Databáze českého amatérského divadla

Texty: JINDRA, Miroslav: Přehlídka dětského divadla Brno, SVČ Lužánky, 20.-21.4.2018. Deník Dětské scény, č. 0., str. 28-29, 8.6.2018.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
BRNO, SVČ LUŽÁNKY, 20.–21. 4. 2018

Jihomoravského krajského kola celostátní přehlídky dětského divadla „Dětská scéna 2018“, konané 20. a 21. dubna ve Středisku volného času Lužánky – pobočka Labyrint Brně-Bohunicích, se zúčastnilo celkem devět souborů. Divákům se tak naskytla možnost zhlédnout představení různých tematických zaměření i zvolených forem divadelního zpracování. V lektorském sboru zasedla Zuzana Jirsová, Zdeňka Kučerová a Pavel Skála.
První představení letošní přehlídky Jak jsem se stal superhrdinou souboru ZUŠ Ježkova Brno, pod vedením Lucie Macové, nás zavedlo do prostředí základní školy, kde se mladí hrdinové potýkají se svými problémy, díky kterým se jim nedaří zapadnout mezi ostatní tak, jak by si představovali. Všechno také komplikuje spolužák Martin, který využívá neschopnosti ostatních a dostává je tak do nepříjemností. Všechno se obrací, když v sobě spolužáci objevují nadpřirozené schopnosti a stávají se tak superhrdiny. Autorská inscenace byla jistou metaforou třídního
kolektivu, který má danou vlastní hierarchii a jen stěží mezi sebe pustí někoho odlišného. Téma jistě aktuální, avšak dramaturgické zpracování příběhu mělo značné rezervy, stejně jako využité jevištní prostředky.
S inscenací Macešky se následně představil divadelní soubor YOUNG PRKNO z Veverské Bítýšky pod vedením Jarky Vykoupilové. Představení vycházející z literární předlohy Olgy Černé Klárka a 11 babiček s sebou přineslo přirozenou dětskou hravost, vhodně zvolenou dějovou linii i výběr jevištních prostředků. Příběh o Klárce, kterou po úrazu dědečka vychovávají střídavě různé „babičky“, také vhodně korespondoval s věkem herců i jejich zkušeností. Divadelní soubor předvedl velmi zdařilý divadelní tvar plný hravosti i osobitého přístupu k tematice předlohy.
Třetím představením přehlídky byla zcela autorská inscenace Správní žáciZUŠ Ježkova Brno, tentokrát pod vedením Kateřiny Chalupníkové. Příběh nás zavedl opět do prostředí školní třídy, kam je v rámci programu „Humanoid a mládež“ zařazen robot s umělou inteligencí (tzv. humanoid). Humanoid je nerozeznatelný od ostatních žáků, a to jak po fyzické i psychické stránce. Jeho hlavním úkolem je podporovat chod podle stanovených pravidel a každé porušení má ihned hlásit na vyšších místech. Představení zaujalo především svou tematickou rovinou odrážející utopické myšlení společnosti a využívání jakýchkoliv nástrojů pro kontrolu a nápravu uměle vytvořeného řádu.
Dalším zcela autorským počinem přispěl divadelní soubor NEMÁME SVČ Lužánky Brno, pod vedením Moniky Jelínkové a Petra Davida, s představením Idol. Představení tematicky zaměřené na představy současných teenagerů o svém idolu. Hlavní hrdina příběhu je sebestředný a arogantní teenager, jehož největší starostí je on sám. Avšak pro dívky je v jejich představách ideálem, po kterém touží. Inscenace tak reflektuje současnou podobu idolu mladých a jeho postupného objevování. Ne vždy je vše tak, jak se na první pohled zdá... Vhodný výběr látky, příběhu i divadelní zpracování využívající prostředků stylizace přinesly velmi zajímavé uchopení tématu.
První dopolední představení druhého dne přehlídky odstartoval divadelní soubor ZŠ Rousínov, pod vedením Michaely Kyjovské, s názvem
Krakonošův dar, podle stejnojmenné literární předlohy Josefa Kožíška. Pohádkový příběh o ševci, který se díky Krakonošově daru stane pokornějším. Vedoucí souboru zde využila všechny možnosti dětí a vytvořila inscenaci, která je plná energie a hravosti. Zvolená forma nabídla dětským hercům přirozenost, jež diváci náležitě ocenili. Jasné zapojení dětí ve hře, výběr rozehraných situací i kostýmní doplňky tak dopomohly k jednotě celého představení.
