Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2004, č. 2, s. 41 - 42. Stanislav Macek

Studénecký Harlekýn 2004

V zemědělství se běžně stává, že se střídají léta úrodná s léty neúrodnými, kdy se jaksi nedaří z jakýchkoliv příčin.Toto přirovnání by bylo možno použít i pro letošní 4. ročník oblastní soutěžní přehlídky tradičního divadla mladých amatérů s názvem Studénecký Harlekýn, která proběhla ve dnech 22. - 26. března 2004 ve Studénce u Ostravy. Neúrodný rok byl v počtu přihlášených amatérských souborů, jejichž průměrný věk účinkujících nepřesahoval 25 let. Přihlášky zaslaly pouze 2 soubory, takže před pořadatelem, Městským kulturním střediskem ve Studénce vyvstal problém, jak tuto situaci vyřešit. Bylo zřejmé, že z této přehlídky nebude možná nominace, s ohledem na existenci stanoveného minimálního počtu vystupujících souborů.
Z hlediska místních podmínek, kdy konání této přehlídky se již stalo vžitou potřebou uspokojování potřeb školní mládeže v oblasti dramatického umění, však nekonání této přehlídky nepřicházelo v úvahu. Bylo proto s Divadelním centrem Podbeskydí, jako vyhlašovatelem oblastních přehlídek dohodnuto, že vedle přihlášených souborů budou pořadatelem doplněna vystoupeními dalších nesoutěžních souborů na potřebný celkový počet představení, aby tak byly pokryty všechny návštěvnické věkové kategorie školní mládeže i za cenu, že soutěžící soubory nebudou mít možnost případné nominace na příslušnou Národní přehlídku.
Za těchto podmínek se podařilo uskutečnit 5 divadelních představení s celkově velmi dobrou inscenační úrovní, při maximálním využití kapacity Dělnického domu, kde celá přehlídka probíhala.
Po každém představení byla uskutečněna hodnotitelská rozprava s účinkujícími, kterou vedla porota ve složení: Miroslav Dědic – předseda Divadelního centra Pobeskydí, Iveta Ulčáková – herečka Divadelní společnosti Kozlovice, Ing. Petr Jedlička – herec divadelního souboru MěKS „2x3“ Studénka.

Na přehlídce vystoupily následující divadelní amatérské soubory:
¨ Divadelní soubor Koukej dramatického studia Studénka,
V. Čtvrtek – K. a J. Bláhovi KOČIČINY
¨ Divadelní soubor Vendelín Údivadla Kopřivnice
OBRAZ DORIANY GRAYOVÉ – vlastní úprava dle předlohy Oskara Wildea
¨ Divadelní soubor Divadlo bez střechy Ostrava
autorská hra KOMEDIE DEL MORTE
¨ Divadelní soubor AUREKO II Ostrava
autorská hra DLOUHÁ, DLOUHÁ CESTA – na motivy židovského westernu George Taboriho Bílý muž a Rudá tvář.
Jako každoročně, tak i letošní ročník Studéneckého Harlekýna byl uzavřen slavnostním vyhodnocením, moderovaným na profesionální úrovni zkušenou místní pracovnicí MěKS Ivettou Vavrošovou. Dle již vžité zvyklosti bylo toto vyhodnocení uskutečněno v sobotu 27. března před divadelním představením profesionální herecké skupiny divadla Kalich z Prahy.
Dle návrhu poroty byly v letošním ročníku Studéneckého Harlekýna uděleny tyto ceny:
Ř Cenu za scénografii v inscenaci Obraz Doriany Grayové obdržel Dan Brchel z divadelního souboru Vendelín z Kopřivnice.
Ř Cenu za mužský herecký výkon ve hře Dlouhá, dlouhá cesta divadelního souboru AUREKO II Ostrava obdržel Ing. Dušan Zakopal za ztvárnění postavy žida Weismana.
Ř Cenu za ženský herecký výkon ve stejné hře obdržela Lea Dokupilová za ztvárnění postavy Rút.
Ř Cenu za režii inscenace Dlouhá, dlouhá cesta obdržel René Šmotek.
Ř Zvláštní cenu poroty získal Daniel Šebík za ztvárnění psa Havrdy ve hře Kočičiny divadelního souboru Koukej Studénka.
Ř Cena Studénecký Harlekýn 2004 z místní keramické dílny Niki Klazarové byla udělena souboru Vendelín z Kopřivnice za inscenaci Obraz Doriany Grayové.
I přes skutečnost, že inscenace divadelního souboru AUREKO II Dlouhá, dlouhá cesta byla ve své skupině tradičního divadla na přehlídce jedinou, porota dospěla k názoru, že kvalita této inscenace je po všech stránkách na velmi dobré úrovni, zvláště herecké a režijní. Proto ji doporučila k širšímu výběru v prvém pořadí na Národní přehlídku činoherního divadla
K letošnímu ročníku Harlekýna se pojí ještě jedna zajímavá skutečnost. Vlastní přehlídka měla jakousi divadelní „předehru“, kterou bylo oblastní kolo celostátního festivalu Mateřinka 2004. Výzdobou vstupního a sálového prostoru vytvořilo důstojný, esteticky působící rámec obou akcí. Navíc z celkových 14 vystoupeních devíti mateřských škol Moravskoslezského kraje na tomto festivalu vyzněla výrazná převaha orientace na hudebně-dramatická ztvárnění zvolených témat, což dává určitou optimistickou naději na životnost amatérského divadelnictví příštích let v dotčeném regionu.
Přes potíže, které provázely letošní ročník Studéneckého Harlekýna může být pořádající MěKS spokojeno, zvláště když právě tyto potíže přinesly řadu inspirací ke zlepšení dalšího ročníku v roce 2005. Oprávněný dík proto patří zejména vedení MěKS ve Studénce a dále i všem ostatním, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli.
Stanislav Macek
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':