Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sobotka, excerpce pro MČAD 1998-2002

SOBOTKA o.Jičín zpracovává Karol Bílek 19.10.1999 JV
Obr.: Mánesův návrh na výzdobu soboteckého divadla kART
CČAD s. 58, 99,101, 256, 375, 376
Šrámkova Sobotka viz BČAD č. 994 (celostátní setkávání učitelů, knihovníků a studentů bohemistiky k problematice jazyka a komunikace).
1858 premiéra prvotiny F.V.Jeřábka Hána.
Rozvoj spolkového loutkářství na zač.20.stol.
Pořídili si kompletní scénu od loutkáře F.Hanuše.
1971 RSŠD Šrámkova domu (M.Hejnová) J.Wolker: Jitřní píseň
Nejstarší doklad o provozování divadla v Sobotce je z roku 1628, kdy školní bakalář dostal odměnu za to, že "komedii do chrámu Páně připravil". Zprávy o divadle z minulého století publikovány v Pamětech starého vlastence od Jos. L. Turnovského a v rukopisné studii Miroslava Vlacha Sobotka a divadlo.Nejcennějšími archivními materiály jsou 2 pamětní knihy ochotnického divadla v Sobotce, kde jsou zaznamenána všechna představení od 7O. let minulého století, včetně her, které provozovaly kočující společnosti a her, které režíroval Fráňa Šrámek.
Hrávalo se pod hlavičkou Sokola, Sdružení studujících Soboteckých, Nové scény, Baráčníků, politických stran a naposledy Osvětové besedy.
(Matějka)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
1858: premiéra prvotiny F. V. Jeřábka: Hána (s. 178)
DČD III.
*Nejstarší dostupná zpráva o českém představení mimo jesuitské koleje na severu Čech. Nejmenovaný bakalář se přičinil o provedení velikonoční komedie v kostele v letech 1628 a 1630.
OA Sobotka, AMS - Sr I/36, Registra záduší soboteckého,
MIKANOVÁ: Literátské bratrstvo v Sobotce, sborník Sobotka 1968, s.13n.
Po roce l77O Útěk rodiny Spasitelovy do Egypta. Asi autor: držkovský rodák, zdejší
kaplan Merklas. (? nic o něm nevím.) (Ron)
BÍLEK, Karol: Sobotka a divadlo, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 1983.
MENČÍK: Vánoční hry, str.XI. připomíná návštevníky sousedských představení až ze Sobotky.
(Ron)2
Boleslavský, s. III.
1941 zal. Spolek dovadelních ochotníků. Zakládajících členů bylo 81 činných a 12 přispívajících. 1943 přibylo 8 činných členů. Nastudovali osvědčené klasické české hry, celkem to bylo 15 her ve 42 představeních na vlastním jevišti i na zájezdech.
Ve službách Thalie II. s.327.
Ze Šrámkova domu je vzadu vidět přístavek vedlejší budovy, v němž je sál, nyní v havarijním stavu, kde se hrávalo divadlo, řada premiér Šrámkových her, i v jeho režii. Původně solnice, poté skladiště a v polovině 19. st. interiér přebudován na divadelní sál. Malé prostory určily velikost jeviště, bez hereckého zázemí. Zde skromné orchestřiště, dvě pořadí hlediště. Nedostatkem nízká barokní klenba stropu. Ve své době obvyklý způsob upravování prost na divadelní sály. Toto divadlo počinem mimořádným. Výzdobu hlediště zhotovil 1861 Josef Mánes. Od 1921 zde biograf, dosti nevhodné úpravy. Divadelní provoz postupně skončil, jeviště zazděno. Pouze jako kinosál až do nedávných let. Mánesova výzdoba se nedochovala, existuje ale její předloha. (JM)
ToH: Sobotecký genius loci aneb pozapomenuté divadlo. Splav 1999, č. 4. 1 s.

