Databáze českého amatérského divadla

Texty: Olomouc, STROTZER, Milan: 80 let Kašpárkovy říše v Olomouci

80 let Kašpárkovy říše v Olomouci

Loutkové divadlo Kašpárkova říše v Olomouci oslavilo 80 let svého trvání. Současní i bývalí členové souboru se spolu s pozvanými hosty sešli na slavnostním představení a přátelském posezení 29. ledna 2000 v loutkovém sále Slovanského domu v Olomouci. Při této sváteční příležitosti se hrála hra Františka Pavlíčka podle pohádky Boženy Němcové Bajaja. Ke kulatému výročí souboru byl vydán sborník, který mapuje zejména posledních deset let existence Kašpárkovy říše. Byla to léta usilovné činnosti, ztížené společensko-ekonomickými proměnami a i pocity nejistoty. Slovanský dům, v kterém soubor působí, byl privatizován a připadl v dražbě novému majiteli, podnikateli. Následovaly mohutné přestavby budovy. Loutkové divadlo se opravovalo, stěhovalo. V roce 1999 byly úpravy Slovanského domu dokončeny. Čechova Olomouc, 14. ročník loutkářské přehlídky, jejímž je soubor pořadatelem, se již mohla konat v novém. Ostatně, i přes různé svízele, které čas s sebou přinesl, soubor zajišťoval toto přehlídkové bienále po všechny ročníky s výjimkou desátého v roce 1991. Především se však věnoval svému základnímu poslání - hrál loutkové divadlo pro děti. Vedle pravidelných produkcí v Olomouci se zúčastňoval loutkářských přehlídek v Třebíči a v Kopřivnici. V roce 1993 uskutečnil se svou inscenací Erbenova Ptáka Ohniváka zájezd do švýcarského Luzernu. Jen za posledních deset let uvedl pro děti bezmála padesát premiér či obnovených premiér her. K nim je třeba připočítat výstavy loutek a další aktivity popularizující loutkové divadlo, včetně prezentace souboru a jeho práce na televizních obrazovkách.
S Kašpárkovou říší jsou velice úzce spjata jména významných loutkářských osobností, jakými byli František Čech či Vojtěch Cinybulk a další. Divadlo ctilo jejich památku výstavami, uváděním her, medailony ve vydávaných almanaších. V roce 1998 oslavil principál souboru Zdarek Pop svou sedmdesátku mj. expozicí v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.
Loutkové divadlo Kašpárkova říše v Olomouci od svého založení od 4. ledna 1920 nastudovalo 405 titulů, odehrálo 2.200 představení pro cca 352 tisíc diváků. V současnosti čítá 38 členů, jejichž průměrný věk je 45 let. Vede je Zdarek Pop. Nechť má bohulibé snažení jeho členů dlouhého trvání, vedeného slovy, kterými soubor uzavírá almanach k 80. výročí svého založení: „Hrajeme dětem o tom, že si lidé mají pomáhat, mluvit pravdu, nekrást, neubližovat, mít rádi přírodu i sebe navzájem, neposmívat se nikomu, vážit si starších a moudřejších, umět uznat svou chybu, usmívat se, nenaříkat...a vůbec snažit se být dobrými lidmi...“
Milan Strotzer
Ilustrace k článku: Vojtěch Cinybulk
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':