Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 2003 - Výroční zpráva o činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH DIVADELNÍKŮ ZA ROK 2003

Humor je nejlepší oděv, jaký člověk může nosit.
Tento citát stojí na titulu loňské jarní Divadelní Hromady, v pořadí třicáté čtvrté. Ten citát by měl být tesán všude, i nade dveře českého parlamentu, který je tak smutným místem. Byť v něm hraje šašků nespočet. Jsem rád, že ve VSVD nemáme Kužvarty a Tvrdíky, že když někdo něco slíbí tak to udělá, a že předsedu nemusí z valných hromad odvážet sanitka. Myslím si totiž, že VSVD na rozdíl od jiných institucí ví co chce, proč existuje a dělá pro to vše jak nejlépe dovede. Což ode mě neberte jako předvolební frázi – neb dnešní VH je volební – ale jako konstatování. Protože my přece neděláme nic, na co nestačíme, a to co děláme, děláme pořádně a nepláčeme před žádnou překážkou, když chceme dělat něco nového. Jsme totiž normální a nejsme lumpové. (Konečně, taky z toho nic, kromě radosti nemáme!) A o tom budiž i následující Výroční zpráva.

Nejprve o věcech divadelních
Zvládli jsme přehršel přehlídek, těch tradičních postupových, jako soutěž monologů, dialogů a individuálních výstupů s loutkou O POHÁREK SČDO (18. l.), v Divadle Jesličky tam bylo 17 vystoupení. Regionální přehlídka mladého a netradičního divadla a divadla poezie AUDIMAFOR podruhé ve spolupráci s Kulturním klubem Rabštejn v Kostelci nad Orlicí měla název Kostlivec, a v březnu tam lektorský sbor doporučoval na Šrámkův Písek, na Prima sezónu Náchod a na Wolkrův Prostějov, uvedeno 10 představení. Pak Krajská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 27. - 30. března, pošesté v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci ve spolupráci s místním kulturním zařízením, uvedeno 11 představení, tři porota doporučila k dalšímu postupu a hle - dvě z nich, Amatéři DS Černí šviháci Kostelec nad Orlicí a Zelňačka DS Červený Kostelec, měly velký úspěch na Jiráskově Hronovu. Loutkářská regionální přehlídka 4. - 6. dubna opět v Jesličkách byla společná pro Královéhradecký a Pardubický kraj, o víkendu se hrálo 24 představení a lektorský sbor k postupu doporučil 10 představení - všechna byla na přehlídku Loutkářská Chrudim zařazena. Svitavská Pastýřka v Chrudimi získala Cenu za inscenaci a nominaci na JH, kde však nemohli bohužel vystoupit. I představení souboru DNO bylo doporučeno na JH, ale také tam nedorazilo. Po pravdě musí být řečeno, že účastníci loutkářské přehlídky vyslovili přání, aby i do budoucna byla zachována společná regionální přehlídka pro oba naše sousední kraje – což je důkaz, že všeliké aktivity naše nemohou být politicky znásilňovány, ale musí být prostě po naší chutí, jak by řekl poslanec Kott.

Byla i krásná Regionální přehlídka venkovských divadelních souborů, poprvé jako MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 25. - 27. dubna s vynikající spoluprací s domácím divadelním souborem v Miletíně v Sousedském domě. Kromě báječné ochutnávky místních specialit, vypečených modlitbiček a domácího piva zn. Čudla z toho vzešla přehlídka po všech stránkách báječná. Představilo se 7 souborů, s řadou lidsky velmi zajímavých osobností, kterým, na rozdíl od krásných projevů kamarádství před i po výkonu, byť scházelo trochu umění komunikace s partnerem na jevišti, a proto na letošní přehlídce zařídíme seminář o tvorbě situace s praktickými ukázkami, v nichž dle příslibu vystoupí i prof. Jan Císař.
Dětská scéna - regionální přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů (11. - ¬13. 4.) pořádaná ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích a s její finanční spoluúčastí, nabídla 20 představení. I tady nás inspirovala rok od roku viditelnější bezradnost některých vedoucích k nabídce cyklu seminářů "Divadlo ve škole", který byl zahájen loni na podzim.

