Databáze českého amatérského divadla

Texty: Volyně, Excerpce pro MČAD 1998-2002

VOLYNĚ o.Strakonice
CČAD s. 322, 356
1848 první představení Dobrý tón /Töpfer/ v hostinci Villa. Od 1871 činnost dokládá vedená účetní kniha. Trvale se hrálo v různých hostincích. 1909 pivovar na žádost ochotníků adaptoval sál v hotelu U nádraží. Zde zahájili Samotou. 1910 elektrické osvětlení. 1919 další DS Zábavního a vzdělávacího odboru Sboru dobrovolných hasičů ve Volyni /hráli U nádraží, 1920 zahájili Dobráčkem/. 1919 též divadelní odbor Sokola, hráli zejména pro děti. Od 1929 hráli v sokolovně. Zde začínali pozdější herci obou uvedených DS. 1931 modernizace jeviště U nádraží vlastními silami Bozděcha. 1940 při Bozděchovi Soubor mladých /Ondřej a drak/. Za dva roky přešli pod DS hasičů s většími možnostmi realizace. 1951 Bozděch pod ROH pivovaru, hasičský DS pod ROH Komunálních služeb, a bývalý hasičský DS rovněž pod ROH pivovaru. 1953 spojení všech pod ROH Pošumavské pivovary. Omlazení souboru /Matka/, 1970 JH. 1970 převedení DS pod OB. 1971 tradice soutěžní přehlídky vesnických DS Volyňské divadelní jaro. Soubor nastudoval Vassu Železnovovou / Umělecká cena JČ KNV 1972/. 1974 v MěKS. Zde 1978 i vznik Studia /režisér Jaroslav Kubeš/. Několikrát účast na JH, 1987 Umělecká cena JČ KNV. Po rozpadu Studia při MěKS DS PIKO /Šíleně prolhaná princezna/Grym/, 1997/. /JM/
HEJTMÁNEK, Josef: 1848-1998 - 150 let ochotnického divadla ve Volyni. Dle zápisů v kronice města a kronik souborů. 1998. Rkp. 1 str. kART.
Vánoční hra o králi Herodesovi (Tříkrálová hra)
DČD I., s. 306, 376
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
Asi v 60. l.19. stol. byla naposled dávána vánoční hra o králi Herodesovi (tři králové
se setkávají s nahluchlými . (Ron)
DVOŘÁK, A.: Prostředky komiků , Čsl.ochotník, 1947).FIALA, Jos.: Český lid 27,1927, 98-102.

1848 zal. spolek Divadelní ochotníci ve Volyni. 1891 se přejmenovali na Spolek divadelních ochotníků Bozděch. Obecenstvo si brzy získali dobrými výkony a hrami dobré úrovně. Pořídili si vlastní jeviště a knihovnu s 1300 hrami. 1933 se několik členů zúčastnilo poprvé JH, společně s jinými soubory z okolí. 1943 sdružovali 76 členů činných a 66 přispívajících. Během 1918-38/?/ vznikl Dramatický odbor hasičů. 1951 se opět několik ochotníků zúčastnilo společně s jinými soubory z okolí JH. 1954 došlo ke sloučení obou souborů v ROH Pivovar a 1970 byli převedeni do Osvětové besedy. Téhož roku se celý soubor poprvé zúčastnil JH Matkou.1972 měl sloučený soubor 25 členů. Vedle divadelních představení pořádali večery mladých talentů, společenské akce, večery poezie, hudby... (JM)
Ve službách Thalie II.s.346, Stoletá tradice...I s.30.
HEJTMÁNEK, Josef: 150 let ochotnického divadla ve Volyni. 1848 – 1998. Informace pro Místopis 1998. KART
DS Studio Volyně vznikl v r. 1980 vyčleněním skupiny divadelníků z DS MěKS Volyně. Ve svých inscenacích se snažil najít vlastní divadelní výraz užitím netradičních inscenačních postupů. V 80. letech připravoval 1 inscenaci do roka. V r. 1987 získal cenu za inscenaci na JH.
Zavřelová s. 90.
DS MěKS Volyně navazuje na tradice ochotnického divadelnictví v obci založené v r. 1848, kdy začal působit místní och. spolek. Spolek hrával v různých hostincích, v r. 1891 přijel název Spolek divadelních ochotníků Bozděch. V průběhu 1. sv. v. byla činnost souboru omezena. V meziválečném období zde hostovala řada profesionálů (J. Mošna, P. Švanda ze Semčic, O. Beníšková ad.). Práce souboru neustala ani za okupace, kdy r. 1940 vznikl Soubor mladých, ktarý se pro neshody s mateřským souborem rozešel a spojil se s DS hasičů (zal. 1931). Po osvobození byl Bozděch začleněn pod Rudý koutek Pošumavských pivovarů, v r. 1953 byl sloučen se souborem hasičským. postupem času přešel soubor pod OB, která se v r. 1974 změnila na MěKS. Od r. 1970 byla ve Volyni pořádána krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů Volyňské divadelní jaro.
Zavřelová s. 92.
Zprávy ochotnické. Jeviště 1921, r. 2. č. 12, s. 191 kART
ÚMDOČ 1922: S.d.o.Bozděch
Spolek divadelních ochotníků Bozděch - zal.1891,změna stanov 1930, jména předsedů 1897 - 1948 , jednatelů 1935 - 1948. (Hankovec)
SOkA Strakonice: OÚ Strakonice - kniha č. 72- jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929-1948
(ST) 101 / - kniha č. 71 / ONV Strakonice - kniha č. 370 -Rejstřík spolků od 1.7.1949 93/IV
Dramatický odbor ml.generace Ž.O.S ve Volyni
zal.1937, spolek zanikl dle čl. II. vl.nař. 97/39 (Hankovec)
SOkA Strakonice:Volyně (ST)
1957 nejaktivnější v oblasti DS ZK ROH Pošumavské pivovary.. Nastudovali Vodní družstvo, Evženii Grandetovou, Viníky bez viny, pro děti Kouzelný koberec. 5 - 8 repríz. Též malé formy. Účast v soutěži LUT 1957/8 s Ostrovským. OD 1958/5, s.115.1848 Spolek divadelních ochotníků , později Bozděch. Po 1918 další DS při hasičské jednotě. 1954 se sloučili DS RK Jihočeských pivovarů. Z přispění provozovatele modernizace zařízení, knihovna. Věkový průměr 35 členů je 30 let. Ročně 3-4 hry. 8 repríz. Z repertoáru: Panenské sliby /Fredro/, Paličova dcera, Popelka /Lichardová-Likvencová/, Evženie Grandetová, Kouzelný koberec /Smutný/, Viníci bez viny, Neotesanci /Goldoni/, Pan Měsíček obchodník /Stroupežnický/, Dobrou noc, Patricie. Účast v Blansku u Kaplice. OD 1959/8, s.189.
Volyňské divadelní jaro

