Databáze českého amatérského divadla

Texty: Prostějov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

PROSTĚJOV o.Prostějov
CČAD s. 68, 70, 72, 76, 77, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 99,103,123,125,129,131,158, 178,193, 202, 205, 210, 244, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 275, 277, 305, 309, 312, 338, 356, 357, 366, 368, 385, 391, 398, 399, 400, 404 (Vyřadit odkazy na WP.)
Obr.CČAD s.82: Národní dům a Městské divadlo v Prostějově, projekt Jana Kotěry, průčelí,1907.
Obr.CČAD s.90: Živý obraz Barikáda, závěrečné seskupení při hře J. Krapky Boj za svobodu,
Dělnický dům Prostějov,1906.
Obr.CČAD s.245: Autorský program Proč tu není poezie?, Větrník Prostějov, na snímku F. Gajdušek,
J. Staněk, L. Baxa, R. Lošťák, A. Petrželková, D. Koušková, mezi lety 1962-1964.
Obr.CČAD s.246:J. Prévert, G. Apollinaire,J. Ritsos: Hladina čisté spodní vody, Větrník Prostějov, režie Radoslav Lošťák,1963.
Obr.CČAD s.252: Jacques Prévert - Svatopluk Vála: Transcendantní Prae-Wert, Divadelní studio LŠU Prostějov, režie Svatopluk Vála,1972.Obr.CČAD s.254: Písně vrbovýho proutku, LŠU Prostějov, režie J. Roubal,1976.
Obr.CČAD s.255: Jiří Orten: Ortel(n), LŠU Prostějov, režie Jan Roubal,1979.
Obr.CČAD s.274: JanJílek: Pták Ohnivák a liška Ryška, Divadlo Hanácké obce Prostějov, režie Vlasta Kubíčková,1973.
Obr.CČAD s.275: Eliška Krásnohorská: Medvěd a víla, Divadlo Hanácké obce Prostějov, úprava a režie Vlasta a Jana Kubíčkovy,1979.
Wolkrův Prostějov viz BČAD č.990
Obr. DČD/III. s. Obr. DČD/III. s. 450. 448: Národní dům a Městské divadlo v Prostějově. Otevřeno 1907. Projekt J.Kotěra
Obr. DČD/III. s. 463, 464,470: Živý obraz Brikáda. Symbolické seskupení na závěr hry J.Krapky Boj za svobodu, 1906 v Dělnickém domě v Prostějově.
ALMANACH Jindřicha Zlámala – 50 let divadelní činnosti. Okresní museum a archiv v Prostějově.

Po 1918 rozvoj ochotnického divadelnictví - Intimní divadlo, dramatický odbor Lutinov, Revoluční scéna, dramatické odbor Klubu přátel umění, pěveckého spolku Dalibor, Mladé generace /Čs.národní demokracie/, Zájezdy všech do okolních obcí. 1920 zal. Operní a operetní sdružení, téhož roku uvedli Muzikantské dítě, operetu G.Jarna, Ples v opeře /Heuberg/, Orfeus v podsvětí. Hostování Boženy
Martinské /Divadlo na Smíchově/, Erika Mirona /Olomouc/, Oldřicha Nového. Na úroveň a dramaturgii vliv olomouckého divadla. 1921/2 zájezdy Družstva Českého divadla v Olomouci /1920-40 přes tisíc představení/. Hostovali Lída Bárová, Karenin, Slávka Procházková, Štěpánek... Zpočátku na prostějovském Lidovém divadle opereta méně než jiné žánry. 1925 - 1932 Dítě cirku /Svoboda/, Kinohvězda/Okrovský/, Dům u tří děvčátek /Willner-Reichert/, Panenka/Audran/, Revue v Hloučeli/Pospíšil/, Ženská vojna /Horský/. Od poloviny 20.let opereta i v Intimním divadle /Románek krásné Toničky, Když měsíček spanile svítí, Naše Ančí ráda tančí, Kvítek prérie/Offenbach/, Maharadžův miláček/Starý/. 