Databáze českého amatérského divadla

Texty: Pelhřimov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PELHŘIMOV, viz též LIPICE, VLÁSENICE, VLÁSENICE-DRBOHLAVY, o.Pelhřimov
CČAD s. 158,161,167,170,178
Jednota div. ochotníků v Pelhřimově byla založena v r. 1894. Hrála v různých hostincích, v r. 1919 otevřela v Národním domě vlastní nové divadlo. V r. 1905 byl přijat nový název Rieger. Počátkem 20. let dochází k rozmach činnosti, v r. 1924 přichází do souboru V. Lipský, lae v letech 1926 - 1934 činnost souboru stagnuje. V r. 1934 je sloučen s konkurenční Intimní scénou. V r. 1940 byl vybrán do finále X. Jiráskova Hronova. v období okupace zde hostovala řada pražských herců (B. Karen, E. Kohout ad.) Při jednotě vzniká tehdy Dramatické studio mladých (Z. vavřín, L. a O. Lipští). V r. 1949 byla Jednota rozpuštěna a vznikl Divadelní soubor Rieger v Pelhřimově. Soubor se v letech 1940 - 1950 pravidelně účastnil JH.
Zavřelová: s. 48.
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
II. sv.v.: Dramatické studio mladých při Jednotě divadelních ochotnílů Rieger v Pelhřimově (O. a L. Lipští, Z. Vavřín) (s. 544 - 545)
DČD IV.
(1780) držána komedie od učených lidí městských.
VONDRÁČEK: Ve službách Thalie 1944, s.11

První zajímavé informace o divadelnictví v místě: 1850 zde hrával divadelní ředitel Prokop. Pobýval zde J.K.Tyl, který se v nedalekém Želivě udobřil s K.Havlíčkem Borovským. 1861 zal. Zpěvácký spolek Záboj a Čtenářská beseda. Obě organizace existovaly do 1863. 1872 zal. samostatné
divadelní kroužky, z nich 1872 zal. Jednota divadelních ochotníků Rieger. 1895 měla sídlo v Národním domě, dříve solnice z r.1707. 1896 hostování ve Vídni. 1900 získal soubor 1.cenu v Kutné Hoře. Po 1900 zdejší ochotníky zaujal tehdejší trend, hrát opery. 1903 zde hráli operetku Eugena Rutteho Audience pana France. 1906 hráli A.Valenty Mělnického Morduňk při měsíčku. 1907 zpěvácký spolek provedl Suppého Boccaccia, Kovařovicovu operetku Finale coronat operam. 1912 zde hráli V studni. 1928 se od jednoty oddělil spolek Intimní scéna Tyl, s uměleckým zaměřením na moderní drama. 1932 /?/ byl Národní dům přestavěn na divadlo. 1934 se Intimní scéna opět vrátila do jednoty. 1938 Národní dům přeměněn na moderní divadlo /700 míst/. Jednota zde vlastnila celé divadelní zařízení. 1940 se úspěšně účastnili Jiráskova Hronova a absolvovali zájezdy do Železného Brodu, Hořic, Tábora...Hosty byly často významné osobnosti /K.Želenský, L.Dostalová, J.Hurt/. Do 1943 nastudovali celkem 272 her klasických českých a cizích, ale i drama moderní /Maeterlinck/. Členů bylo 140, z toho 69 činných. Jednota vlastnila knihovnu o 1000 svazcích, pořádala odborné přednášky v místě a v okolí. Členové byli v letech 1939-1945 persekvováni v německých koncentračních táborech. Po 1945 pokračovala jednota v činnosti Jiráskem, J.K.Čapkovými, Mahenem. (JM)
Ve službách Thalie II.s.276, Smékalová
Loutkové divadlo se zde hrálo již po 1918. Válka tuto tradici přerušila. Obnovena až 1958. Hrálo se na přenosné scéně. 1959 v učňovském internátě Agrostroje. 1960 úprava truhlářské dílny na improvizované divadélko. 1963 uvolnění klubovny ZV ROH Agrostroj. Vzniklo menší divadlo pro děti. V dokončené stavbě ZK ROH 1968 stálá scéna. Dokonalejší podmínky si vyžádaly jiný způsob hry. Do 1986 sehrál Loutkářský divadelní soubor Rolnička při SKP k.p. Agrozet Pelhřimov 832 pohádek z 62 různých titulů na 382 představeních v místě, další na zájezdech. 1979 tři vystoupení ve slovenském družebním městě Dolný Kubín. Zúčastnili se oblastních přehlídek s dobrým hodnocením. Veškeré úpravy provozu a vybavení si ochotníci pořizovali sami. 1986 jich bylo 24. Vlastnili kroniku
souboru.
