Databáze českého amatérského divadla

Texty: PLUHÁČKOVÁ, Jitka a TRÁZNÍKOVÁ, H.: Krajská přehlídka dětských recitátorů Ostrov - 13. 4. 2012. Deník Dětské scény, č. 0., str. 9 - 10, 8.6.2012.

Krajská přehlídka dětských recitátorů Ostrov - 13. 4. 2012
V Ostrově se již po mnohá léta před samotným začátkem dětské recitační soutěže odehrává v příjemné a uvolněné atmosféře rozmlouvání recitátorů. Každá kategorie má přiděleného svého mladého průvodce, který se snaží děti přivést na jiné myšlenky, než je soutěžení a tréma, ale především je uvede do příslušného prostoru, kde si těsně před vystoupením vyzkouší své hlasové schopnosti. Tito mladí průvodci jsou vybíráni z řad starších a zkušených recitátorů ZUŠ Ostrov.
Vystoupení první kategorie označila porota jako vystoupení s velmi vysokou úrovní, jak po stránce výběru textu, tak i vybavenosti dětí a přirozeného dětského projevu s komunikativními dovednostmi, které jsou mnohdy u nejmladší kategorie jedním z úskalí interpretačního projevu.
Na rozdíl od kategorie první jsme asi očekávali daleko vyšší úroveň druhé kategorie - což se v tento den nestalo. Ve svém výběru textu (až na některé výjimky) pamatovali na dětského interpreta, ale většině se nepodařilo dlouhý text sjednotit a utáhnout v celek aj. A tak se stalo, že porota nakonec rozhodla sice o ocenění pěti recitátorů čestným uznáním, ale bez postupu do Svitav.
Po samotné soutěži následoval rozbor s porotou. Děti měly možnost o svém vystoupení hovořit a tím i objasnit ostatním i porotě některé otázky, které nás během hodnocení napadaly. Hovořilo se zde nejen o všeobecných chybách, ale i konkrétně k výkonům jednotlivých interpretů. Pochvala byla to první, co se snažila porota najít na každém vystoupení, protože to je hlavní motivací pro dítě a jeho vedoucího. Tato možnost diskuse byla dána všem i po oficiálním vyhlášení výsledků, kterou využila jen jedna maminka s interpretkou.
Podrobněji se rozepisují o jednotlivcích v kategoriích Jitka Pluháčková a Jiřina Lhotská.
Dana Žáková

1. kategorie
V 1. kategorii bylo zapsáno12 soutěžících a ani jeden z nich si tuto možnost nenechal ujít, a tak porota měla o čem diskutovat a rozmýšlet. Vrásky na čele jí udělali hned ti nejmladší a nejméně zkušení. Zhostili se své příležitosti s ohromnou chutí, radostí a přesvědčivostí. Z jedné třetiny si ke svému vystoupení připravili poezii. S ní čestné uznání vybojovala Anička Perglerová. Báseň P. Šruta Hrabě Drákula ze 3.C přednesla s přesvědčivou vnitřní představou. Pochvalu od poroty dostala i za práci s pauzou a dodržování přesahů. Ocenění poroty s radostí přijal i Tadeáš Novák, soutěžící se Steklačovým textem Pekelná třída. Už z názvu je patrný vhodný výběr, blízký svým obsahem problémům žáka 1. stupně ZŠ. A o tom nás Tadeáš přesvědčil. Už tím, s jakou pravdivostí se před diváky postavil a kultivovaně, s napětím, výtečnou výstavbou rolí o stavbou textu udržel pozornost od začátku do konce. A diváci šli „s sebou“. Šťastná ruka při zvažování délky textu se vyplatila Lucii Ratajčákové. Pohádku J. Balíka Proč mají zajíci dlouhé uši převyprávěla s precizní výslovností, velmi dobrou prací s dechem a vnitřní představou. I když u ní jako u jediné došlo k výpadku paměti, obdivuhodně se nedala rozhodit a pokračovala dál. Čestné uznání získala
Lucie Kraftová. Škoda, že v básni Kolečka a čtverce J. Bruknera scházela vizuální představa konkrétního výtvarného díla. Lucie se projevila jako výrazná osobnost s dobrými technickými dovednostmi - prací s hlasem, artikulací, komunikací. Poslední oceněnou byla Olga Jedynaková, která si k vystoupení zvolila pohádku H. Doskočilové Oříšek. Známý text uchopila s pochopením pro stavbu příběhu. Škoda jen, že některé výrazy nebyly sděleny s přesnější artikulací.
Jitka Pluháčková

