Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Císařová, Mirka o VSVD a Impulsu 2004

O té velké cestě,
při níž se (ve vzájemném objetí)
zoceloval Impuls a na svět přišlo VSVD

Hromada je vděčným historickým pramenem. Jan Merta s Naďou Gregarovou vybrali nejdůležitější momenty a situace, které za deset uplynulých let vedly na jedné straně ( a nejen v luzích a hájích amatérského divadla) k nastavení a formulaci poslání Impulsu a na straně druhé ke zrodu občanského sdružení divadelníků, k VSVD.
Kdyby totiž v našich východočeských geografických podmínkách nebylo onoho profesionálního zázemí, které tu po léta budovalo např. KKS a jeho poradní sbory, a kdyby nebylo šťastného nápadu některých vymyslet Impuls, rodila by se naše dnes suverénní amatérská organizace obtížněji (a méně pohodlně!).
Za každou položkou následujícího textu jsou příběhy a práce spousty lidí (na počátku Mirky Císařové a pak především Jana Merty a Karly Dörrové, kteří spojili své úsilí se zaměstnáním v Impulsu vždycky, když hrozila nejrůznější úskalí. Samozřejmě, že nás byla i spousta okolo, co občas nastavili hruď, ale o tom jsou příští řádky. Nenajdete tam ovšem akce kolem uměleckého přednesu a dramatické výchovy, resp. dětského divadla, tedy oblast Wolkrových Prostějovů, Dětských scén apod. To je totiž jiná kapitola, spojená s VSVD pouze okrajově. (Pokud by si někdo přečetl pouze v naší Hromadě šíři záběru Impulsu a jeho několika málo „profíků“, určitě by mu došlo, že by podobné zařízení mělo mít svoje místo v novém krajském zřízení
-sg-
…Kurzívou pak jsou v následující chronologické historii uvedeny citáty z komentářů nejrůznějších autorů, jak jsme je opsali z dvaceti devíti Hromad…

1991
2. února
V Hradci Králové v Severce – shromáždění zástupců divadelníků všech okresů bývalého východočeského kraje – zde padlo rozhodnutí vytvořit „VOLNÉ SDRUŽENÍ“, byla ustavena východočeská regionální rada, listina účastníků setkání se stala Listinou zakládajících členů Volného sdružení východočeských divadelníků (72 podpisů).
…vítej Volné sdružení!.. Nechceme se rozejít, chceme se setkávat! Chceme hledat další prostor pro přátele i věci nové…

16. března
Ustavena REGIONÁLNÍ RADA VSVD a první „bafuňáři“,
např. „starostou“ zvolen A. Gregar (pojem předseda se ujal až po registraci VSVD), místostarostou J. Tejkl, jednatelkou M. Císařová a pokladníkem A. Novotná.
…fungování v okresech je zcela v kompetenci tamních divadelníků…

23. - 24. března
Východočeská PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Lomnici nad Popelkou, 6 souborů 1 host, postup: LS „C“ Svitavy (J. Prévert: Trakař, aneb Velké vynálezy“), LS Čmukaři Modřišice (D. Weissová a J. Ipser: Lárk Ičičok).
…Organizačně tradičně dobré zázemí... Hurá, že se nás opět tolik sešlo. Každá inscenace dobrým podnětem k diskusi. Diskuse zasvěcené, vstřícné, tolerantní, ale i otevřené. Dobrá pohoda...

27. – 28 .dubna
HERECKÉ STUDIO zahájilo činnost, odborné vedení Prof. Jan Císař, Doc. Josef Vinař, Petr Kracík, Jaroslav Dušek a Vladimír Marek, doba trvání 3 semestry, výuka vždy jeden víkend v měsíci. Přihlášeno 90 uchazečů, přijato 48.
… doc. Vinař trpělivě vysvětluje, prof. Císař sarkasticky glosuje i trpělivě napovídá, zapůjčený klobouk paní Císařové za chvíli už s kloboukem nemá nic společného…

1. - 11. května
Východočeská PŘEHLÍDKA VESNICKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ v Malých Svatoňovicích, 4 soubory, postup na Krakonošův divadelní podzim: DS Meziměstí (G. Feydeau: Dámský krejčí) a DS Luže (J. Bor: Zuzana Vojířová).
…příjemné prostředí, půvabné divadélko, výborné a četné publikum… Sejdeme se opět za dva roky, když kulturní zařízení se ruší a jde do pronájmu?…

7.- 9. června
VIII. ročník INSPIRACE a III. ročník DIVADELNÍCH ŠANCÍ, poprvé společně v Hradci Králové, PKO, Beseda, Žižkovy sady, účast 22 souborů tj. cca 320 divadelníků a cca tisíc návštěvníků.
…potěšení ze setkání i inspirace představeními. Radostná atmosféra, ocenění kvality, nepřetržité diskuse, „malý východočeský Hronov!…

srpen
JIRÁSKŮV HRONOV poprvé jako „ divadelní žatva“, výběr bere v úvahu všechny druhy divadelní produkce, tj. nabídky ze všech soutěží uskutečněných na území východočeského regionu. Mimo to hodnoceny tři další činoherní soubory. Na JH 1991 uvedeny: LS Čmukaři Modřišice (D. Weissová a J. Ipser: Lárk Ičičok), Sdružený kabaret „Poslyš sestřičko“ Hradec Králové (R. Huelsenbeck: Kdo nevidí tlusté ďábly, jak si mastí ryšavé vlasy), ZUŠ Žamberk (V. Vančura, Olga Strnadová: Za časů ušatých čepic) a Cukrnebudem Svitavy (Zahrada).
… kdyby se na Hronově udělovaly ceny (letos prvně tomu nebylo), jistě by si některou z nich odvezl každý z našich souborů…

11. - 25. srpna
PRÁZDNINY S DIVADLEM v Miletíně, letní soustředění se zaměřením na dramatickou výchovu, 75 dětí, organizovala Jana Portyková.
…je strašně fajn, že nešlo jen o děti z dětských divadelních souborů…

30. listopadu - 1. prosince
Přehlídka loutkářských souborů "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO v Libčanech ", účast 5 souborů, 70 seminaristů, cenu získala ZUŠ Žamberk za inscenaci Olgy Strnadové Za časů ušatých čepic.
…pokus využít přehlídky nejen pro okamžitý místní efekt, ale i pro setkání a poučení loutkářských souborů a jednotlivců… Semináře a praktická dílna s místními dětmi…

1992

21. - 22. března
Východočeská PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Lomnici nad Popelkou, 11 souborů 1 host, přímý postup na Loutkářskou Chrudim: LS „C“ Svitavy (K. Šefrna, M. Cervantes: Tak trochu…), 3 další doporučení - POLI Hradec Králové (Čert a Káča), Čmukaři Modřišice (Léčba neklidem) a MAK Svitavy (Jak dál).
…z důvodů poruchy kotle se nemůže hrát v divadle a nabízí se sál bez jeviště, s tím si již poradili loutkáři samotní a v těchto narychlo změněných podmínkách si našli své místo na hraní…Přehlídka by mohla nést i název „Přehlídka ztracených a opět nalezených“, neboť kolik souborů a lidí se zase po letech zde objevilo?…

27. - 29. března
Východočeská přehlídka Mladého divadla "AUDIMAFOR" v Turnově, 13 souborů 6 skupin ze ZUŠ HK, celkem 20 představení,
doporučení na Šrámkův Písek: Jumping Hamada Pardubice (Tancuj, když ve větru zní zvonek), Čmukaři Modřišice (Saki: Léčba neklidem) a z loutkářské přehlídky LS „C“ Svitavy (K. Šefrna, M. Cervantes: Tak trochu…), doporučení na Wolkrův Prostějov: SUP Pardubice (Jošimoto Imae: Hra na honěnou).
…zcela na novém místě (po Pardubicích a Kostelci n. Orl.), program nabitý k prasknutí, ale zajímavý a různorodý…

