Databáze českého amatérského divadla

Texty: Okříšky, Excerpce pro MČAD 1998-2002

OKŘÍŠKY o.Třebíč
V roce 1900 byl do okresního spolkového katastru zapsán Čtenářský spolek Okříšky, který se věnoval ochotnickému divadlu.V letech 1901 – 1909 uvedl 22 inscenací. Místní odbor národní jednoty hrál v letech 1907 – 1909, dále hrál i Kroužek studentů v roce 1906. 1/ Po založení Sokola v r. 1912 došlo ke splynutí spolku s místní sokolskou jednotou. 2/Ochotnické divadlo zůstalo jednou z aktivit Sokola Okříšky dodnes.
První konkrétní vystoupení dokumentuje školní divadlo - dochoval se plakát k představení hry J. K. Hrašeho Láska k vlasti, které se konalo 2. 12. 1911 v obecním hostinci. 3/ S výjimkou válečných let se školní divadlo hrálo až do roku 1968 /záznam ve školní kronice/. Od roku 1922 se hrálo v nově vybudované sokolovně. 4/ První doklad o sokolském divadle pochází z roku 1924 - okresní hejtmanství povolilo uspořádat představení Na selském gruntě a Maryša. 5/
Ve 30. letech nastala doba rozmachu ochotnického divadla - nejčastěji hrála TJ Sokol, ale hrály i další spolky - Sbor dobrovolných hasičů, Místní skupina katolické mládeže, Místní osvětová komise, Místní sdružení živnostensko-obchodnické strany středostavovské. Nejčastěji se hrálo v sokolovně, ale představení se konala i v místním hostinci a v hotelu. 6/Od 50. let organizovala ochotnické divadlo při TJ Sokol herečka a režisérka paní Bohumila Hekrlová, kterou v 90. letech vystřídali Jiří Podhrázký a Vladimír Dočkal. Okříšský soubor se zúčastňoval často okresních divadelních přehlídek. V 80. letech se v Okříškách konaly okresní přehlídky dětských divadelních souborů.
Loutkářský kroužek MKS Okříšky Gutaperča byl aktivní v letech 1993 – 1995 (Štěpánková)
Záznamy o činnosti Čtenářského spolku a Místního odboru národní jednoty –
SOKA Třebíč, fond OÚ, inv. č. 1663 – 1679 N, kart. 449 - 472
1/ SOKA Třebíč, Okresní úřad Třebíč, kniha 67, č. 131
2/ Obecní úřad Okříšky, Obecní kronika, díl 1., Zpravodaj z Okříšek 1961, č. 3
3/ SOKA Třebíč, Archiv obce Okříšky, inv. č. 2
4/ SOKA Třebíč, kroniky školy Okříšky
5/ SOKA Třebíč, Archiv obce Okříšky, kart. 44, III 19246/ SOKA Třebíč, Archiv obce Okříšky, kart. 44, 45 III, 48, 49 V.
Ostatní informace za vzpomínek pamětníků
Zpracováno na základě zprávy Jany Hudcové, kronikářky obce Okříšky.
Adresář 93: DS
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':