Úvodní text v: Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov. Vydalo OKS v Pelhřimově 1986. 2 str. kART
Asi 1920 SDO
ŠMÍDA, Bohumil: Jeden život s filmem. Praha, Ml.fronta 1980 s.9
Asi 1937 gymnázium-Čapek:Loupežník. 1940 SDO RIEGR, Wilde:Vějíř lady Windermerové,hostuje Šlemrová
LÍR,Jiří-SIEGEL,Jiří: Ve vedlejší roli Jiří Lír. Praha,HaK 1994 s.11,14
Divadelní ochotnický spolek 1861 - 1863 reg. OkÚ
SDO Rieger 1894 - reg.OkÚ (SOkA Pelhřimov)
JČ 1983: DS Rieger 2 insc. 10x, DS US 1 insc. 2x, ZK Máj 1 insc. 2x
5O roků Jednoty divadelních ochotníků Rieger v Pelhřimově.
sbk. Red.V.Lipský, B.Rosenbaum. Pelhřimov, 1945. UK, KK, M Pelhřimov
PAMÁTNÍK jednoty divadelních ochotníků Rieger v Pelhřimově 1894 - 1934. Pelhřimov, n.v. 1934. 62 s.,fot.příl. KK, M Pelhřimov
PAMÁTNÍK 3/4 století Riegra. 108 let organizované a 188 let ochotnické činnosti divadelní v Pelhřimově. Red. Josef Hložek. Pelhřimov, ZK ROH Máj 1968. 111 s., fot.příl. kDÚ, KK, M Pelhřimov, SOkA Pelhřimov
RIEGER 1894 - 1984. U příležitosti 90.výročí zal. dramatického souboru Rieger 1984. (Marie Steinhauserová) M Pelhřimov, SOkA Pelhřimov
MARTÍNKOVÁ, Lenka: Spolek divadelních ochotníků Rieger Pelhřimov. 1894 - 1994. k 100.výročí 1994. M Pelhřimov, SOkA Pelhřimov
INTIMNÍ scéna Tyl v Pelhřimově. Městské divadlo 1930. M Pelhřimov
NAŠE divadlo. Pelhřimov 1940, č.1-3. M Pelhřimov
PROGRAM Jednoty divad.ochotníků Rieger k jubilejním oslavám 4O.výročí svého trvání. Pelhřimov 1934. M Pelhřimov, SOkA Pelhřimov
PROGRAM II.divadelního festivalu v Pelhřimově . 1948. vyd.Karenův okrsek a Jednota Rieger. M Pelhřimov
PROGRAM: V+W: Caesar. Měst.osvět. beseda Pelhřimov, 1962. M Pelhřimov
PROGRAM: J.K.Tyl: Strakonický dudák, SKP Agrozet Pelhřimov a Dramatický soubor Rieger. 1986. M Pelhřimov
ÚMDOČ 1923: J. d. o. Rieger
JDO Rieger. Archivní fond in SOkA Pelhřimov.
ZPRAVODAJ. Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov. OKS Pelhřimov 1986. M Pelhřimov
KARENůV okrsek ÚMDOČ v Pelhřimově. In: Ve službách Thalie II. s.38.
KARENůV okrsek ÚMDOČ v Pelhřimově. Archivní fond in SOkA Pelhřimov.
OD 1958/6, s.127.
Adresář 93: DS J.Honzla, DS, DS Rieger, DS SENZA BOBO
Divadelní soubor Spolek Rieger. V sezóně 1995/96 sehrál 19 představení Jiráskovy Lucerny a uspořádal svůj ples.
Listy Pelhřimovska, 24.06.1996
DS Rieger (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1940: Jednota divadelních ochotníků Rieger: Götz: Soupeři
JH 1943: Sofokles: Král Oidipus
JH 1946: Hilbert: Falkenštejn
JH 1948: Šamberk: J.K.Tyl
Loutkové divadlo:
Loutkový soubor Rolnička (zal. 1958) navázal na tradici sokolského loutkářského souboru, který hrál od r. 1924 v opraveném zahradním pavilonu Na Zavadilce a po 2. sv. válce byl zrušen. nový soubor se zpočátku orientoval pouze na zájezdovou činnost se skládací maňáskovou scénou. Od r. 1961 se pravidelně účastní amatérských přehlídek
Zavřelová, loutky: s. 9.
1998: Činnost obnovil loutkářský soubor Rolnička.
Listy Pelhřimovska, 11.03.1998
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':