Databáze českého amatérského divadla

Texty: Blatná, Excerpce pro MČAD 1998–2002

BLATNÁ o. Strakonice
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Pašijová představení, patrně dle jesuitského vzoru z nedaleké Březnice, pořádá místní fara pod vedením místních kaplanů. Prvně je zaznamenáno ve farních účtech r. 1750.
J.P.Hille, Velkopáteční průvody v XVIII.století, Český západ 23 (Plzeň), 11.4.1930.
Tam je v roce 1786 dosvědčena i produkce singspielů (ale německé texty, museli hrát však "Češi").
Rukopisy biskupské knihovny v Českých Budějovicích, zpracoval Bohumil Ryba, 1974, Krajská knihovna České Budějovice (jedná se o rukopis KKČB sign.B 15.905).Též: Jiří Janáček (Ron)

CČAD s. 54, 68

1923 zde podruhé nastoupil na měšťanskou školu učitel Jaroslav Průcha, autor a realizátor loutkového divadla. Spolupracoval s ochotnickým divadlem, uváděl dětské hry. Dirigoval pěvecký spolek Úslavan. V hudebním odboru Sokola vytvořil třicetičlenný orchestr, sám, i pro potřeby ochotnického divadla komponoval. 1930 vrcholila jeho činnost autora loutkových her, rozsáhle se věnoval loutkovému divadlu. Vlastnil loutkovou scénu, nyní uloženou v muzeu v Blatné. Napsal 45 her pro děti a mládež, 40 loutkových her 10 her pro dospělé 21 drobných výstupů. Zasazoval se o rozvíjení rodinného a školního amatérského loutkového divadla. Zemřel v Blatné 1936. (JM)Jaroslav Průcha, učitel a spisovatel. Městské muzeum v Blatné,1988.

Spolek divadelních ochotníků založen 1851. Divadlo se zde hrálo patrně již dříve. Dokumentační materiály se nedochovaly. První představení byla Divotvorný klobouk a poté Jan za chrta dán. 1862 ochotníci ze zpěváckého spolku provedli Donizettiho Marii, dceru pluku. Spolek měl na repertoáru všechny dobově význačnější české hry. 1879 je dokumentována spolupráce souboru s herci Mošnou, Hynkovou, Jabloneckou. Spolupracoval i Jindřich Hanuš Böhm. Od 1902 jsou vedeny přesnější záznamy o činnosti spolku. S výjimkou válečných let 1914-18 hráli nepřetržitě. Do 1971 jsou doklady o 675 premiérách. Náročná dramaturgie /př.Zuzana Vojířová, Král Oidipus/. Výpravné hry, přednost se dávala početnějšímu obsazení.Jeviště bylo vždy na svou dobu technicky moderní, později se dvěma kruhovými horizonty. V roce 1943 měl spolek 95 členů, z toho 45 herecky činných. 1971 byl spolek dramatickým odborem Městské osvětové besedy. (JM)
Ve službách Thalie II. s.155, Stoletá tradice...I. s.16, Smékalová
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
Spolek divadelních ochotníků vznikl v Blatné v r. 1851, působil v sále hostince U bílého lvaa v dřevěném divadle v zámeckém parku. Nejvyšší umělecké aktivity dosáhl soubor ve 20. - 40. letech 20. stol. zásluhou režiséra, učitele J. Šilhy. Od r. 1914 soubor hrával některé hry také na přírodním jevišti v zámeckém parku, od r. 1933 využíval jeviště sokolovny. V r. 1936 byl nastudován na přírodním jevišti Sofoklův Král Oidipus s členem ND E. Kohoutem v hlavní roli. V tomto období soubor uváděl až 10 premiér ročně. V 50. letech se stal soubor Dramatickým odborem při ZV ROH západočeských tiskáren v Blatné, od r. 1959 patřil pod OB a poté pod MěKS. V 80. letech připravoval průměrně 2 inscenace ročně.
Zavřelová s. 97.
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och.
Adresář 93: DS
SEKERA, Jiří: Ochotnické divadlo v Blatné (140 let ustavení SDO). Red: Karel Petrán, úvod Jiří Janáček. mj.soupis repertoáru. Blatná, Měst.muzeum a MěÚ 1991. 56 str. foto v příl. Čer, NK

