Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hustopeče, excerpce pro MČAD 1998-2002

HUSTOPEČE o.Břeclav
DS zřízen 1894 při čtenářském spolku jako prostředek národnostního boje v německém městě. 1895 pořízena opona od A. Muchy (ztratila se), 1898 pořádána výstava 80 obrazů A. Muchy z Paříže. 1918-24 činnost pod různými spolky (Slovač, Sokol, hasiči, aj.),
1925-36 pod okresním osvětovým sborem. Pravidelná činnost obnovena v roce 1946 - dosud, (1958-60 DS pod ODO, od r.1961 pod OB, 1968-73 přerušení činnosti, od r.1979 DS MĚKS,1987-88 nese název KRATOCHVÍLE, od r.1990 změna názvu na DS SMYČKA - dosud. DS Hustopeče- významný soubor o.Břeclav, v letech 1958-90 20x účast na ODP v Kloboukách (50. 60. 70. léta režisér Jan Jeřábek, od roku 1981 režisér Jiří Merlíček).
Dětské divadlo: zprávy až po II.svět.válce, ve 2.pol. 50. let 4 soubory na jedenáctiletce,dále činnost
nepravidelná, intenzivnější od 2.pol.70.let do 1.pol.80.let na ZŠ Komenského díky režisérce Zdeně Grůzové (zároveň režisérka recitačního kroužku - 1973 účast na nár. přehlídce dětského přednesu s pásmem Kočka chodí po klavíru). Od r.1992 -dosud systematická práce nového souboru UZLÍK při DDM a ZŠ Komenského, režisér Zbyněk Háder (1997 inscenace Princ a želva, cena na obl.přehl. v Třebíči 1998 s inscenací Svatební košile účast na nár.přehlídce Dětská scéna v Ústí nad Orlicí).
Loutkové divadlo: hrálo se ve 20. letech, další zprávy chybí, v polovině 50. let mělo LD vlastní scénu v sále Národního domu - činnost do r. 1960, dále ve 2. pol. 70. let při DDM, od r. 1993 - dosud při ZUŠ LS FIALKA.
Divadlo poezie LITERA při MěLK 1978 až 1.pol.80.let (režisérka a autorka uč.Zdena Grůzová).Hustopeče - místo konání divadelních festivalů:
Národní přehlídka amatérských div. souborů
1992 In: Divadlo na Moravě 3., s. 17
Burčákový festival
1962-63 městské soubory okresu Břeclav (pořadatel ODO Břeclav)
1984-89 festival divadla pro děti okresu Břeclav (pořadatel OKS Břeclav a MěKS)
1992 In: Divadlo na Moravě 3., s. 17
1993 - dosud 5 ročníků regionálního festivalu Týden divadla pro děti - 1995-96 současně oblastní přehlídka pro národní kolo Dětské scény (pořadatel DDM a ZŠ Komenského)
(Ondrášková)
Kroniky města Hustopeče a archivní materiály (ul. v archivu města)
GRůZOVÁ, Z., HORÁK, J.: Kapitoly z dějin českého hustopečského ochotnického divadla (materiál pro okr.soutěž ve zpracování divadelní historie v obci pořádané OKS Břeclav 1980).
Hustopeče 1980 (ul. v SOA o.Břeclav v Mikulově)
Hustopeče. Dějiny města, Musejní spolek Brno 1972, 220 s.
Sto let ochotnického divadla v Hustopečích. MěKS Hustopeče 1994, 27 s. (ul.studovna Městské knihovny Břeclav).
Informátoři 1998: Aleš Janšta, kronikář města, Mgr. Zbyněk Háder, režisér DS Uzlík, PaedDr. Hana Potměšilová, uč.gymnázia Hustopeče.
LL Ochotnické divadlo zal. 1894 při Čtenářském spolku. Od 1991 Divadelní burčákový festival
In: Divadlo na Moravě 3., s.55
1887 zahájení činnosti
Zbořilová s.5
Modrá růže /Gejza Dusík/.DS ODO zájezdy po oblasti. Morálka paní Dulské, Maloměstské klepny /Sabina/, Můj syn /Gergely/, Zkoušky čerta Belínka...
OD 1959/4, s.93. OD 1959/6, s.141.
Adresář 93: DS Smyčka
1997 5. ročník festivalu Týden divadla pro děti.
Rakvický zpravodaj, č.1, 1997
součástí byla výstava loutek z dílny podivínského souboru Podivíni (výtvarníci Michal Mikulič a Tomáš Gála) a Marie Grůzové z hustopečské ZUŠ, která vede výtvarný obor a v r. 1992 zde založila dětský loutkový soubor Fialka.
Hustopečské listy, č.6, 1997 - CIK/FI/21418/97/MG)
1998 6. ročník přehlídky divadel pro děti a mládež pod názvem Týden divadla pro děti. Kromě domácích souborů a souborů břeclavského regionu se přihlásili k účasti i z dalších míst.
Hustopečské listy, č.3, 1998
HUSTOPEČE (6000 obyv., okres Břeclav): V Hustopečích se ve dnech 21. až 26. 3. 1999 konal 7. ročník Týdne divadla pro děti, který uspořádal DDM Pavučina. (Hustopečské listy, č.3, 1999)

HUSTOPEČE (6000 obyv., okres Břeclav): V dubnu 1999 se v Hustopečích uskutečnil 7. ročník Týdne divadla pro děti, kterého se zúčastnily amatérské i profesionální soubory, např. loutkový soubor Blučina. (Hustopečské listy, č.4, 1999)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.