Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 2006 - Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva Volného sdružení východočeských divadelníků za rok 2006


Začneme jednou starořeckou anekdotou: Mladý muž řekl zkušené ženě – tak co, pojíme nebo se hned pomilujeme? – Jak chceš, odpověděla, nemám ale ani kousek chleba!
Jaké z toho může plynout poučení – pro naši suverénní a váženou instituci, jakou je už sedmnáct let Volné sdružení východočeských divadelníků? Jediné: také děláme to, co je třeba, a s těmi, co chtějí a bez ohledu na těžkosti.
A tak to bylo i celý minulý rok, stejně jako roky předchozí. Stereotyp? Únavná jednotvárnost? Ani zdaleka. Jako se každý rok střídají roční období i divadelní přehlídky a pravidelně třikrát vychází Divadelní Hromada tak obsah je pokaždé jiný a mnohdy vzrušující. Co zůstává je složení rady VSVD, ale jak známo, většina změn je k horšímu, a to nás zatím nepotkalo. I divadlo stále zůstává stejné a je stále nové, nové premiéry, nové tváře na jevišti. A pár nových členů našeho sdružení
I výroční zpráva bývá podobná předchozí, ale slova loňská jsou nahrazena novými a čerstvými - co se tedy v roce 2006, kromě zbabraných voleb v našem okolí, vlastně událo?

Ve spolupráci s naším sdružením se v roce 2006 uskutečnilo 6 postupových přehlídek – čtyři, jejichž celostátním pořadatelem je NIPOS/ARTAMA a dvě na Pohárek a Krakonošův podzim, které vyhlašuje náš partnerský SČDO. Bylo na nich uvedeno 80 vystoupení, zúčastnilo se 965 členů hrajících souborů. Na přehlídkách dětských recitátorů a o postup na Wolkerův Prostějov vystoupilo dalších 91 recitátorů. Celkem se tedy na přehlídkách setkalo 1 056 divadelníků - dalších 128 představení se hrálo v Open programu při Divadle evropských regionů, který VSVD produkovalo již po sedmé - na něm vystoupilo 913 účinkujících! A pět představení měla přehlídka v Libčanech s cca 80 vystupujícími, suma sumárum úctyhodné číslo – v roce 2006 jsme zorganizovali 213 představení s 2 049 divadelníky z celé republiky!

O tom, jaké ty přehlídky byly, referovala podrobně letní Divadelní Hromada 2006. pro ty, co nečetli, snad jen připomeneme, že z POHÁRKU SČDO na národní přehlídku ve Velké Bystřici postoupili Kateřina Formánková z (a)Maťáku Pardubice a Tomáš Běhal z Divadla Jesličky, na Krakonošův divadelní podzim Jana Kyralová z Divadla Jesličky. Z Východočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla byli nominováni do Třebíče Černí šviháci (Bílí andělé pijí Tesavelu) a tam dostali Cenu za inscenaci a nominaci na Jiráskův Hronov. Na AUDIMAFORU - „Kosteleckém Kostlivci“ účinkovalo 125 mladých divadelníků, a na Šrámkův Písek bylo nominováno Divadlo DNO (Nepokojíčky), na Wolkerův Prostějov Divadlo Jesličky Hradec Králové s inscenací Okna, které pak bylo i na JH, na Náchodskou prima sezónu postoupil LDO ZUŠ z Ústí nad Orlicí.
REGIONÁLNÍ LOUTKÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA (190 účinkujících) vyslala na Loutkářskou Chrudim 6 představení a všechna byla zařazena! Soubor Tlupatlapa Dramatické školičky Svitavy tam získal za inscenaci Potichu i naglass Cenu Loutkářské Chrudimi a nominaci na Jiráskův Hronov (JH).
Východočeská PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ v Miletíně (155 účinkujících) nominovala k postupu do Vysokého Geisslers Hoffcomoedianten Kuks a jejich Amor tyran byl doporučen do programu JH 07.
Krajská DĚTSKÁ SCÉNA nominovala na národní přehlídku soubor Divadla Jesličky (vedoucí Josef Tejkl), další dvě představení byla doporučena. Do krajské PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ postoupilo z pěti okresních kol 73 recitátorů, Přehlídka uměleckého přednesu mládeže – sólových recitátorů - přinesla zklamání, účast za posledních 20 let nejmenší, jen 20 recitátorů!
Nepostupovým přehlídkám vévodí OPEN AIR PROGRAM při mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. Na celém festivalu se již podílí 65% představení. Během deseti dnů na osmi scénách vystoupilo téměř 100 souborů - 128 představení, s 913 umělci z 6 zemí (z Česka, Slovenska, Polska, Francie, z Ugandy a Mozambiku). Návštěvnost ohromující - 20 700 diváků! 33. ročník LOUTKÁŘSKÉ PŘEHLÍDKY „O cenu Matěje Kopeckého“ v Libčanech představil pět loutkářských souborů. Dětská porota Cenou Matěje Kopeckého poctila inscenaci Broučci LS HAD Hradec Králové.

