Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 2012 - Výroční zpáva o činnosti

Výroční zpráva předsedy VSVD za rok 2012

„Co se nazývá přátelstvím, bývá často spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna užitečných úsluh“, řekl francouzský spisovatel a moralista žijící v 17. století, Francois de La Rochefoucauld. Také nám položil otázku: „Jak má člověk vědět, co by měl očekávat od budoucnosti, když ani neví, co chce od přítomnosti?“ Jako by se ptal dnes...
Není pochyb, že VSVD je také spolkem „na ochranu obapolných zájmů a výměnu užitečných úsluh“, vznikli jsme z potřeby vzájemné podpory a pro „vzdělávání“ činnosti, v níž vidíme smysl. Ten je ostatně dvojí: jeden obohacuje nás samotné, druhý naše okolí, mj. kulturní život našich obcí. Mnozí z nás si dnes pokládají otázku, co ale my, amatérští divadelníci, pro kulturu naší země vlastně znamenáme? Potřebuje nás někdo? A víme, co chceme - alespoň od přítomnosti?
Odpověď není snadná, ani jednoznačná. Žijeme v době, která si spolkovou činnost a především tu kulturní vykládá všelijak. Dokonce mnozí i s údivem, že se dnes vůbec někdo takovým způsobem „realizuje“. A když už, tak proč pro tu svou zálibu hledá podporu, třeba obecní. Což jde ztuha a ještě obtížněji je získat nějakou tu korunu privátní. Mnozí, kteří by mohli podpořit, totiž nepodpoří. Říkají si totiž - když nepodpoří stát, tak proč bych měl já! Po dvaceti letech novodobé demokracie ještě slyšíme, že kultura musí být dotována jen proto, že si na sebe „nevydělá“. Což je zásadní a tragický omyl, prostupující naší společností jako mor. O kultuře se v naší vražedně tunelované zemi stále hovoří v totalitním ideovém duchu jako o společenské „nadstavbě“, jako o zbytnému statku, na který si musíme nejdříve vydělat. To je marxismus pod kůží tržní ekonomiky! Nikde se nemluví o ekonomických přínosech kulturních aktivit, které okolní kulturní svět uznává. Naše společenská a politická reprezentace o tom zpravidla neví vůbec nic, jen málokteří připouštějí, že do kultury, podobně jako do školství, je třeba investovat, že její význam přesahuje „nadstavbový“ užitek, zábavu či estetizaci prostředí. Naposledy se takto semkli divadelníci profesionální - zoufalí nad ministerskými škrty a ještě zoufalejší z role naší paní kulturní ministryně. Ostatně, její roli by určitě leckterá slušná amatérská herečka zvládla lépe. Omlouvám se za tento úvod výroční zprávy, bohužel je to však jen předznamenání věcí příštích...

Napřed se pokusím vyrovnat s tím, jak jsme se sami s minulým rokem porvali: loni jsme ve spolupráci s Impulsem připravili pět postupových přehlídek. Čtyři byly součástí celostátního postupového systému (pořádaného NIPOSem/ARTAMou z pověření MK ČR), pátá, Miletínské divadelní jaro, směřovala na Krakonošův divadelní podzim, vyhlašovaný SČDO. V Červeném Kostelci se představily (již popatnácté) činoherní soubory, jedenáctý rok se v Miletíně setkávají venkovské soubory a Divadlo Drak poskytlo, doufejme, trvalejší ukotvení přehlídce Audimafor a s ní spojené přehlídky dětského divadla a přehlídky loutkářské. Také spolupracujeme s přehlídkou divadla pro děti v Havlíčkově Brodě, pořádanou naším členským souborem Adivadlo, ale spíše jen symbolicky a morálně. Na postupových přehlídkách, včetně výběrových přehlídek Dětské scény, bylo v roce 2012 uvedeno 75 představení, na nichž se podílelo 720 členů hrajících souborů. na krajských přehlídkách dětských recitátorů a Wolkrův Prostějov vystoupilo dalších 103 recitátorů (v pěti okresních postupových kolech pak dohromady 415 recitátorů). Takže celkem se divadelnických aktivit zúčastnilo loni 1 238 divadelníků a recitátorů.
Jen pro ilustraci: tyto počty jsou už několik let konstantní, resp. se mírně zvyšují. V roce 2012 jsme spočítali 1 134 účastníků, v roce 2011 dokonce 1366, v roce 2010 pouze 1 060. Tyto přehlídky byly financovány především z grantů Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje (jako zřizovatele Impulsu), v Hradci Králové i díky podpoře města. Za to je třeba donátorům poděkovat - a doufat, že za to neděkujeme naposledy.
Zástupci jednotlivých porot předali na tradičním „CENĚNÍ“, které bylo 1. prosince 2012 v Divadle Drak, celkem 99 kolektivních a individuálních ocenění. Program doprovodilo šansonové uskupení 6 NaChodníku z Náchoda s Lucií Peterkovou, členkou Divadelního souboru Jiráskova divadla v Hronově, jako divadelní dárek jsme oceněným dopřáli představení Faust v provedení Bažantovy loutkářské družiny Divadelního souboru J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá, kterou tvoří jediný muž, Tomáš Hájek, navíc starosta obce - jak lépe si představit pojem občanská společnost, v Poniklé i starosta hraje amatérské divadlo! Dokumentace postupových přehlídek je podrobně zachycena v Divadelní Hromadě, proto jen stručná informace pro ty, kteří čtou pouze výroční zprávy ...