1927 vznik dramatického odboru Národního sdružení /později jako Národní sjednocení či Národní souručenství/. Téhož roku uvedli Prodanou lásku /Hašler/Neruda/, Z tohoto souboru postupně vznik Divadla Hanácké obce. Významný dirigent, skladatel atd. Jan Procházka-Faustin. 1936 -1943 za jeho působení "zlatý věk operety" v Prostějově. Řada vynikajících ochotnických pěvců a herců. Operetní repertoár byl vybírán velmi náročně z české /hlavně soudobé/ i cizí produkce. 1937 představení v přírodě ve Žbánovském žlebě /úspěšná novinka Švandova divadla Kikiriki /Kohout/Pacák/. 1937 hostování Járy Pospíšila,1938 Štefana Hozy, Franty Hurycha. 1943 v Pražském flamendrovi hostoval Rudolf Hrušínský. Kolem 1943 pokles umělecké úrovně, orientace na komedie a dramata. /JM/
DOROVSKÝ, Ivan, DOROVSKÁ Dagmar: Jan Procházka-Faustin a prostějovský Zlatý věk operety. Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 22.-23.11.1995.Vydalo Vlastivědné muzeum v Olomouci a Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci v roce 1996. 10 str.
po r. 1885: měšťanský amatérský soubor vysoké úrovně (s. 455)
poč. 20. st.: Lidové divadlo v Dělnickém domě (s. 455)
1890 (25. března): Tolstoj: Vláda tmy (s. 459)
asi 90. léta 19. st.: dělnícký ochotnický kabaret (s. 493)
1903 - 1909: v Lidovém divadle hostovali H. Kvapilová, E. Vojan, M. Laudová (s. 455)
1905: Lidové divadlo: Maeterlinck: Monna Vanna
1905: Lidové divadlo: Kvapil: Oblaka (s. 460)
1910: Dělnické divadlo: Strindberg: Otec (s. 459)
1912: spolek Tyl: Rostand: Cyrano z Bergeracu (s. 459)
Lidové divadlo: reg. autor V. Vitásek (natěrač), psal původní div. hry, působil až do počátku 30. let 20. st.; reg. autor Josef Kkrapka - Náchodský - jeho hry převyšují běžnou lokální úroveň (s. 464)
DČD III.
1871 zal Spolek divadelních ochotníků. Dokumentace není. Je pouze známo, že koncem 19.století /1900 Javorin??/ vnitřní rozpory spolek zlikvidovaly. 1876 zde hostovala společnost E.Zöllnerové. Po 1880 zde hostovalo více společností, m.j. Choděrova, Svobodova. 1881 zal. vzdělávací spolek Řemeslnická jednota. Její dramatický odbor hrál v restauraci U Černých /později kino Atlas/. Téhož
roku vznikla Dělnická jednota. Ta hrála na jevišti tehdy spustlého zámku. 1883 se obě jednoty sloučily. 1884 ochotníci nastudovali V studni. 1888 se ustavila Čtenářsko-pěvecká a zábavní společnost Svornost. Hrávali na jevišti U Černých. 1894 se ustavilo Družstvo Dělnického domu. Zakoupilo dům čp.40 na Brněnském předměstí a adaptovalo ho na Dělnický dům /1896/. Byl tu divadelní sál, přebudovaný na divadlo. Vnitřní zařízení vzalo za své při ubytování vojáků během 1914-18. Pak zde bylo zřízené kino. 1899 provedli Hubičku. Kritika ocenila zejména režii, v té době u chotníků teprve se více prosazující. 1900 zal. Jednota divadelních ochotníků Tyl. Tentýž rok zahájili Paní mincmistrovou Do 1907 hráli převážně ve dvoraně U Černých /později kino Atlas/, potom v Hospici v Petrovské ulici. 1907 získala Jednota trvalé divadlo v novém Městském spolkovém domě. Zahajovacím představením byla hra K životu za přítomnosti autora J. Vrchlického a za hostování K.