HEJN,V.: Studentské divadlo v Sobotce a Fráňa Šrámek. Sobotka 1848-1948. Sobotka, MNV 1948 KK
SEVERA, J.: Divadelně ochotnická činnost na Sobotecku v posl.letech. In:? Dom 1/29-32 KKZ PAMĚTÍ starého vlastence. (J.L.Turnovský, rodák ze Sobotky) Sobotka, OB 1984. 4s. OM Jičín
NOVÁK, Ladislav: Sobotečtí ochotníci. Divadelní list Máje 1906, r. 2, s. 272 - 273 (3x foto na str. 268 a 269)
ÚMDOČ 1923: Činoher. soubor Havlíček
BÍLEK, Karol: Znáte zkratku RSŠD? (Recitační studio Šrámkova domu.) Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1964, č. 4, s. 1 - 2.
VLACH, Miroslav: Obnova ochotnického divadla v Sobotce v roce 1857. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1965, č. 1, s. 7; č. 2, s. 3; č. 3, s. 3; č.4, s. 4; č. 6, s.4 - 5; č. 8, s. 14.
FEJFAR, Josef: Vzpomínky na Fráňu Šrámka: scénování Šrámkových her v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1967, č. 3, s. 3 - 4.
SAMŠIŇÁK, Karel: Památka lidových loutkářů. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1967, č. 8, s. 7 - 8.
HEJNOVÁ, Marie: O recitačním studiu Šrámkova domu: několik čísel a fakt. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1967, č. 10, s. 2 - 3
KUBŮ, Marie: Vzpomínky a zážitky z ochotnického divadla. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1969, č. 2 - 3, s. 19 - 20.HALBICH, Václav: Vzpomínka na divadelní činnost TJ Sokol v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1969, č. 6, s. 52.
DANÍČKOVÁ - VAŇKOVÁ, Sylva: Divadelní vzpomínání. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1970, č. 1, s. 5 - 6
BÍLEK, Karol: Ochotnické divadlo na Sobotecku 1865 - 1868. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1971, č. 1 - 2, s. 8 - 9.
SAMŠIŇÁK, Karel: Řezbář loutek ze Sobotky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1971, č. 3 - 4, s. 47.
10 LET RSŠD. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1972, č. 8, s. 74.
VLACH, Miroslav: Loutkové divadlo. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1973, č. 11 - 12, s. 86 - 87.
HEJNOVÁ, Marie: Fráňa Šrámek a studentské divadlo v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1978, č. 3 - 5, s. 18 - 20.
HEJDUKOVÁ, Dana: Dramatická výchova v přípravce RSŠD v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1980, č. 4, s. 42.
(HEJNOVÁ, Marie), podepsáno M.H.: Dvacet let Recitačního studia Šrámkova domu. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 1, s. 2 - 3
VRÁNOVÁ, Božena: Vzpomínka na Šrámka a jeho studentské ochotníky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 2, s. 19 - 20.
BÍLEK, Karol: Sobotka a divadlo. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 2, s. 22.
SAMŠIŇÁK, Karel: O loutkářích a loutkářství na Sobotecku. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1983, č. 2, s. 21 - 22.
PŮLPÁNOVÁ, Geňa: O loutkáři panu Šimkovi. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1983, č. 2, s. 22.
HEJNOVÁ, Marie: Třicet let Šrámkovy Sobotky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1986, č. 1, s. 1 - 3.
PFEIFER, Petr: Marie Hejnová: 26. 5. 1905 - 15. 9. 1987. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1997, č. 4, s. 5 - 6.

Ochotníci nemají kde hrát už dva roky. /JM/ OD1956/1,s.23.
V Sakařových Pamětech Sobotky počátek ochotnického hnutí 1848. J.I.Turnovský ale píše, že zde bylo OD již počátkem 19.st. J.Mach 1889 tvrdil, že 1836 se hrálo OD U Horáků, potom U Řeháků aj.
Kulisy a rekvizity si vypůjčila šlechta na Kosti. Teprve 1848 se sobotečtí odvážili požádat o ně zpět. 1848 studenti hráli Paní Marjánku, matku pluku. Pozdeji zde Paličova dcera a j.Tylovy hry. 1849 divadlo přesídlilo do radnice. 50.léta další vývoj zbrzdila, teprve generace 60.let pokračovala v tradici. Aktivní studenti, např. Václav Šolc, F.V.Jeřábek 1858 jeho prvotina Hana aneb Smíření Přemyslovců s Vršovci. Studentské divadlo si zde vytvořilo dlouhou tradici. OD 1959/1, s.10-11.

Adresář 93: Recitační studio Šrámkova domu
1993 FEMAD, JH: Studio Šrámkova domu: Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla
WP 1971: Rec.studio Šrámkova domu
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.