Databáze českého amatérského divadla

Texty: Brušperk, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BRUŠPERK (dříve též BRUNŠPERK), o.Frýdek-Místek
Dne 28. července 1867 sehráli ochotníci v Brušperku 1. české divadelní představení. Při oslavách 600. výročí města sehráli ochotníci 19. září 1869 Chudého mastičkáře od J. K. Tyla. Brzy nato bylo město postiženo požárem a také činnost div. ochotníků byla zastavena. Od roku 1872 působila v Brušperku Jednota divadelních ochotníků - THALIE. V roce 1892 došlo ke změně stanov (hlavně proto, aby i ženy měly ve spolku stejná práva) a oficiální název zněl - Jednota divadelních ochotníků v Brušperku. Hrávalo se v hostinci U Balcara (nyní U zemské osy), později na rožku, nějakou dobu též v soukromém domě u Nováka . Od roku 1872 hrávali v Národním domě. V roce 1892 přešli definitivně do sálu paní Marie Hladné, který pro tento účel vybavili skládacím jevištěm. Zde hráli do roku 1914.Prvním režisérem byl František Polášek, po něm - F. Tobola, E. Kánský, F. Vavroš, C. Chaloupka, Z. Winkler a jiní. Slavný rodák Vojtěch Martínek režíroval v roce 1904 hru K.H.Borovský (tehdy jako devatenáctiletý student).
K oblíbeným hercům patřili: A. Sander, F. Tobola, C. Chaloupka, F. Labor, F. Škopek, V. Charvát, F. Kubis, z žen - A. Vavrošová, F. Berková, J. Jurková, P. Granzerová, V. Konvičková a další.
Přímým pokračovatelem Jednoty div. ochotníků byl dramatický odbor Sokola. Divadlo hrály však i jiné spolky v Brušperku, jmenujme alespoň - Spolek katolických tovaryšů, spolek Budoucnost, tělocvičný spolek Orel, Sbor dobrovolných hasičů, později Dělnická tělovýchovná jednota.
Kromě dramatických her - Její pastorkyňa, Maryša, Paličova dcera, Lešetínský kovář, provozovali též operety a hry se zpěvy - např. Perly panny Serafinky, Slovácká princezna, Dům u tří děvčátek, Frajerečka, Polská krev, Fidlovačka, Na tý louce zelený.V době okupace, kdy byly Sokol i Orel rozpuštěny, zůstaly v Brušperku jen DTJ a Učňovská besídka, divadlo se dále hrálo, samozřejmě i po osvobození. Z nejvýznamnějších premiér jmenujme: Jiráskovu Lucernu, Čapkovu Matku, Gogolovu Ženitbu, Čapkovo drama RUR, Drdovy Hrátky s čertem aj.
V roce 1951 ustala veškerá divadelní činnost ve městě, z důvodu nařízení KNV, že všechny spolky se rozpouštějí a mají se zapojit do masových organizací. Mladý spolek v Brušperku ukončil svou činnost.
Nový ochotnický soubor se utvořil z iniciativy správce Osvětové besedy B. Petlacha na podzim roku 1965.Tento soubor pracoval až do 80. let, zúčastňoval se okresních divadelních přehlídek. nejvýznamnějšími osobnostmi tohoto období byli režiséři Jiří Viteker a Libuše Konečná. (Černochová)
ŠPAČEK, Karel: K počátkům ochotnického divadla v Brušperku. In: Studie o Těšínsku I, 1972, ss. 107-116
ŠPAČEK, Josef – ŠPAČEK, František: Památník ochotnického divadla a Jednoty divadelních
ochotníků v Brušperku. Na oslavu 25 letého trvání JDO v BR. vydal odbor Jednoty. Brušperk 1897, 114 s.
100 let ochotnického divadla v Brušperku. 1872 – 1972. Brušperk 1972
DS Brušperáček při ZŠ (Dotazník ÚLK 1999.)


1996 IV. krajová divadelní přehlídka činoherních souborů dospělých hrajících pro děti Brušperk 96
ŠPAČEK,J.: Památník ochotnického divadla a Jednoty divadelních ochotníků v Brušperku (zal.1867). Nákl.vl.,1897 MKd
100 let ochotnického divadla v Brušperku. Amatérská scéna 1973, r. 10, č. 3, s. 4. kART (Obsahuje informaci o vydání brožury 100 let och. div. v Brušperku zásluhou Jiřího Vitekera, vyd. asi OKS ve Frýdku - Místku.)
ÚMDOČ 1922: Div. odb. těl. jed. Sokol
Brunšperk. Besedník 1873, r. 2, č. 4, s. 63. NK
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':