Krajskou postupovou přehlídku AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA jsme v Červeném Kostelci pořádali tradičně ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a domácím souborem 7. - 11. března 2012. Péče a pohostinství pořadatelů, zájem publika, podpora města – vše opět na jedničku s hvězdičkou. Lektorský sbor - prof. Jan Císař (předseda), prof. František Laurin, Jaromír Vosecký, Regina Szymiková, Michal Zahálka a Mirka Císařová (tajemnice) - hodnotil 12 představení a na celostátní Divadelní Piknik Volyně doporučil Divadelní soubor TRIARIUS Česká Třebová s představením Ucho (rež. Josef J. Kopecký), na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník byla doporučena inscenace Divadelního souboru Symposion Třebechovice pod Orebem Makaphovy dary (rež. Jiřina Krtičková), ta pak v Rakovníku získala cenu za inscenaci, nominaci na Jiráskův Hronov 2013 a další individuální ceny.

Postupová přehlídka netradičního divadla AUDIMAFOR se konala 30. března – 1. dubna 2012 v Divadle DRAK v Hradci Králové. Opět jsme tu našli krásné divadelní prostory, vynikající technické zázemí, úžasnou vstřícnost, profesionalitu, toleranci a přátelství. Lektorský sbor - prof. Jan Císař, Vladimír Hulec, Alena Zemančíková, Tomáš Žižka a Michal Zahálka - hodnotil 15 představení a na Mladou scénu Ústí nad Orlicí vyslal DIVADELNÍ SOUBOR Q10 Hradec Králové s představením Mnoho povyku pro nic (rež. Filip Huml) a LS MIKRLE, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř s představením Hotel (rež. Jarka Holasová), tato inscenace s úspěchem doputovala i na Jiráskův Hronov. Na Wolkrův Prostějov 2012 lektoři doporučili soubor TRIARIUS Česká Třebová s inscenací Orangutan v továrně, která byla také vyslána na Šrámkův Písek. Tam nakonec byla Východočechů přesila - vedle Triaria vystupoval i D.R.E.D. & J.S.T.E. Kladsko-Pražsko s představením Ikonanta, DIVADLO DNO Hradec Králové s představením Idolls, GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN z Kuksu s představením Don Juan aneb Strašlivé hodování a také HANA VOŘÍŠKOVÁ z Chocně s představením O zlaté rybce. Východočeská invaze - poslední tři jmenovaná představení byla zařazena do programu Jiráskova Hronova a patřila tu mezi nejúspěšnější.