BLATENSKÉ divadlo (časopis), roč.1924-1931. Vyd. Spolek div. och. v Blatné, red. J.F.Lukeš. 1924/25 - 1926/27. DÚ: 2, 3.
škola
13.2. 1957 sehráli v Sedlici žáci blatenských škol pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele
(Krejčová: Přehled historických událostí Sedlice - divadlo)
ochotníci1955 - 6.11. Perly paní Serafínky (v Sedlici)
(Krejčová:Přehled historických událostí Sedlice - divadlo)
Vysokoškolský sbor Tesly Blatná
14.8.1966 - v Kadově sehrána detektivní hra "Past".
18.8.1967 - v kadově sehrána hra "Petr a Lucie".
Dramatický odbor ROH Západočeských tiskáren v Blatné
4.5.1957 v Sedlici sehrána hra Třetí zvonění.
(Krejčová: Přehled historických událostí Sedlice-divadlo)
JČ1983: DS MěKS: 1 insc. 3x, LS DPM 1 insc.
Pionýrská skupina při ZŠ Komenského: 1953 sehráli pionýři 8.B svým mladším kamarádům loutkové divadlo. Ve školním roce 1979-1980 pracoval loutkařský oddíl.
ZS Komenského Blatná - kronika 1959-1991
HANKOVEC,Milan:Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949-1990, diplomová práce, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, 1993)
Dům pionýrů a mládeže: 1966-1969 loutkařský kroužek. Dům pionýrů a mládeže Blatná, kronika 1965-1969

Obr. DČD/III. s. 177, 176: Plakát ochotnického představení ve prospěch stavby Národního divadla v Praze. F.V.Jeřábek: Služebník svého pána, Blatná 1881. SokA Beroun.

Pionýrská skupina
14.2.1952 Pionýrský šátek, napsal S.Michalkov. S pionýry obou devítiletek nacvičil učitel Josef ŠilhaDům pionýrů a mládeže
od roku 1966 nejméně do jara 1972 zde působil loutkařský kroužek tvořený výhradně z žáků ZDŠ Rudé armády Blatná. Začínal s provizorním paravánkem a první loutky si děti vyráběly samy či je dostaly. Každým rokem nácvik dvou představení (většinou krátké jednoaktové hříčky a pohádky se zvířátky), které se hrají před vánoci a ke dni dětí. Diváky jsou děti z mateřských školek a družiny mládeže. V r. 1970 sehrána pohádka Lízinka, v r. 1971 Kačátko a O pejskovi a kočičce (od J.Čapka), v r. 1972 Bílé ouško.
Na jaře 1972 měl soubor maňáskovou scénu, základní typy maňásků, kulisy a rekvizity.
(Zpravodaj ZDŠ RA Blatná, březen 1972)


Spolek divadelních ochotníků v Blatné (Dotazník ÚLK 1999.)
BLATNÁ, o.Strakonice
Patrně podle jezuitského vzoru z nedaleké Březnice pořádala místní fara pod vedením svých kaplanů pašijová představení, resp. velkopáteční průvody. První záznam v účtech fary 1750. 1786 též záznam o provedení singspielů. 1851 vznik SDO, působil v hostinci U bílého lva v dřevěném divadle v zámeckém parku. Divadlo se v místě patrně hrálo už dříve, ve 30.a 40.letech. Dokumentace se ale
nedochovala. První představení Divotvorný klobouk, pak Jan za chrta dán. 1862 ochotníci ze zpěváckého spolku provedli Donizettiho Marii, dceru pluku. Spolek měl na repertoáru všechny dobově význačnější české hry. 1879 je dokumentována spolupráce souboru s herci Mošnou, Hynkovou, Jabloneckou. Spolupracoval i Jindřich Hanuš Böhm. Od 1902 jsou vedeny přesnější záznamy o činnosti spolku. S výjimkou válečných let 1914 - 1918 hráli nepřetržitě. Nejvyšší umělecké aktivity dosáhl soubor ve 20. - 40. letech 20. stol. zásluhou režiséra, učitele J. Šilhy. Od 1914 soubor hrával některé hry také na přírodním jevišti v zámeckém parku. 1922 SDO členem ÚMDOČ. 1923 zde podruhé nastoupil na měšťanskou školu učitel Jaroslav Průcha, autor a realizátor loutkového divadla. Spolupracoval s ochotnickým divadlem, uváděl dětské hry. Dirigoval pěvecký spolek Úslavan. V hudebním odboru Sokola vytvořil třicetičlenný orchestr, sám i pro potřeby ochotnického divadla komponoval. 1930 vrcholila jeho činnost autora loutkových her, rozsáhle se věnoval loutkovému divadlu. Od 1933 hráli ochotníci v sokolovně. 1936 na přírodním jevišti Sofoklův Král Oidipus s E. Kohoutem v hlavní roli. V tomto období až 10 premiér ročně. 1943 měl spolek 95 členů, z toho 45 činných. Později se stal OS DrO ZV ROH západočeských tiskáren v Blatné, od 1959 patřil OB a poté v MěKS. 1957 provedli Třetí zvonění (v Sedlici). Tamtéž i operetu Perly panny Serafinky. Do 1971 jsou doklady o 675 premiérách. Náročná dramaturgie (př.Zuzana Vojířová, Král Oidipus). Výpravné hry, přednost se dávala početnějšímu obsazení. V 50. letech v místě i ŠS, např. 1957 sehráli v Sedlici Princeznu se zlatou hvězdou na čele. DS Pionýrské skupiny 1952 Pionýrský šátek (S. Michalkov), režie učitel Josef Šilha. 1966 – 1967 hrál divadlo i Vysokoškolský soubor Tesly. V Kadově sehráli Past a Petr a Lucie. Jeviště ochotníků bylo vždy na svou dobu technicky moderní, později se dvěma kruhovými horizonty. 1971 spolek DrO MěOB. V 80. letech průměrně 2 inscenace ročně. 1993 v místě DS.Loutkové divadlo:
1923 zde podruhé nastoupil na měšťanskou školu učitel Jaroslav Průcha, autor a realizátor loutkového divadla. Jeho činnost v LD vyvrcholila ve 30.letech. Vlastnil loutkovou scénu, nyní uloženou v muzeu v Blatné. Napsal 45 her pro děti a mládež, 40 loutkových her, 10 her pro dospělé, 21 drobných výstupů. Zasazoval se o rozvíjení rodinného a školního amatérského loutkového divadla. Zemřel v Blatné 1936.
1953 Pionýrská skupina v ZŠ Komenského hrála LD. 1966 – 1972 loutkářský kroužek DPM. DS Domu pionýrů a mládeže 1966 - 1972 loutkařský kroužek. Začínal s provizorním paravánkem a první loutky si děti vyráběly samy či je dostaly. Každý rok 2 představení (většinou krátké jednoaktové hříčky a pohádky se zvířátky), před vánoci a ke Dni dětí. Diváky děti z mateřských školek a družiny mládeže. 1970 Lízinka, 1971 Kačátko a O pejskovi a kočičce, 1972 Bílé ouško. 1972 měl soubor maňáskovou scénu, základní typy maňásků, kulisy a rekvizity. 1979 – 1980 pracoval na ZŠ loutkářský oddíl Pionýra.

