Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chrudim, MALINSKÁ, Eva: Dějiny chrudimského divadla. Obsah diplomní práce. 1996.

Diplomové práce - Ústav historických věd Pedagogické fakulty Hradec Králové
Eva Malinská - Dějiny chrudimského divadla 1996

Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Nesejt, CSc.

Obsah:

I. Staré divadlo

1. Architektonický vývoj a majitelé divadelní budovy
2. Německy hrané divadlo
3. České divadelní společnosti
4. Chrudimští ochotníci
5. Divadelní soubory sdružených měst východočeských a jeho činnost v Chrudimi


II. Vývoj budování nového divadla jeho slavnostní otevření

1. Osobnost JUDr. Karla Pippicha - divadelní a dramatická činnost
2. Spolek pro zbudování nového městského divadla
3. Od položení základního kamene k slavnostnímu otevření nové divadelní budovy
4. Slavnostní otevření nové divadelní budovy
5. Divadelní představení v období od uzavření starého divadla do otevření nové divadelní budovy

- práce postihuje období 1801-1934 - existence staré divadelní budovy, která vznikla ze zrušeného kostela sv. Jana Křtitele, až po otevření nového divadla nesoucího jméno Dr. Karla Pippicha v roce 1934
- v roce 1911 vzniká Spolek pro zbudování nového divadla, pořádá představení ve prospěch divadelního fondu
- 4.12.1926 zvláštním přípisem Okresní politické správy č.j. 70002 stanovena lhůta (rok 1931) městu, aby se postaralo o novou divadelní budovu
- v roce 1927 odkoupila Chrudimská spořitelna starou divadelní budovu s podmínkou, že získané prostředky budou použity na stavbu nového divadla, byla vypsána stavební soutěž, vítězný projekt architektů Freiwalda a Böhma
- 30.1.1929 vydáno povolení ke zbourání stavby, na jaře 1929 zbourána

Německy hrané divadlo

- 18.10.1801 - Společnost ochotníků uvádí veselohru Augusta von Kotzebue Das Epigram Ein Original
- 25.10.1801 uvedeno Schillerovo drama Kaballe und Liebe
- čestnou funkci ředitele divadla vykonával v letech 1838-1841 magistrátní rada Josef Schlauf, po něm spisovatel Antonín Rybička Skutečský
- od roku 1854 hráno i české divadlo
- od r. 1861 pouze česky

České divadelní společnosti

- 17.11.1849 vystoupení kočující společnosti J.A. Prokopa: J.K. Tyl - Umělcové na pouti a francouzská dvouaktovka Krištof a Renata - hráli až do 12/1849, pak Litomyšl
- v létě 1855 hrála v Chrudimi Zollnerova divadelní společnost (působil v ní i J.K.Tyl)
- od r. 1870 Společnost Vendelína Budila - časté návraty

Chrudimští ochotníci

- činnost od r. 1801
- repertoár 60. let veselohry, frašky, méně činohra a drama
- 26.6.1873 uvedena Kollárova hra Monika ve prospěch stavby ND, v titulní roli j.h. Otilie Sklenářová-Malá, další představení 10.4.1880 a 15.8.1881 (za tuto aktivitu znak města Chrudimě na oponě ND vedle znaku hl. města)
- 21. a 22.12.1875 slavnostní představení k otevření divadla po přestavbě
- 1.1.1887 vydán Divadelní řád pro obecenstvo a Divadelní řád pro herectvo a divadelní zřízence
- v roce 1889 uvedena Zeyerova Doňa Sanča - O. Sklenářová-Malá j.h.
- 10.10.1896 - oslava 50 leté činnosti Aloise Gallata - L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, Klicpera: Rohovín čtverrohý
- po roce 1905 sezóna Stálého divadla sdružených měst východočeských a kočujících společností - málo prostoru pro místní ochotníky
- asi v roce 1912 založen Východočeský okrsek Nerudův, který zahrnoval 27 ochotnických sdružení, předsedou valné hromady dr. Karel Pippich
- od roku 1920 vyvíjí činnost Divadelní odbor Sokola - 2 představení v roce 1925 - Pippichovy aktovky Z české domácnosti a Slečna nakladatelka
Divadelní soubory sdružených měst východočeských a jeho činnost v Chrudimi

- v roce 1905 vzniká Stálé divadlo sdružených měst východočeských, vedení se střídavě ujímá Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, Chrudim, Dvůr Králové a Litomyšl, vzniká Ustřední divadelní komise, léta 1905-21 bez problémů, v roce 1921 se rozhodli vystoupit Pardubice, Hradec Králové a Havlíčkův Brod, Chrudim dává podnět zbylým městům k novému ustavení sdružení východočeských měst - schůze 30.7.1921 v Chlumci nad Cidlinou, po zbourání divadelní budovy v roce 1929 Chrudim vystoupila ze sdružení, vyhradila si právo vstupu po zbudování nové scény

Osobnost JUDr. Karla Pippicha

- narodil se 21.4.1849 ve Zlonicích
- významná postava kulturního dění nejen v Chrudimi
- v roce 1874 začíná v Chrudimi dráhu advokáta
- od roku 1878 člen zastupitelstva
- od roku 1882 vede ochotnický sbor a divadlo
- do r. 1897 starosta Ústřední matice divadelních ochotníků
- podíl na vybudování sokolské obce v Chrudimi
- podíl na vzniku Stálého divadla sdružených měst východočeských v roce 1905
- literární a dramatická tvorba
- zemřel 29.3.1921

Slavnostní otevření nové divadelní budovy

- zahajovací představení 18.2.1934 Libuše, 20.2.1934 Lucerna

Divadelní představení v období od uzavření starého divadla do otevření nové divadelní budovy

- v dubnu 1933 uvedl dramatický odbor Sokola satirickou veselohru Paní ministrová jako poslední představení před otevřením nové divadelní budovy


Chrudim, srpen 1999
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':