24. - 26. dubna
Východočeská PŘEHLÍDKA VESNICKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ v Tatobitech, 3 soubory, postup na Krakonošův divadelní podzim DS Krakonoš Vysoké Nad Jizerou (A. Procházka: Klíče na neděli).
…v pořádání východočeských přehlídek se střídají ob rok Velké Svatoňovice (kdo ví, jak to bude v příštím roce?) a Tatobity… Tatobity jsou pro mne vždy spojeny se skutečnými kamny a hořícím ohněm, kterými se vytápí sál i hospoda…

7. - 10. května
První ročník nové NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY TRADIČNÍHO DIVADLA v Třebíči. Východočechy reprezentoval DS Úpice s představením Komedie o hvězdě, cena Ireně Vylíčilové za kostýmy, doporučení na JH
…narodila se nová přehlídka duši divadelníka potěšující, město si jí považuje, je tu milo a družno a jde o divadlo…

23. - 24. května
Východočeská přehlídka "DOSPĚLÍ DĚTEM" v Havlíčkově Brodě, 4 soubory. Postup na Popelku Rakovník Volné herecké sdružení Jičín (Čertovské pohádky) a Adivadlo Havlíčkův Brod (Jak se kradou princezny).
…součástí přehlídky byl seminář, dětská i souborová dílna, výtvarná a literární soutěž…

27. - 28. června
IX. INSPIRACE a IV. DIVADELNÍ ŠANCE v Hradci Králové, 270 účastníků, 19 souborů a 2 hudební skupiny.
…letošní sezóna se i dle výsledku Inspirace neprojevila žádnými výrazně nadprůměrnými činy, Divadelní šance byly dobře navštívené, účast na celém setkání byla o něco menší, nálada tradičně dobrá…

28. června
VALNÁ HROMADA VSVD ihned po skončení Inspirace, zvoleno nové předsednictvo, předsedkyní A. Exnarová, členy J. Merta, M. Císařová, B. Lelek, S. Pilař, v revizní komisi A. Gregar, D. Weissová, E. Zámečníková.
… je nejvyšší čas naše sdružení zaregistrovat…

27. července - 8. srpna
PRÁZDNINY S DIVADLEM v Budislavi, 55 účastníků, hlavní vedoucí opět Jana Portyková.
…milá Jano, zároveň se nám na tobě líbí smysl pro humor a to, že když se kdokoli ocitne v nesnázích, vždy mu ochotně podáš pomocnou ruku, zdraví Olga a Zuzana…

3. srpna
V Hronově se sešlo předsednictvo VSVD s dalšími přítomnými divadelníky a dopracovalo původní NÁVRH STANOV.

19. srpna
REGISTRACE VSVD u Ministerstva vnitra ČR. Již 29.8. Jan Merta a Alenka Exnarová zformulovali a odeslali žádost na ministerstvo kultury ČR o dotaci (na Hromadu).

srpen
JIRÁSKŮV HRONOV, čtyřitři východočeské soubory - Čmukaři Modřišice (Saki: Léčba neklidem), „C“ Svitavy (J. Prévert: Trakař aneb Velké vynálezy), DS Úpice (Komedie o hvězdě), D D D (Lakomá Barka).
…Hronov trochu nenijaký, bez fascinujících úspěchů, ale bez proher typu „cototadymácodělat“…

29. srpna
SUPERCOMENIUS aneb Labyrint srdce a ráj světa v Brandýse nad Orlicí. Ke 400. výročí narození J.A.Komenského pozvali Saša a Naďa Gregarovi spolu s brandýským starostou (a Impulsem) do místa vzniku Labyrintu Divadlo na Provázku, Studio Dům a Zlínské městské divadlo s repertoárem her podle J.A.K, hráno pod širým nebem, k tomu ještě devět souborů amatérských z našeho kraje, vedle Jumpuing Hamada kramářské písně Jaroslava z Luže.
…první open přehlídka amatérů a profesionálů v českých zemích…

8.- 29. listopadu
Loutkářská přehlídka „O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, 4 soubory, cenu získalo Volné herecké sdružení Jičín (Kdo má skřítka, ten se má).
…po tříletých pokusech pořádat přehlídku spíše jako víkendovou dílnu k většímu prospěchu vystupujících souborů, jsme se na žádost místních pořadatelů opět vrátili k původnímu schématu. Čtyři neděle v listopadu, čtyři soubory, čtyři představení…

28. listopadu
Setkání východočeských divadelníků spojené s valnou hromadou v Hradci Králové v Besedě. Schváleni PRVNÍ ČESTNÍ ČLENOVÉ VSVD (Jan Císař, Jan Dvořák sen., Miloslav Kučera, Jaromír Vosecký, Vladimír Zajíc). Zvolena Rada VSVD (předsedkyně Alena Exnarová) a revizní komise (předseda Jaromír Beier).

… dlouhodobě onemocněla Mirka Císařová – zastupuje ji její spolupracovnice Bohunka Györgyová…

1993

…situace začíná být katastrofální, onemocněla i Bohunka Györgyová. Naštěstí ředitelka Impulsu, paní Jarmila Šlaisov, má zájem maximum plánovaných akcí ze slovesných oborů zachovat. Takže je spolupráce VSVD s Impulsem intenzívní. Ještě že je Honza Merta v důchodu, a tak se občas nastěhuje na IMPULS a pracuje pro blaho všech…

2. - 4. dubna
Východočeská REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Hradci Králové v divadle Drak, 8 loutkářských souborů 4 dětské 2 hosté, přímý postup na Loutkářskou Chrudim Čmukaři Modřišice (A. Milne: Medvídek Pú, nebo tak nějak), doporučeno rovněž na Šrámkův Písek.
…přehlídka opustila pohostinnou Lomnici, neboť tam byl místní kulturní klub rozpuštěn…Již druhý rok není prováděn výběr z okresních kol, kdo se přihlásí, je zařazen. Úroveň přehlídky není možno výběrem ovlivňovat…Úroveň byla relativně dobrá…

23. - 29. dubna
Východočeská PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ v Malých Svatoňovicích, 5 souborů, k postupu na Krakonošův divadelní podzim doporučen DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou (O umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista).
…pořadatelé přehlídku vzorně připravili a o všechny se vzorně starali…

23. - 24. května
Východočeská přehlídka "DOSPĚLÍ DĚTEM" v Havlíčkově Brodě, 7 souborů, k postupu doporučen soubor z Pardubic s představením Čerchmanti.

26. - 27. června
X. INSPIRACE a V. DIVADELNÍ ŠANCE v Hradci Králové, Beseda, Žižkovy sady, Klicperovo divadlo,15 souborů na Inspiraci 13 souborů na Šancích, 132 účinkujících, 62 seminaristů.
…listuji v materiálech o deseti ročnících Inspirace. … Etapa, která především Inspirací dokazovala, jaká síla se skrývala v amatérském divadle, co v jistém období znamenalo pro život řady lidí, jak jim umožňovalo zažít část existence v tvořivém vzepětí, jež mělo smysl a dávalo možnost nějak se vyjádřit k tomu, co je tížilo, co se zdálo nesnesitelné. … jedno představení za druhým, na diskuse se hledala pracně volná místa přes den – a hlavně se ovšem mluvilo v noci.
… Ale to setkání a potkání, ta vzájemnost, ta pospolitost zájmů a potřeb i přátelských vztahů, to byl úspěch Inspirace. …


červenec – srpen
LETNÍ DIVADELNÍ ŠKOLA v Turnově, plánovány tři běhy, režijní, dramaturgický, divadelní improvizace. Dramaturgický zrušen - zájem pouze jedné frekventantky a nahrazen seminářem o pohybovém divadle, 20 seminaristů, lektor J. Kozlov z Petrohradu, výborné ohlasy, třetí běh „divadelní improvizace“, 24 seminaristů, lektor Petr Laurych.