VSVD nezapomíná ani na vzdělávání divadelníků a metodickou pomoc souborům.
Daří se dobře KLUBU DĚTSKÉHO DIVADLA. Pokračoval s lektorem Luďkem Richtrem, který program seminářů zaměřil na problematiku praktické režie, dramaturgie, scénografie, práce s předmětem a dalších problémů, které se při inscenační práci mohou vyskytnout. Luděk pomáhal i s dramaturgickými úpravami textových předloh. Připravujeme i LOUTKÁŘSKOU DÍLNU, v níž budou frekventanti absolvovat cestu vzniku loutkové inscenace. Určena je nejen začátečníkům, ale i loutkovým jevištěm protřelým bardům. Povedou ji Karel Šefrna a Jiří Polehňa. Dílnu ukončí týdenní soustředění při Loutkářské Chrudimi.
Metodická pomoc v souborech, tedy návštěvy odborníků při tvorbě inscenací nebo při představeních, ústní i písemné rozbory (komentáře a informace v Divadelní Hromadě) zahrnula téměř dvě desítky návštěv. V poslední loňské Divadelní Hromadě jsme představili projekt, který bychom mohli uskutečnit se scénografem Petrem Kolínským - vzdělávací cyklus pod názvem SCÉNOGRAFIE PRO REŽISÉRY ANEB JAK ZABYDLET HERCE NA SCÉNĚ. Zatím čekáme na odezvu, bude-li, zahájíme!

Součástí naší vzájemné komunikace je už sedmnáct let DIVADELNÍ HROMADA, základní zdroj informací o naší činnosti. V roce 2006 vyšla tři čísla na celkem 213 stranách. Hromada je skutečně mimořádným zjevem mezi divadelními časopisy, potažmo mezi časopisy vydávanými mimo centrum. Vychází v nákladu 370 kusů a kromě členů VSVD má i dalších 112 abonentů.
V řadě čísel Hromady jsme uveřejňovali Císařův slovníček divadelních pojmů, Císařovu jarmárku. Dlouho jsme - i autorovi - tajili, že z toho vydáme samostatnou knížečku a proto pana profesora nejrůznějšími konspirativními cestami nutili pojmenovávat další a další hesla, až jich bylo skoro šedesát. Když bylo hotovo, šla knížka do tisku a vzniklo i cédečko, na němž je uložen autentický projev Jana Císaře, písničky Sextet, Jirka Jelínek vybavil knížečku komiksovými ilustracemi a přidal pexeso se slavnými dramatickými postavami. Knížku jsme pokřtili na Cenění 2006 a byla to ouvertura k letošním 75. narozeninám J.C. Kdo knížku nemáte, pořiďte si ji - Císařova jarmárka by neměla chybět v žádné knihovně divadelníkově!

