Databáze českého amatérského divadla

Texty: Masarykův lidovýchovný ústav, heslo v Masarykově slovníku naučném:

„Masarykův lidovýchovný ústav je studijní a pracovní ústředí lidové výchovy v ČSR, jehož
úkolem je zkoumati a zkoušeti různé prostředky a metody lidové výchovy a jež ostatním lidovýchovným
organizacím a institucím ČSR dává pokyny a opatřuje pomůcky k jejich činnosti. Založen
1925 darem 4 mil. Kč z Národního fondu T. G. Masaryka jako nástupce a pokračovatel Svazu
osvětového. Vedle členů volených má ve výboru členy kmenové, tj. zástupce velkých organizací rázu
lidovýchovného (Dělnické akademie, Svobodného učení selského, Ústřední školy dělnické, Čs. obce
sokolské, Matice slovenské) a členy přidružené, zastupující ostatní důležité organizace a instituce
lidovýchovné. Nejvyšším orgánem ústavu je rada, jež se schází jednou do roka. Z deseti odborů, do
nichž je rozvržena činnost ústavu, jest nejdůležitější odbor studijní, vydávající vědecké práce o lidové
výchově i praktické příručky pro lidovýchovné pracovníky; má svou vlastní knihovnu, vydává
úřední věstník Čs. lidová výchova a sjednává styky s obdobnými ústavy zahraničními. Jinými tiskovými
orgány MLÚ jsou revue Česká osvěta (do r. 1924 orgán Svazu osvětového, pak nákladem
Státního nakladatelství) a Úhor, kritická revue literatury pro mládež (do r. 1926 majetek Čs. společnosti
pro literaturu pro mládež, pak majetek ústavu).“
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':