoprůmyslový výtvarník a malíř divadelních dekorací v Hořicích v Podkrkonoší.
1907-1911 se učil 4 roky v Hanáckém malířském atelieru Františka Sklenáře v Přerově (rok ), pak v Frant. Bubeníčka v Olomouci (kostelní práce), v malírně v divadle v Praze-Vinohradech.
Po první světové válce se usadil v Miletíně u Hořic.
Maloval nejen divadelní dekorace, ale i opony s vlasteneckými a historickými náměty. Tvořil pro široký okruh divadelních spolků. Pro dekorace si zajížděli až z Jičínska, Kopidlnska a Jaroměřska. Namaloval přes 300 divadelních jevištních výprav.
Autor opon pro divadelní soubory: Bělá u Pecky, Chotěborky, Lanžov, Miletín, Mžany, Třebihošť, Úhlejov aj. Obliba jeho prací stoupala zejména koncem třicátých let, kdy přesídlil do Hořic.
V Hořicích pak působil po několik let též jako vedoucí scény loutkového divadla.
Po roce 1948 byla již divadelní činnost na venkově značně omezena, rovněž tak pohasl zájem o nákup obrazů. Malované obrazy nahrazovala grafika a jiné reprodukční malířské techniky.
Miloš Středa proto přijal místo sociálního pracovníka na novobydžovském okrese, odkud odešel do důchodu.
Miloš Středa (1892 Jablonec nad Nisou - 1971 Hořice) uměleckoprůmyslový výtvarník a malíř divadelních dekorací. V letech 1907–1911 se učil v malířském atelieru Františka Sklenáře v Přerově, poté působil u Františka Bubeníčka v Olomouci (kostelní práce) a v malírně Vinohradského divadla v Praze. Ve dvacátých letech 20. století založil malířský divadelní ateliér v Miletíně a vybavoval kulisami, prospekty a oponami ochotnická jeviště v okolí. Působil i jako ředitel loutkového divadla V Hořicích.
Zpracoval Bronislav Pražan v databázi českého ochotnického divadla.

Dne 27. února 1924 bylo zřízeno nové jeviště přímo v sále hostince „Na Zavadilce“
Kroužek ochotníků hasičského sboru sehrál dne 2. března 1924 poprvé na novém jevišti divadelní hru „Pro zlatý poklad republiky“ veselohra o třech jednáních od Ferdinanda Olivy.
Hrubý příjem 336,20 Kč. Masopustní úterý 4.března 1924 hra tato opakována podruhé. Hrubý příjem 50,-Kč.
Dne 30. března 1924 divadelní hru „Písmákova dcera“ obraz ze života o třech dějstvích od Františka Rutha.

Kulisy a celé jeviště bylo po představení ukládáno do hasičské zbrojnice.

1925

Kroužek ochotníků hasičského sboru sehrál dne 1.ledna 1925 divadelní hru
„Staré hříchy“ veselohra o třech jednáních od J. Štolby. Hrubý příjem 353,50Kč.
Dne 8. března 1925 divadelní hru „Furiant“ obraz ze života vesnického
v 5 jednáních od Em. Peškové. Hrubý příjem 304,- Kč.
Dne 12. dubna 1925 divadelní hru „Láska divy tvoří“ veselá hra o třech jednáních od Ferdinanda Olivy s velmi pěkným výtěžkem 406,- Kč čistého zisku. Hrubý
příjem 476,50 Kč.
Dne 25. prosince 1925 divadelní hru „Dědkové“ veselohra ze života vekovského o čtyřech dějstvích od Fr. Jenne. Hrubý příjem 447,50 Kč.

1926
Kroužek ochotníků hasičského sboru sehrál dne 21. února 1926 divadelní hru
„Opuštěná“ obraz ze života vesnického od Josefa Brožka. Hrubý příjem činí 275,- Kč.