Každý nám závidí, že se tak pěkně scházíme. Kromě Valné hromady máme i Slavnostní oceňování, a to nepořádá nikdo! Na loňském jsme předali ocenění z regionálních přehlídek 70 divadelníkům, v Jesličkách u toho bylo celkem 100 přátel a kamarádů, nejen našich členů.
Slavnostních příležitostí jsme využili i k předání Zlatých odznaků J. K. Tyla Břetislavu Lelkovi a Karlu Šefrnovi. Tylův odznak předal Pavel Labík spolu s Karlou Dörrovou i paní Nadě Doležalové při slavnostní premiéře na jejím domácím jevišti v Jaroměři.
Rada VSVD na svém zasedání 3. února 2007 jednomyslně schválila a valné hromadě předložila nové návrhy na udělení Zlatého Tyla 2007, návrhy na ocenění Jany Albrechtové, Evy Bechyňové a Jiřího Valenty. Na Cenu ministra kultury ČR navrhujeme Jana Mertu. V době vydání této Hromady už víme, že Honza byl touto cenou poctěn na letošní Chrudimi! Čestné členství dnes předáváme kamarádovi, Ivu Mičkalovi, krásně fotografoval a jistě dále bude řadu našich představení.

Chtěl bych poděkovat pokladníkovi, Břeťovi Lelkovi, za skvělé vedení účetnictví i za to, že tužku a účetní knihy neodložil, ani když ho trápili doktoři a to tak, že dost!
K financím jen – v roce 2006 jsme „zpracovali“ v rámci všech slovesných oborů, na jejichž podpoře se podílíme spolu s Impulsem, skoro 950 000 Kč. Impuls přispěl ze svého z rozpočtu téměř 150 000 Kč, zbytek jsme zajistili z grantů. A tak musíme složit hold všem našim podporovatelům, ministerstvu kultury, krajskému úřadu, městu Hradec Králové, Nadaci VIA a Fondu T-mobile i Státnímu fondu kultury. A pracovníkům Impulsu – paní ředitelce i paní ekonomce, Romance Albrechtové, samozřejmě Ilonce Chytráčkové a Máriovi Alfierimu. A především Nadě Gregarové, snad to nebudete brát jako nepotismus, která se pilně stará o to, aby granty byly včas vyplněny a odeslány a pak vyúčtovány a schváleny grantovými agenturami a všechno, co děláme pěkně zorganizováno!
Za obrovskou pomoc, nejen finanční, patří mimořádné poděkování Krajskému úřadu, který zřizováním Impulsu podporuje rozvoj uměleckých neziskových aktivit, a to příkladně a v ČR ojediněle! Nejen příspěvek na činnost z rozpočtu Impulsu, ale i podíl mezd jeho pracovníků a související provozní náklady, jsou rozhodující investicí do slovesných a dalších oborů, které Impuls podporuje. Sláva našemu krajskému zastupitelstvu! Škoda, že v jiných krajích jsou hluší. Díky též Jarušce Vydarené z oddělení kultury KÚ KHK, která nám také obětavě pomáhá.

Přes rok jsme se dohadovali s Artamou, když jsme odmítli podepsat statut Jiráskova Hronova, protože podle našeho názoru nebyl v souladu s pozdějšími změnami. Po dlouhých měsících přešlapování jsem o tom konečně osobně jednal s ředitelem NIPOSU, Františkem Zborníkem, a poté spolu s dalšími členy VSVD i za účasti Lenky Lázňovské a Milana Strotzera. Vyjasnili jsme si řadu stanovisek a dokumenty konečně podepsali – myslím, že to byl dobrý výsledek. Artama s námi musí počítat jako s důležitým partnerem, k ničemu jinému totiž zřizována není, je organizaci založenou na podporu neziskovou zájmové činnosti. Proto jsem řediteli Artamy doporučil, aby se tato instituce zabývala nějakým razantním a účinným způsobem ekonomikou státní podpory amatérskému divadlu a předložil mu vlastní návrh. Obsahuje v analytické části, že např. celostátní systém přehlídek, vrcholící na Jiráskově Hronovu, zahrnuje víc než 90 krajských přehlídek a státní granty na regionální přehlídky nedosahují ani 1.5 milionu Kč, na každou přehlídku se počítá cca s 15 tisíci. Nikdo v republice ovšem neví, kolik přehlídky skutečně stojí, kolik stojí jejich pořadatele, kolik soubory, kolik inscenací, kolik odborníků se na nich podílí. Že se tím nikdo nezabývá mě ohromilo - bez těchto informací přece není možné kvalifikovaně státní podporu plánovat. Nabídka mé spolupráce byla vlídně přijata. Od té chvíle již uplynulo šest měsíců…