13. - 15. dubna 2012 v Draku konala i REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ, navíc ve spojení s KRAJSKOU PŘEHLÍDKOU DĚTSKÉHO DIVADLA. Spojení bylo přínosné - řada dětských souborů se totiž pravidelně účastní i loutkářských přehlídek. Rozhodoval zbrusu nový lektorský sbor: Tomáš Volkmer Mirka Bělohlávková, Filip Huml a Tomáš Machek viděli 20 představení (12 pro Dětskou scénu a 12 pro Loutkářskou Chrudim). Velmi zajímavé inscenace, žádná podprůměrná, rozborové semináře věcné, pozitivní a nepostrádaly humor. A opět - skvělé zázemí v Divadle Drak, dokonce možnosti dalších aktivit v Labyrintu Draku a jeho divadelní laboratoři. Na Loutkářskou Chrudim bylo doporučeno 5 představení a všechna byla zařazena – opět: kde by byla Chrudim bez Hradce Králové! Na Jiráskův Hronov pak doputovala představení Pták Ohnivák, Liška Ryška a my souboru CÉČKO SVITAVY a Hotel LS MIKRLE JAROMĚŘ. Na Dětskou scénu ve Svitavách lektorský sbor doporučil pět představení, z nich dvě celostátní programová rada akceptovala: soubor ZUŠ CHLUMEC NAD CIDLINOU s inscenací Jak slunko na všechno přišlo a STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU v Sobotce s představením Nejlepší střelec.
Kalendář postupových přehlídek uzavřelo MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO. V příjemné atmosféře a péči domácích se hrálo 8 představení. Lektorský sbor v čele s prof. Františkem Laurinem nominoval na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou DIVADELNÍ SOUBOR SNOOP Opatovice nad Labem s inscenací Měsíční běs. Tam dostala Cenu za inscenaci a doporučena byla do programu Jiráskova Hronova 2013 - ó, jaká safisfakce! Loni ji celostátní dramaturgie na tehdejší Divadelní Děčín nechtěla... O přehlídku v Miletíně se výborně stará domácí soubor Erben, dokonce pozoruhodně vylepšuje i zdejší divadelní sálek - do úprav v posledních dvou letech vložili půl milionu korun. To mu umožnilo získat i pořadatelství 10. celostátní přehlídky seniorského divadla, která se tu pak loni v listopadu konala. Může nás těšit, že i na ní, vedle domácího souboru, se úspěšně představily i další východočeské soubory, červenokostelecký s inscenací Aut a dámská část Adivadla Havlíčkův Brod s Nejstarším řemeslem.

A ještě na jedné přehlídce jsme se podíleli: Open Air programu při Divadle evropských regionů v Hradci Králové jsme deset let pořádali, po nás ho úspěšně převzalo sdružení Poco a poco animato, jeho produkce už dosahuje cca 190 představení, což je už čtyřikrát víc než hlavní program Regionů. S novými producenty však Saša a Naďa Gregarovi stále spolupracují, loni Saša vedl vydávání samostatného deníku Open News, na který VSVD přispělo sponzorským příspěvkem na tisk ve výši 8 000 Kč - deník vycházel ve stínu tradičního zpravodaje Hadrián a našim příspěvkem jsme pomohli k jeho rozšiřování mezi návštěvníky festivalu.