1927
Kroužek ochotníků hasičského sboru sehrál dne 1. ledna 1927 divadelní hru
„Křižácká válka“ veselá hra o třech jednáních od Fer. Olivy.
Dne 24. března 1927 divadelní hru „Vesnický mučedník“ obraz ze života vesnického o čtyřech jednáních od Antonína Šímy. Hrubý příjem 284,- Kč.
Dne 17. dubna 1927 divadelní hru „Ferdinand spí“ veselohra o třech jednáních od Josefa Skružního. Hrubý příjem 351,10 Kč.

1928
Kroužek ochotníků hasičského sboru sehrál dne 4. dubna 1928 divadelní hru
„Zrzavá“ obraz ze života vesnického od Elišky Peškové. Hrubý příjem jest 349,- Kč.
Do zákulisí zakoupeno elektrické vedení do 4.50 m délky za 58,- Kč .
Dne 30. prosince 1928 divadelní hru „ Pan Švejk se žení“ veselá hra o čtyřech jednáních od Jiřího Baldy. Hrubý příjem činí 454,- Kč.

1929
Zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů sehrál dne 24. února 1929 hru „Nevěsta“ obraz ze života vesnického o čtyřech dějstvích od Hany Lutnové-Ptáčkové. Hrubý příjem 350,- Kč. Zisk 194,40 Kč.
Dne 31. března 1929 divadelní hru „Tři hubičky v tunelu“ veselohra o třech jednáních od Jiřího Baldy. Zisk 251,20 Kč.
Dne 20. prosince 1929 divadelní hru „Divoká Mařka“ idylka o třech jednáních od Jiřího Baldy. Zisk 175,- Kč.
1930
Zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů pořádal dne 16. března 1930
„Josefínský večírek“ s pestrým programem , dávána jednoaktovka a 20 kupletů a písní s hudebním doprovodem.
Dne 20. dubna 1930 divadelní hru „Železná koruna“ veselohra o třech jednáních od F.Olivy s čistým ziskem 204,70 Kč.
Dne 14. prosince 1930 divadelní hru „Láska nad pomstu mocnější“ venkovský obrázek o třech jednáních napsal V. Vrána s čistým ziskem 264,50 Kč.

1931

Dne 8. března 1931 sehrána veselohra „Ty nešťastné pátky“ o čtyřech jednáních od Adolfa Bognera. Hrubý příjem 184,- Kč.
Dne 5. dubna 1931 sehrál zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů divadelní hru
„V černí rokli“ obraz ze života mysliveckého ve třech jednáních se zpěvy od Jana Šernyho. Hrubý příjem 445,50 Kč.
Dne 12. října 1931 zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů sehrál divadelní hru
„Sedlák Kmotr Soudil“ obraz ze života vesnického o čtyřech jednáních od Elišky Peškové. Hrubý příjem 412,- Kč.

1932

Dne 21. února 1932 sehrál zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů divadelní hru
„Starý hřích“ za vinu nespáchanou. Hra o čtyřech jednáních podle stejnojmenného románu Jana Klecandy napsal Karel Vyskočil. Hrubý příjem 246,- Kč.
Dne 13. března 1932 pořádán „Josefský večírek“ s pestrým programem , dávána jednoaktovka a 25 kupletů a písniček s doprovodem hudby. Hrubý příjem 320,- Kč.
Dne 27. března 1932 pořádána divadelní hra
„ Ferda detektivem“ fraška o třech jednáních – napsal Vrána Trocnovský. Hrubý příjem 469,- Kč.
Zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů sehrál divadelní hru dne 25. prosince 1932
„Radostná událost“ frašku o třech jednáních napsal Karel Piskoř.
Hrubý příjem 363,90Kč.

1933
Na svátek sv. Josefa dne 19. března 1933 pořádá zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů „ Josefský večírek“ dávána jednoaktovka a 25 kupletů a šlágrů při doprovodu hudby. Hrubý příjem 333,- Kč.
Na Hod Boží velikonoční dne 16. dubna 1933 sehrál zábavní odbor sboru dobrovolných hasičů divadelní hru „Její osud“ obraz ze života v podkrkonoší o čtyřech jednáních. Napsal Al. Jarý s hrubým příjmem 336,- Kč.