A konečně vznikl společný svaz divadelníků, Matice českých divadelníků, na jejíž založení máme lví podíl. Ve Vysokém nad Jizerou podepsaly smlouvu o součinnosti zatím tři celorepublikové organizace amatérského divadla, Svaz českých divadelních ochotníků, Volné sdružení východočeských divadelníků a Občanské sdružení divadelních ochotníků. Dalším sdružením jsme vstup do tohoto svazu nabídli prostřednictvím AS. Občanská sdružení, která smlouvu podepsala budou nadále uplatňovat svou právní subjektivitu, Matice svou vlastní právní subjektivitu nemá. V současné době Matice reprezentuje 667 členů (fyzických osob) a 44 členských souborů (právnických osob) z celé České republiky. Na prvním jednání statutárních zástupců sdružení byl jednatelem Matice českých divadelníků na období 2006-2008 pověřen Mgr. Alexandr Gregar, předseda VSVD. Věřme, že Matice českých divadelníků bude dobrá, jak k partnerství a spolupráci, tak k jednání o českém amatérském divadle s českými i zahraničními orgány a institucemi, zvláště se státní správou. Ale zatím je v pozici „Blanických rytířů“, existuje, ale spí. Protože akční jsou jednotlivá sdružení. Pokud by ovšem došlo na potřebu řešit společný problém, určitě se probudí a vyjede z Blaníku… Ministerstvo kultury vzalo Matici na vědomí, NIPOS rovněž.

Na závěr bych chtěl předložit k zamyšlení některé úvahy. Šly mi hlavou právě při jednáních o vzniku Matice. – Nebylo by žádoucí přitlačit na získávání nových individuálních členů, především z divadelních souborů, i těch, které využívají kolektivní členství? Nejde pouze o to, aby byl větší příjem z příspěvků, to není až tak zásadní. Členské příspěvky tvoří pouhých 2,5 % z našeho rozpočtu! Ale bude-li nás víc, aby to odpovídalo síle amatérského divadla v našich krajích, odkud se většina členů VSVD rekrutuje (Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Vysočina) budeme mít lepší pozici na trhu grantů i v pozici neziskových organizací! Stačilo by, kdyby každý náš řádný člen přesvědčil svého kolegu či kolegyni v souboru…
A - teď kacířská myšlenka! Nezměníme poněkud (opticky) název našeho sdružení? Volné sdružení východočeských divadelníků už dávno není institucí pouze východočeskou. Změna ve stanovách, kdy jsme našemu sdružení přidali celostátní působení (z důvodů některých grantových podmínek) neodstranila povědomí, že jsme nějací vidláci zpod Krkonoš a Orlických hor. Na rozdíl od SČDO, ale taky třeba OSDO, jejichž název je jednoznačně otevřený, své působení jakoby geograficky zužujeme. Navrhuji, aby se název našeho sdružení zúžil na Volné sdružení divadelníků (Free association theatricalities). Pokud bychom chtěli mezinárodní zkratku, byla by FIAT (Free International Asssotiation of Theatricalities), a automobilka z Togliattii by nás mohla sponzorovat…
Další otázka - nepřeložíme valnou hromadu na období, kdy nejsou premiéry (říjen či květen)? To vše je pro diskusi, takže teď rád předám slovo svým dalším kolegyním a kolegům.
A úplně nakonec – přeji Vám do dalšího roku, než se sejdeme na „volební“ valné hromadě, abyste všichni, i vaši milí a vaše rodiny, byli zdraví, šťastní a bohatí. Nejen duchem, peníze taky nejsou špatný. Abyste měli hodně sil a hodně nápadů. Ovšem - jak říká pan režisér Dodo Gombár „Když je správná konstelace na nebi, pak není tak těžké nějaký nápad vymyslet. Těžší je, se ho vzdát, když se zrodí lepší. A nejtěžší je - umět je od sebe rozlišit.“

Alexandr Gregar
25. 2. 2007
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':