Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amaterská Scéna: Jiráskův Hronov 2015 - nabídka seminářů. AS 4.6.201 - KUKÁTKO DO SVĚTA.

Jiráskův Hronov 2015 - nabídka seminářů

Široká nabídka seminářů jubilejního Jiráskova Hronova, který se uskuteční od 31. 7. do 9. 8. 2015 v Hronově. V rámci festivalu se uskuteční tematické semináře a dílny, Problémový club, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků, ať vzdělávacího, či společenského charakteru. Přihlásit se a zaplatit musíte do 15. července 2015.

Činoherní | Experimentální | Hudební | Loutkové | Pohybové | Studentské


DP jako DIVADLO POÉZIE / POÉZIA DIVADLA…
PETER JANKŮ
Ako preniesť dušu básnika a jeho poézie na javisko a zároveň ho povýšiť do autentickej autorskej výpovede? Je Divadlo poézie len nad/interpretáciou textu alebo môže byť javiskovým básnením ticha a pohybu? A čo je vlastne Divadlo poézie? Odpovede aj na tieto otázky sa pokúsi prostredníctvom tvorivého uvažovania hľadať seminár, zameraný na oblasť Divadla poézie. Východiskovým materiálom, smerujúcim k vytvoreniu krátkeho javiskového tvaru, budú básne (voľný i viazaný verš), ale aj iné formy písomných výstupov, ktoré nejakým spôsobom zaujali, inšpirovali či iritovali účastníkov semináru a ktorí si ich prinesú so sebou.

Peter Janků je scénograf, dramatik a režisér. Ako scénograf spolupracoval s divadlami na Slovensku i v zahraničí (Slovenské národné divadlo, Nová scéna Bratislava, GunaGU Bratislava, Teatro Massimo v Palerme, Opera Academia di Verona, Národní divadlo Moravsko-Slezské Ostrava, Studio Rubín Praha a pod.) V roku 2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010 ako aj ceny Slovenského rozhlasu za divadelnú hru „Kamene života“, ktorá bola zaradená medzi 120 najlepších európskych hier. Ako dramatik a režisér spolupracuje najmä so Slovenským rozhlasom v Bratislave. Pracoval aj ako umelecký šéf výpravy Štátnej opery v Banskej Bystrici a riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla v Bratislave.

H jako HERECKÝ SEMINÁŘ
MARTIN VOKOUN
Seminář je zaměřený na hereckou práci. Od pojmenování základů herectví přes cvičení na práci s tělem a existenci v prostoru po vznik a charakterizaci konkrétní herecké postavy. Frekventanti semináře by skrze dialog a aktivní práci ve skupině měli být po absolvování schopni uvažovat o postavě z divadelního textu a její srozumitelné a smysluplné veřejné prezentaci. V semináři se bude pracovat s improvizací i s konkrétními monology a dialogy z textů.

Martin Vokoun je absolventem oboru činoherní režie na pražské DAMU. Po čtyřletém angažmá v plzeňském Divadle J. K. Tyla je nyní na tzv. „volné noze“. Má na kontě více jak třicet profesionálních divadelních inscenací. Kromě divadelní režie se věnuje výuce herectví na pražské VOŠ herecké a vedení seminářů pro různé amatérské organizace.

HASIT jako HEREC A SITUACE
LUDĚK HORKÝ A JIŘÍ PANZNER
Dramatická situace je základním stavebním kamenem každé divadelní inscenace. Je to pojem, se kterým se často potkáte při rozborových seminářích na přehlídkách a festivalech. Přesto si pod ním inscenátoři často nedokážou představit něco konkrétního. Základem semináře HASIT bude spolupráce režiséra s hercem na tvorbě nosné dramatické situace. A na ohledávání prostoru, který taková situace oběma zmíněným dává pro práci na herecko-režijní interpretaci jednotlivých postav a témat hry. Společně se pokusíme dramatickou situaci jednak pojmenovat a jednak realizovat v praxi „na jevišti“. Když se nám to podaří, můžeme v názvu semináře škrtnout dvě písmenka a pod zkratkou HIT se věnovat HERECKÉ INTERPRETACI TEXTU, která se o dramatické situace nutně opírá. Herecký slovní projev, jeho podtext, emocionální energie a smysl se nachází v přímé závislosti na výkladu okolností, cílů a poslání dramatického jednání postav v konkrétních dramatických situacích. Seminář je vhodný jak pro režiséry, tak pro herce.