Sami jsme tradičně vydávali bulletin DIVADELNÍ HROMADA, v roce 2012 vyšla tři čísla (s číslováním 64 – 66); jarní bylo věnováno dokumentaci života VSVD, cenění, valné hromadě, představení nových Zlatých Tylů, kompletnímu souhrnu informací o postupových přehlídkách apod., letní číslo přineslo informace o přehlídkách na území východočeského regionu mimo Královéhradecký kraj, o vystoupeních Východočechů na celostátních přehlídkách a uvedli jsme i první z pokračování Vzpomínek prof. Františka Laurina, kterému byla na loňském Jiráskově Hronovu udělena Cena MK ČR. V prosinci vyšlo zimní číslo, jehož součástí byl kalendář a vyhlášení všech divadelních přehlídek na rok 2013, pozvánky do profesionálních divadel v regionu a zprávy o řadě místních přehlídek.
Od roku 2012 je Divadelní Hromada zveřejňována i na webovém portále www.impulshk,cz. Vychází v nákladu 370 ks, je zasílána všem našim členům, kulturním zařízením v regionu, členům odborných rad Artamy a odborným spolupracovníkům i dalším zájemcům, několik desítek výtisků slouží jako reklama na přehlídkách a divadelních akcích. Bohužel se okruh aktivních členů redakční rady velmi zúžil, dnes zůstali již pouze tři, Alenka Exnarová a Saša a Naďa Gregarovi, která má nejvíce práce se sháněním příspěvků, stále si zoufá, ale většinou pak vždycky přetékáme... Je třeba konstatovat, že vydavatelem DH je SAK Impuls, který má vydávání zakotvené v hlavní činnosti (vydává ještě Fotoimpuls pro sdružení fotografů a Donašeče dobrých filmových zpráv pro sdružení filmařů). Náklady na grafické zpracování a tisk jsou tedy součástí rozpočtu Impulsu a dosud na ně směřovala i část grantu MK. Pro letošní rok tento zdroj zcela vyschnul - ve známé kauze radikálního snížení podpory živému umění nedalo MK na podporu vydávání našich časopisů ani korunu! Proto se musíme připravit na nejhorší. Jednak - po českém způsobu – zkusí Impuls požádat znovu, dodatečně (co kdyby MK ještě nějaké peníze našlo, jak bývá jeho zvykem), Impuls také požádal o grant Státní fond kultury (v době, kdy tyto řádky čtete je již podpora SFK potvrzena). Pokud toto úsilí nevyjde, nastane krizový scénář - dosud jsme se finančně na vydávání nepodíleli, ani Impuls neinkasoval za Divadelní hromadu žádné prostředky od VSVD. Jedním z řešení je, že bychom místo tří mohli vydávat pouze dvě čísla. Také by Impuls mohl Divadelní Hromadu zpoplatnit – a my bychom se na úhradě podíleli z vlastního rozpočtu, ze zvýšených členských poplatků. Ale také bychom mohli tištěnou podobu DH zrušit a jít cestou elektronického vydávání. Což je otázka pro diskuzi...

V rámci agendy VZDĚLÁVÁNÍ A METODICKÁ POMOC se v roce 2012 realizovalo šest jednodenních (sobotních) vzdělávacích setkání. Především pro vedoucí dětských a studentských divadelních souborů, členy studentských souborů, zájemce o umělecký přednes apod. Organizačním garantem je Jarka Holasová, učitelka ze ZUŠ Jaroměř. Uskutečnil se seminář Přednes, možná i divadlo poesie s lektorkou Emou Zámečníkovou (19 účastníků), dílna s režisérem a uměleckým vedoucím souboru Geisslers Hofcomoedianten Kuks, Petrem Haškem, se uskutečnila ve třech sobotách pod názvem Základní divadelní principy (takřka 20 účastníků). Do vzdělávacího programu byly zařazeny i semináře Hlasové výchovy s lektorkou Lucií Švábovou (13 účastníků). Dramaturgicko-režijní dílna pod vedením dramaturga a režiséra Tomáše Jarkovského měla 13 frekventantů. Celkem se vzdělávacích programů zúčastnilo cca 120 kursistů.
Z několikaleté zkušenosti víme, že v průběhu roku se daří realizovat maximálně 7 praktických dílen a seminářů. Na jednodenní není od účastníků vybírán žádný finanční příspěvek. Impuls je dotoval z grantu MK ve výši 23 700 Kč. I tento grant pro rok 2013 vyschnul, proto o financování vzdělávání musíme intenzivně uvažovat, mj. bychom museli zapojit výnosy z našich členských příspěvků nebo vybírat kursovné na úhrady lektorů, které tvoří podstatnou část nákladů.

