Databáze českého amatérského divadla

Texty: Liberec, Velká kniha o Liberci, heslo Opona

Heslo č. 306 encyklopedické publikace Velká kniha o Liberci, Liberec, Dialog 1996. 664 s. (autor /st/)

Jeviště a opona libereckého divadla (1994)
Curtain with the Triumph of Love by Gustav Klimt
Vorhang des Theaters mit dem Motiv Triumph der Liebe von G. Klimt

Zhotovení opony dostali na doporučení architektů přiděleno studenti vídeňské uměleckoprůmyslové školy Franz Matsch a teprve dvacetiletý Gustav Klimt, později světově proslulý představitel secesního malířství. Cena neměla přesáhnout 1 500 zlatých. Oba malíři zakázku přijali a zavázali se, že do začátku prosince dodají skicu, kterou po schválení do půl roku realizují.
S hotovým návrhem přišel v prosinci 1882 také jeho výklad: „…především jsme toho názoru, že pro městské divadlo provincie, kde je repertoár tak různorodý, musí být námět hlavní opony všeobecný, avšak alegorizující veselé i vážné. Zvolili jsme proto motiv ústředního výjevu Triumf lásky (svatbu) zastupující veselou stránku, zatímco postavy v popředí mají symbolizovat vážné umění. Podepsaní věří, že tak vytvoří obraz působící umělecko poeticky a přece jasně. Ústřední výjev představuje svatební loď rozverně taženou skupinou bůžků lásky. Amor sám klečí vítězně na přídi s vysoce zdviženou pochodní, lukem a šípy a se dvěma amorety po stranách. Ostatní skupiny figur oblečených do benátských kostýmů ze 16. století mají zobrazit ve všeobecnosti různé scény pojící se k hlavnímu motivu, Hlavní část výjevu je tedy komponována s okázalou nádherou jako veselá scéna, zatímco skupina v popředí, znázorňující vážnost a tragiku, je provedena jednoduchými sumárními liniemi a hlubokými náladovými barevnými tóny, takže markantně vystupuje kontrast mezi vážným a veselým. Ústřední výjev rámuje, jak je vidět, bohatá bordura. Ta odpovídá stylu celého divadla a je přerušena dvěma menšími obrazy, mezi nimiž je bohatý ornamentální dekor. Tyto malé obrazy jsou barevně laděny tak, aby nerušily hlavní výjev, a celá opona byla ve spojení s bordurou zajímavá v každém směru. Jejich námětem je po obou stranách alegorie tance, ve spodních rozích jsou dvě dětské postavy doplňující hlavní motiv. Obraz dole ve středu představuje symboly hudby a hereckého umění. Je přirozené, že skica je podrobena v každém ohledu velkému provedení, a proto podává jen umělecký povšechný dojem, detail nepřichází v úvahu…“
Závěrem se malíři omlouvají, že neodhadli dobře výši výdajů, a žádají zvýšení honoráře o 300 zlatých a prodloužení termínu do 15. 7. 1883. Zastupitelstvo na to přistoupilo, zdůraznilo však podmínku, že návrh nebude použit pro jiné divadlo. Termín se ale malířům stejně dodržet nepodařilo, přestože přizvali na pomoc také Gustavova mladšího bratra Ernsta. V letech 1968-69 a znovu 1993-94 byla opona restaurována. Nyní je stahována pouze při mimořádných příležitostech.
(Pozn. Další část hesla je věnována uspořádání hlediště a jeho výzdobě.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':