A konečně – dubnová čtyřdenní krajská přehlídka dětských recitátorů se letos poprvé konala samostatně pro Královéhradecký kraj. Umožnili jsme proto porotám z okresních kol poslat „do kraje“ více dětí a kvalitativní úroveň se příliš nesnížila (až na IV.kategorii). Atmosféru přátelského vzájemného respektování vytvořilo 64 recitátorů.
Uvedené přehlídky dětského divadla a recitace se uskutečnily v Divadle Jesličky, kde jako obvykle našly skvělé technické i organizační zázemí i odbornou spolupráci pedagogů ZUŠ Na Střezině.

Divadla poezie měla příležitost na přehlídce mladého divadla AUDIMAFOR v Kostelci nad Orlicí, odkud mohla postoupit na Šrámkův Písek , Prima sezónu Náchod i Wolkerův Prostějov. A poprvé se konala samostatná krajská přehlídka Královéhradeckého kraje s výběrem na Wolkerův Prostějov (1. - 2. 4.). Poprvé letos nebyla okresní kola, ale přímo krajské. V Pardubicích se letos též konalo krajské kolo, a tak se u nás značně zmenšil počet účastníků – na 43, takže soutěž byla o den zkrácena. Zjistili jsme, a to nejen z výsledků soutěže, ale také i z reakcí na písemné výzvy, že umělecký přednes střední školy a dokonce i LDO při ZUŠ mnoho nezajímá. Středisko amatérské kultury Impuls proto zamýšlí v příštím roce se tomuto problému věnovat a my bychom snad k tomu také měli co dodat.

K tomu poznámka: Stále více se prosazuje krajové uspořádání, a proto komunikujeme s pracovnicemi oddělení Krajské knihovny v Pardubicích (podzimní Rady se zúčastnila pí. Cihlová). Pro rok 2004 máme s Pardubicemi smlouvu pouze na to, že pro oba kraje uspořádá Impuls a VSVD přehlídku loutkářskou. Pardubický kraj nově založil přehlídku dětských souborů v Holicích a přehlídku venkovských souborů v Brněnci. Ústecký Zlom vaz jako krajská pardubická přehlídka už pár let běží, byť řada souborů z tohoto regionu má zájem o účast v Kostelcích. Stejně tak se stává tradiční Tyjátr na trati v České Třebové, přehlídka mladého a netradičního divadla.

Divadelní program loňského 1. pololetí uzavřel Open air program při mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové v poslední dekádě června. Naše sdružení tam v rámci grantu od města HK dovezlo a uvedlo 47 souborů, které zahrály 56 představení, v nich se představilo 460 účinkujících. Byli mezi nimi tanečníci, mimové, pouliční klauni, gayové, bezdomovci, studenti AMU a DAMU, profesionálové i Amatéři z Kostlivce nad Mrtvicí.

Leč to ještě není vše - VSVD a Impuls je spolupořadatelem i dalších přehlídek mimo soutěžní systém. Na 30. ročníku Loutkářské přehlídky O cenu Matěje Kopeckého v Libčanech (hlavním pořadatelem je Obecní úřad) se hrálo 6 loutkových inscenací pro děti. Na moravskotřebovském ŠTRONZU 2003, tedy na 8. Zemské přehlídce divadla jednoho herce a jednoaktových her 8.- 9. listopadu 2003 v produkci Kulturních služeb města Moravská Třebová a DS J. K. Tyla Moravská Třebová se hrálo 8 představení a pak se sežralo celé uzené prase.

