Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2001, č. 5, s. 4 - 5, Milan Strotzer.

Odkud vedly cesty souborů na 71. Jiráskův Hronov

K Mece českého amatérského divadla – Jiráskovu Hronovu (JH), celostátní mezidruhové přehlídce se zahraniční účastí – vedlo v roce 2001 čtrnáct cest. Přesněji: v letech 2000 – 2001 jich bylo čtrnáct využito. Ta nejdelší vedla přes loňské krajové a druhové národní přehlídky a konečně přes jubilejní 70. JH v roce 2000. Jak je to možné? Nuže tak, že festivalový výbor JH přijal ustanovení a zakotvil je poprvé v propozicích JH pro rok 2001 o tom, že jedním ze zdrojů výběru programu hronovského festivalu budou na JH nerealizované inscenace vybrané programovou radou do hlavního programu nebo inscenace, které označila jako náhradní. A tak se letos v červnu na stole programové rady JH 2001 ocitly 4 návrhy z loňska: 1. Výchovné divadlo neslyšících Brno / Zoja Mikotová: Abeceda aneb Co se zdálo Alence. 2. DS DK Krupka / A.P. Čechov: Medvěd. 3. Divadelní společnost D 111 České Budějovice / Ladislav Stroupežnický: Naši furianti. 4. Divadlo VOSTO5 Praha / Cihlář, Kašpar, Prokop: Hrusice 1907. Programová rada však žádný z těchto návrhů nepřijala.
O něco kratší, leč také z roku 2000, vedla cesta z Krakonošova divadelního podzimu, národní přehlídky venkovských divadelních souborů z Vysokého nad Jizerou. Přijato bylo 1. doporučení: Hvozdenská Maryša bratří Mrštíků. 2. doporučení bylo ustaveno jako 1. náhradní představení 71. JH – Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice / J.K. Tyl: Paličova dcera. 3. Doporučení na inscenaci DS Krakonoš Vysoké n. Jiz. / V.K. Klicpera: Potopa světa nebylo akceptováno.
V podstatě stejně dlouhou cestu měly na letošní JH soubory vybrané z pověření festivalového výboru Českým střediskem AITA/IATA na zahraničních přehlídkách. Ze Scénické žatvy v Martině Občanské sdružení Pôtoň Levice s hrou Karola Horvátha Ochladzuje sa a z prestižní přehlídky v německém Paderbornu Theater der Jugend Paderborn s hrou podle Wilhelma Busche Max a Moritz.
Jen o měsíc kratší byla cesta souborů z POPELKY, národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti z Rakovníka. V programu 71. JH se ocitly dvě inscenace z této přehlídky. Nominovaný rakovnický Tyl s hrou J. Koláře a P. Prchala Z deníku kocoura Modroočka a stejný soubor (jen v jiném složení) doporučený na 1. místě s hrou J.K. Tyla Tvrdohlavá žena. Druhé doporučení na zařazení inscenace Magorie podle Alexandry Berkové souboru Hugo ZUŠ Vladimíra Ambrose z Prostějova nebylo přijato.
O poznání kratší cestu měly na letošní JH soubory z FEMADu z Poděbrad a z Divadelní Třebíče, národní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla, která má jako jediná právo dvou nominací. Z té přišlo návrhů nejvíce – 2 nominace a 4 doporučení. Programová rada JH všechny tyto návrhy přijala. Jedná se o tyto soubory a inscenace: Spojené divadelní soubory Nejhodnější medvídci Hradec Králové a Divadlo na tahu Praha / Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí (nominace); Divadelní klub Jirásek Česká Lípa / Václav Klapka: Odysseova cesta (nominace); Ořechovské divadlo / Vlastimil Peška, Jaroslav Wykrent: CVOKSTORY (1. doporučení); V.A.D. Kladno / Kazimír Lupinec, Sonya Štemberová: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka (2. doporučení); Rádobydivadlo Klapý / Thornton Wilder: Naše městečko (3. doporučení); DS J.K. Tyl České Budějovice / N.V. Gogol: Hráči (4. doporučení).
Dalším zdrojem výběru byl Šrámkův Písek (ŠP), celostátní setkání mladého a netradičního divadla. Ze 4 návrhů přijala programová rada JH nominaci Jednoty divadelních ochotníků Úpice – Společnost dr. Krásy s lidovou hrou v úpravě E.F. Buriana a Petra Lanty Hra o Dorotě a 1. doporučení, tj. Nejhodnější medvídky z Hradce Králové s inscenací hry S.T. Gyrose Chilliastra. Na 2. místě bylo ze ŠP doporučeno Divadlo IKDYŽ Kolín s hrou Davida Dvořáka Vašíček 22. To bylo označeno programovou radou jako 2. náhradní pro JH. Doporučení na 3. místě na Divadlo v soukolí Havířov a jeho souborovou improvizaci nazvanou Jsou soutěsky, jsou v nás přijato nebylo.