1934
Na Hod Boží velikonoční dne 1. dubna 1934 sehrál zábavný odbor sboru dobrovolných hasičů divadelní hru
„Synové sedláka Hory“ obraz ze života vesnického o třech jednáních od Viktora Fraňka s hrubým příjmem 373,- Kč.

1935
Během roku 1935 byly sehrány ochotníky divadelní hry :
dne 24.3.1935 - „Slepý ženich“
dne 7.4.1935 - školní děti sehrály hru „Kašpárek a loupežník“
dne 21.4.1935 - „ Láska na konci vesnice“ R.Branald
dne 25.12.1935- „Hřích lesního Křikavy“ Viktor Franěk
Protože u této hry se podařilo zjistit účinkující uvádíme je pro věčnou paměť :
- Lesní Křikava ………………… Holek Karel Brodek 45
- Jeho žena ………………………Charvátová Anna Brodek 23
- Jeho syn ……………………… Čeřovský František Brodek 32
- Liška hajný ……………… Jákl Josef Brodek 47
- Adámek ……………………… Jákl Antonín Brodek 42
- Kořínková …………………… Mikulková Marta Brodek 48
- Lidka Andrejsková ……………Jáklová Anna Úhlejov 14
- Osecký…………………………Munzar František Na Zavadilce 49
- Jeho žena ……………………..Čapková Pavlína Úhlejov 16
- Kačka , služka v myslivně ……Munzarová Anna roz. Špůrová 49

Všechny hry režíroval Jan Jákl čp. 47, nápověda sl. Anežka Machková čp. 26.
Celkový finanční efekt – příjem 1.144,20Kč, vydání 623,40 Kč, zůstatek 521,20 Kč ve prospěch pokladny sboru dobrovolných hasičů Úhlejov.

1936

Místní sbor dobrovolných hasičů byl organizátorem divadelní činnosti a převážně jeho členové. Divadelní ochotníci v roce 1936 sehráli:
Dne 15.3.1936 divadelní hru „Kalné proudy“ a jednoaktovku „Živá mrtvola“ .

Dne 27.3.1936 divadelní dorost předvedl hru
„Čertův mlýn v horách“ za účasti těchto dorostenců :
- Václav Kulhánek 37 - Jaroslav a Jan Machek 15
- Munzar Antonín 49 - Marta Mikulková 48
- Stanislav Jákl 42 - Anna Charvátová 23
- Jaroslav Jákl 33 - Josef Mikulka 48


V neděli velikonoční dne 12. dubna 1936 sehráli ochotníci hru
„Má matička chudá byla“ obsazení:
Vojtěch Votava - stavitel …………………………… Josef Jákl čp. 47
Marcela – jeho žena …………………………………Anna Jáklová čp. 14
Andula – jejich dcera ……………………………… Pavlína Čapková čp. 16
Vít Hora – kreslič u Votavy ……………………František Munzar ml. čp. 49
Ferda Laštovička - kreslič u Votavy……………Antonín Růžička čp. 28
Věra Mikulášková – stenotypistka ………………Marie Plecháčová čp. 11
Štěpina – tesařský mistr ………………………František Čeřovský čp. 32
Sibertaxi – bankovní ředitel ……………………… Antonín Jákl čp. 42
Antonín Rada – vrátný u stav. …………………… Josef Jákl čp. 31
Katy – jeho žena …………………………Anna Munzarová-Špůrová čp. 49

Dne 25 prosince 1936 sehráli další hru
„Jak osud s lidmi hraje“
Bylo největší obsazení 15 ochotníků. Finanční přínos pro sbor dobrovolných hasičů :
Příjem celkem 749,- Kč, vydání 522,- Kč, čistý výnos 227,- Kč.

Skutečný přínos nutno však spatřovat v nadšení a obětavosti s jakou členové i ostatní občané dobrovolně nastupovali, aby přinesli do všedního života naší vesnice alespoň trochu sváteční pohody a vzruchu, který dával na chvíli zapomenout na těžký a složitý život, spojený s nezaměstnaností a přízrakem války, který pomalu , ale nezadržitelně pronikal do srdce Evropy.