Luděk Horký je absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér v pražském divadle Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HORBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé) a projektovou skupinu Bylo nebylo (zaměřenou na autorské divadlo pro děti).

Jiří Panzner je herec Klicperova divadla v Hradci Králové, absolvent herectví na Katedře činoherního divadla pražské DAMU. Kromě domovského divadla hraje zejména v Divadle D21, Divadelní společnosti Masopust, A studiu Rubín nebo v pražském Národním divadle. Aktivně spolupracuje jako herecký pedagog s pražským divadlem Radar. Touží si zahrát Jamese Bonda, ale není jisté, zda se mu sen splní.

I 45 jako JEVIŠTNÍ IMPROHRY S PRAVIDLY 45
JANA MACHALÍKOVÁ
Tento seminář si klade za cíl představit principy improvizačních her s pravidly a didaktiku práce se skupinou. Náplní semináře budou praktická impro cvičení vedoucí k přijetí nápadu druhého a společné tvorbě. Na krátkých improvizačních formátech, hrách a cvičeních budeme postupně sledovat práci na rozvoji schopnosti koncentrace, kooperace, kreativity a komunikace – čtyř základních dovedností společních jak pro improvizaci, tak pro divadlo. Seminář je primárně určen zájemcům starším 45 let. Přijetí mladších seminaristů je nutné konzultovat.

Jana Machalíková je spoluzakladatelka České improvizační ligy, trenérka improvizačních týmů, improvizátorka, recitátorka, vypravěčka, herečka, VŠ pedagožka, lektorka výukových programů v Národní galerii a hlavně nadšená zdravotní klaunka.

J jako JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb SLOVA, MYŠLENKY A SYMBOLY… FUNGUJÍ
EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ
Jak pracuje naše tělo: „Biolaboratoř“ = „Jací jsme bioroboti a jak jsme vlastně zkonstruovaní“. Jak způsob našeho myšlení ovlivňuje naši realitu, komunikaci, náš pocit jistoty na jevišti i v životě. Sys-témy přesvědčení a vzorce chování ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma jako zbytečné osobní brzdy. Hardwarové klouby pohybového aparátu – energetické bloky a stresové uzly v tělo-vém systému. „Elastické“ tělové napětí. „Zvuková hlavologie“ = „Cesta za hlasem, který je slyšet“. Tvorba hlasu a artikulace. Normativní podoba hlásek. Samohlásky jako nosiče emocí, souhlásky jako nosná kostra mluvy. „Jazyk jako hudba a jazyk, kterým sdělujeme obsah“. Propojení pohybu těla a řeči. „Detektivní pátrání po myšlenkách a vztazích schovaných v textu“. Cesta k výrazu – být „ve spojení“ s hereckým partnerem. Myšlenka „před“ a „pod“ textem. Jak se textem tkají vztahy. „Hrát si s textem“, „hrát text“, „hrát“, nebo „hrát si“…? A všechno další, na co přijde řeč…

Eva Spoustová-Málková vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové, podstatnou část života strávila před mikrofonem – převážně se věnovala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), učí na DAMU předmět Jevištní mluva. Hereckou práci vnímá především jako práci s energií. Zvládnutí optimální techniky řeči vnímá jako nutný základní řemeslný předpoklad herce. Za nejpodstatnější pro jeho tvůrčí cestu považuje citlivé poznávání vlastního osobního prostoru vnitřní svobody a harmonie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nejzajímavějších a nejdobrodružnějších výzev, kterou nám život nabízí.

