Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: ZOUBEK, Václav: Hořice na Šumavě / Höritz, Passionsspiele, opona Ukřižování a nanebevstoupení Ježíše Krista, autor Franz Schallud, 1893, neexistuje, doložena výtvarným návrhem a dobovou pohlednicí

Pro novou divadelní budovu proslulých hořických pašijových her roku 1983 navrhl oponu dekoratér Franz Schallud. Hry tehdy provozoval v oblasti, kde převažovalo německé obyvatelstvo, Spolek německé Šumavy, proto pozval špičkového divadelního výtvarníka z Vídně, který pro Němce v Čechách pracoval i později, jsou známy jeho opony z Vrchlabí a Znojma.
Vlastní hořická opona se nezachovala, údajně byla zničena spolu s divadelní budovou v padesátých letech minulého století. Původní hry ale zanikly už roku 1938 po záboru Šumavy německou říší, kdy toto území Československa předala Hitlerovu Německu Velká Británie, Francouzská republika za asistence Mussoliniho Itálie.
Podobu opony známe z malovaného návrhu, který v prosinci 1894 věnoval Schallud šéfovi
spolku Taschkovi, a ze soudobé černobílé pohlednice. Plocha opony je orámovaná páskem květinového ornamentu, dole iluzivně malovanými střapci, dále střed vyplňuje prořezávaný ornament napodobující předlohy zaalpského manýrismu, který lemuje tři medailony s figurálními výjevy. Vlevo kruhový s narozením či spíš s holdováním tří králů, uprostřed ovál s nanebevstoupením a vpravo kruhový s ukřižováním. Ve figurálních kompozicích, mimochodem velmi dobře namalovaných (jen postava ukřižovaného je trochu z proporcí), jsou užity předlohy kvalitní středoevropské křesťanské náboženské malby devatenáctého století.
Nahoře vlevo je štítek s datem 1816 a vpravo 1893. Rok 1816 je datum z textové knížky tkalce Paula Gröllhesla, které je považováno za počátek hořických her (i když hry jsou asi důsledkem mnohem starších rekatolizačních snah krumlovských jezuitů). Vročení 1983 je rok dostavění divadelní budovy. Nahoře jsou ještě dva neohraničené medailony s bohoslužebnými
předměty. V dolejší polovině jsou štítky s pětilistou růží (znakem Hořic), smrkovou ratolestí (znakem šumavského spolku) a německými nápisy spojenými s biblickým líčením ukřižování. Výtvarnou zvláštností jsou detaily zdůrazněné čistou bělobou, ornamentální stuhy a svatozáře zpodobených svatých osob. Celek opony je působivým vyjádřením religiózního obsahu, podporujícího pojetí hořických her jako nacionální a náboženské pouti.

(Akad. malíř Václav Zoubek, srpen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Václav Zoubek, s. 74-75

Související Obrázky

Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry,  pohlednice, 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Budova divadla pro původní provedení pašijových her
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, Budova divadla pro původní provedení pašijových her, 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, opona, pohlednice před 1898
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, opona, pohlednice před 1898
Hořice na Šumavě, Höritz, Passionsspiele, opona Nanebevstoupení Ježíše Krista, dedikace Franz Schallud 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Passionsspiele, opona Nanebevstoupení Ježíše Krista, Franz Schallud 1893


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hořice na Šumavě, Höritz, Passionsspiele, opona Nanebevstoupení Ježíše Krista, Franz Schallud 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Passionsspiele, opona Nanebevstoupení Ježíše Krista, dedikace Franz Schallud 1893
Hořice na Šumavě, Höritz, Die Höritzer Passionsspiele, Hořické pašijové hry, opona, pohlednice před 1898


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.