Želenského. Téhož roku provedli hru Jiný vzduch za přítomnosti autora M.A.Šimáčka a rovněž s K.Želenským j.h. Do 1943 sehráli okolo 500 představení, takže zde vyrostlo náročné publikum. Dramaturgické plány byly na vysoké úrovni. Hráli m.j. Jiráska, Molićra, Stroupežnického, Hauptmanna, Zeyera, Preissovou, Wilde, Dyka, Shakespeare, Michaelise, K.Čapka, Kvapila, Weniga, Rollanda, Maughama, Mahena, Mirabeau, Erbena, Pirandella, Goldoniho, Gorkého... Po otevření divadla vzniklo ještě několik dalších ochotnických souborů. 1942 uspořádala Jednota pohostinná vystoupení opery, operety a činohry brněnského Národního divadla, tokijského souboru Madame Hanako a souboru Roko Matijeviče. Často zde hostovalo České divadlo z Olomouce a soubory z jiných měst. Tradičně udržovali bohatou uměleckou spolupráci s K.Želenským, E.Vojanem, M.Hübnerovou, R.Šlemrovou... Soubor kolem sebe soustředil postupně významné osobnosti hudby a výtvarného umění. Velmi úspěšně se účastnili soutěží v Hronově a v Kutné Hoře. 1943 měli 41 činných, 33 přispívajících a 3 čestné členy /Hübnerová, Želenský, Jul. Jeřábek/. 1932 se přiřadil k dosavadní bohaté divadelní tradici ve městě nový soubor dramatického odboru při Národním sdružení. První rok nebyl příliš úspěšný, teprve poté mladí lidé vytvořili pevnější organizaci, která uváděla na scénu nového divadla velké výpravné hry, včetně oper. 1937 soubor přešel pod Hanáckou obec dr.O. Přikryla s názvem Divadlo Hanácké obce. Do 1943 uvedli 84 her ve 187 představeních, hostovala zde Městská divadla pražská, j.h. vystoupil
R.Deyl st. Vedle tradičních českých činoher uvedli i operety /Země úsměvů, Carevič, Vinobraní.../. Spolek odhalil pamětní desku na úmrtním domě herce Fr.Krumlovského /zemřel v místě 1875/, proslov měl Fr.Götz. Zároveň provedli Götzovy Soupeře. V roli Krumlovského hostoval Fr.Kreuzmann. Soubor měl vlastní orchestr. 1943 měl 76 činných členů. Členové souborů se účastnili protifašistického odboje a mnozí byli internováni v německých koncentračních táborech. (JM)
Ve službách Thalie II.s.301, Javorin s. 267, Smékalová

1870 - Spolek divadelních ochotníků
1900 - Jednota div.ochotníků Tyl
1902 - Lidovéé divadlo Dělnického domu
1910 - Revoluční scéna ve Spol.domě (komunisti)
1910 - Intimní divadlo (čs.socialistů)
1910 - Dramatický odbor Lutinov (katol.dům)
1910 - DS Sboru městských úředníků
1927 - dosud Divadlo Hanácké obce
1936 - 1949 sdružení pod vedením Dělnické scény
1949 - DS ZK Oděvní průmysl
? - Divadlo na dlani LŠU
? - DO ČSČK
Zbořilová s.7
Divadlo na Moravě 3., s.94-5
1917 SDO
PEŠEK,Ladislav: Tvář bez masky. Praha, Odeon 1977, s.103
DS Sokola, DS TYL, školní soubor
HOŘEC,Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994. 353 s. ..s.346
PAMĚTNÍ kniha divadelního kroužku strany sociálně demokratické v Prostějově 1900, (Okr. muzeum Prostějov, sign. 8054)
MAREK, Pavel:Prostějovská divadelní kultura v 18. stol., Prostějov, Muzeum Prostějovska, 1990.