JL jako METODY JACQUES LECOQ
VENDULA BURGER
Dramatická cvičení podle metody Jacques Lecoq v přímém kontaktu se živou přírodou! Tělo jako strom! Uchopit dynamiku větru. Proniknout do vlnění a podstaty dalších a dalších elementů: vody, země, ohně. Stanete se badateli a hlavním předmětem ZKOUMÁNÍ se pro Vás stane PROSTOR! Máte-li zájem něco nového objevit a máte-li tvůrčí nutkání, vydejte se s námi na cestu. Na divadelních zkušenostech nezáleží! Uvnitř sebe už určitě víte, že divadlo – divadelní tvorbu hledáte a my vám ho můžeme skrze metodu Jacques Lecoq pomoci objevit a rozvíjet vaši vlastní autentickou tvorbu. Součástí soustředění je neutrální maska, dramatická akrobacie, analýza pohybu, akční mim a kolektivní tvorba. Metoda Jacques Lecoq stojí zásadně na dynamice pohybu. Zaměstnává tělo jako první element, který se ztotožňuje se vším, co se hýbe – v životě i v divadle. Výuka aplikuje základní zákony pohybu pro dramatickou tvorbu a hereckou interpretaci.

Vendula Burger je zakladatelkou a ředitelkou Budilovy divadelní školy. Absolvovala Mezinárodní divadelní školu v Paříži v letech 1993 – 95 ještě za mistrova života. Po absolutoriu získala angažmá jako herečka a tanečnice ve světoznámém divadelním souboru Philippa Gentyho. Na Novém Zélandu pracovala na Vysoké dramatické škole Toi Whakari a tvořila po boku novozélandských režisérů a režisérky londýnského divadla Globe. V letech 2003–2004 působila jako pedagog na katedře nonverbálního divadla pražské HAMU a připravovala cirkusový kabaret „Perpetum Magico“. Podílela se na dramaturgii Studia Rubín a je autorkou myšlenky festivalu Letní Letná, setkání nového cirkusu, vizuálního umění, divadla a tance.

KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE
KATEŘINA FIXOVÁ A MILAN SCHEJBAL
Čtvrté soustředění posluchačů dlouhodobého vzdělávacího projektu, který byl zahájen v říjnu 2013 ve Volyni. Kurz je pro nové zájemce uzavřený.
Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha.

Kateřina Fixová je herečka a dramaturgyně Divadla A. Dvořáka v Příbrami, lektorka a porotkyně.

Milan Schejbal je absolvent DAMU v Praze (obor režie a dramaturgie). V letech 1994–2006 působil jako režisér a umělecký šéf Divadla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Od roku 1996 je pedagogem režie a vedoucím ročníku na pražské DAMU (katedra činoherního divadla). Pracuje jako lektor a porotce mnoha amatérských divadelních přehlídek a seminářů.

L jako LOUTKOVÝ SEMINÁŘ aneb LOUTKA, LOUTKY, LOUTEČKY
TOMÁŠ BĚHAL
Někdo se jich bojí a někdo je miluje! Seminář je zaměřený pro obě skupiny i pro ty, kteří se s loutkami nikdy nesetkali. Během týdne se z vás mistři nestanou, ale budeme pracovat na etudách s všemožnými typy loutek. Animovat je, tvořit a vymýšlet příběhy. Pomůžeme si náměty pohádek, ale i třeba filmů. Zkusíme také propojovat loutky se samotným hercem. Během tohoto hraní se vám může otevřít cesta nových obzorů. Seminář je vhodný pro hravé lidi.

Tomáš Běhal je zakladatel, loutkoherec, scénograf a režisér nezávislého loutkového divadla Toy Machine, herec na volné noze. Absolvent DAMU v oboru loutkového a alternativního divadla. Narozen v srpnu 1987 ve Dvoře Králové nad Labem. Divadlo Toy Machine se zaměřuje na loutkové a objektové divadlo. V představeních pracuje s tradičními loutkářskými principy, ale animuje i obyčejné předměty denní potřeby. Toy Machine se snaží navázat na dobu, kdy byla Česká republika velkou loutkovou velmocí. Snaží se objevovat formy loutkového divadla, které nemusí být výhradně jen pro děti.

