Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vnitřní řád DS Haná schválený 28.5.2006

1) Divadelní spolek Haná (DSH) je zřizován MKS Vyškov a náplní jeho činnosti je amatérské divadlo. DSH může být kolektivním členem neziskových organizací zabývajících se obdobnou činností nebo s nimi spolupracovat.


2) Členství v DSH vzniká a zaniká na základě osobního souhlasu. Aktivní členství pak přímou účastí při činnosti DSH a je obnovováno vždy po dvou letech. O obou typech členství rozhoduje představenstvo spolku, které je rovněž povinno seznam aktivních členů pravidelně zveřejňovat. Členové jsou povinni respektovat tento vnitřní řád a pomáhat zajišťovat chod DSH.


3) Aktivní členové mají právo na valných hromadách jednat, předkládat návrhy, hlasovat, volit představenstvo a být do něj voleni.


4) Valná hromada je nejvyšším orgánem DSH. Projednává a schvaluje činnost spolku. Svolává ji předseda spolku minimálně 1x za rok. Je usnášení schopná v případě přítomnosti nejméně jedné třetiny aktivních členů. Třetina aktivních členů má rovněž pravomoc iniciovat mimořádnou valnou hromadu. Tu je pak předseda povinen svolat v nejbližším možném termínu.


5) Valná hromada volí představenstvo na dva roky. Volba je platná při nadpoloviční většině hlasů, v případě potřeby je vícekolová. V dalších kolech je volba platná při většině prosté. Způsob volby závisí na usnesení valné hromady.


6) Představenstvo sestává ze zvlášť voleného předsedy a dalších čtyř volených členů. Všichni jsou odvolatelní valnou hromadou. V případě odstoupení (nebo nevykonávání funkce) nejméně dvou členů představenstva (či samotného předsedy) je automaticky svolána valná hromada, která volí nové představenstvo.


7) Představenstvo je odpovědné za realizaci divadelní produkce, dramaturgii, propagaci činnosti DSH, materiálně technické a organizační zabezpečení, vedení kroniky a zápisů o činnosti,vedení seznamu aktivních a dalších členů, vztah spolku ke zřizovateli a jiným subjektům.K těmto účelům představenstvo může zřídit další -- nevolené funkce, které pomůžou zajistit chod DSH. Do nich může jmenovat nové členy, případně potvrdit stávající.

Zdroj: webové stránky souboru, do Databáze vloženo 9.12.06
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':