Databáze českého amatérského divadla

Texty: SVOBODOVÁ, Dana: Přehlídka dětského divadla Eurocentrum Jablonec nad Nisou, 13.–14. 4.2018. Deník Dětské scény, č. 0., str. 18-19, 8.6.2018.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU,
13.–14. 4. 2018

Lektorský sbor: Kateřina Schwarzová, Dana Svobodová, Tereza Jonová, Robert Nižník, Karel Tomas.
Zvláštní. Každý rok se na přehlídce najednou vyrojí cosi, co je společné více souborům. Jako by se vedoucí domluvili. Jedním takovým jevem letošního ročníku přehlídky Libereckého kraje byl nebývale velký počet vlastních autorských inscenací (5 ze 12!). A druhým – mezi těmi, co naopak sáhli po existujícím scénáři, pak jednoznačně převládal příklon k textům paní Milady Mašatové; objevil se hned třikrát. Všem souborům bylo společné smysluplné a dětským aktérům blízké (ba dalo by se říci aktuální) téma – všechny děti velmi dobře věděly, o čem hrají, k textu měly samy co říci a výpověď nesla známky jejich pohledu na svět. Díky za to – jablonecká přehlídka byla opět silným diváckým zážitkem.
Autorské inscenace s sebou nesly všechny výhody i nevýhody svého druhu: originalitu, nápaditost a neotřelost, text ušitý „na míru“ konkrétní divadelní partě a jejím dovednostem na straně jedné, na druhé zase patrný větší časový pres (logicky spjatý s delším procesem samotného vzniku předlohy) a s ním spojený nižší stupeň „dotvořenosti“, občasný rozkolísaný temporytmus a neexistence jistého odstupu od vlastního díla.
První autorská inscenace souboru Šumák, ZUŠ Turnov (vedoucí Romana Zemenová) s názvem Jak se pěstují hvězdy přehlídku zahajovala. Nabídla lyrickou koláž vybraných vět z poezie (vlastní výběr starších školáků), u nichž děti objevily propojení s vlastní osobou a svými zkušenostmi. Vše je zde spjato rámcem vesmírného letu a vesmírným semínkem, které přineseno na Zem začíná klíčit. Z něj děti pěstují fantazii, tvoření, pochopení i sebe samotné. Lektoři ocenili autorský podíl dětí na poetické výpovědi, stejně jako zvukovou a výtvarnou složku inscenace a
doporučili ji do širšího výběru pro celostátní kolo DS 2018.
Inscenaci Moci není pomoci přivezl soubor Těžká dohoda ze Železného Brodu (vedoucí Milana Vilušínská). Děj příběhu o manipulaci, důstojnosti a sebeúctě se odehrává na smetišti. Jeho hrdinové jsou nepotřebné odpadky a zabloudivší zlatá náušnice. Úžasný nápad skýtal velký prostor objevování lidských typů i způsobů jednání, stejně jako absurditě a humoru. Právě tady však přehlídka zastihla tvůrce jaksi „na půli cesty“. Velký potenciál zůstal zejména ve výtvarné složce nevyužit, stejně jako slibně rozehrané humorné momenty a ne zcela jasný a propracovaný závěr představní. I tak bylo představení (zejména vzhledem k potenciálu dalšího vývoje) oceněno za téma a originalitu zařazením do širšího výběru pro celostátní kolo DS 2018.
Divácky zaujaly i všechny tři další autorské počiny. Inscenace Musíš se víc snažit souboru Jak se má popelnice? ze ZUŠ Železný Brod (vedoucí Milana Vilušínská) přineslo reflexi dětí na typické požadavky dospěláckého světa zasazenou do optiky počítačového programu, který lze přijmout, opravit či smazat. Nezahrávej si souboru Dramatický kroužek DRKR při ZŠ Liberecká (vedoucí Petra Čermáková) se zabývalo dětským pohledem na velké problémy rodičů - ve hře konkrétně tatínkovou snahou vydělat co nejvíce peněz dotaženou až ke smlouvě ďábelskou agenturou. Vznikl tvar, který lze označit jako novodobou novelistickou pohádku. Žánr tak skýtal i možnosti kouzlení s časem, díky čemuž se příběh dostane i ke
svému šťastnému pohádkovému konci... Obě inscenace byly oceněny za autorskou práci s vlastním textem.