Ve 2. kategorii vystoupilo také 12 recitátorů. Její úroveň byla však nižší, a proto porota neposlala žádného recitátora na celostátní přehlídku do Svitav. Ocenění za svůj výkon však získali:
Šárka Rubášová - Jiří Zdeněk Novák: Cvrček a mravenci Tereza Kubíková - Astrid Lindgrenová: Pipi si hraje s policisty na babu Kateřina Barnová - Jindřiška Ptáčková: Mlácení prázdné slámy Matěj Velička - Ch.Nostlingerová: Jak si František dokázal poradit Johanka Sadílková - Milena Lukešová: Mašlička
red.
Porota v 1. a 2. kategorii pracovala ve složení Jiřina Lhotská -předsedkyně poroty,
Dana Žáková a Jitka Pluháčková.

3. a 4. kategorie
Kvalitu výkonů recitátorů 3. a 4. kategorie se citelně poznamenalo podceňování výběru interpretovaného textu. Povrchní a líbivé či notoricky známé texty, po nichž leckdo sáhne bez hlubšího uvažování, ubraly mnohým recitátorům na zajímavosti a přesvědčivosti. Úskalím se stávala také délka textu, která převálcovala nejeden slibně započatý výkon. Těmto úskalím se zdárně vyhnula Nikola Kostadinová, která zazářila ve třetí kategorii. S barevnou škálou výrazových prostředků, humorem a nadsázkou interpretovala text K. Mc Combieové „Vítejte do mýho (divnýho) světa“ (postup na DS). Daniela Blehu (postup na DS s přednesem povídky V. Steklače „Jak jsem se zamiloval“) i Terezu Fischerovou (náhradník na postup s úryvkem z knihy S. Rudolfa „Metráček“) přílišná délka textu sice také trochu potrápila, ale i tak zapůsobili přirozeným projevem, jasnou představou a prožitkem s nímž divákům předali své příběhy.
Bez zaváhání a se suverenitou prozrazující zkušené recitátory se zhostili svých úkolů Vojtěch Palm a Matouš Bečka ze 4. kategorie (postupy na DS). Vojtěch zaujal interpretací dvou zcela odlišných textů (G. S. Harrison: „ O Cyrdovi, co uměl lítat“ a Ch. Bukowski: „Ty jeho báječný svačiny“). Vhodně volil výrazové prostředky, vystihl hravost a humor Harrisonovy prózy i rozporuplnost a nepřívětivost hrdiny Bukowského básně. Matouš obdivuhodně a radostně souzněl s poetikou textu z knihy „Bába“ D. Charmse a sklidil jednoznačné uznání nejen poroty, ale i publika.
Jako náhradnice na DS byla oceněna Natálie Jírovská. Zapůsobila zcela jinými prostředky: osobním nerafinovaným kouzlem, vnitřním zaujetím a prostotou s níž vyprávěla povídku W. Saroyana „Kočka“.
Porota ve složení Vl. Jopek, E. Willigová a H. Trázníková ocenila dále čestným uznáním dílčí úspěchy výkonů Jiřího Halberštáta, Pavlíny Boháčkové, Kláry Eliášové (3. kategorie) a Lucie Miškovské, Marie Benešové a Jany Novotné (4. kategorie).
Hana Trázníková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':