1937
Naši divadelní ochotníci sehráli již 21. února 1937 divadelní hru „Kalibův zločin“
v tomto obsazení :
Kaliba ……………………………………..Karel Holek 45
Vojtěch Koliba , syn …………………………Antonín Růžička 28
Nána Nedomlelová …………………………Anna Charvátová 23
Manka Smržová ……………………………Růžena Jáklová 31
Smrž ………………………………………František Čeřovský 32
Boučková, vejměnice ………………………..Pavlína Čapková 16
Karla ……………………………………...Anna Jáklová 14
Marie Konopicová ………………………….Marta Mikulková 48
Konopič ……………………………………Josef Jákl 47
Kukelka , vejměník …………………………Antonín Jákl 42
Rachota ……………………………………Machek Bohuš 15
Dozorce vězňů ……………………………..Josef Jákl 31

K uctění narozenin T.G.Masaryka sehrál divadelní dorost dne 7. března 1937 divadelní hru „Pohádka o statečném srdci“ ve zdařilém provedení.
Účinkující :
Antonín Růžička čp. 28 Růžena Jáklová čp. 31
Marie Kulhánková čp. 37 Václav Kulhánek čp. 37
Marta Mikulková čp. 48 Josef Mikulka čp. 48
Antonín Munzar čp. 49 Josef Jákl čp. 31

Provedení divadelních her řídil Jan Jákl čp. 47 , nápověda sl. Anežka Machková čp. 26.

Ještě tentýž měsíc 28. března 1937 další divadelní hra „Nevěsty z českého ráje“
v obsazení :
Tadeáš Rámus ……………………………Karel Holek 45
Matylda Strouhalová ……………………..Anna Munzarová – Špůrová
Jiří Stránský ……………………………..Josef Jákl 47
Tetřev – hajný …………………………....Josef Jákl 31
Adolf Koukal ……………………………Bohuš Machek 15
Zelenková ……………………………….Mil. Plecháčová 11
Pepina …………………………………..Anna Jáklová 14
Tonička …………………………………Pavlína Čapková 16
Kubát - vdovec ………………………….Jaroslav Haman 29

Celkový finanční přínos z uvedených her pro sborovou pokladnu 384,30 Kč.Dne 12. prosince 1937 sehrál divadelní dorost divadelní hru
„Bez maminky“ od Fr.Baleje. Vybráno celkem 246,50Kč. Vydání : kroje 30,-,
autoři 20,-, holič 15,-, knížky, plakáty, pís. úkoly 50,- , otop, světlo a dr. režie 30,-. Čistý zisk 101,50 Kč.

Dne 25. prosince 1937 sehráli ochotníci divadelní hru
„Tajemství lesní samoty“ –Viktor Franěk . Příjem 365,- Kč, vydání 207,10 Kč, čistý výnos 157,90 Kč – hudba 100,- Kč, holič 25,- Kč, autor popl. knížky 47,60 Kč, povolení boleta 31,- Kč, plakáty 33,- Kč, pošt.úlohy 20,50 Kč, otop, světlo zkoušky 40,- Kč.


1938

Dne 25.února 1938 divadelní hru
„Maryna cikánská krasavice“ a
dne 25. prosince 1938 „Bártova pomsta“ napsal Jiří Hora – příjem 724,30 Kč, vydání 393,50 Kč, zisk 330,80 Kč.


1939

Na velikonoční svátky sbor dobrovolných hasičů – divadelní odbor sehrál divadelní hru
„Prach a broky“ – napsal Václav Bárta.
Další představení divadelních her po okupaci fašistickým Německem nemohlo být uskutečněno, neboť Okresní úřad v Hořicích požadoval německý překlad divadelních her, který nexsistoval.

Nepodařilo se získat další písemný materiál o činnosti divadelních ochotníků sboru dobrovolných hasičů – ku škodě nás všech.


1946
Místní ochotníci sehrály divadelní hru „Pantáta Neplecha“
V kronice nejsou k této hře uvedeny žádné podrobnosti, ale fotografie ochotníků se zachovala. Hra se hrála v přírodě na návsi v Úhlejově .