Srpen
JIRÁSKŮV HRONOV , 4 soubory z Východočeského kraje, Studio Sobotka (Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla), Čmukaři Modřišice (Medvídek Pú), Divadélko Na věži Jičín (Čertovské pohádky) a Jumping HAMADA Pardubice (Kruh opasaný balvanem).

30. září
Sešla se POPRVÉ REGIONÁLNÍ RADA ustanovená ze zástupců okresu.
… snad se nám povede, abychom se nepoztráceli, ale naopak…

1. října
„GOETHOVY JESLIČKY“ v Hradci Králové, soutěž recitátorů s věkovým omezením, spodní věková hranice 24 let, horní smrt!, 19 účastníků, nejstarším a tedy laureátem se stal Míla Kučera, tehdy ředitel VČD a skoro již poslanec (dodnes)

20. listopadu
VALNÁ HROMADA VSVD v Komorním divadle v Pardubicích, rozesláno 294 pozvánek členům VSVD i ostatním divadelníkům, účast nevalná. Alena Exnarová se vzdala činnosti v Radě VSVD pro velké pracovní zaneprázdnění. Zvolena nová Rada VSVD: předsedou J. Merta, členy M. Císařová, K. Dörrová, hospodářem B. Lelek, M. Drtina, L. Honzová, matrikářem S. Pilař, v revizní komisi J. Beier, A. Gregar, A. Němeček. Další čestní členové VSVD: Aleš Němeček, Josef Mlejnek, Miroslav Zavoral.

7. - 28. listopadu
Loutkářská přehlídka "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, 6 souborů, cenu získali Čmukaři Turnov za inscenaci Lárk Ičičok.

…rok 1993 končí…Mirka Císařová je stále nemocná, veškerá činnost spočívala na bedrech Rady VSVD...
1994

…o divadelně organizační blaho a poradní a informační servis budou zatím v Impulsu pečovat společně Karla Dörrová a Honza Merta…
…Krajová přehlídka činoherního divadla se nekoná. Porota objíždí jednotlivá přihlášená představení podle předem dohodnutých termínů...

12. - 13. března
SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ MLADÉHO DIVADLA (s výběrem na Šrámkův Písek) ve Vamberku, 7 souborů 1 volný divadelní blok, postup na Šrámkův Písek: Divadélko Jesličky Hradec Králové (K. Poláček: Doktor Munory a „Něco z Maryši“), tytéž inscenace doporučeny do Třebíče.
…to takhle jednou v lednu řekl Michal Drtina, když nejde udělat přehlídka mladého divadla v Turnově, ať se udělá ve Vamberku…Vamberk zabodoval. Dobré to bylo…

19.- 20. března
Východočeská regionální PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Hradci Králové, v divadle Drak, 18 souborů, na Loutkářskou Chrudim přímý postup ZUŠ Žamberk (O. Strnadová: Prasátka a ti druzí a …Taková svačina), do širšího výběru „C“ Svitavy (L. Suchodolčan: V páté knoflíkové dírce), Čmukaři Modřišice (Dobrá rána) a ZUŠ Na Střezině Hradec Králové (K. Poláček: O posazení klobouku).
… byla to přehlídka přinejmenším perspektivní. Ne proto, že tam bylo tolik mladých, ale proto, že jich tam řada byla na správné cestě za divadlem – nebo alespoň začali divadlo tímto způsobem čichat; dostávali se s ním do kontaktu. Byla to přehlídka dobrá? Nebo ne?…

14.- 15. května
Východočeská přehlídka "DOSPĚLÍ DĚTEM" v Havlíčkově Brodě, účast 4 soubory 3 hosté, bez postupu či doporučení.
…organizace, atmosféra, návštěvnost – jako vždy perfektní. Publicita příkladná, zapojení veřejnosti obdivuhodné. Žádné představení nekleslo svou kvalitou pod běžný průměr inscenací divadla pro děti a mládež. …

…letos se nekonala pro nedostatek přihlášek krajová přehlídka činoherního divadla, ani přehlídka venkovských divadelních souborů v Tatobitech. Přesto porota soubory přihlášené do obou soutěží navštívila. K přímému postupu do Třebíče doporučila loňskou inscenaci Divadla A. Jiráska z Úpice (C. Goldoni: Poprask na laguně) a na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim soubor Jaroslav z Luže (V.Venclík: Vrať mi to pyžamo)…

28. května
SETKÁNÍ VENKOVSKÝCH SOUBORŮ v Přepeřích u Turnov.
…se uskutečnilo za účasti asi osmdesáti divadelníků a bylo velmi příjemné. Divadelní soubor z Městečka Trnávky zahrál Tylovu Tvrdohlavou ženu a na základě představení se konal seminář citlivě vedený docentem Františkem Laurinem...

10.- 12. června
XI. INSPIRACE, ale bez Divadelních šancí, opět v Hradci Králové v Jesličkách a Besedě, 21 představení. Namátkově: Co zbylo z Mamzelle Nitouche, Jumping Hamada, Napadlo hodně sněhu (E. Zámečníková dle K. Poláčka), Elena Štěpánová
…jaká že to byla ta letošní Inspirace? Inspirativní určitě. A pohodová…

11.- 22. července
II. ROČNÍK DÍLNY MLADÉHO DIVADLA v Turnově, 21 seminaristů.
…Prof. Císař s režisérem Petrem Kracíkem vytvořili neopakovatelnou, náročnou lektorskou dvojici, v níž citlivým přístupem k jednotlivým posluchačům zdolávali důsledně krok za krokem pracovní téma „herecká postava“…

6. - 27. listopadu
XXI. Loutkářská přehlídka "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, 7 souborů, 8 představení, cenu získal LS Bodi Jaroměř za inscenaci Jak se čerti ženili.
…přehlídka již druhým rokem bez oficiální poroty, vítěze přehlídky určují diváci hlasováním...

3. - 4. prosince
Víkendová NÁSTAVBA DÍLNY MLADÉHO DIVADLA, pokračování letního setkáni v Turnově, 15 účastníků, herecká výuka zaměřená hlavně na vnímání a pocity.

17. prosince
Byla ustavena SEKCE PRO LOUTKOVÉ DIVADLO při VSVD.
…po delší době se opět sešli loutkáři, aby projednali ryze divadelní záležitosti týkající se loutkového divadla v našem regionu a dohodli se, že v setkávání budou pokračovat. Považují totiž za důležité vědět o svých plánech a problémech, o situaci v kraji...

1995

21. ledna
Valná hromada VSVD v „Podkroví“ Klicperova divadla v Hradci Králové. Rada VSVD zůstala PO VOLBÁCH TÉMĚŘ BEZE ZMĚNY, doplněna o 2 členy. Jan Merta opět předsedou, K.Dörrová, B.Lelek, S.Pilař, E. Drábková, L. Honzová, M. Drtina, P.Vrběcký, Z.Vrága. Revizní komise beze změny.
…příprava závěrečné zprávy donutila k zamýšlení nad uplynulým rokem a úlohou VSVD v něm. Propojením Rady VSVD s Impulsem prostřednictvím jejích dvou členů jakožto externích spolupracovníků se dosahuje optimální, oboustranně výhodné spolupráce. Vzájemná informovanost a vzájemné poskytování informací je nenahraditelné. Praxe ukazuje, že VSVD samo by nemohlo celý rozsah činností, které jsou v našem regionu realizovány, amatérskými silami zvládnout. Minulý rok lze označit za rok nalezení jistého způsobu smysluplné existence VSVD v účelném pracovním spojení s Impulsem…