Dá se říci, že nás doba doběhla, resp. cítíme i na sobě různé nevkusné názory na financování kultury, které trousí i naši politici. Financováním VSVD jsme se až do letošního roku totiž nemuseli příliš zabývat, na spoustu aktivit jsme získávali granty: v minulých letech dosahoval rozpočet VSVD úctyhodných čísel, např. v roce 2008 naše náklady dosáhly částky 1 008 713 Kč. Na ně jsme z grantů získali 1 037 431 Kč. Z členských a dobrovolných příspěvků pak skoro 37 tisíc Kč! Ale už v roce 2012 byly naše náklady dvacet pětkrát nižší, klesly na pouhých 39 829 Kč. A na příjmech jsme získali pouhých 20 050 Kč, z členských příspěvků jen19 822 Kč!!! - Ale abychom nepropadali panice: náklady a příjmy našeho sdružení dramaticky klesly především pro to, že jsme přestali organizovat Open program. Ten v letech 2005 – 2009 zatěžoval naše náklady částkou až 800 000 Kč, v celé výši na to poskytovalo dotaci město Hradec Králové. Od roku 2011 už jako VSVD také nepodáváme vůči MK ČR žádosti o granty na naše vlastní projekty - na přehlídky, vzdělávání i metodickou činnost žádá Impuls, který je zajišťuje organizačně i finančně. My se podílíme pouze na koncepci a personálně na programu. Na tuto změnu jsme přistoupili v roce 2011 a důvodem byly problémy s proúčtováním našich grantů v rámci spolufinancování Impulsem a dalšími spolupořadateli. Neměli jsme totiž proti nákladům hrazeným z grantů své vlastní příjmy, což nám - bez ohledu na příslušné smlouvy - Finanční úřad neuznal a nařídil nám za léta 2008 a 2009 pokutu ve výši skoro 300 000 Kč, změněnou později na podstatně nižší správní poplatek .
Ale nehospodařili jsme vůbec špatně: na běžném účtu jsme na začátku loňského roku měli 223 391 Kč, na konci roku 203 611. Ztratili jsme tedy cca 20 tisíc - z nichž ovšem 18 900 činil onen správní poplatek.
Určitě nebude na škodu informace, kolik naše činnost (v rámci Impulsu) vlastně stojí: v roce 2012 byly náklady Impulsu v oblasti divadelních a slovesných aktivit celkem cca 597 000 Kč. V tom jsou jak náklady na přehlídky dospělých i dětí, tzv. metodickou či odbornou pomoc, vydávání Divadelní hromady, činnost odborné rady, cesty za soubory apod. Tyto náklady byly součástí rozpočtu Impulsu, který na ně použil 69 000 Kč z vlastního rozpočtu (z příspěvku PO zřizované královéhradeckým krajem). Další náklady Impuls hradil z grantu Města Hradec Králové (30 000 Kč), NIPOS/ARTAMA (15 000 Kč), ze specifického grantu Královéhradeckého kraje (30 000) a příspěvku Královéhradeckého kraje na pořádání přehlídek (186 900 Kč). A konečně i z grantu MK (244 400 Kč).
Nejdražší byly postupové přehlídky dospělých, které stály cca 347 000 Kč, přehlídky dětského divadla a recitace pak 87 000 Kč, což je přes 70% všech nákladů. Divadelní hromada v r. 2012 stála 73 000 Kč (z toho 62% pokryl specifický grant MK a 38% hradil Impuls). Náklady na tzv. metodickou pomoc (44 700 Kč) byly z 93% hrazeny Impulsem, ze 7% z grantu MKČR. Náklady na vzdělávací akce (23 700 Kč) byly 100% hrazeny z grantu MKČR. V těchto nákladech nejsou zahrnuty poměrné náklady na pracovníky a provoz Impulsu. Pro letošní rok Impuls nedostal z MK na vzdělávací a metodickou činnost, ani na Divadelní hromadu, jak jsem již uvedl, ani korunu, takže bude scházet minimálně cca 70 000 Kč... Otázka financování našich aktivit už zcela dozrává.
Na začátku zprávy jsem připomněl Rochefoucaulda a jeho výrok o spolkovém životě. Jsem také přesvědčen, že smyslem každého spolku je jeho společenský život, který sám o sobě znamená „ochranu obapolných zájmů a výměnu užitečných úsluh“. Zaplať bůh, daří se nám ho udržovat např. setkáváním při přehlídkách, při vzdělávacích akcích, při Ceněních a samozřejmě i při těchto valných hromadách. - Pokud ale nebudeme činnost našeho sdružení oživovat růstem členské základny, dopadneme jako při posledních parlamentních volbách: že tolik vyhráli komunisti, za to si můžeme my, teda ti, co se nezúčastnili...
V roce 2005 jsme měli přes 150 individuálních členů a 15 členských souborů, od té doby naše stavy klesají. Podle poslední revize máme 143 řádných individuálních členů a 12 členských souborů. V prostředí téměř devadesáti souborů, s nimiž v regionu spolupracujeme, které se ucházejí o účast na našich divadelních přehlídkách a jejichž členové využívají vzdělávacích kurzů nebo chtějí zasílat Divadelní Hromadu, je to trochu málo. Měli bychom disponovat větším členským potenciálem, mělo by nás být dvakrát i třikrát více... Při nejbližší radě VSVD se budeme stavem členstva a jeho rozvíjením zabývat, i morálkou placení členských příspěvků. - Moji milí, omlouvám se, tato slova jsem doslova překopíroval z loňské zprávy, bohužel se nic nezměnilo...
Loni jsme také upozorňoval, že amatérští divadelníci v naší republice nejsou vůbec připraveni na obranu svých zájmů, že profesionální jdou alespoň občas křičet do ulic a psát o tom do Divadelních novin. Bezzubost aktivit amatérských divadelníků se projevuje i při jednáních s MK a Artamou (např. o financování či organizování přehlídek, o koncepci Jiráskova Hronova). Bohužel ale nejsme schopni vytvořit potřebnou sílu či tlak na různé úředníky, kteří se na jedné straně staví jako ochraňující kvočny, na druhé se nám v podstatě smějí do očí. Ztratili jsme kredit, který jsme hledali v budování Matice českých divadelníků, dnes na ni už nikdo nevzpomene, a noví, kteří netuší, začínají odznova...

