Databáze českého amatérského divadla

Texty: Informace o oponách dle publikace Jaroslava Vlacha 1989

Dotaz JV březen 2005:
OÚ předal náš dotaz k vyřízení Historicko-vlastivědnému kroužku (obdivuhodně aktivnímu, v obci rekonstruuje památník, vydal 13 čísel Věstníku, publikace atp.), vyřizovala Milada Homolová (82), předsedkyně, jednatelka a zřejmě inspirátorka všeho:
Památník obce Žarošice (2005 v generální opravě) měl a bude mít divadelní expozici (plakáty, divadelní knížky, fotografie, opony atp. Expozice byla otevřena 1960

Zaslala publikace:

VLACH, Jaroslav, ochotnický herec a dokumentarista (1913-1995): Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí. Zvláštní otisk z Vlastivědného věstníku moravského, r. 41, 1989, č.1. Žarošice, Vlastivědný kroužek 1989, 8 s. kART.

VLACH, Jaroslav: Ochotnické divadlo hudba a zpěv v Žarošicích 1747-1970. Brno, Muzejní spolek 1977,140 s. kART.

Informace o oponách dle výše uvedené publikace:

V průběhu sta let devět opon v obci.
Pěvecko-čtenářský spolek Lumír, zal. 1880. Autor opony Theodor Martinů za pomoci Anny Dziwonské.asi 1881.
František Vacek (1884-1956), žarošický ochotník na oponu vzpomíná: “Pamatuji si živě, jak jsem jako malý chlapec stával vždy u vytržení před oponou, obdivuje se jí, ba přímo se jí kochaje. Bylť na ní zobrazen nádherný v mých očích palác, jehož základy omývaly vlny klidného moře. A na vlnách kolébaly se lodičky poháněné veslaři; v pozadí zelenalo se rozkošné stromoví.
Opona zchátrala. Novou oponu s obrazem Přemysl Oráč namaloval bučovický Stříž. Věnována DrKr ve Zdravé Vodě. Umístěna ve Vlastivědném památníku. Špatná reprodukce in:
1910 Lumír přeměněn na místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu.
1911 člen souboru, technický úředník Václav Vacek (1895-1951) namaloval novou oponu. Podle předlohy zhotovil olejomalbu s námětem Západ slunce na horách 100x75cm, která je umístěna v místním Vlastivědném památníku, Podle olejomalby vymaloval oponu, která sloužila do 1937, ale nezachovala se.
Popis stavu jevišť a jejich vybavení v roce 1945.

------------------
Omladina, zal. 1911.
Pořídila stejnou oponu jako měl Lumír, Přemysl Oráč byl na dvou stejných oponách v obci.
1920 Omladina změněna na DS Orla.
Pořízena nová opona: uprostřed obrazu pluh jako symbol selství, nad ním stisknuté ruce jako symbol svornosti a ve svatozáři kříž jako symbol křesťanství. Pod pluhem nápis Zdař Bůh. Používána do 1931. V nové budově Lidového domu opona sametová.

-----------------------

Žákovské divadelní a pěvecké sdružení zal. 1932 Jaroslav Vlach, Cyril Vodička a Karel Frydrych. Pozdější akad. malíř Joža Konečný namaloval zdarma oponu 400x200cm s motivem Jaro (radost dětí z přicházejícího jara na louce, rámováno stromy.První rozsáhlé dílo malířovo.Modelem žarošické děti (uvedena jména). Po ukončení činnosti kroužku opona darována Divadelnímu kroužku v Karlíně, kde tehdy režíroval žarošický rodák učitel Josef Kokorský. Sloužila až do příchodu fronty 1945. Přicházející vojska si vzala oponu jako krycí plachtu na vůz. Malířova studie 100x70cm ve vlastnictví Bohumila Skopala v Krnově. Těžko reprodukovatelný obr. studie.

------------------------------

Tyl, DO Národní jednoty
hrál v hostinci U zlatého jelena, hostinský Julius Hausknecht adaptoval budovu 1937,Oponu 520x310 cm namaloval žák Akademie výtvarných umění Joža Konečný.Umístěna ve Vlastivědném památníku. Námět Františka Vacka: Pod mohutnou lípou, symbolem slovanství s praporem v pravé ruce stojí Matrka vlast, beroucí v ochranu děti; lid jí vzdává hold a přináší jí dary země. Lid je oblečen ponejvíce v kroji kyjovském, jen v pozadích v kroji slovácko-hanáckém severním, jak se nosí v Žarošicích a na severním Ždánicku a Kloboucku. Nahoře a po stranách emblémy, vlevo Alois Jirásek, vpravo Josef Kajetán Tyl. Uvedena jména a narození osob, které stály modelem. Opona předána publiku 1937 při zahajovacím představení Paní Marjánka, matka pluku. Špatná reprodukce.

----------------------

Rodinné LD Václava Vacka
Oponu namaloval Václav Vacek, motiv zámku Chillon na Ženevském jezeře. 40x35 cm. Špatná reprodukce.

---------------------------------------------
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':