18.- 19. března
Východočeská PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA ve Vamberku, 14 souborů 1 host, doporučení k postupu na Šrámkův Písek „Pod tlakem“ Praha (M. Ghelderode: Slepci), Jumping Hamada Pardubice ( Bez názvu), ZUŠ Na Střezině Hradec Králové (J. Portyková, J. Weiss: Sen Kristýny Bojarové).
…vamberecké setkání bylo prospěšné… neboť jsme mohli dost široce nahlédnout problém „mladého divadla nedivadla“ a přes to skřípání zubů a pláč se dá třeba doufat, že tu začal – nebo alespoň mohl začít – nějaký vývoj…

1.- 2. dubna
Východočeská PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Hradci Králové, v Divadle Drak, 13 souborů, k přímému postupu na Loutkářskou Chrudim doporučen soubor „C“ Svitavy (C. Sandburg: Bláhové pohádky), do širšího výběru ZUŠ Žamberk (Tulák domeček).
… letošní přehlídka probíhala v Draku poklidněji než minule. Inscenací méně, časově vše vycházelo, občerstvení na místě a dokonalé…V oněch pěti představeních dominuje v různé intenzitě atmosféra, někdy více, někdy méně se stává výrazovým prostředkem a nese divákovi základní poselství…. Atmosféra je na jevišti nutná, je snadné ji vytvořit, ale neměla by suplovat sdělení…

12.- 14. května
Východočeská přehlídka "DOSPĚLÍ DĚTEM" v Havlíčkově Brodě, účast 4 soubory 5 hostů, žádný postup.
… přehlídka se letos opírala více o hrající hosty než o soubory východočeské, soutěžící o postup na Popelku. Vyplývá to z tradičně malého zájmu poučených divadelníků o tuto oblast, v důsledku to znamená, že ani letos lektorský tým přehlídku vyššího stupně nikým neobesílá...

20. května
SETKÁNÍ LEKTORŮ A ABSOLVENTŮ konzervatoří někdejšího Východočeského kraje v Hradci Králové Jesličkách.
…nechyběla pochopitelně Mirka Císařová, která konzervatoře uváděla v život, nechyběl režisér František Štěpánek, na něhož mnoho absolventů rádo vzpomíná…. Nejen povídáním, vzpomínkami a dobrým mokem jsme živi ten den byli. Začínal totiž první ročník "Theatre European Regions"…

27.- 28. května
XIII. INSPIRACE v Hradci Králové, v Besedě Klicperova divadla, konala se na závěr mezinárodního divadelního festivalu "Theatre European Regions", 17 vystoupení souborů a jednotlivců.
… nakolik toto spojení bylo či nebylo pozitivní, to si netroufám určit. … K těm bezesporu světlým stránkám patřila možnost vidět několik zajímavých profesionálních představení … k těm stinným pak omezenější prostor pro představení amatérská, menší soustředěnost a málo času si o tom pohovořit…

18.- 21. května
V TŘEBÍČI reprezentoval východní Čechy DS Kolár z Police nad Metují s inscenací Gogolova Revizora
…prý se neztratil, Ivana Richterová obdržela cenu za herecký výkon…

2 . - 9. července
Dramaturgicko-režijní DÍLNA MLADÝCH DRAMATURGŮ A LOUTKÁŘŮ v Trutnově-Poříčí, lektoři Vladimír Zajíc a Matěj Šefrna.
…divadelníci dobývali z psaných slov, ze zdánlivě nepotřebných předmětů, za pomoci své fantazie a zapůjčených loutek základy divadla k obrazu svému…

srpen
JIRÁSKŮV HRONOV, 65. ročník, účastní se DS MAJ Hronov (Čechov: Medvěd), DS Náchod (Tyl: Tvrdohlavá žena), Divadélko Jesličky Hradec Králové (…Šejkspír a Sen Kristiny Bojarové), DS Jilemnice (A. Hofmeister: Nevěsta).

5. - 19. listopadu
Loutkářská přehlídka "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, tři neděle, 5 souborů, cenu získal LS Bodi z Jaroměře za inscenaci O Červené Karkulce.

Prosinec
V Divadle Jesličky „NADSTAVBOVÝ VÍKEND“ s lektorem Matějem Šefrnou.
…základem praktického cvičení byly legendární příběhy o králi Artušovi, což dvanáctičlennou skupinu spolu s pedagogem vtáhlo do sugestivní napínavé hry…

1996

…zdá se, že VSVD funguje bezproblémově – jenže, je to jako se vším… Již pátý rok táhne organizaci „funkcionářské jádro“ (za pomoci Impulsu), tedy stejný tým lidí. Na výročních valných hromadách se nás „valně“ neschází…Takže nevíme, jak vláčet tuhle káru dál. Nadále sami nebo s Vaší pomocí?…

27. ledna
VALNÁ HROMADA VSVD v "Podkroví" Klicperova divadla v Hradci Králové, opět zvolená Rada jen s malými obměnami: J. Merta předseda, K. Dörrová, B. Lelek, S. Pilař, M. Drtina, Z. Vrága, R. Zeman, revizní komise J. Beier, S. Gregar, A. Němeček, dále ustanovena Širší rada VSVD J. Albrechtová, M. Císařová, E. Drábková, R. Faltejsek, L. Honzová, H. Sekáčová, B. Šefrnová, J.Vencl.

1.- 20. března
Krajová PŘEHLÍDKA ČINOHERNÍHO A MLADÉHO DIVADLA ve vamberské Sokolovně, 9 souborů činoherních, 13 souborů mladých a netradičních, postup na Třebíč pro Divadélko Jesličky (V. K. Klicpera: Veselohra na mostě a A. P. Čechov: Pavilon č. 6), obě představení postoupila dále do Hronova, na Šrámkův Písek doporučeny 3 inscenace, všechny z Divadla Jesličky (A. P. Čechov: Prchlivec, J. Cocteau: Svatebčané na Eifelce, S. Leacock: Ach! Aneb Kterak chudá sirota), posledně jmenovaná inscenace se do programu ŠP již nevešla
…zásluhu o tohle divadelní hemžení má kromě královéhradeckého Impulsu především agilní, podnikavý a neobyčejně sympatický amatér i organizátor amatérského dění Michal Drtina…byla to dostatečně široká přehlídka … pokud jde o divadlo činoherní – pak bylo více inscenací, v nichž problémy a slabiny převažovaly nad kvalitami …v prostoru klenoucím se nad a vedle tradiční činohry vládly svrchovaně královéhradecké „Jesličky“, stálá scéna ZUŠ Na Střezině. …

30. - 31. března
Východočeská krajská PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Hradci Králové se letos uskutečnila v hradeckých v Jesličkách, 11 představení, na Loutkářskou Chrudim nominován LS POLI s inscenací Byl jednou jeden, do širšího výběru LS Zdobničan Vamberk (Jak se Honza naučil bát), LS Čmukaři Turnov (Sedm trpaslíků a Sněhurka), LS Bifule Jesličky (Podivné odpoledne…).
…komorní prostředí Jesliček splnilo prakticky a účelně všechny podmínky přehlídky…přehlídka nepřinesla nějaké zásadní převratné inscenační výboje. Dominovala na ní spíše solidní práce a snaha souborů dát představením co nejvíce ze svých možností. …

1. - 4. května
I. regionální divadelní PŘEHLÍDKA VESNICKÝCH SOUBORŮ V LUŽI, účast 8 souborů, z toho ale 5 hostů.
…divadlo v Luži už dvě století vykonává rekreativní a společenskou funkci, a publikum má vstřícné a vychované…V zásadě lze říci, že dramaturgický výběr nesáhl vedle, v dramaturgické práci s textem jsou však nejen rezervy, ale i mezery. Co nejvíce absentuje, je budování vztahů, v každé z uvedených inscenací..