JEŘÁBEK, J...: Jednota divadelních ochotníků Tyl v Prostějově 1900-1925. Strojopis 1925. Knihovna spolku č.1285.ČTYŘICET let Divadla Hanácké obce. 1927-1967. Prostějov, Závodní klub Železáren Prostějov, odbor Divadla Hanácké obce 1967. /32/ s., fot.v textu. kDÚ
MAHENŮV okrsek ÚMDOČ v Prostějově. In: Ve službách Thalie II. s.45.
PAMÁTNÍK vydaný u příležitosti padesátiletého trvání Lidového divadla v Prostějově.
Prostějov, Lidové divadlo 1937. KK
MACHONIN, Sergej: vzpomínky zachycují kulturní, divadelní život města v 1.pol.20.stol.
MAREK, Pavel: Prostějovská divadelní kultura v 19.století. Studie zahrnující počátky ochotnického divadla v Prostějově 1848, hostování kočovných spol. po amat. DS do roku 1960. Prostějov, Muzeum Prostějovska, 1990. Mor.zem.knihovna Brno
PROSTĚ PROSTĚJOV - 40 let ve městě s poezií. Wolkrův Prostějov 1957 - 1996. Sest. Jiří Hraše. Praha, IPOS 1997 106 s. kART
PUHAČ, Vladimír: Hanácké divadlo v Protějově. Amatérská scéna 1976, r. 13, č. 3, s. 16 - 17. kART
JUBILANTI z Prostějova. Amatérská scéna 1988, r. 25, č. 2, s. 10. kART
VITÁSEK, Vojtěch: Pamětní kniha divadelního kroužku strany sociálně demokratické v Prostějově. Rkp.1900. M Prostějov sign.8045
Sídlo okrsku ÚMDOČ (1922).
DDOČ 1930: Sídlo obvodu (Burian s. 199)
ÚMDOČ 1922: SDO Tyl, Int. div.o.j.nár.soc., Lid.div. ve spolk. domě, J.čs.samosp. úředníků, Dr.o. katolic. domu, Dr.o. Klubu přátel umění, TJ Sokol, ÚMDOČ 1924: D.o. Lovec.klubu,
Adresář 93: Divadlo hanácké obce, LS Sokol I., L divadlo Starost
1956 Lidové divadlo RK Hanačka nastudovalo Strakonického dudáka, Baluckiho Pan radní si neví rady. Společně všechny tři místní soubory Fidlovačku. S ní na národní přehlídku.
OD 1956/6 s.142.
Poslední dvě léta zde pracuje kroužek přednesu. Účast na 1.WP.
OD 1957/6, s.140.
1996 1. ročník setkání divadelních souborů MEDart. K účasti na festivalu bylo pozváno 8 amatérských divadel, z toho jedno slovenské. (Hospodářské noviny, 06.06.1996)
DS Hanácké obce ZK ROH Železárny Slavík /Pavlíček/. Účast na celostátní soutěži ve Svitavách. 1.cena v Pardubicích.
OD 1959/6, s.143. OD 1959/7, s.152. OD 1959/9, s.193.
Wolkrův Prostějov
OD 1959/3, s.63. OD 1959/8, s.177.
Divadlo hanácké obce, Moje divadlo (Dotazník ÚLK 1999.)

JH 1934: Jednota divadelních ochotníků Tyl: Mahen: Ulička odvahy
JH 1946: Divadlo Hanácké obce: Čapek: R.U.R.
WP 1959: Soubor ZK ROH Oděvní průmyslWP 1960: Pionýrský rec.soubor OP , Rec.soubor ZK ROH OP
WP 1962: Větrník
WP 1969, 1970, 1972, 1976: Div.studio LŠU
WP 1973: Rec. skupina gymnázia
WP 1979: Divadélko na dlani

Loutkové divadlo:
LCH 1990, 1994: LD Starost - Gala Krasice
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':