Databáze českého amatérského divadla

Texty: BEZOUŠKOVÁ, Simona a STROTZER, Milan: 85. Jiráskův Hronov 2015. Místní kultura 20.12.2014.

85. Jiráskův Hronov 2015
Autor: Simona Bezoušková/mis

logo festivalu

ČR/HRONOV: 85. Jiráskův Hronov v roce 2015 je koncipován jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky obohatí vystoupení souborů ze zahraničí.

Základní premisou Jiráskova Hronova (dále jen JH) je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Divadelní program JH se skládá z hlavního a doprovodného programu. V rámci JH budou realizovány tematické semináře a dílny, Problémový club, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků, ať vzdělávacího, či společenského charakteru.

Vzdělávací část JH bude realizována formou cca 12 – 15 tematických seminářů a divadelních dílen. Budou otevřeny pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Budou koncipovány jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině. Zájemci o účast v seminářích a dílnách JH se budou moci přihlásit prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím. Ty organizátoři zveřejní v květnu 2015 na www.artama.cz a www.amaterskascena.cz.

Problémový club (PC) je nadstavbovou vzdělávací institucí JH, jakousi jeho „vysokou školou“. Má výhradně poznávací a inspirativní charakter. Proběhne formou rozpravy – disputace cca pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Jako odrazový můstek k rozpravě – disputaci poslouží reflexe inscenací uvedených v programu JH. V PC však nepůjde jen o kritické hodnocení a analýzu inscenací a diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu představuje především zdroj impulsů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive bude využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby.

Hlavní program Jiráskova Hronova 2015 bude stanoven na základě nominací a doporučení vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek, jejichž poroty mají právo určit inscenace, o nichž jsou přesvědčeny, že mají být uvedeny na JH, a dále z návrhů – doporučení vzešlých z dalších zdrojů vymezených propozicemi JH 2015. Výběrem hlavního programu je pověřena programová rada JH, složená z odborných pracovníků divadelních oborů NIPOS-ARTAMA Praha a ředitelky KIS Hronov. Jednání programové rady JH 2015 se uskuteční 6. července 2015.

Uzávěrka doručení přihlášek je 31. května 2015. Pro celostátní přehlídky uskutečněné po tomto datu vždy první den po dni jejich ukončení.

Rozsah hlavního programu JH 2015 je vymezen maximálně 24 inscenacemi nebo programovými celky složenými z menších jevištních útvarů. V tomto vymezení se počítá s účastí maximálně 2 zahraničních souborů.

Doprovodný divadelní program vybírají a sestavují programová ředitelka JH a ředitelka přehlídky z doporučení z celostátních přehlídek nerealizovaných v hlavním programu a svých vlastních návrhů. Přednostně budou vítány produkce, které obohatí program o neobvyklé divadelní počiny přinášející tvůrčí podněty a inspiraci, a také ty, jež mají schopnost bezprostředně oslovovat a poutat místní obyvatele Hronova a jeho návštěvníky k festivalové­mu dění.

K vystoupení v doprovodném programu JH se lze také přihlásit, a to na adresách:
Kulturní a informační středisko Hronov, ředitelka Marcela Kollertová
Nám. Čs. Armády 500, 549 31 Hronov, tel. 491 483 314 begin_of_the_skype_highlighting 491 483 314 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting nebo 737 608 373 begin_of_the_skype_highlighting 737 608 373 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting
e-mail: kis@mestohronov.cz nebo

NIPOS-ARTAMA, Simona Bezoušková, Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2
tel.: 221 507 957 begin_of_the_skype_highlighting 221 507 957 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting nebo 603 584 489 begin_of_the_skype_highlighting 603 584 489 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

85. Jiráskův Hronov se uskuteční ve dnech 31. července – 8. srpna 2015.

85. JH pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradec­kého kraje.

Podrobné propozice 85. Jiráskova Hronova 2015

Článek vložil Milan Strotzer dne: 20. Prosinec 2014 - 7:51
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':