Hrstka statečných, např. Honza Merta, Břeťa Lelek, Pepík Tejkl, já a Naďa a další absolvovala další dvě desítky návštěv přímo v souborech, při třinácti představeních v rámci různých místních divadelních přehlídek si soubory vyžádaly i okamžitý, jak říkám revolverový rozbor…

Takže suma sumárum: na postupových přehlídkách bylo uvedeno celkem 89 představení a představilo se 107 herců a recitátorů.. Na všech přehlídkách byl lektorský sbor, který vedle nominací a doporučení na postup uděloval individuální ocenění. Ta byla předána na slavnostním setkání východočeských divadelníků na závěr divadelní sezóny 29. listopadu 2003 – celkem bylo oceněno 90 výkonů. „Oficiálně“ dohromady jsme tedy viděli na 200 inscenací!

Za hranicemi regionu – měla veliký úspěch červenokostelecká Zelňačka a Amatéři, kteří mimochodem, kromě Zlatého hronovského Aloise dobyli i řadu divadelních pražských scén včetně Činoherního klubu, dokonce byli ocenění mezi prvními desíti nejlepšími inscenacemi roku – v anketě Divadelních novin. Pepa Tejkl se vyšvihl se Šviháky vedle Morávků, Pitínských, operních Willsonů a Radoků. A ještě Pastýřka putující k dubnu svitavských tam zazářila, škoda že nemohla dorazit na Hronov.

A teď z jiného soudku: minulá valná hromada odstartovala téma, které i v Hromadě probíhalo jako latentní diskuse o možných změnách v propozicích Jiráskova Hronova. Můžeme se pochlubit, že vzácnou shodou náhod a pohotovostí Mirky Císařové se odborná rada pro divadlo a posléze i festivalový výbor nemohli nezabývat návrhy, které vznikly na naší půdě a po jednání představitelů ochotnických svazů na JH. Jako prezidentem Benešem blahé paměti v únoru 1948 byly všechny naše návrhy přijaty. – A změnilo se mnohé od podlahy – systém nominací na tzv. licencovaných přehlídkách, že programovou radu budou tvořit předsedové národních porot a prostor dostanou i tzv. nelicencované, tématické přehlídky. Zamezí se prostě spekulacím při výběru a zprůhlední odpovědnost za to, kdo to tam, ksakru, poslal. Ten člověk se bude vždycky nějak jmenovat - já např. můžu za to, kteří budou hrát na Hronově 2004 Slováci, neb jsem je na podzim v Martině vybral. Vše najdete v informacích ARTAMy a v Amatérské scéně.

Jako spoluúčastníci vyhlašování Zlatých Tylů můžeme mít radost, že tímto odznakem byli loni dekorování pánové Antonín Lauterbach z Chlumce nad Cidlinou,, Josef Mlejnek z Vysokého Mýta, Jiří Kubina z Červeného Kostelce a manželé Hejralovi z Vysokého nad Jizerou. Počet nominací na udělení Zlatých Tylů z našich krajů od roku 2004 se může zvýšit, protože do nominujícího společenství přistoupilo ústeckoorlické OSDO. Ani další ocenění, které VSVD iniciovalo, se neminula výsledkem. Předseda VSVD obdržel Cenu MK ČR (což je formulováno na ručním papíře jako cena „za neprofesionální divadelní a slovesné obory“, takže diplom neradno ukazovat, ani kamarádům, zní to poněkud pejorativně). A byla to již druhá cena do našich řad, prvním držitelem historickým je Karel Šefrna. Nu a uvidíme, zda letošní cena nepoputuje opět na základě naší nominace - pro rok 2004 jsme navrhli Prof. Jana Císaře…

Z povinností rady VSVD je největším úkolem vydávání zpravodaje Divadelní Hromada, který nás spojuje a baví. Vyšla všechna plánovaná tři čísla, v květnu, červenci a v listopadu na celkem 188 stranách. Každé číslo opatřil úvodníkem jiný autor (Gregar, Tejkl, Císař), a vůbec se rozšířily řady dopisovatelů - což je obzvlášť potěšitelné. Změnili jsme režim vydávání - jarní číslo až v květnu, aby plně reflektovalo krajské postupové přehlídky. A konečně - radostné je, že Divadelní Hromada je stále oceňována i Českým literárním fondem, který nám dává nezanedbatelný grantík, jinak by naše členské příspěvky musely být součástí transformace ekonomiky směrem nahoru.

