Databáze českého amatérského divadla

Texty: Bystré, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BYSTRÉ u Dobrušky o.Rychnov n.K.
1870 - 71 zal.Spolek divadelních ochotníků, později Divadelní soubor Osvětové besedy
Průběžná činnost do 1997. ( Kronikář.)
1870 - 1871 počátky ochotnického divadla. První představení 1871 Posvícení v Malčicích. Téhož roku bylo sehráno ještě 7 dalších her. 1872 povolen ochotnický spolek. Hráli převážně v hostinci Na sále, někdy v hostinci za kovárnou. Od 1883 a další léta hrála divadlo zcela nepravidelně i školní mládež. 1912 se ochotnický spolek přestěhoval do nového sálu Josefa Hartmana a postavil zde jednoduché jeviště. Od drobnějších frašek přešli postupně na klasický český repertoár /Naši furianti /1905/, Zvoník u Matky boží /1908/, Maryša /1913/. 1907 provedli i Prodanou nevěstu. 1918 - 1943 hráli v sále u Hartmanů, poté se přestěhovali do Valáškova hostince. 1919 provozoval ochotnické divadlo i místní Sokol. 1923 - 1925 použil spolek bateriové elektrické osvětlení, 1932 zavedli elektrický proud. Činnost spolku byla ale menší. Do 1939 sehráli cca 40 premiér, v době krize nehráli vůbec /1930, 1936-7, 1939/. Za 2. světové války hráli ještě 1940 -1, potom byla činnost zcela přerušena.
Po 1945 se tři sezóny hrálo v sále u Valášků, 1948 bylo jeviště rekonstruováno, poté používáno ještě i v 80. letech. 1945 - 1950 byl Spolek divadelních ochotníků členem Sdružení spolků divadelních ochotníků Podorlicka v Tisu u Nového Hrádku. 1951 přešel pod ČSM, před 1954 byl krátce součástí SČSP. Členství byla formální, protože se nehrálo. Z iniciativy Osvětové besedy sehrán 1955 Zlý jelen. Od 1959 se spolek stal jejím členem. 1945 - 1980 sehráli celkem asi 20 her. (JM)Stoletá II s. 41,Smékalová
1971 - 1998 inscenováno 8 titulů (mj. Čert na zemi, Poslední muž, Dva na koni, jeden na oslu, Tetinky a jejich zpustlé mravy (1996), Turecká věž (1997), Teta z Bruselu (1998). Režie Josef Dusílek (nyní (1998) starosta obce). (Albrechtová)
Informace pro Místopis, Josef Dusílek, Osvětová beseda Bystré u Dobr., 1998. (Albrechtová)
SEDLÁČEK, Vladimír: Sto let ochotnického divadla v Bystrém. Bystré,Osvětová beseda 1971. 42 s. kDÚ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':