11.- 12. května
Východočeská přehlídka "DOSPĚLÍ DĚTEM" v Havlíčkově Brodě, 9 představení, 8 souborů, z toho jen 3 z Vč.kraje.
…inu, v regionu se urodilo inscenací pomálu, a tak převážně vystupovali hosté…

18. května
II. SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ slovesných tříd Lidové konzervatoře Vč.kraje v Hradci Králové v Jesličkách, opět v předvečer slavnostního zahájení Mezinárodního festivalu regionálních divadel, sešlo se 50 účastníků. … při této příležitosti se sešla i nově ustavená širší rada VSVD k neformálním rozhovorům o amatérském divadle v kraji … debata to byla vzrušená a zaujat,á a tím i …poněkud neurovnaná… ještě se tak docela neumíme poslouchat a vnímat myšlenky druhých… ale přesto to byla i v očích všech účastníků debata sympatická a přínosná…

25.- 26. května
XIV. INSPIRACE se konala v Jesličkách na závěr Mezinárodního festivalu regionálních divadel, účast 10 souborů, k tomu nabídka pěti představení profesionálních představení v rámci festivalu.
…již několik let si kladu otázku: neopouštějí lidé střední a starší generace naši dříve společnou divadelní loď? Může za to jejich zaneprázdnění? Může za to skladba programu Inspirace? Může za to malá míra tolerance na všech frontách?… Od loňského roku si kladu ještě další otázku: nakolik je nebo není pro Inspiraci dobré spojení s festivalem Theatre European Regions?…

srpen
66. JIRÁSKŮV HRONOV, jsme zastoupeni 6 představeními, z Divadla Jesličky Pavilon č. 6 a Veselohra na mostě, Sněhurka a sedm trpaslíků LS Čmukaři, Všichni na jednom jevišti, tanečníci ze souboru C - dance z Ústí nad Orlicí, Jedno jaro v Paříži z Úpice a operativně z důvodu nemoci byla v průběhu přehlídky zařazena inscenace LS POLI Hradec Králové Byl jednou jeden..
… publikum po jejich představení skandovalo: „ještě jednou, ještě jednou…“

srpen
Tradičně uspořádána letní DÍLNA MLADÝCH DIVADELNÍKŮ
…celotýdenního putování po stopách Exupéryho Malého prince pod lektorským vedením Matěje Šefrny se tentokráte účastnili i potenciální vedoucí mladých kolektivů…

září
Poprvé se sešla ODBORNÁ RADA pro činoherní a dětské divadlo a pro umělecký přednes, založená PŘI IMPULSU, ve složení Prof. Jan Císař, Vladimír Zajíc, Alexandr Gregar, Josef Tejkl a Karla Dörrová.
…ze setkání vzešel návrh zřízení cyklického vzdělávání režisérů… Projekt připravili Prof. Jan Císař a Vladimír Zajíc.

10.- 24. listopadu
23. Loutkářská přehlídka "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, účast 7 souborů, cenu diváka získal soubor AŤSI ZUŠ Na Střezině za inscenaci Pustý les.

30.listopadu
"DIVADELNÍ KAVÁRNA" v Jazz klubu Satchmo v Hradci Králové, volně přístupná schůzka širší rady VSVD, tentokrát s diskusí na téma O smyslu ochotnického divadla v současné době, diskusi vedl Ruda Faltejsek, účast 22 osob.
…téma zdaleka nebylo vyčerpáno, tentokráte bylo hlavně hovořeno o podmínkách, za kterých bylo provozováno ochotnické divadlo v dobách, kdy spolky nesly ještě jistou vážnost a kdy byly podmínkou a významným doplňkem občanské společnosti. Kdy podíl občanů na uspořádávání „věcí svých“ byl více v jejich rukou, než v rukou státu. Problém, který je řešen i dnes...

1997

…na začátku roku nastoupil do Impulsu na celý úvazek Michal Drtina, budou tedy s Karlou Dörrovou hlavními osobami pro slovesnou oblast…
…vzdělávání v Impulsu: pod vedením Niny Martínkové probíhá kurz dramatické výchovy pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů a pro další příslušně vyladěné pedagogy. Sešla se tvořivá a pracovitá skupina lidí, která je ochotna vstupovat bez jakýchkoliv zábran do dětského světa kouzelného „jako“ …
Obnoveno bylo také systematické střednědobé vzdělávání režisérů amatérského divadla pod vedením Prof. Jana Císaře… Do lektorského týmu vstoupila i osobnost spojená navždy se slavným obdobím východočeských lidových konzervatoří, Prof. František Štěpánek…

1. března
VALNÁ HROMADA VSVD, opět v Podkroví Klicperova divadla, účast 29 členů, novou čestnou členkou Mirka Císařová, v podstatě potvrzena stávající Rada VSVD i revizní komise, do Rady zvolena i Mirka Císařová.
VÝMĚNA STRÁŽÍ ve vedení redakční rady Hromady, žezlo chefredacteura od A.Exnarové přebírá Pepa Tejkl.

7.- 9. března
Regionální postupová PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA se konala v Úpici za účasti 12 souborů, na Šrámkův Písek doporučeny tři představení, všechny z Jesliček a vesměs převody literárního textu (K. Houba, P.Pešek: Čekárna, H. E. Bates, J. Dvořák: Poupata odkvétají i rozkvétají v máji, V. Dyk, E. Zámečníková: Milá sedmi loupežníků)
…přehlídka to byla dobrá, rozmanitostí přístupů zajímavá a inspirativní. Zajisté inspirativní i pro účastníky právě začínající a zatím krátkodobé konzervatoře pro amatérské režiséry, kteří zde absolvovali první setkání. Pořádá Impuls…

5. - 6. dubna
Východočeská krajová PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Hradci Králové v Jesličkách, účast 14 souborů, na Loutkářskou Chrudim nominován soubor „C“ Svitavy (Bystrouška, liška)
…Příznačným rysem této přehlídky byla častá absence vztahu. A to jak vztahu k předloze, tak vztahů uvnitř inscenace…

9. - 10. května
Východočeská regionální přehlídka "DOSPĚLÍ DĚTEM" v Havlíčkově Brodě, 3 soubory soutěžní, 4 hosté.
…zdá se, že nejzajímavější a do důsledků nejdůležitější častí přehlídky byla impozantní výstava výtvarných prací dětí mateřských, základních a uměleckých škol…

…II. regionální přehlídka venkovských divadelních souborů v Luži se neuskutečnila- soubory se letos do výběru nehlásily…Z výběru činoherních souborů byl na přehlídku do Třebíče nominován soubor z Jesliček s Žebráckou operou v režii A. Gregara a uspěl tam na výbornou, byl nominován na JH…


srpen
67. JIRÁSKŮV HRONOV, účast z našeho kraje LS Čmukaři Turnov (Sadoděde, Sadoděde…), Divadlo Jesličky z Hradce Králové (Milá sedmi loupežníků a Macheath K. Superstar aneb Žebrácká opera).

27. -28. září
XV. INSPIRACE ZNOVU V LETOHRADĚ, účastní se 10 souborů.
…tradičně se představuje množství představení, netradičně však mizí inspirační smysl Inspirace, dostává se na úroveň běžné přehlídky… výběr inscenací žádný celek netvoří …

9. - 30. listopadu
Přehlídka loutkářských. souborů "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, účast 5 souborů, cenu diváka získal LS Had Hradec Králové za inscenaci O perníkové chaloupce.

26. - 28. prosince
Divadlo Jesličky, DÍLNA SERGEJE FEDOTOVA.
…za maximálního soustředění, objevování vlastní invence a s pomocí sugestivní hudby čerpalo cca 40 frekventantů z preciznosti, vstřícně laděné pracovitosti a ne zcela běžných schopností nadaného ruského umělce a učitele…

…třída amatérské divadelní režie i třída dramatické výchovy dospěly v prosinci k závěru svého prvního cyklu, obě třídy budou pokračovat druhým ročním cyklem…

1998

…k začátku roku odchází z Impulsu Michal Drtina, místo něho nastupuje Naďa Gregarová, na částečný úvazek Ema Zámečníková, Karla Dörrová zůstává.

