Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hodnocení Artama 2004

43. Celostátní přehlídka divadla „v pohybu“ Šrámkův Písek
Písek, 28. – 30. 5. 2004
/Hodnocení/
I. Základní údaje
Přehlídka se konala pod patronací města Písku.
Pořadatelé: Kulturní klub města Písku
OS Společnost amatérské divadlo a svět
Divadlo Fráni Šrámka v Písku
OS Pod čarou Písek
Odborná spolupráce: NIPOS ARTAMA Praha

Místo konání: Divadlo Pod čarou a Divadlo Fráni Šrámka v Písku
Termín: 28. - 30. 5. 2004
II. Program, splnění odborného účelu akce
Šrámkův Písek 2004 byl koncipován jako národní přehlídka souborů, jejichž dramaturgicko režijní koncepce a výběr prostředků vykazuje osobité hledání a netradičnost použitých postupů při realizaci. Přehlídka neměla věkové ani žánrové omezení (pouze nebyla určena dětským souborům).
V roce 2004 bylo dále rozšiřováno všeobecné povědomí o rozdílu mezi divadelní částí Náchodské prima sezóny jako celostátní přehlídky studentského divadla a ŠP jako přehlídky víceméně „netradičního“, resp. „hledajícího“ divadla (byl použit zástupný termín „divadlo v pohybu“.
Program přehlídky stanovila v souladu s propozicemi přehlídky programová rada, kterou kromě zástupců pořadatelů tvořila odborná rada pro mladé amatérské divadlo, a to na základě návrhů, vzešlých z výsledků krajských přehlídek, popřípadě dalších dohodnutých přehlídek.
Do výběru vstoupily 24 inscenace, v 8 případech se jednalo o nominace z tzv. „licencovaných“ přehlídek, které do programu vstoupily automaticky, o ostatních návrzích jednala programová rada v několika kolech včetně hlasování pomocí bodového systému.
Do programu přehlídky bylo zařazeno 16 souborů (program viz příloha), přehlídky se zúčastnilo cca. 170 účastníků - členů souborů + 20 dalších osob (pozorovatelé, lektoři, hosté) + místní veřejnost (zejm. školy). Všechna představení byla zhodnocena ve veřejných diskusích s kvalifikovaným lektorským týmem (Vladimír Hulec, Peter Janků, Zdeněk Aleš Tichý, Karel Tománek, René Vápeník).
Písecký pořadatel dále zapracoval na prorůstání přehlídky do písecké reality – představení pro školy i představení hostů, pouliční akce atd. byla označena jako součást akce. Pro místní školy bylo zařazeno jedno z představení přehlídkových v pátek dopoledne – toto představení bylo pro účastníky a hodnocení opakováno odpoledne.
III. Organizace akce
Organizačně zabezpečovali přehlídku v místě, běh programové i diskusní části akce zejména pracovníci IPOS-ARTAMA, Divadla Pod čarou a Divadla Fráni Šrámka.
Všechny problémy a vzniklé potřeby (posuny hracích časů, prostor, měněné technické požadavky, posuny v harmonogramu) byly řešeny operativně.
Intenzivně byla opět využívána kombinace prostor Divadla Pod čarou a jeviště Divadla Fráni Šrámka – budova Kulturního klubu prochází stavební rekonstrukcí a není prozatím pro přehlídku k dispozici.
Pro účastníky bylo zajištěno polní ubytování v prostorách tělocvičny ZŠ, výjimečně v prostorách domova mládeže. Lektoři byli ubytováni v ubytovně Zimní stadion. Stravování bylo na vůli účastníků. Ubytování si účastníci hradili samostatně prostřednictvím rozpočtu ŠP.

IV. Propagace akce
Akce byla propagována v regionálních sdělovacích prostředcích, v centrálním denním tisku, v odborných bulletinech IPOS ARTAMA, na internetu i v odborném časopise. Přesto je třeba na propagaci a povědomí veřejnosti o přehlídce (zejména o proměnách propozic) v dalších letech nadále pracovat.
Všechny části programu přehlídky byly veřejnosti přístupné – přímo o víkendu však veřejnost tuto skutečnost využívala jen velmi málo. Některé součásti akce určené přímo školám nebo píseckým občanům (kromě pátečního dopoledního představení nebyly zajišťovány NIPOS) byly navštíveny velmi dobře – ty však nejsou součástí tohoto hodnocení.
Vyšlo jedno číslo Zpravodaje ve funkci programové brožury. Pro zpracování článku s hodnocením inscenací ze svého pohledu byl najmut p. Lukáš Nozar. Text dodal v rozmezí 7. – 11. 6. 2004. Okamžitě byl předán ke zpracování pro umístění na internet – bohužel se však někde na síti ztratil, o čemž se autor tohoto hodnocení dozvěděl až v létě. Sám jsem v té době neměl oprávnění na internet redakčně přistupovat – na podzim už umístění materiálu nemělo smysl. Přesto pokládám koncepci zpětného hodnocení externistou u víkendové akce za účelnější a lepší než vydávání druhého čísla Zpravodaje, které je neúplné a poněkud samoúčelné.
Všechna představení natáčel na video pracovník NIPOS Štěpán Filcík – další zpracování získaných materiálů je otázkou.
Rozsáhlejší článek o ŠP se objevil v Amatérské scéně 3/2004 (autor Vladimír Hulec).