MAD jako MOŽNOSTI AUTORSKÉHO DIVADLA
VLADIMÍR FEKAR
Seminář propojuje nutnost autorského i hereckého vkladu. Na začátku bude jen jedna základní situace. Jedna událost. Pokusíme se během týdne vytvořit postavy, které se k události vztahují. Pokusíme se zachytit to, co se nám podaří společnými silami vymyslet, na filmový pás. Tvorba jako dobrodružství s nejasným koncem. Jedna základní situace, postavy, monolog, dialog, konflikt. Co víc?

Vladimír Fekar, absolvent literární vědy (Slezská univerzita Opava) a divadelní dramaturgie (JAMU Brno), dramaturg (dříve Těšínské divadlo Český Těšín, nyní Městské divadlo ve Zlíně), příležitostný dramatik (Sestra, Dvojhlas, Tenkrát na zabíjačce, Jiné moře, Palubní deník Hanzelky a Zikmunda a další), pedagog (ZSVOŠU Zlín, příležitostně UP Olomouc)

N jako NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
DANIELA FISCHEROVÁ
Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

Daniela Fischerová je spisovatelka, dramatička, psycholožka a pedagožka nonverbální komunikace.

P jako PANTOMIMA
MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ
Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie (technika pádů a soubojů, stojky a salta) a jevištního pohybu vůbec. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům Jiráskova Hronova.

Michal Hecht je mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, učí na HAMU, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.

PD jako PRAKTICKÁ DRAMATURGIE
KATEŘINA MENCLEROVÁ
V semináři se letmo pozastavíme u jednotlivých fází dramaturgické přípravy inscenace – možných kritérií při výběru textu (případně překladu), přípravy dramaturgicko-režijní koncepce, úpravy textu i dramaturgické práce při samotném zkoušení a propagaci inscenace. Těžištěm semináře však bude především práce s textem – jeho interpretace a možné cesty k úpravám. Účastníci semináře budou analyzovat konkrétní dramatické situace, jednání a motivace postav, rozkrývat tematickou a motivickou strukturu vybraných děl (či úryvků) a uvažovat nad možnostmi jejich interpretace ve vztahu k jednotlivým složkám inscenace i ve vztahu k divákovi. Cílem je především poukázat na interpretační možnosti a přístupy, uvažovat nad jejich vlivem na jevištní tvar a jeho vyznění, nikoliv uplatňovat všeplatně se tvářící poučky.

Předpokladem práce v semináři je obeznámenost s texty, na něž bude zaměřen. Účastníkům se také nabízí možnost předem zaslat texty, jimž by se chtěli věnovat. Nevznikne-li na jejich analýzu čas na semináři, nabízí lektorka individuální konzultace.

Kateřina Menclerová je dramaturgyně Městského divadla Zlín a redaktorka nakladatelství Host. Před studiem dramaturgie na JAMU studovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a bohemistiku na FF MU.

S jako SCÉNA, KOSTÝMY A REKVIZITY
MARKÉTA ŠAFÁRIKOVÁ
V tomto semináři se budeme zabývat tím, jak si v amatérských podmínkách v rámci možností poradit co nejlépe se scénografií, kostýmy a rekvizitami. Zaměříme se zejména na praktické dovednosti. Povíme si něco o materiálech a technologiích, které nám v tom mohou pomoci. Zahodíme zábrany, vyzkoušíme si patinování, kašírování, práci s barvami, kombinování materiálů… lítání nápadů a jejich třídění… Výsledky nejsou v tomto případě tak důležité jako proces samotný. Inspiraci budeme hledat v konkrétních tématem a textech, které včas obdržíte. (Přijít můžete i s vlastním připravovaným projektem, na který se můžeme společně nebo individuálně podívat).

A co dál? Nahlédneme také do našich hlav a otevřeme otázky týkající se celkové výtvarné koncepce, přístupu k tématu a hledání adekvátní formy… Obhájit svůj návrh, svoji vizi, umět ji předat… i to si vyzkoušíme, seminář je na to ideální platforma, kde se neznámkuje ani nenominuje.