7. února
VALNÁ HROMADA VSVD, opět v "Podkroví" Klicperova divadla v Hradci Králové, účast 29 členů VSVD, zvolena pětičlenná rada VSVD, J. Merta předseda, dále E. Zámečníková, K. Dörrová, B. Lelek, S. Pilař, a revizní komise J. Beier, S. Gregar, A. Němeček, na závěr diskuse na téma "Co hlodá (v současné době) v hlavě prof. J.Císaře o amatérském divadle", poté představení Klicperova divadla Malý princ.

7. - 8. března
DIVADELNÍ ÚPICE, 11 souborů, 3 soubory doporučeny na Šrámkův Písek, a to Divadlo v soukolí Havířov (M. Bláhová: Pastička), Nejhodnější medvídci (Kašpárek, četník koločavský), Divadélko Jesličky (Daphne du Maurier: Modré čočky), na Divadelní Třebíč doporučen divadelní soubor Filigrán Litomyšl (Váchal, Horáček: Krvavý román).

19.- 22. března
Východočeská PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA v Červeném Kostelci, účast 9 souborů, do Třebíče nominováno Divadlo Jesličky s inscenací Beregov, do širšího výběru doporučeno představení Lištičky od DS Červený Kostelec a Jak se máme dobře Divadla K klubu Jičín.
…po třiceti letech opět přehlídka v Červeném Kostelci, a nutno říci, že to byla trefa do černého…

4.- 5. dubna
Regionální LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA, Hradec Králové, Jesličky, účast 12 souborů 1 host, na Loutkářskou Chrudim nominován Malý prales ze ZUŠ Žamberk. Do širšího výběru dalších pět představení, čtyři drobničky ze ZUŠ Žamberk, Stolečkové pohádky ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, Jana Šimková s Dobrodružstvím paní Anežky, Bleší cirkus od Jiřího Polehni a Zdeňka Tesaře a konečně Kašpárek a princezna LS Bodi Jaroměř.
…dvanáct souborů a pět individuálních vystoupení přineslo rozmanitou podívanou nejen ve způsobech inscenování, ale i v použitých typech loutek… Byla tu také nabídnuta cesta k divadlu s autentickým podílem vnitřních vztahů a vybudovaných situací, vedoucích k divadelnímu tvaru, kdy může oslovit diváka a zanechat v něm hluboký estetický i lidský zážitek…Na přehlídce dominovalo mládí…

30. dubna - 3. května
Východočeská PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ v Luži, účast 5 souborů 1 host, na Krakonošův divadelní podzim doporučeno představení Divadelního kroužku z Luže (S. Mrožek: Na pustém…?), inscenace DS Červený Kostelec Žluté mužátko bude posuzována v kontextu přehlídky „Dospělí dětem“.

8. - 10. května
Východočeská přehlídka činoherního divadla „DOSPĚLÍ DĚTEM“ v Havlíčkově Brodě, účast 12 představení, z toho pouze 4 soutěžní.
…Přehlídka nebyla vůbec optimistická …

srpen
68. JIRÁSKŮV HRONOV, z našeho kraje DS Krakonoš Vysoké n. Jizerou, (Kdes to byl(a) v noci), Nejhodnější medvídci (Kašpárek, četník koločavský), Filigrán Litomyšl (Krvavý román), ZUŠ Žamberk (V. Knopová a O. Strnadová: Sluníčko a dva kamarádi), Divadlo Jesličky uvedlo tři své inscenace (Volání jara a mládí, Bleší cirkus a Vyprávění paní Anežky), taneční soubor C-dance z Ústí nad Orlicí má svůj večer.
…to je těžké. Kdo jsou vlastně za současného stavu ti Východočeši?…

5. září
VI. DIVADELNÍ ŠANCE (s přestávkou od roku 1993) zásluhou Emy Zámečníkové opět v Hradci Králové v Žižkových sadech a večer v Country clubu Lucie, účast 19 souborů
…po několikaleté odmlce…převážně se zúčastnily mladé soubory (většinou „liduškové“ dramaťáky) … zapršelo milosrdně až v pozdních odpoledních hodinách…

2. - 3. října
XVI. INSPIRACE v Letohradě, účast 9 souborů, 3 individuální výstupy.
…v Letohradě bylo v tomto roce jen pár příslušníků starší generace, jinak samí mladí divadelníci, často nezkušení, nepoučení, pro něž možná leckteré řeči lektorské trojice zněly jako hudba z Marsu. Možná ovšem taky ne, zájem o diskuse zde byl poměrně velký … dá se předpokládat, že tento nástup mládí bude trvat dál a stálo by zato uvažovat o tom, že Inspirace by se mohla stát jakousi velkou „inspirační dílnou“, jež by celým svým stylem a rázem odpovídala především na zájmy a potřeby mladé generace. …

15. - 29. listopadu
XXV. ročník loutkářské přehlídky "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, účast 6 souborů, cenu diváka získal LS Na židli z Turnova za inscenaci Perníková chaloupka.
…za těch pětadvacet let si vydobyla přehlídka své místo na loutkářském nebi … Jestliže na většině soutěžních přehlídek hrají soubory především pro své kamarády, pak v Libčanech se hraje pro děti, kterým ta tvorba byla určena a kterým patří. A teprve tady se pozná, zda nápad, který byl oceněn jak porotou, tak i kamarády, dozná stejného ocenění a pozornosti u těchto diváků…

22. listopadu
První slavnostní setkání divadelníků z východních Čech spojené s VÝROČNÍM PŘEDÁVÁNÍM OCENĚNÍ za výkony ve všech přehlídkách uplynulého roku, Hradec Králové, Divadlo DRAK
…bylo plno a lidé stále přicházeli, a pak už se sedělo na zemi a všude a každé sebemenší místečko bylo využito…v rámci širší rady VSVD jsme se sešli, abychom zhodnotili divadelní sezónu 1998, aby ti nejlepší z regionálních přehlídek převzali ocenění a abychom pobesedovali s redaktorem Divadelních novin Vladimírem Hulcem…Celé odpoledne jsme zakončili, podle mého názoru, skvostně, představením Bulgakovovy hry Zojčin byt v režii Sergeje Fedotova a v provedení studentů DAMU…

… v listopadu proběhla další změna na postu chefredacteura Hromady. Místo dosavadního Pepy Tejkla přebírá odpovědnost od 23. čísla Saša Gregar.

1999

23. ledna
VALNÁ HROMADA VSVD, opět v "Podkroví" Klicperova divadla v Hradci Králové, účast 22 členů, zvolená rada ve složení: předseda J. Merta, dále N. Gregarová, R. Faltejsek, B. Lelek, A. Gregar, K. Dörrová, E. Zámečníková, R. Zeman, revizní komise S. Pilař, J. Beier, A. Němeček. Po oficiálním programu diskuse na téma "Funkce porot v amatérském divadle“, úvod přednesl prof. Jan Císař. Na závěr společná návštěva představení divadla z Ořechova v Klicperově divadle.
…byl to dobrý rok. Po stránce organizační, úrovní inscenací i v tom, co nového přinesl. A to díky společnému úsilí vás všech, kteří divadlo aktivně provozujete. Díky Impulsu, díky místním organizátorům a snad i díky jistému podílu členů Rady VSVD, která svou činností dává členům, pocit sounáležitosti, příslušnosti ke skupině stejně zaměřených a potrefených lidí. …
…k debatě o funkci porot: Sypalo se to na mě ve své zhuštěnosti, vývodech, ve své vymezené šíři a způsobilo mi to intelektuální zážitek, rovnající se nadšení. Pan profesor jakoby mi posvítil jasně na cesty svého uvažování, které vedle teatrologie zasahovalo i do sociologie i psychologie, …

