Databáze českého amatérského divadla

Texty: Dobrovice, informace o divadelních aktivitách ve městě pro návštěvníky muzea, 2011

Divadelní soubor Dobrovít
Za počátek činnosti ochotnického souboru v Dobrovici lze považovat 24. květen roku 1833, kdy skupina dobrovických občanů pod vedením Hynka Kapičky sehrála v sále dobrovické radnice první divadelní představení. Protože však nedostali povolení k hraní českých her, sehráli pro zámecké panstvo dvě hry v němčině. Úspěch představení však přispěl k tomu, že o rok později mohli diváci ve velkém sále dobrovické radnice vidět své sousedy v česky mluvené veselohře Zmatek nad zmatek. Během 30. a 40. let 19. století sehráli dobrovičtí ochotníci přes 50 představení, převážně komedií. Po polovině 19. století, kdy byla spolková činnost v podstatě zakázána, se v Dobrovici divadlo hrálo jen občas. Od 60. let, po pádu absolutismu, se činnost divadelního spolku záhy obnovila a noví ochotníci navázali na zakladatelskou generaci. Soubor již zaujal pevné místo v životě města a jeho obyvatel. V roce 1880 se ochotníci rozhodli pojmenovat svůj spolek podle legendárního zakladatele obce Dobrovíta a toto jméno nese divadelní spolek dodnes. Soubor si troufal na stále náročnější kusy, dokonce nastudoval spolu s pěveckým spolkem Dobrovan Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany, jejímuž představení byl prý autor, tehdy již neslyšící, přítomen. V roce 1904 museli dobrovičtí herci opustit kvůli špatnému stavu sál na radnici a tak začali hrát v sále domu na Dolení Vinici, kde bylo v následujících letech uvedeno na 30 premiér. Pak však přišla 1. světová válka, většina členů souboru narukovala do armády, čtyři členové souboru padli. Přerušeny byly rovněž práce na stavbě nového divadelního sálu, který již nikdy nebyl dostavěn podle původních plánů. Sotva však válka skončila, ochotníci se znovu dali do práce a již v prosinci roku 1918 sehráli první poválečné představení. V následujících letech prožil soubor velmi plodné období. Postupně bylo nastudováno na 50 her, často velmi náročných jak na herecké umění, tak i na výpravu, kostýmy či počet účinkujících. Okupace opět přinesla zprvu omezení činnosti, pak i úplný zákaz, ale i tuto překážku dobrovičtí ochotníci přečkali. Po osvobození byl s Dobrovítem sloučen druhý dobrovický soubor Havlíček. S nástupem nového režimu došlo i na změny v organizaci amatérského divadla. V roce 1951 byly zrušeny všechny spolky a Dobrovít se stal dramatickým odborem ZK ROH cukrovaru Dobrovice. Novodobé dějiny Dobrovíta jsou spojeny s Pojizerskými hrami, každoročním festivalem amatérských divadelních souborů pořádaným právě v Dobrovici. První Pojizerské hry se uskutečnily v roce 1949. Sen generací dobrovických ochotníků – úprava a zásadní modernizace divadla a jeho zázemí se začal plnit na přelomu 60. a 70. let, kdy byla postavena nová zkušebna a kulisárna. V 70. letech se také podařilo zřídit dětský divadelní soubor. Nynější soubor Dobrovít sdružuje více než dvě desítky členů a každoročně připravuje nové představení. Každou sezonu dobrovičtí ochotníci absolvují s novou hrou několik zájezdů. Je samozřejmé, že nic by se nedařilo bez obětavé práce všech současných i bývalých členů souboru, bez pomoci přátel dobrovického divadla z řad profesionálů, bez podpory vedení města a štědrosti sponzorů a hlavně bez sympatií diváků, kteří svým vřelým zájmem dávají jejich snažení smysl.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':