V. Finanční zabezpečení akce
Ministerstvo kultury ČR poskytlo na akci příspěvek ve výši 70 000 Kč, část pobytu zahraničních účastníků (lektoři ze Slovenska) byla kryta z účelových prostředků IPOS na zahraničí (2 600 Kč), zbytek pokryla dotace Městského úřadu v Písku, který poskytl na akci 50 000 Kč a neúčtovaný vklad OS SADAS, Kulturního klubu města Písku, Divadla Pod čarou a Divadla Fráni Šrámka.
Dotace Městského úřadu v Písku neprocházela rozpočtem přehlídky zpracovaným SADAS (je v účetnictví KK). Z ní bylo placeno ubytování ve škole (spacáky) a příspěvek na ubytování v domově mládeže (celkem 12 130 Kč), dále propagace v místě, tisk Zpravodaje, pronájem prostor a nadpráce technických aj. pracovníků v Písku.
Vlastní vklad (spolu)pořadatelů odhadujeme na ekvivalent částky cca. 30 000 Kč.
Konečná bilance byla ze strany IPOS-ARTAMA a SADAS vyrovnaná, na straně města tento údaj neznáme.

VI. Závěry a doporučení
Pro rok 2005 je dohodnut termín 27. - 29. 5. 2005, tedy od pátku do neděle – s tím, že páteční dopolední akce pro školy bude zopakována – s výběrem vhodného titulu.
Všechna negativa i pozitiva budou zhodnocena na jednání OR a zúročena při tvorbě propozic pro rok 2005. Budou navržena další vylepšení systému výběru a organizace akce. Odborná rada bude opět tvořit základ programové komise přehlídky.

Zpracoval: Karel Tomas

Příloha 1
Program Šrámkova Písku 2004

Pátek 28. 5.
11.00 DFŠ-K Karel V. Dlabač
TLUSTÁ
3 + 1 Praha
18.00 DFŠ-K Karel V. Dlabač
TLUSTÁ
3 + 1 Praha
19.20 DPČ Josef Tejkl
SOLNÝ SLOUPY
Černí šviháci Kostelec nad Orlicí
21.30 DFŠ-K Alexandr Vvedinskij
Vánoce u Ivanovových
umělecká skupina TRIARIUS Česká Třebová
22.50 DPČ M. Hecht / K. Kesey / M. Forman
Přelet
Divadlo DIALOG Plzeň
návazně DPČ Diskuse (Praha, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Plzeň)
Sobota 29. 5.
10.00 DPČ Roman Sikora
Antigona: Odjezd!
TYAN Plzeň
11.30 DFŠ-K Andre Jolles, Benedetta Reuter & Teatro Tempesta
Lidská řeka / Czech-fiction o identitě jednotlivce a skupiny
Teatro Tempesta Praha
14.00 DFŠ-K Edgar A Lán Pole / Milan David
0,1 Kg Meronu aneb Kšeft umírající matky češtiny
Dividýlko Slaný
návazně DPČ Diskuse (Plzeň, Praha, Slaný, příp. zbytky)
17.30 DFŠ-K Segri Belbel / Simona Bezoušková
Ramon
Divadlo (bez záruky) Praha
18.30 DFŠ-J Františk Halas
THYRSOS
Špatně zabržděno Velké Meziříčí
19.00 DFŠ-J Pavel Strašák
Misionáři
Divadlo Prádelna Rosice
20.30 DPČ vlastní tvorba
Srdce
Divadlo Na kraji Nový Jičín
21.30 DPČ G. B. Hancke
Popis lázní Kuks v Čechách, pátřících jeho říšské hraběcí excelenci hraběti von Šporck
Divadlo Zdeňka Vrágy Hradec Králové
22.30 DPČ Cihlář, Prokop
VAJCE
Divadlo Vosto5 – Divize Teatro Piccolo Primitivo Praha
návazně
DPČ Diskuse (Praha, Rosice, Nový Jičín, Hradec Králové, Praha, příp. zbytky)
Neděle 30.5.
9.10 DFŠ-J Petr Lanta / Jules Verne
Blíží se den, kdy vás budu milovat (Paris au XX. siecle)
Společnost Dr. Krásy Praha
11.00 DPČ koláž z děl Williama Shakespeara / M. Samec, H. Franková
Král William, drama synů a dcer
Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary
12.15 DPČ Vratislav Kadlec, Ivana Myšková
Kterak Rychle pojídati různé druhy ovoce a zeleniny
Prvobytně pospolná společnost Praha
14.00 DPČ Diskuse (Praha, Karlovy Vary, Praha, příp. zbytky), zakončení přehlídky