…v lednu byl dokončen a uzavřen dvouletý kurz divadelní režie. Připravuje se jednoroční kurz herectví…
… v únoru zahájen roční herecký kurz, přihlášeno 24 převážně mladých divadelníků, vedoucí lektor Milan Schejbal…
… se svými sugestivně vemlouvavými lektory podstupují vše, čemu by ještě nedávno sami nevěřili. Být v plném nasazení pro nejrozmanitější kousky od rána do noci se pro ně stává samozřejmostí…

5. - 7. března
DIVADELNÍ ÚPICE, účast 12 souborů, na Šrámkův Písek doporučeny 4 inscenace, a to Dvě království Turnovského divadelního studia, Maska červené smrti z Divadla Jesličky, Terezka Planetová Zdeňka Vrágy a Istická skupina P. Rysakova z Hořic s Charmsovými Povídkami.
…třídenní setkání je výsekem toho, co se na tomto poli odehrává ve východočeském kraji…pravidelně se zde objevují nejen původní dramatizace, ale i nové české hry (tentokrát „Unikání neboli Cynismus“ nedávného absolventa DAMU Martina Glasera), což zdaleka není na profesionálních scénách samozřejmostí…

18.- 21. března
Východočeská PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA v Červeném Kostelci, účast 12 souborů, do Třebíče nominováno Adivadlo Havlíčkův Brod s inscenací Stojí za to žít?!…, doporučena rovněž inscenace Monsieur Amedéé DS z Brněnce.

10.- 11. dubna
Regionální PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Hradci Králové v Divadle Jesličky, účast 15 souborů, z toho 7 dětských, na Loutkářskou Chrudim nominována Světlovská balada Dramatické školičky ze Svitav, doporučeny další čtyři inscenace, ZUŠ Žamberk (Kdos dobrý, pomoz mi ji vysvobodit), Čmukaři (Kašpárek chodí pěšky), Bifule Divadlo Jesličky ( Bio Dezilusion) a ještě představení LS Vydohleděno Hradec Králové (Větrný mlynář a jeho dcéra), všechny navržené inscenace byly do programu LCH přijaty.
…letos byl podíl dětských inscenací zvlášť výrazný. …A téměř ve stejném poměru dětské soubory zabodovaly ve výběru na LCH …V programu LCH i Svatební košile z Jesliček, která se zúčastnila i Dětské scény a Jiráskova Hronova… Tak se stávají dětské soubory nejen svou účastí, ale i výsledky a kvalitou práce i tím, co přinášejí do přehlídky a do loutkářského poznání, rovnocennými partnery dospělým souborům …

29. dubna - 2. května
Východočeská PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH SOUBORŮ v Dolanech, účast 6 souborů, na Krakonošův divadelní podzim nominován DS Vojan Libice nad Cidlinou s inscenací M. Horníčka Dva muži v šachu, dále doporučeny představení Jitřní paní souboru Žalý při TJ Sokol Benecko a Nevěsta na márách Měšťanské besedy Bystré.
… v Dolanech se přehlídka uskutečnila poprvé, a nutno říci, že to byl výtečný nápad…Přehlídka v Dolanech byla pozoruhodná především z dramaturgického hlediska, neboť všech šest vystupujících si zvolilo kvalitní text, který je podržel, a to i tehdy, když síly ke sdělení ochabovaly, nebo nebyly dostatečné…

8. - 9. května
Východočeská přehlídka "DOSPĚLÍ DĚTEM" v Havlíčkově Brodě, účast 7 souborů 2 hosté, na Popelku doporučena pohádka O rozmazlené princezně Divadla Baf Hostinné.
…i přes nedobrou úroveň amatérských vystoupení považuji letošní přehlídku Dospělí dětem za úspěšnou. Cením si aktivního přístupu všech zúčastněných, důkladného zahloubání se do problému a v neposlední řadě vynikající organizace, za což patří dík zejména havlíčkobrodským…

5. - 6. června
VÝLET LOUTKÁŘŮ po stopách tradičního loutkového divadla do Podkrkonoší.
…byl to krásný výlet. Řidič autobusku perfektně řídil, počasí se vydařilo, vtipy se povyprávěly, i ty šnycle byly, a neúnavný lidský duch, tvořivost a obětavost nade vším…

srpen
69. JIRÁSKŮV HRONOV - 6 představení z východních Čech - DS Hronov (C. Goldoni: Poprask na laguně), Čmukaři Turnov (Kašpárek chodí pěšky), Bifule Divadlo Jesličky (Bio Dezilusion), Dvanáct opic z Litomyšle (Psychologia Phantastika), ZUŠ Na Střezině Hradec Králové (Svatební košile) a Soubor Gaudeamus a Operetní orchestr ze Světlé nad Sázavou (Polská krev).
… zatmění slunce jsme ve zdraví přežili… jak říkám – žádný velký průšvih – naopak příjemno…Východočeši k té příjemné atmosféře dost vydatně přispěli…

10. - 11. září
VII. DIVADELNÍ ŠANCE v Hradci Králové, v Jesličkách, v Žižkových sadech, večer na Novém Hradci, účast 9 souborů, cca 15 představení.
…“přehlídka vystoupení divadelních souborů pod širým nebem“, tak zněl podtitul, který upřesňoval náplň hlavní části. Zúčastněné soubory dostaly šanci uvést svá představení (jiná, než která se hrála venku) „pod střechou“ Divadla Jesličky. …Večer se sešli divadelníci a velká část veřejnosti v Sokolovně na Novém Hradci – vytrvalci zhlédli ještě inscenaci Artikulátor v podání Nejhodnějších medvídků, všichni společně pak zakončili dvoudenní divadelní maratón veselicí …

31. října - 21. listopadu
Přehlídka loutkářských souborů "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, uvedeno 8 představení od pěti souborů, cenu diváka získal LS Na Židli z Turnova za inscenaci O Červené Karkulce.
… mám dojem, jakoby loutkáři někdy zapomínali na to, že jejich hlavním vyjadřovacím prostředkem jsou loutky a že kouzlo metafor vytvořených právě loutkářskými prostředky působí nejsilněji a že spolu se vztahy vytvářejí to pravé kouzlo loutkového divadla. …

28. listopadu
Výroční setkání VSVD a ostatních divadelníků v Jesličkách v Hradci Králové (které se staly jakousi základnou pro VSVD), HODNOCENÍ SEZÓNY a slavnostní předání ocenění z přehlídek za uplynulý rok, k tomu vynikající představení brněnského studia Dům (E. Tálská: Odpady).
…cenění VSVD se stalo příjemnou chvilkou k rozjímání i k setkávání s kamarády… Dárkem pro všechny oceněné bylo představení Studia Dům slavné paní režisérky Evy Tálské „Odpady“. …prostě výrazovým prostředkům chyběla jen slova. Nahradilo je velmi silné citové soustředění,vysoce organizovaný pohyb, výtvarné řešení mizanscény, samozřejmě kostým, rekvizita, světlo, hudba… Zážitek mocný!…2000

…v lednu byla po roce ukončena herecká tříd Milana Schejbala. Absolvovalo dvacet dva frekventantů, což je z dvaceti čtyř začínajících velmi pěkný počet …

19. února
Valná hromada VSVD v Hradci Králové v Jesličkách, mimořádná účast 55 členů, zprávy činovníků, VOLBA NOVÉ RADY, z funkcí v radě odstupují po sedmileté činnosti Honza Merta a Břeťa Lelek, nová rada volí na ustavující schůzi Sašu Gregara předsedou, jednatelkou N.Gregarovou, pokladníkem M. Malínka, další členové E. Zámečníková, A. Hrůzová, P. Hájek, K. Dörrová, J. Tejkl, revizní komise: S. Pilař, R. Faltejsek, J. Polehňa, valná hromada končí projekcí a vyprávěním J.Tejkla o dobývání vrcholů Ťanšanu.
… s koncem minulého roku odešla z úvazku Impulsu Ema Zámečníková – z rodinně stavebních důvodů, přesto ale divadlo neopouští. Nadě Gregarové od počátku roku pomáhá Agáta Hrůzová. …
… valná hromada VSVD jmenuje svého dosavadního dlouholetého předsedu pana Jana Mertu čestným členem VSVD za jeho nezměrně obětavou, poctivou a nezištnou celoživotní práci ve prospěch amatérského divadla a loutkového zvlášť….