Pionýrská skupina: 1977-1980 divadelní oddíl.
Pionýrská skupina Volyně, kronika 1974-1979.
Divadelní oddíl PS Volyně, kronika 1978-1982.
HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949-1990, diplomová práce, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, 1993)
1996 24. ročník soutěže v přednesu divadelních monologů a dialogů O pohárek SČDO, jehož pořadatelem je Svaz českých divadelních ochotníků. 10 soutěžících regionálního kola.(Listy Jindřichohradecka, 07.03.1996)
1996 Volyňské divadelní jaro. V minulosti byla orientována na vesnické soubory, nyní se sem sjíždějí nejlepší amatérské divadelní kolektivy z celého regionu. Porota rozhodla, že se na přehlídce neobjevila inscenace takových kvalit, aby mohla reprezentovat jihočeské divadelnictví, a proto do oblastního kola v Třebíči nepostoupil žádný soubor.
Českobudějovické listy, 01.04.1996)
1996 Oblastní kolo soutěže v přednesu divadelních monologů a dialogů a individuálních výstupů s loutkou - Pohárek SČDO 1997Listy Strakonicka, 12.12.1996
1998 Pohárek SČDO 1998 - soutěžní postupová přehlídka v přednesu monologů a dialogů.
Listy Strakonicka, 26.02.1998
1998 regionální divadelní přehlídka Volyňské divadelní jaro
Listy Strakonicka, 04.03.1998
VOLYNĚ (3200 obyv., okres Strakonice): Ve dnech 27. a 28. 3. 1999 se ve Volyni uskutečnila přehlídka vesnických a zemědělských souborů Volyňské divadelní jaro, které se zúčastnilo 7 amatérských souborů. Součástí festivalu, který vznikl v r. 1991, byly rozborové semináře. Náklady na jeho pořádání ve výši 60 tis. Kč poskytlo město, OkÚ aj. (Listy Strakonicka, 29.03.1999)
DS Piki Volyně (Dotazník ÚLK 1999.)
Volyňské divadelní jaro vzniklo 1991, předtím přehlídka vesnických a zemědělských souborů. 1999 účast 7 souborů. Jediná nominace na Třebíč z jižních Čech. Účast z Volyně DS PIKI.
TOMAN, Petr: Zlomená ruka se píseckým ochotníkům stala osudnou. Listy Strakonicka 29. 3. 1999.
JM
1970 JH: DO ZK ROH pivovar: Čapek: Matka
1981 JH, FEMAD: Studio DS MKS: Kohlhaase - Zimmerová: Ryba ve čtyřech
1985 JH: Kaminka: Osamělost fotbalového brankáře
1987 JH: Confortés: Maratón
1988 JH: Smoček: Piknik
1989 JH: Vachek: Pec
1991 JH: Mrožek: Trosečníci
1993 DT: Tabori: Bílý muž a rudá tvá
JH Suskind: Kontrabas
1995 DT: Douglas: Tajemství větrného kaňonu
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.