Markéta Šafáriková (1975) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Věnuje se malbě, modelování, grafickému designu, úpravám interiérů, navrhování kostýmů pro televizi, film, divadlo. Skoro deset let byla aktivní členkou souboru Divadlo (bez záruky) Praha, se kterým i nadále latentně koketuje.

T jako TANEC JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE
LENKA JÍŠOVÁ
Zkoumání a ladění těla v jeho anatomické funkci (např. kosterní systém), vnímání citlivosti těla a dalších kvalit vedoucích k vědomému pohybu (principy BMC – Body Mind Centering). Využívání kontaktní a strukturované improvizace, přirozenosti, tvořivosti, radosti z pohybu. Práce s představou, vizualizací, ať už hudební, slovní, konkrétní, či abstraktní „tady a teď“. Pohyb, dech, vibrace, rytmus, dynamika… jako prostředek hledání a nalézání vztahů a rovnováhy mezi vnitřním a vnějším prostředím ve svém těle, u druhých, i v prostoru kolem.

Motto: „Každý posun těla je cestou hledání a nalézání.“

Lenka Jíšová je taneční pedagožka (ZUŠ B. Smetany Plzeň), vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň, tanečně-pohybová performerka. Příležitostně vede kurzy „kreativního tance“ pro „netanečníky“ dospělé. Lektoruje na tanečních workshopech po celé republice, či některých kurzech tvořivé dramatiky, spolupracuje se sdružením Ledovec v rámci podpůrných skupin služby sociální rehabilitace. Pohyb, tanec je pro ni přirozeným projevem, který má obrovský tvořivý potenciál, neopakovatelnost zážitku a přesah do každodenního života. Je ovlivněna metodou BMC, Feldenkraisem, jogou, hlasem, poezií a dalšími trendy současného tance, zabývající se prožíváním vědomého těla.

VDP jako VYUŽITÍ DIVADELNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO PRÁCI SE SKUPINAMI
RENATA VORDOVÁ
Modelové situace, divadlo fórum, bálintovské skupiny, komunikace v náročných situacích…. to jsou oblasti, kde při práci se skupinami různého typu lze využívat divadelních prostředků jako je práce s mizanscénou, hra v roli, vciťování se do různorodých charakterů/postav. Seminář je určen pro ty, kteří pracují s jakýmikoli skupinami a chtějí si vyzkoušet sami na sobě práci v oblasti komunikace, práci s tématem, se vztahy, vedení rozhovoru… s využitím divadelních prostředků. Seminář je určen hlavně lidem, kteří nejsou zcela nakloněni „škatulkování“ a jsou ochotni se spolu s lektorskou vydat cestou eklektiků.

Renata Vordová je absolventka DAMU Praha, režisérka několika amatérských souborů, absolventka sebezkušenostního výcviku SUR, lektorka na volné noze, garantka a lektorka kurzů pro pomáhající profese, matka dospělého syna, denní i noční tvor, milovnice poezie nejen ve slovech…. Ve všech svých aktivitách s jakýmikoli skupinami využívá divadelní prostředky a naopak – při přípravě jakékoli inscenace s jakoukoli skupinou (studenti, senioři, dospělí, hendikepovaní) využívá znalosti a zkušenosti z oblasti terapie, práce s lidskými příběhy, motivy…

DS jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ
Seminář je určen dětem ve věku od 4 do 12 let. Jeho smyslem je umožnit rodičům návštěvu dílen a seminářů Jiráskova Hronova 2015 a jejich dětem poskytnout jedinečný zážitek ze společné tvorby. Seminář pro děti začne vždy o 15 minut dříve a skončí o 15 minut později než dílny pro jejich rodiče. Jeho cena je 1.200 Kč (za seminář) / 1.950 Kč (za seminář, obědy a večeře) / 2.450 Kč (za seminář, obědy, večeře a vstupenky).

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB
Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z výše uvedených tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Povinností kmenových posluchačů PC je návštěva představení základního programu JH, účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových S příjezdem kmenových posluchačů PC se počítá v sobotu 1. 8. 2015.