Ale radostněji: Zlatý odznak J. K. Tyla jsme v roce 2012 předali Jiřině Mejzlíkové a Milanu Odehnalovi z Divadla Exil Pardubice a také Miladě Pavlasové z Divadelního souboru Eduarda Vojana Brněnec. Na náš návrh byl Cenou ministra kultury poctěn prof. František Laurin. Pro letošní rok navrhuje Rada VSVD Zlatého Tyla paní Jaroslavě Kejzlarové (1936) z DS NA TAHU Červený Kostelec, Jiřímu Kristlovi (1935) z Divadelního kroužku Dolní Dobrouč a Janu Štěpánskému (1942) z DS Vicena Ústí nad Orlicí. Nově bychom chtěli zavést Čestné uznání VSVD a udělit ho letos panu Františku Drahoňovskému (1925) za jeho práci při vydávání dnes již legendárního Mladého loutkáře a Mladé scény, která formovala celé generace divadelníků. Rada VSVD podpořila návrh NIPOS/ARTAMA na udělení Ceny MK 2013 paní Haně Kofránkové (1949), režisérce ČRo Praha, člence odborné a programové rady WP, která je i lektorkou našich recitačních přehlídek.
RADA VSVD se každoročně schází 3x, loni projednávala přípravu přehlídek, vyjadřovala se k propozicím celostátních, k licencování krajských postupovek a možné obnově podoby Jiráskova Hronova jako celostátní soutěže činoherního divadla. Zamýšleli jsme se i nad obsahem vzdělávání, bouřlivě diskutovali o zcela tristní spolupráci s některými odbornými pracovníky Artamy... Za velmi dobrou spolupráci všem členům rady děkuji a přeji jim, aby vydrželi až do konce volebního období. Tedy minimálně do roka a do dne. Poděkovat je třeba i milým spolupracovníkům z Impulsu. Po loňské volbě nového výboru se vyskytla potřeba zvolit i pozici místopředsedy. Chtěli jsme podobnou změnu stanov již při volební valné hromadě v únoru 2011, ale nějak se nám ten úkol vytratil z usnesení. Proto spolu s dalšími úpravami ji navrhujeme do dnešního usnesení. Budeme jednat i o úpravě našich stanov v souvislosti s novým Občanským zákoníkem...
Vážení přátelé, výroční zpráva nebyla právě nejveselejší, byť některé pasáže určitě vyznívají i směšně. Ale to bývá tehdy, když se „člověk v životě dostane do takových situací, že aby pak nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat.“

Saša Gregar
23. února 2012
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':