S představením Poseroutka, podle literární předlohy Jeffa Kinneyho Deník malého poseroutky, zavítal na přehlídku divadelní soubor Poserové ze ZUŠ J. Štursy Nového Města na Moravě, pod vedením Jany Mokré. Předloha nabízí mnoho aktuálních témat, kterými si mladí teenageři v průběhu svého života prochází. Právě blízký věk hrdinů literární předlohy se odrazil v přitažlivosti témat pro mladé herce souboru. Literárnost předlohy se však může stát jistým úskalím při divadelním zpracování. To se částečně potvrdilo i u souboru Poserové. Představení bylo založeno především na promluvách jednotlivých postav, a to na úkor jejich jednání.
S problémem nadbytku textu oproti samotné herecké akci se potýkaly také následující představení. Jako další se představil soubor Hérečky ZŠ Tvrdonice s inscenací Anděl páně 2, pod vedením Ivany Rampáčkové. Soubor si zvolil nelehký úkol, a to na základě filmové předlohy Jiřího Stracha a Marka Epsteina vytvořit divadelní adaptaci. Divák se tedy nemohl odtrhnout od porovnání či propojování určitých promluv či situací s filmovým zpracováním i konkrétními herci. I když byli herci souboru nadšení a zapálení pro věc a představení mohlo být zdařilým sousedským divadlem, projevovalo jisté nedostatky spočívající především v možnostech herecké akce i výtvarného uchopení. Realističnost projevující se
malovanými kulisami ubral na magičnosti pohádkového příběhu i na jednání jednotlivých postav. Soubor má ale značný potenciál pro vlastní divadelní tvorbu.
Dalším představením pod vedením Jany Mokré byl Černochův ostrov, tentokrát se souborem Kontejner 16 v pokoji 225 ZUŠ J. Štursy Nového Města na Moravě. Inscenace podle literární předlohy Agathy Christie Deset malých černoušků byla velkou výzvou nejen z režijní, ale i herecké stránky. Detektivní příběh je totiž nesnadným žánrem pro divadelní zpracování a vede přirozeně ke konverzační hře. Soubor se pokusil toto úskalí omezit odlišným členěním hracího prostoru formou avenue i zvoleným prostředky (např. stínohrou či maskou). Práce s prostorem, stínohrou a maskou však nedokázala zcela odlehčit silnou textovou stránku, která ubírala hercům možnosti pro samotnou hereckou akci.
Devátým a posledním představením letošní přehlídky byla Popularita souboru ZUŠ Ježkova Brno, opět pod vedením Kateřiny Chalupníkové. Zcela autorské představení souboru se opíralo tematicky o touhu po dosažení uznání a popularity mezi mladými teenagery. Na pozadí jednotlivých situací odehrávajících se v kolektivu školní třídy se divák setkal se základní vnitřní potřebou čtrnáctiletých někam patřit a být součástí skupiny. Na hercích souboru bylo zřejmé zaujetí pro dané téma i jejich schopnost s touto tematikou divadelně pracovat. Velmi zajímavě zde
působila personifikovaná postava Popularity, která zastupovala roli komentátora jevištní akce i nezávislého pozorovatele. Představení bylo založené především na textové stránce, což částečně omezilo další možnosti sdělení témat skrze jednání postav.
Všechny soubory s sebou přinesly zajímavá témata či formy divadelního zpracování, což lektorský sbor náležitě ocenil. Lektorský sbor doporučil do širšího výběru soubor YOUNG PRKNO z Veverské Bítýšky s inscenací Macešky a inscenaci Krakonošův dar souboru ZŠ Rousínov. K
přímému postupu pak byla doporučena inscenace Idol souboru NEMÁME SVČ Lužánky.
Nejen všem doporučeným a nominovaným souborům, ale všem zúčastněným patří velké díky! Tím nejdůležitějším posláním přehlídky však zůstává jedinečná možnost souborů setkat se a diskutovat nad zhlédnutými představeními nejen s lektorským sborem, ale i s ostatními soubory. Diskuze lektorů s vedoucími souboru či dětmi v diskuzních klubech přináší další podněty pro divadelní práci i pozitivní konfrontaci myšlení o divadle.
Miroslav Jindra

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':