Únor
Začala pracovat režijní třída, opět pod vedením uměleckého šéfa Divadla ABC, Mgr. Milana Schejbala.
…je před námi další rok, který pro cca tři desítky lidí bude znamenat cestu k novému poznání, spoustu vynaložené vůle, vytrvalosti i sebezapření, ale i radosti a tvořivosti objevované v sobě i v partnerech na kolbišti „kumštu“, na prknech, která…

16.- 19. března
PŘEHLÍDKA ČINOHERNÍHO DIVADLA v Červeném Kostelci, účast 9 souborů 1 host, nominace na Třebíč Senior klub Jesličky (Saša Gregar a manželé Faltejskovi, Až se zima zeptá – Tři na lavičce).
… porota tu má své prostředí přímo zámecké, leč ve fofru a naplněnosti přehlídkového programu si tak trochu zoufá… občas i při seminářích, když není dost času na to, aby provedla rozbor představení a současně zaštítila své závěry v souvislostech širších a pojmech srozumitelných pro všechny strany, aby vše v pohodě a bez vášní mohlo být ke spokojenosti hodnotících i hodnocených řečeno. …

8.- 9. dubna
Regionální PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ v Hradci Králové, v Jesličkách, účast 23 inscenací, dvě nominovány, 7 inscenací doporučeno na LCH a všechna přijata. Nominace: Jak Franta na čerchmanty vyzrál a Na tom našem dvoře souborů Mravenec a Křepelky z dílny Olgy Strnadové – ZUS Žamberk. Doporučení: Čmukaři Turnov (Pletené pohádky), Gogo a Chru Chru Svitavy, Dramatická školička Svitavy ( Zrcadlení a Putování ze Sněhurkou), LS Bifule Divadlo Jesličky (Oskarky a Rychlé šípy) LS BOĎI Jaroměř (Starý příběh jaroměřský).
… bylo to něco úděsného i úžasného zároveň. Ve dvou dnech jsme zhlédli 23 představení a představeníček. … Na tradiční povídání o představeních už vůbec nezbyl čas. …Nepořádat diskuse o představeních není právě to nejlepší řešení Je možné ho použít jen výjimečně. Ale v tuto chvíli to jinak nešlo. …Bude třeba zamýšlet se, jak takovou situaci příště řešit. …Je třeba ještě jednou poděkovat všem lidem z Jesliček, kteří se o nás tak dobře po všech stránkách starali. …

14. - 16. dubna
DIVADELNÍ ÚPICE, účast 11 souborů, 3 doporučeny na Šrámkův Písek: Divadlo DRED Náchod (Hra o naše životy), JDO Úpice – DS Dr. Krásy (A. Camus: Nedorozumění), Divadlo Jesličky Hradec Králové (Ptáci na odstřel).
…letošní přehlídka mladého a netradičního amatérského divadla v Úpici nabídla hodokvas nejvybranějších lahůdek. … Hostina to byla přepestrá, avšak pokrm hodný oslavného zvolání netradiční! servírován toho víkendu nebyl. …odborným posudkem byla pověřena trojice Prof. Císař, Hulec a Tománek. Výměna názorů probíhala natolik otevřeně, že jednání chvílemi připomínalo zasedání konventu krátce po pádu Bastily. …

28. dubna - 1. května
Východočeská postupová PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ v Dolanech, účast 6 souborů, nominován DS Brněnec (A. R. Fourton: Monsieur Amédéé), na přehlídku Krakonošův divadelní podzim doporučen i DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou (J. Brandon Thomas: Charleyova teta).
…členové divadelního spolku Dolany, tak jako loni, udělali pro přehlídku maximum, takže jsme se v jejich péči mohli cítit jako v příslovečné bavlnce. …

13. - 14. května
Regionální přehlídka „DOSPĚLÍ DĚTEM“ v Havlíčkově Brodě, účast 7 souborů 4 hosté, 2 doporučení na POPELKU Rakovník, Turnovské divadelní studio (Undina) a DS Městečka Trnávka (Byl jednou jeden drak).
… snad nejčastěji diskutovaným problémem jednotlivých představení byl dramaturgický výběr…. V rozborových seminářích se často diskutovalo o dětském divákovi, o jeho způsobu vnímání. Členové souborů někdy argumentují tím, že: „… se to dětem líbí“. Dětský vkus je kategorie značně ošidná a zavádějící. Smyslem divadla pro děti by nemělo být zalíbit se (jako hlavní smysl směřování), ale pozitivně formovat, ať to zní jakkoliv frázovitě. …

21. - 30. června
V rámci VI. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové organizujeme spolu s Impulsem "OPEN PROGRAM", produkujeme více než 40 představení dvaceti souborů (i profesionálních) z celé České republiky, 157 vystupujících.
…bylo to tvrdé – kvůli počasí i pro mnohá finanční a technická úskalí. Vystoupení souborů byla skutečnou obětí. Zato se staly průkopníky nové tváře tohoto festivalu. …

…v červnu opustila Agáta Hrůzová Impuls a nastoupila na Úřad města Hradec Králové. Rada VSVD jí přeje úspěšný start…

srpen
JIRÁSKŮV HRONOV , východočeský region reprezentuje Senior klub Divadla Jesličky (Podzimní koncert), Čmukaři Turnov (Pletené pohádky) a Nejhodnější medvídci (Artikulátor), můžeme-li je ovšem za soubor východočeský považovat.
… hlediště stálo a tleskalo. … Souznění napříč generacemi. … Potvrzovalo to, že témata všeobecně lidská v potkání s konkrétními lidmi umocněné prostředky divadla mají zázračnou sílu…. Strašně jsem jim to přála. Sašovi Gregarovi, Rudolfu a Jarce Faltejskovým. …
…v rámci Jiráskova Hronova se uskutečnila rovněž týdenní dílna se Sergejem Fedotovem, která, ač nebyla součástí oficiálního programu, byla respektována natolik, že na její veřejné prezentaci nezůstala židle volná a oko suché. …

30. září
Sešla se ŠIRŠÍ RADA VSVD. Pozvali jsme přes třicet kamarádů, do Impulsu jich přišlo 21 z celého, zatím nerozděleného kraje, přišel i poslanec Kučera.
… jednalo se o budoucích krajích, o „postavení“ občanských sdružení a ochotnického divadla i podobných institucí, jako je dnešní Impuls… vypukla diskuse o příštím osudu regionálních přehlídek … Samozřejmě, že je to všechno otázka vývoje – a především i našeho usilování o jasnou a průhlednou kulturní politiku budoucích krajů. V tomto punktu se širší rada VSVD shodla na textu dopisu, který je adresován budoucím poslancům krajských zastupitelstev…

12. - 26. listopadu
Přehlídka loutkářských souborů "O CENU MATĚJE KOPECKÉHO" v Libčanech, účast 4 souborů, cenu diváků získal LS Čmukaři Turnov za inscenaci Pletené pohádky.

3. prosince
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ divadelníků při širší radě VSVD spojené s předáním individuálních ocenění z regionálních přehlídek. Po skončení oficiálního programu představení LS Čmukaři Pletené pohádky.

… vyšlo 29. číslo Divadelní Hromady, na jehož osmé stránce se nachází strana tisící…

…a konečně – tímto XXX. číslem Hromady začíná nové naše desetiletí…

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.