Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kolín, Otevřeno 2015, propozice.

XX.OTEVŘENO

PROPOZICE

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

mezikrajová postupová kola:

14. března 2015, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

15. března 2015, Ostrava Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Ostrava

21. března 2015, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

22. března 2015, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno

12. dubna 2015, Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

celostátní kolo: 23. - 26. dubna 2015, Městské divadlo v KolíněI. Vyhlášení přehlídky

Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.

Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Moravskoslezského kraje, statutárních měst Hradce Králové, Jablonec nad Nisou, Ostravy, Plzně a Městského úřadu v Kolín.II. Poslání přehlídky

Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.III. Podmínky účasti

Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Plzni, a Jablonci n.N. ) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Další konkrétní vystoupení na celostátní přehlídku v Kolíně mohou doporučit programové rady celostátní přehlídky scénického tance, Tanec, tanec... v Jablonci n. N a celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, přičemž hlavní důraz bude kladen na divadelnost doporučené choreografie. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 3. 3. 2015 přihlášku poštou (e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.IV. Organizace přehlídky

Mezikrajové kolo Hradec Králové:

Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

Datum konání: sobota 14. března 2015 ( 420 495 514 721 begin_of_the_skype_highlighting 420 495 514 721 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, info@draktheatre.cz)Mezikrajové kolo Ostrava:

Místo konání: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava

Datum konání: neděle 15. března 2015 (Pavel Vitt, 420 734 850 976 begin_of_the_skype_highlighting 420 734 850 976 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, pavel@cooltourova.cz)Mezikrajové kolo Plzeň:

Místo konání:Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

Datum konání: sobota 21. března 2015( Bc.Olgy Ženíšková 775 666 554 begin_of_the_skype_highlighting 775 666 554 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, info@divadlodialog.cz)Mezikrajové kolo Brno:

Místo konání: Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno

Datum konání: neděle 22. března 2015 (Josef Fiala 608 653 579 begin_of_the_skype_highlighting 608 653 579 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting barka@ligavozic.cz )
Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou:

Místo konání: Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum konání: neděle 12.dubna 2015 (L. Rellichová 420 602 963 574 begin_of_the_skype_highlighting 420 602 963 574 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting , info@eurocentrumjablonec.cz)Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2013:

Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín

Datum konání: 24. - 26. dubna 2015 (Luboš Růžička, 420 321 720 520 begin_of_the_skype_highlighting 420 321 720 520 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting ruzicka@divadlokolin.cz)Předpokládaný harmonogram Celostátní přehlídky Otevřeno v Kolíně:

čtvrtek 23. 4. 2015

• představení - Divadlo Bolka Polívky "DNA" Městské divadlo v Kolíně

pátek 24. 4. 2015

• workshop - Městské divadlo v Kolíně

• příjezd účastníků národní přehlídky, registrace - Městské divadlo v Kolíně

• zkoušky, první část přehlídky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

• rozborový seminář - Městské divadlo v Kolíně (studiová scéna)

• večerní inspirativní představení

sobota 25. 4. 2015

• workshop - Městské divadlo v Kolíně II)

• zkoušky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

• druhá část přehlídky - Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

• večerní galapředstavení pro veřejnost - Městské divadlo v Kolíně

neděle 26. 4. 2015

• rozborový seminář - Městské divadlo v Kolíně (studiová scéna)

• dětské představení - veřejnost a účastníky přehlídky - Městské divadlo v KolíněV. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH Kol

Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.VI. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ Celostátního KolA V Kolíně

Rozsah finančního plnění (hrazení ubytování) může pořadatel upravit podle aktuálního rozpočtu přehlídky. Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky, umožní přihlášeným účastníkům vstup na pracovní dílny, galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100,-Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.VII. Technické podmínky

Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.

Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.

Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.VIII. LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.IX. INFORMACE

Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

ECPN Brno

Vodova 35

612 00 Brno

mobil: 603 450 739 begin_of_the_skype_highlighting 603 450 739 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, fax: 541 211 389

e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz
INFORMACE

NIPOS-ARTAMA

P.O. Box 12 /Fügnerovo nám. 1866/5

120 21 Praha

tel: 221 507 932 begin_of_the_skype_highlighting 221 507 932 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting
e-mail: tomas@nipos-mk.cz
Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Na XX. ročník jsou plánovány dvě pohybové a dvě technické dílny (světla a zvuk). Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':