1948
Divadelní odbor hasičského sboru sehrál v neděli dne 4. dubna 1948 divadelní hru
Jana Říhy „Takový byl Martin“ - hra z vesnického života . Je málo her , které mají tak pevné , vyhraněné charaktery, nový, od jiných zcela odlišný námět a vážné, promyšlené zpracování.

1949
Místní divadelní ochotníci sehráli divadelní hru
„Mumraj na Vejrovně“.
( v kronice nejsou k této hře uvedeny žádné podrobnosti)

1950
Divadelní odbor hasičského sboru sehrál na Hod Boží vánoční dne 25.prosince 1950 divadelní hru podle povídky Boženy Němcové „Karla“.
Ve hře působilo 13 ochotníků a byla provedena 2x. Divákům přiblížila život na vesnici ve Stráži na Chodsku v I.polovině minulého století.
1952
Divadelní odbor hasičů uspořádal dne 13.dubna 1952 divadelní představení hry V.B.Třebízského „ Vesnický Jakobín“ za velké účasti a spokojenosti občanů. Škoda, že prostory hostince již nevyhovují větším kulturním akcím.


1955
Kulturní činnost v obci nebyla téměř žádná. Hostinec „Na Zavadilce“ byl v srpnu 1955 uzavřen. Rovněž místní jednota hasičského sboru ČSPO nevykazuje žádnou činnost.
Je škoda, že v pamětní knize nebo kronice obce Úhlejov nejsou uvedeni i ti, kteří tuto činnost organizovali, připravovali a bez jejichž aktivní pomoci by ochotníci nemohli během výše vzpomenutého období sehrát více jak 60 divadelních her a představení. Je nutné vzpomenout na dlouholetého režiséra Jana Jákla z čp. 47 a později Karla Holka , nebo nenahraditelnou nápovědu Anežku Machkovou provdanou Šubrovou. Nikdo již nespočítá ty tisíce hodin strávené společně při zkouškách a dalších pomocných pracích spojených s touto kulturní činností .

Začátkem 70 let se mladí členové hasičského sboru – ČSPO a občané obce zmobilizovali a v letech 1970 – 1973 ve středu obce v místech hasičské zbrojnice postavili nový jednopatrový kulturní dům s prodejnou a úřadovnou národního výboru. Svinutá divadelní opona , kulisy a veškeré jevištní zařízení bylo umístěna do půdních prostor nového kulturního domu. Od této doby veškeré zařízení jeviště včetně opony nespatřilo „světlo světa“. Divadelní ochotnická činnost definitivně ustala.
Z iniciativy knihovnice Místní knihovny na Úhlejově paní Daniely Valentové a se souhlasem starostky Lenky Šedivé a celého zastupitelstva Obce Úhlejov, bylo v srpnu 2010 provedeno prověření uloženého divadelního zařízení v půdních prostorách kulturního domu. Po důkladném zabezpečení byly za aktivní pomoci občanů obce Zdeňka Šedivého, Petra Špůra, Luďka Špůra, Miroslava Kordy a Petra Valenty kulisy a divadelní opona sundána a po šetrném očištění vystavena v sále kulturního domu .
Revizi veškerého divadelního zařízení předcházelo osobní jednání s činiteli Muzea ochotnického divadla v Miletíně. Tito projevili aktivní zájem o uložené exponáty, především oponu, kulisy a technické vybavení. Zastupitelstvo Obce Úhlejov vyslovilo souhlas se zapůjčením exponátů pro vystavení v miletínském muzeu. V současné době nejsou zabezpečeny vhodné prostory pro instalaci divadelního zařízení včetně opony v muzeu. Ošetřené exponáty budou opět zakonzervovány a uloženy v kulturním domě Obce Úhlejov.


K sepsání dějin ochotnického divadla na Úhlejově byl použit materiál z Pamětní knihy a kronik obce Úhlejov , knížky Domov v kopcích a materiálu Josefa Munzara o historii Sboru dobrovolných hasičů na Úhlejově.


Sepsal a graficky upravil : Petr Valenta

Související Organizace

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':