Poslední z autorských nabídek - vystoupení Tanečního a pohybového studia Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou (vedoucí Ludmila Rellichová) Neustupujte, myslíme příliš a cítíme málo bylo inspirované hudbou Miloslava Kabeláče a obsahem textu Charlie Chaplina z filmu Diktátor. Přineslo tradičně velice působivou podívanou, která zaujala nejen tanečním uměním a nasazením dívek, ale i působivou atmosférou, kterou se podařilo na diváka přenést a kterou ocenil i lektorský sbor.
Inscenace inspirované předlohou M. Mašatové
Nutno říci, že všechna tři vystoupení by tuto významnou dámu dramatické výchovy jistě potěšily.
Loutková inscenace Jak se hledají princezny souboru Ani Muk ze ZUŠ Turnov (vedoucí Romana Zemenová) na motivy pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký zaujalo jak hravostí, tak velmi zdařilou volbou inscenačních prostředků, která dávala mladším školákům pocit bezpečí a jistoty. Celé představení pak strhlo diváky nasazením i očividnou chutí, s níž mladí herci své vystoupení předvedli, proto bylo vysláno lektorským sborem jako
přímo postupující do celostátního kola DS 2018.
I další inscenace podle paní Mašatové přinesla velmi zdařilý ucelený tvar, který zaujal svou křehkostí, čistotou prostředků i výtvarným pojetím a přes svou éteričnost lehce udržel soustředěnou pozornost i těch nejmenších diváků. Představení s názvem Stojí hruška zahrál soubor Divadelníci z Vikýře z Jablonce nad Nisou (vedoucí Alena Štěpánová) a byl doporučen do širšího výběru pro celostátní kolo DS 2018.
Třetí dílko Bajaja předvedené souborem Mravenci ze ZUŠ Turnov (vedoucí opět Romana Zemenová) přineslo zdařilou kombinaci dětí a loutek, a přestože soubor patřil k těm mladším a méně zkušeným, diváka pobavil i potěšil. Inscenace byla oceněna za výtvarné pojetí a radostnou energii.
Inscenace vzniklé na základě vlastních dramatizací literárních předloh
Král hadů – inscenace ZŠ Aloisina Výšina –, souboru Bezejména 6.B Liberec (vedoucí Miloslava Čechlovská) zaujala úžasnou koordinací velkého počtu herců na jevišti. Zároveň předvedlo velmi přesný a ukázněný výkon podpořený výjimečnými hlasovými, pohybovými i hereckými dovednostmi většiny dětí, za což byl soubor lektorským sborem též ceněn. Celkové lehce velikášské pojetí však naložilo na děti úkol, který byl přeci jen nad jejich síly. Masivní hudba představení místy přímo likvidovala. Dalším problémem pak byla neujasněnost a nejednotnost žánru (podtržená i výběrem nekompatibilních hudebních motivů).
Ročníkový soubor Divadla Vydýcháno při ZUŠ Liberec (vedoucí Libuše Vrtišková Hájková) přijel s představením inscenace To je ale zvláštní klíč
- dramatizací knížky Pavla Čecha „O klíči“ a bylo oceněno za volbu tématu a skupinovou souhru.
AD/HáĎata ze ZUŠ Turnov (vedoucí Alena Tomášová) zahrála vlastní zdařilou dramatizaci knihy Ivana Binara Bořivoj a blecha Fló. Inscenace zabývající se velmi aktuálním tématem střídavé rodičovské péče očima dětí přinesla množství skvělých divadelních nápadů (skvěle fungující doprovod na kazoo, krásně výtvarně řešený problém krvácení z nosu,...) a bavilo diváky po celou dobu. Odneslo si ocenění za vtipné zpracování vlastního tématu.
Poslední soubor, LDO ZUŠ Lomnice nad Popelkou (vedoucí Josef Šimek) si zvolil k dramatizaci nelehkou předlohu, Deník Anny Frankové. Přestože bylo patrné velké zaujetí aktérů daným tématem, nepodařilo se pomocí zvolené metody útržkovitých (často jen několikasekundových) obrazů diváky do příběhu vtáhnout. Celé představení letělo navíc tak závratným tempem, že divák často ztrácel orientaci i v poměrně známém příběhu. Závažné téma tak diváka téměř neoslovilo.
Dana Svobodová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':