Databáze českého amatérského divadla

Texty: Velké Svatoňovice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VELKÉ SVATOŇOVICE o.Trutnov
CČAD s. 99, 200
OS založen 1871. Vznik zřejmě již v roce 1870. Spolek založen jako třetí v bývalém okrese úpickém, iniciátorem zdejší řídící učitel J.Sobotka (pronásledován rakouskou vládou). Hrálo se v dřevěné hospůdce Františka Stolina (roku 1893 přestavěna), opona se navíjela na válec a nesla panorama Velkých Svatoňovic od dolejšího mlýna až po Jansův statek. První uvedenou hrou Kytka. O Silvestru 1908 dával jakýsi Josef sólový výstup Funus veterána. Spolek vojenských vysloužilců podává stížnost c. a k. okresnímu hejtmanství v Trutnově pro urážku. Napomenutí milého Josefa. Roku 1910 přemístěno divadlo do hostince J.Jindry, zde vybudováno nové jeviště. I. světová válka přerušila práci, citelné zmaření. Spolek se obešel bez osobních ztrát, dosud byli někteří v zajetí. Roku 1921 schválení názvu OD. Téhož roku uspořádání Jiráskovým div. okrskem hereckých závodů v M.Svatoňovicích. F.Sokol Tůma – Gorali (2. místo), vavříny si odnáší Maryčka (Anna Jindrová) a Jenůfa (Dolfi Šrámková). Roku 1924 rozdělení na dva spolky – Ochotníci, kteří hráli ve dvoraně u Jindrů a MLÁDEŽ NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ, jenž hráli v hostinci u Nývltů. Roku 1927 první sehrané představení v přírodě – Zanzibárské princezny. Roku 1928 vybudování p. Jindrou nový divadelní objekt a OD po uzavření nájemní smlouvy vybudovává zcela nové jeviště s horizontálním zařízením. První představení Soumrakem poroby k světlu svobody. Roku 1929 nejaktivnějším spolkem okresu úpického. Roku 1941 dochází ke sloučení dvou rozdělených spolků. Roku 1942 sehrán kus Dáma skřítek. Pro tuto hru vytvořeno otočné jeviště v průměru 6 m a 20 cm vysoké, tesařem p. Vítkem ze Rtyně v Podkrkonoší. Jeviště bylo možné rozložit na čtvrtiny ležící na dvou k sobě kolmých trámech, na jejichž koncích jsou otáčivé železné válečky, jezdící při otáčení po stabilním jevišti. Až napotřetí přivezeno do divadla a usazeno na jeviště. Roku 1952 likvidace spolku Ochotnické divadlo a přechod do ZK ROH PĚTILETKA - v letech 1940-45 slavná tradice – jediná nositelka kultury. Po roce 1945 oslabení činnosti. První hrou po válce Ferninand spí. Začátkem roku 1952 dochází ke sloučení s hornickou dech. Hudbou. Rok 1952 - Pygmalion soutěž LUT – 1954 v okresní soutěži LUT: Pozdní láska (Ostrovskij); 1. místo Čapkův divadelní podzim 1957, Inteligenti 1.místo v oblastní přehlídce ve
Rtyni 1958, XXX. Jiráskův Hronov Pan Johanes (postup okr. kola LUT, do krajského v Polici n. M., přehlídka Polabských krajů v Jaroměři). V panu Johanesovi hrálo 47 herců, celkem 13 představení a 90 zkoušek. Reprezentace ČSSR ve Vídni s panem Johanesem a Marjánkou Matkou pluku 8.-11.5.1961, od každé hry sehrána 2 představení. Koncem 60. a začátkem 70. let existenční krize. Místa kde se hrávalo divadlo 1871-1900, dvorana u Stolínů, 1901-1910 dvorana u Mertlíků, 1911-1932 dvorana u Jindrů, 1933-1952 dvorana u Fabiánů, od roku 1953 budově ZK ROH. (Kalina)
Pamětní knihy DS 1949-1969, 1949-1980 v SOkA Trutnov
Obecní kronika 1923-1961, 1962-1973 v SOkA Trutnov
Nový ochotnický soubor zde vznikl 1871.Okolo 1980 zde hrál DS ZK ROH Dolu Zd. Nejedlý. 1981 činnost nevyvíjel. Teprve v Roce českého divadla 1983 se opět aktivizoval, 1987 se ale znovu rozpadl. (JM) Rýgrová s.97
DS dolu Pětiletka. Inteligenti. Účast na oblastní přehlídce ve Rtyni. OD 1958/7, s.162.
ÚMDOČ 1922: S.d.o.
Adresář 93: DS
JH 1960: DS ZK Dolu Pětiletka: Jirásek: Pan Johanes
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':