Příloha 2
Stručné charakteristiky titulů uváděných na ŠP 2004
(čerpáno pouze z dodaných materiálů)

Tlustá
Hra která napichuje anorexii na ostří kosy. 40 minut

Solný sloupy
Černá komedie s prvky grotesky a kruté satiry. Navazuje na loňskou inscenaci Amatérů. 105 minut

Vánoce u Ivanovových
Typicky charmsovský, bulgakovovský či (v našem případě) Vveděnského svět porevolučního Ruska začátku 20. století je nečekaně blízko pocitům současné coolness generace začátku 21. století. 70 minut

Přelet
Nonverbální dramatizace známého Přeletu nad kukaččím hnízdem (M. Forman), resp. Vyhoďte ho z kola ven (K. Kesey), původně vzniklá na divadelních dílnách na Jiráskově Hronově a Šumperku – tehdy převážně s jinými lidmi. 70 minut

Antigona: Odjezd!
Klasické téma Antigony s moderním výkladem. Klasické herectví s multimediální kulturou současnosti.

Lidská řeka / Czech-fiction o identitě jednotlivce a skupiny
Jednotlivé kapky vody se mění v proud, déšť zvedá vodu na řece, řeka vystupuje ze svých břehů, proud se stává záplavou. Jednotlivec je unášen proudem. Taneční divadlo. 60 minut

0,1 kg meronu aneb Kšeft umírající matky češtiny
Drama mužů zmítaných osudem prostřednictvím chybějící lopaty. 85 minut

Ramon
Odpradávna lákavý střet mužského a ženského principu. Žena ve čtyřech podobách. Kolik podob má vztah s mužem? 10 minut

Thyrsos
Nepříliš známá vášnivě erotická poezie Františka Halase. 20 minut

Misionáři
Původní sci-fi hra poskytující prostor pro nekonečné variace na téma partnerských vztahů, mužského dobyvatelství a nepochopitelnosti ženského pohlaví. 75 minut

Srdce
Do srdce nám vstoupili klauni a teď tam proudí místo krvinek... 30 minut

Popis lázní Kuks
Sólový výstup – přednes původně latinské básně o Kuksu – okouzlení hrabětem Šporkem a jeho dobou. 30 minut


Vajce
Improvizovaný kabaretní výstup dvou herců je volnou variací na klukovské hry, jarmareční rakvičkárny, černý humor. 50 minut

Blíží se den, kdy vás budu milovat (Paris au XX. siecle)
Vlastní dramatizace románu Julese Verna Paříž ve dvacátém století, který byl objeven a vydán teprve v nedávné době. Ne ve všem se autor mýlil... 95 minut

Král William, drama synů a dcer
Koláž z textů Williama Shakespeara – témata blízká nám, a snad i vám. Tři milostné příběhy a mnoho dalšího. 50 minut

Kterak rychle pojídati různé druhy ovoce a zeleniny
Ukázka z muzikálu Lenin! Tajemství vzniku vesmíru! Rychlokurs žonglování! Drama na pozadí! A další! Uvidíte! Tam! 75 minut

Příloha 3

Porota 43. Šrámkova Písku ve složení:

Vladimír Hulec
Peter Janků
Zdeněk A. Tichý
Karel Tománek
René Vápeník

rozhodla v souladu s propozicemi Šrámkova Písku a Jiráskova Hronova o nominacích a návrzích inscenací pro programovou radu Jiráskova Hronova následovně:


Porota nominuje
soubor Společnost Dr. Krásy Praha
s inscenací hry Blíží se den, kdy vás budu milovat (Paris au XX. siecle)
a
soubor TYAN Plzeň
s inscenací hry Antigona: Odjezd!

Porota navrhuje k výběru:
inscenaci hry Vánoce u Ivanovových
souboru umělecké sdružení Triarius Česká Třebová

inscenaci hry Misionáři
souboru Divadlo Prádelna Rosice

inscenaci hry Solný sloupy
souboru Černí šviháci Kostelec nad Orlicí

inscenaci Lidská řeka /Czech-fiction o identitě jednotlivce a skupiny
souboru Teatro Tempesta Praha

a podává informaci pro případ, že by byla do programu přijatá loňská nominace (Divadlo Vosto5 Praha s inscenací Sněžka), že inscenací uvedenou na ŠP2004 (Vajce) lze doplnit/obohatit jejich produkci zejména v exteriérovém vystoupení.


V Písku dne 30. 5. 2004

Zapsal: Karel Tomas, tajemník poroty
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.