Databáze českého amatérského divadla

Texty: Pacov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PACOV o.Pelhřimov
CČAD s. 59
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
50. - 80. léta 19. st.: aktivity českých ochotníků (s. 178)
asi 70. léta 19. stol.: divadlo hrané dětmi (s. 191)
DČD III.

1879 ochotníci provedli Donizettiho Marie, dcera pluku. 1899 nastudovali Offenbachovu operetu Svatba při lucernách. 1909 zde hráli V studni.
Smékalová
Ochotnické divadlo se na Pacovsku hrálo již v první polovině 19.st. V jeho počátcích významná role Bernarda Bolzana a studentů. První OS ale teprve 1859.
1940 – 1945 uváděli především české autory /Němcová, Tyl, Stroupežnický, Vrchlický…/. 1950 – 1956 se soubor odmlčel. 1957 uvedli Ženitbu. V dalších letech hostování v okolí, účast na festivalech v Pelhřimově a v Humpolci. 1967 – 1969 s OB Pacov a DO Pelhřimov spoluorganizují okresní festivaly dětských DS. V 70.letech na repertoáru Erben, Korbel, Jirásek, Paulů, Hejda. 1979 se soubor odmlčel. 1980 – 1983 s MěKS, LŠU a ZŠ vznik dětského divadelního kolektivu. 1983 - 1986 za režie V.Sobka opět premiéry souboru dospělých /Sypal, Vilímek-Markov, Havlásek/. Významné osobnosti třiceti let souboru: Miloslav Strada, Václav Toman, Ladislav Křížek,Gita Prošková, Vlasta Ravová, Vlastimil Sobek. /JM/

SOBEK, Vlastimil: úvodní text v: Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov v Kamenici nad Lipou. 1986. 2 str. Vydalo OKS v Pelhřimově 1986.
1802 se hrálo za řízení místních učitelů na zámku v “Panském tyátru” divadlo německy. Česky se nehrálo až do 1830. Tehdy se z Prahy vracející studenti podnítili vlastenecké tendence, včetně ochotnického divadla. První hrou byl Divotvorný klobouk. Mezi účinkujícími byl i pozdější významný lékař Josef Hamerník a filolog František Šohaj. O prázdninách 1834 hráli opět Klicperu. 1838 se k ochotníkům připojila i místní honorace a úředníci, hráli i německy. Studenti hráli jen česky Tyla, Klicperu. Později byli ochotníci ze zámku vyhozeni a jeviště poničeno. 1842 ho ochotníci opravili a hráli v hostinci Na panské několik her. 1848 zájem o divadlo ochabl. 1859 hráli Na panské, po vypovězení hráli v soukromém domě purkmistra. Zal. Jednota divadelních ochotníků, hráli pro dobročinné účely Na poště. V dalších letech zápasili se změnami místností a výměnou členů. 1868 hráli U Škrétů.
K ustavení Besedního ochotnického divadla v Pacově přispěla existence Čtenářské besedy. Repertoár byl tehdy obvyklý, mezi českou klasikou /včetně např. Nerudy a Sabiny/ byly i hry jinde málo se objevující. Neshody s Besedou byly příčinou dvouleté stagnace.
1875 studenti a ochotníci opět hráli, od 1876 v zámeckém kasinu. Na repertoáru byl např. Sabina, Kolár, Moliere, Bozděch, Stroupežnický, Vrchlický, Šamberk, Štolba, Štech… ale i hry tehdy méně hrané. 1909 oslavila Jednota 50leté jubileum Lucernou a společenskými akcemi, vydáním Divadelních pamětí. Do 1914 hráli několikrát do roka, výjimkou byla válečná léta. 1910 zal. dramatický odbor místní skupiny dřevodělníků, hráli ojediněle Na Kocandě. Divadlo hrál též Vzdělávací spolek Pokrok, který 1921 převzal jeviště a celou činnost po dřevodělnících. Repertoár Jednoty v letech 1909 – 1927 byl vybírán náročně, převládali noví autoři /Svoboda, Hilbert, Preissová, Jirásek, Šubert, Wilde, Vrchlický, Kvapil, Zeyer, Maeterlinck, Langer, Šrámek… 1927 postavena nová sokolovna s prostorným jevištěm. 1927 zahájili Jánošíkem, 1928 Maryša, Loupežník. 70.výročí činnosti oslavila Jednota 1929 Vlky /Rolland/, společně s orchestrem zpěváckého spolku Slavík a za hostování R.Krusové-Vodičkové z olomoucké opery. Téhož roku hráli Langra, Wernera, Vrchlického, Lužanskou, Svobodu, Jiráska. 1859 – 1931 sehrála Jednota 358 her, z nich 219 českých autorů. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 263 – 268.
JDO 1860 - 1951 reg.OkÚ (SOkA Pelhřimov)
ÚMDOČ 1922: Jed. div. och. , ÚMDOČ 1923: Vzď. s. Pokrok
PAKOSTA, Ferdinand: PAMÁTNÍK vydaný na paměť padesátiletého jubilea JDO v Pacově 1859-1909. Pacov, JDO 1909.109 s. UK, KK, M Pelhřimov
PAMÁTNÍK Jednoty divadelních ochotníků v Pacově 1859- 1934.
Pacov, Jednota divadelních ochotníků 1934. 64 s.,il. KK, M Pelhřimov
120 LET ochotnického divadla v Pacově. 1859 - 1979. Text Eliška Stejskalová. Sest.Ladislav Křížek. Pacov, Městská osvětová beseda 1979. 14 s. - Soupis repertoáru. kDÚ
Zavřelová s.63: DS MěKS
JČ 1983: DDS MěKS 1 insc. 5x
Ochotnické divadlo (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':