Takže k penězům – bude o nich ještě řádná řeč ve finanční zprávě, ovšem dovolte jen toto: Union banka nás okradla o 20 tisíc, přesto jsme měli jen o šest tisíc větší výdaje než příjmy. Ale ztrátu bylo z čeho zaplatit, protože zůstatek na kontě, tedy pro zlé časy, máme stále vyšší než 190 tisíc. Příjmy naše byly téměř dvojnásobné PROTI roku 2002, skoro 700 tisíc. Ale také jsme je utratili v dvojnásobném množství, což svědčí o naší akceschopnosti – a vyúčtování grantů za 478 000,- Kč nemá chybu a bylo našimi donátory s povděkem přijato. Myslím, že můžeme poděkovat jak naší pokladnici Karle Dőrové, tak revizní komisi, že to takhle jde. A poděkování patří i ekonomce Impulsu Ivance Svobodové. Z informací o hospodaření stojí za pozornost, že už účetně a bankovně fungujeme normálně u České spořitelny.
Když jsem u děkování, neměl bych pominout Divadlo Jesličky, které pro VSVD dělá mnoho a mnoho práce, poděkovat za přízeň musíme všem partnerům a spolupořadatelům přehlídek, našim milým sponzorům – převážně veřejným institucím jako je ministerstvo kultury Č, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, město Hradec Králové, a již zmíněný Český literární fond. Především za opět bezchybnou spolupráci krajskému Středisku kulturních služeb Impuls a jmenovitě jeho ředitelce Jarmile Šlaisové – zvlášť za to, že Impuls je stále inspiračním zdrojem pro veřejnou správu, jak totiž lze v současné době grunderského kapitalismu, který nemá mnoho vkusu a kulturnosti, poměrně levně podporovat nezisková sdružení smysluplným způsobem a nikoliv jalovými dotacemi na protidrogové plakáty.

Chtěl bych poděkovat i svým kolegům z odstupující rady VSVD , která se sešla třikrát za volební období. A bylo jí líto, že už musí zase odstupovat. Takže na poslední radě vznikl návrh, který vám předkládáme – změnit organizační řád VSVD, a to § 2, odst. 2.1. přidáním věty VOLEBNÍ OBDOBÍ RADY A REVIZNÍ KOMISE JE DVOULETÉ. Tento návrh nenaruší literu stanov, kde není volební období orgánů limitováno. Navíc v případě nutnosti mají stanovy i organizační řád ustanovení o mimořádném svolání valné hromady, kdyby např. docházelo ke katastrofám. Myslím, že parlament by se od nás mohl učit, ale oni to mají bohužel na čtyři roky. V průběhu dalšího jednání dáme o této změně hlasovat.

Bohužel se s radou loučí Alenka Kašparová z Chrudimska, protože přesídlila do Prahy, Jan Linhart z Náchoda je pracovně a muzikantky velmi zaneprázdněn a Karla Dörrová, která má taky důležité důvody. Nově na kandidátce: se staronově nachází Alena Exnarová, která zároveň bude VSVD zastupovat na festivalovém výboru Loutkářské Chrudimi. Chybí nám tady bohužel zastoupení Chrudimska, což by členové mohli zvážit v nadcházejících volbách doplněním vhodného kandidáta.

Úplně na závěr. Mám radost, že VSVD je dobrou a silnou organizací, která má k dispozici silný tým spolupracovníků – více než dvacetičlenný „parlament“ soudných lidí to dokládá. Mám radost, že se u nás stále tolik děje a že se rádi vidíme a máme se rádi. A to všechno asi proto, že víme, co chceme a že to dovedeme udělat. Konečně, tím co děláme, se jednat v duchu citátu Kena Mc. Keitha z titulu podzimní Hromady: „Jestliže světu nedáváte to nejlepší, pro jaký svět si to schováváte?“

Alexandr Gregar, předseda VSVD
21. února 2004
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':