Po ŠP se konal Wolkrův Prostějov (WP). Z něj byla doporučena dvě představení a obě byla akceptována pro program JH: Divadlo Jesličky ZUŠ Na Střezině Hradec Králové / Walt Whitmen: Chvíle přirozenosti a Útulek Brno / Leoš Slanina: Návštěva u ministra.
Souběžně s WP se uskutečnila Dětská scéna v Trutnově, celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. Odtud bylo nominováno Divadlo Hudradlo Zliv / Miroslav Slavík podle H.Ch. Andersena: Slavík.
V pořadí poslední klíčovou druhovou přehlídkou, z které se na JH nominuje a doporučuje, byla Loutkářská Chrudim (letos 50. ročník). Odtud byla doporučena inscenace loutkového souboru Dno z Hradce Králové / Edmond Rostand, Jiří Jelínek: Variace na slavné téma Cyrano a inscenace Divadla Střípek z Plzně / Ivana Faitlová: Finist, jasný sokol. Obě byly zařazeny do programu JH.
Klíčovými druhovými přehlídkami však nejsou zdroje výběru programu JH vyčerpány. Doporučovat (ne nominovat) mohou další celostátní přehlídky. A tak z Národní přehlídky seniorského divadla ve Znojmě byla uplatněna 3 doporučení: 1. DS De Facto Mimo Jihlava / Martin Kolář: Voda na kafe. 2. Divadelní studio D 3 Karlovy Vary / Oldřich Daněk: Příběh flanderský. 3. Studio ADA Praha / Arnošt Goldflam: Zkouška. Žádné z nich však nebylo vybráno na JH.
Z Otevřeno v Kolíně, z celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla byla doporučena a přijata inscenace Pantomimy S. I. Brno / Jindřich Zemánek: Sny o létání.
Každoročně pořádaný Pohárek SČDO v Olomouci, národní přehlídka v přednesu divadelních monologů a dialogů a individuálních výstupů s loutkou, doporučila tři vystoupení: 1. Marii Živnou (DS Havlíček Neratovice) / Thornton Wilder: Dohazovačka. 2. Miroslava Kučabu (Divadelní klub A. Jiráska Česká Lípa) / Moličre: Don Juan. 3. Ludmilu Panenkovou (DS K. Čapek Děčín) a Josefa Doležala (DS Březiny Děčín) / Felix Mitterer: Návštěvní hodiny – Na odstavné koleji. Programová rada žádný z těchto návrhů neakceptovala.
Národní přehlídka divadla jednoho herce se jako bienále konala tentokrát poprvé v Kaznějově. Z této přehlídky se dostala na stůl programové rady dvě doporučení: 1. Miroslava Venclová (DS Jesličky ZUŠ Na Střezině Hradec Králové) / Jolana Branyová, Miroslava Venclová: O nepořádném křečkovi. 2. Vratislav Mikan (DS Podividlo ažažAš v Aši) / V. Mikan: Derniéra. Tato inscenace byla označena jako 2. náhradní pro JH.
A konečně posledním 14. zdrojem výběru byl akceptovaný návrh ARTAMA na folklorní soubor Vycpálkovci / Daniela Stavělová: Slavnosti jara – O smrti, hraní, čarování a milování.
Nejkratší cestu na JH vážily Spojené divadelní soubory okresu Náchod, které v předvečer oficiálního zahájení 71. JH sehrály (s právem domácích vystoupit mimo hlavní program ) Jiráskova Emigranta, mj. i jako hold autorovi. V roce jeho dvou jubilejních výročí – 150. let od narození a 70. let od úmrtí.
Programová rada JH volila letos z 37 návrhů. Kdybychom vysčítali všechny inscenace (vystoupení), a to jen od úrovně krajových přehlídek, z nichž byl uskutečňován výběr pro celostátní druhové přehlídky a potažmo pro JH, došli bychom řádově bezmála k počtu 600. O kvantitu, zdá se, netřeba mít obavy. Kvalitu měli možnost návštěvníci JH posoudit v jeho hledištích (blíže viz články prof. Jana Císaře, Vladimíra Hulce a další). Program nám letos nabídnul 20 + 1 inscenaci v 2x (19 + 1) představeních.
Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':