Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vyšší Brod, Excerpce pro MČAD 1998–2002

VYŠŠÍ BROD, viz též HRUDKOV, o.Český Krumlov
Divadelní soubor Hrudkováček, orientující se na dětského diváka, vznikl v r. 1977 v léčebně na Hrudkově u Vyššího Brodu. Soubor několikrát změnil zřizovatele, v druhé pl 80. let působil pod hlavičkou DK Vyšší Brod. V r. 1983 soubor zvítězil na krajské přehlídce div souborů hrajících pro děti v Písku a postoupil do národního finále v Ostravě.
Zavřelová: s. 22.
DS DK zal. 1949 a s menšími přestávkami činný do 1979. Účast na okresních i meziokresních a krajských přehlídkách. 1977 a 1978 účast ve Vysokém nad Jizerou. 1971 - 1976 DDS. Od 1973 po příchodu učitele Josefa Svojsíka název Vlci. Ročně 1 – 2 inscenace, reprízy i mimo obec, poté s stali kroužkem ochránců přírody. 1977 zahájil DS Hrudkováček v ZO SSM léčebny v Hrudkově. 1976 – 1986 zřizovate KD v Loučovicích. Zaměření především na dětské publikum (Pohádkový les, společně s LS/. Pravidelná účast na přehlídkách, 1983 v Ostravě, 1993 na Popelce. Zakladatelem a uměleckým vedoucím do 1986 Vítězslav Kučera, též spolupracovník přehlídek v Loučovicích, 1984 založil okresní pobočku SČDO a organizoval O Pohárek SČDO. Po jeho odchodu Hrudkováček zpět do Vyššího Brodu. 1995 organizátor Vyšebrodských divadelních dnů (od 1998 krajská přehlídka pro Krakonošův podzim).
1999 třídenní Vyšebrodské divadelní hry organizuje soubor Hrudkováček, tříčlenná odborná rada rozebírá představení v seminářích. Českokrumlovské listy 1. 10. 1999
Loutkové divadlo:
1946 zal. marionetový LS. Loutky Karla Kroba. Vytvořil loutky i pro pražské LD Zvoneček a pro výrobnu divadélek a loutek fy. Münzberger. V 60. letech stagnoval, obnovil 1974. Hrálo se na skládacím jevišti v DK, později v upravené kapli na stálé scéně. V důsledku nekvalitní střechy fundus i loutky poškozeny. Připraveny kabaretní výstupy pro zájezdy, ale 1985 LS zanikl. 1974 K. Krob zemřel, soubor název Loutková scéna Karla Kroba. Počátek spolupráce s Čestmírem Mlíkovským, filmovým scénaristou a režisérem. Nové loutky od Karla Kroba mladšího. Nyní se K. Krob a učitel Z. Mareš pokoušejí činnost LS obnovit. Loutky t.č. uloženy v ZŠ, jiný velký soubor v Okresním muzeu v Českém Krumlově, dále ve sbírce ing. Jiřího Vorla, 15 loutek v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

40 let práce národních výborů na okrese Český Krumlov. Komise regionálních dějin OV KSČ ve spolupráci s ONV, díl II. s. 146.
DAVIDOVÁ, Eva, VOREL, Jiří: Lidové loutky řezbáře Karla Kroba z Vyššího Brodu. Vydalo Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově v roce 1984 u příležitosti stejnojmenné výstavy. Nestránkováno.
HORÁKOVÁ, Eva: Seznam obcí Českokrumlovského okresu, ve kterých byl DS. 1999. Rkp. 38 s. kART.
ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. Průvodce výstavou. Jihočeské muzeum České Budějovice 1982. S. 5.
ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. Z historie a současnosti 58 spolupracujících amatérských divadelních souborů Jihočeského kraje. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1988.

SOkA Český Krumlov: Materiály bývalého Okresního kulturního střediska. Nezařazeno.
Součástí Vyšebrodských divadelních dnů 1996 byla kromě divadelních představení i tvůrčí dílna, kterou připravily pro účastníky z řad divadelníků ochotnický soubor Hrudkováček a Nadace Malá Šumava. Dílna, kterou vedli Boris Hybner a Rudolf Papežík, byla věnována problematice pantomimy gagu. Tvůrčí dílny se zúčastnilo 35 divadelníků.
Českokrumlovské listy, 08.10.1996
1998 4. ročník Vyšebrodských divadelních dní, které v roce 1995 zahájila
Nadace Malá Šumava. Představilo se 9 amatérských souborů. Součástí nesoutěžní
přehlídky byly rozborové semináře.
Českokrumlovské listy, 29.09.1998
Divadelní ochotnický soubor Hrudkováček (Dotazník ÚLK 1999.)
1
Loutkové divadlo:
Loutkový soubor DK ROH navázal na tradici loutkového divadla, jež po 2. sv. válce založil a řídil Bedřich Rollinger. Původně hrával na skládacím jevišti v místním kině s loutkami místního lidového řezbáře Karla Kroba (a K. Kroba ml.), později přestavěl místní kapli na vlastní scénu. Ve svých inscenacích využíval soubor, vzhledem k menšímu počtu herců, předtočené zvukové sekvence.
Zavřelová, loutky: s. 5.
DAVIDOVÁ, Eva: Lidové loutky řezbáře Karla Kroba z Vyššího Brodu. Č.Budějovice, Jihočes. muzeum 1986. Nestr. MLK

1952 LCH: Osvětová beseda
1977 KDP: DS DK: J. Sypal: Napoleon z Doubku
1978 KDP: J. Fricke: Druhá tvář

VYŽLOVKA o.Kolín
SDO zal.kol. r.1920. (dle Spolkového katastru býv.OkÚ Český Brod ve SOkA Kolín)
ÚMDOČ 1922: Čs.s.d.o.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':