CČAD, s. 54, 68.
DČD II, s. 290.
Ve službách Thalie II, s. 155.
Stoletá tradice I, s. 16.
Obr. DČD/III. s. 177, 176: Plakát ochotnického představení ve prospěch stavby Národního divadla v Praze. F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, Blatná 1881. SOkA Beroun.
Smékalová

Blatenské divadlo, 1924 – 1931. Vydavatel SDO v Blatné, redakce J.F.LUKEŠ. 1924 / 1925, 1926 / 1927 DÚ: 2, 3.
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš Josef: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6.
Dotazník ÚLK 1999.
HANKOVEC, Milan: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949 – 1990. Diplomová práce. VŠP Hradec Králové, 1993.
HILLE, J.P.: Velkopáteční průvody v XVIII. století. Český západ 23 (Plzeň), 11. 4. 1930.
KREJČOVÁ: Přehled historických událostí Sedlice – divadlo.
RYBA, Bohumil: Rukopisy biskupské knihovny v Českých Budějovicích, zpracoval. Krajská knihovna České Budějovice 1974.
SEKERA, Jiří: Ochotnické divadlo v Blatné. 140 let ustavení SDO. Redakce Karel PETRÁN, úvod Jiří JANÁČEK: Zde mj. soupis repertoáru. Městské muzeum a MěÚ 1991, s. 56, fotopřílohy. NK.
Slovanské kněhkupectví, s. III. Praha 1863. KDÚ.
Zavřelová, s. 97.
Jaroslav Průcha, učitel a spisovatel. Městské muzeum v Blatné 1988.
Zpravodaj ZDŠ RA Blatná, březen 1972.

DPM, kronika 1965 – 1969.
Krajská knihovna v Českých Budějovicích, rkp. B 15.905.
Kronika ZŠ Komenského v Blatné, 1959 – 1991.

Hankovec / JM
Blatná – doporučuji odpovědět s poděkováním Janáčkovi, mohli bychom ho potřebovat, ví toho i o jiných věcech. Text jsme použili jeho, náš jsme vyjmuli, upravili jsme jenom někde stylizaci či zkrátili věty podle našich zvyklostí. Ne revanš mu lze napsat, co to je Smékalová a Zavřelová, protože o tom neví a pochopitelně ho to zajímá. Zavřelovou jsem nedělal, ale ve Smékalové jsou informace soupisového charakteru o hudebně dramatických představeních v českém ochotnickém divadle ve 2. pol. 19.st. (plus – minus). Smékalovou, myslím, máme v kART.Udělal to velmi pěkně, i stylisticky. O Sedlici víme, lze jim poslat k nahlédnutí. Doporučuji. Chtějí korekturu. Proč je zmatečné heslo v bibliografii SEKERA, jak Janáček píše?
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':