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN
PC – Problémový club Problémový club (PC) je veřejným diskusním fórem. Bude realizován formou rozpravy – disputace pětičlenného lektorského týmu složeného z divadelních odborníků a účastníků z pléna. Odrazovým můstkem pro PC jsou inscenace uvedené v hlavním, případně v doprovodném programu JH. Jeho hlavním smyslem a cílem je vytvořit prostor pro nahlédnutí inscenací z nejrůznějších úhlů pohledu, hledání smyslu amatérského divadla a jeho vyslovování se k současnosti. Lektoři: MgA. Alena Zemančíková, absolventka DAMU (obor dramaturgie), dramatička, spisovatelka, dra-maturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava a lektorka krajských a celo-státních přehlídek MgA. Martina Schlegelová, Ph.D., absolventka DAMU (obor režie a dramaturgie), v letech 2003–2007 lektorka divadelního oddělení pro německy mluvící oblasti, Velkou Británii a USA (Dilia), kme-nová režisérka a dramaturgyně Divadla Letí Praha a odborná asistentka katedry teorie a kritiky praž-ské DAMU Mgr. Aleš Bergman, Ph.D., divadelní vědec, režisér a pedagog – vedoucí ateliéru činoherního herec-tví na JAMU v Brně, režie a inscenační tvorby na katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze, Psy-chologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Petr Christov, Ph.D., překladatel, teatrolog, divadelní kritik; pedagog a vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK v Praze MgA. Jan Šotkovský, Ph.D., dramaturg BURANTEATRu a Městského divadla Brno, pedagog muzikálového herectví na Divadelní fakultě JAMU, příležitostný dramatik a překladatel

Problémový club proběhne vždy v odpoledních hodinách (14.00–16.00) od neděle 2. 8. 2015 do soboty 8. 8. 2015 včetně. Posluchači tematických seminářů a dílen, kteří se budou chtít zúčastňovat Problémového clubu pravidelně, vyznačí tento požadavek na přihláškách, aby jim mohla být návštěva umožněna (paralelně se totiž uskuteční některá představení hlavního programu JH). PODMÍNKY ÚČASTI Věk: Semináře a dílny jsou určeny zájemcům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hronova přivézt písemný souhlas rodičů na formuláři, který jim bude zaslán. Cena: Poplatek za dílnu je 2.900 Kč. Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Jiráskova Hronova nejpozději do 15. července 2015. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace) Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.

Kromě samotné dílny vám bude poskytnuto: hromadné ubytování ve spacáku v prostorách školních tříd (od 31. 7. 2015 do 9. 8. 2015) či v tělocvičně, základní zázemí pro hygienu, stravování ve školní jídelně (obědy a večeře) od 1. 8. 2015 do 8. 8. 2015 a vstupenky na představení. Ti, kdo mají zájem o kvalitnější ubytování, si jej mohou objednat u Kulturního a informačního stře-diska Hronov, nám ČSA 500, 549 31 Hronov, tel.: 491 483 314 begin_of_the_skype_highlighting 491 483 314 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: kis@mestohronov.cz. Pokud máte v plánu si s sebou do Hronova přivést psa nebo jiného zvířecího mazlíčka, objednejte si, pro-sím také samostatné ubytování. Společné ubytování s ostatními seminaristy Vám v takovém pří-padě totiž nebude umožněno.

Harmonogram:

•příjezd a prezentace v pátek 31. 7. 2015
•09.00 – 13.00 semináře a dílny (1. – 8. 8. 2015)
•14.00 – 16.00 Problémový club (2. – 8. 8. 2015)
•14.00 – 23.30 představení JH (1. – 8. 8. 2015)
Informace: Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na Simonu Bezouškovou – programovou ředi-telku JH na tel.: 775 508 654 begin_of_the_skype_highlighting 775 508 654 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting nebo 603 584 489 begin_of_the_skype_highlighting 603 584 489 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

Přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/…15-prihlaska

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:
JH-2015-nabidka-seminaru3-tg4c2.pdf
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':