Databáze českého amatérského divadla

Texty: Libochovice, Tlustý, Jaromír: 80 let Scény - zrození, čl. in Libochovické noviny

80 let „Scény“ - zrození

V letošním roce si Divadelní spolek Scéna Libochovice připomene osmdesáté výročí své existence. Těch mnoho desítek let, kdy „Scéna“ byla hybnou silou kulturního dění v Libochovicích, bylo poznamenáno mnohdy úpornou snahou o zachování amatérského divadla v Libochovicích, jindy zas snadnou realizací několika divadelních představení v jednom roce. Stručně řečeno „Scéna“ měla léta tučná i doby, kdy mnoho nechybělo k jejímu zániku. Vše špatné však přestála a letošní rok může slavit. Vraťme se však na pomyslný začátek, do dvacátých let minulého století.
Impulsem k vzniku „Scény“ byla premiéra hry libochovického rodáka Josefa Kopty „Revoluce“ v roce 1925 v Praze a především její repríza odehraná libochovickými ochotníky následujícího roku v Libochovicích.
Je však pochopitelné, že nastudování Koptovy hry se nezrodilo jako blesk z čistého nebe, vždyť ochotnické divadlo má v Libochovicích mnohem starší tradici. Nejstarší zprávy spadají do sedmdesátých let devatenáctého století, kdy byl v Libochovicích založen první spolek divadelních ochotníků. A nebyl poslední. Postupně se v Libochovicích zrodilo a působilo několik divadelních spolků, či dramatických odborů spolků a korporací jako byly například Sokolové či dobrovolní hasiči.
Vraťme se však do roku 1926, kdy se několik nadšenců, inspirovaných shlédnutím premiéry Koptovy hry v Praze, rozhodlo inscenaci provést v Libochovicích. Byli to především Václav Cimrman a Ing. Emanuel Jirák (který se ujal režie), kteří navzdory všem peripetiím, spojených například i s velkým počtem postav ve hře, dokázali svůj záměr dotáhnout do úspěšného konce a 13. března 1926 uspořádat premiéru. Jen na okraj je nutné uvést, že libochovické představení bylo sehráno čtyři měsíce po pražské premiéře.
Následné reprízy dokázaly více jak třicetičlenný soubor, hrající „Revoluci“ pod hlavičkou Jednoty Československé obce legionářské v Libochovicích, natolik stmelit, že bylo zakrátko nasnadě založit ochotnický soubor. Tomu předcházelo ustavení přípravného výboru, který svolal na 5. listopad 1926 schůzi, ze které se následně zrodil nový libochovický spolek s názvem Sdružení přátel umění Scéna v Libochovicích (autorem pojmenování nového spolku byl básník Jaroslav Křenek, první předseda „Scény“).
Již z počátku byla činnost nově založeného spolku velmi aktivní a není divu, vždyť členská základna čítala více jak sto členů. Bylo to dáno tím, že do „Scény“ přešlo mnoho ochotníků z tehdy existujících ochotnických souborů působících v Libochovicích mnohdy i několik desetiletí. Byl to Vzdělávací spolek Havlíček (mající svůj divadelní odbor již od roku 1899). Dále Studentský spolek Oharka, působící v Libochovicích od devadesátých let devatenáctého století. A v poslední řadě divadelní odbor Jednoty Československé obce legionářské. Z uvedených spolků přešly do „Scény“ vlastně všichni ti, kteří kdy hráli divadlo. Několik ochotníků přišlo do „Scény“ i z Dělnického divadelního kroužku. Ten, jako jeden z mála, působil v Libochovicích i po zrození „Scény“.
Na závěr ještě přehled prvních činovníků „Scény“: předseda Karel Křenek, místopředseda Ing. Emanuel Jirák, jednatel Bohdan Kadlec, pokladna Růžena Týlová, divadelní mistr Václav Cimrman, přehlížitel účtů Jan Kopta, členové výboru Karel Petrášek a Ladislav Rulf. Ihned se vznikem „Scény“ vznikl také její režisérský sbor jehož prvními členy byli: Václav Cimrman, Ing. Emanuel Jirák, Bohdan Kadlec, Josef Miller a Ladislav Rulf.

80 let „Scény“ - anketa
V rámci oslav osmdesáti let existence divadelního souboru „Scéna“ v Libochovicích bychom rádi oslovili všechny ty, kteří mají nějaké materiály vztahující se k historii spolku, zda by je spolku nevěnovali, či neumožnili pořízení kopie. Zároveň bychom rádi oslovili pamětníky a to doby vzdálené i nedávno minulé o jejich vzpomínky. A to nejen herce, jevištní techniky či činovníky spolku, ale i diváky a příznivce libochovického divadla, zda by nám své vzpomínky nezaslali a to na adresu redakce Libochovických novin či elektronickou formou na dresu tlustyj@seznam.cz.
Stejnou cestou je možné odpovědět na následující otázky:
• Která z her Divadelního spolku Scéna Libochovice vám nejvíce utkvěla v paměti?
• Který z mužských hereckým výkonů v představeních Divadelního spolku Scéna Libochovice považujete za nejzdařilejší?
• Který z ženských hereckým výkonů v představeních Divadelního spolku Scéna Libochovice považujete za nejzdařilejší?
• Vaše nezapomenutelné setkání s Divadelním spolkem Scéna Libochovice.
Na závěr otázka soutěžní. Správné odpovědi na následující otázku budou slosovány a výherce získá dvě volné vstupenky na jím vybrané představení v rámci Libochovického divadelního léta. Své odpovědi zasílejte do konce měsíce na výše uvedené adresy.
Ve kterém divadle se odehrála v roce 1925 premiéra hry Josefa Kopty „Revoluce“?
a) Stavovské divadlo
b) Divadlo Československých legií
c) Nosticovo divadlo
Za Divadelní spolek Scéna Libochovice Jaromír Tlustý


• Foto č. 2 – Fotografie režiséra libochovického představení „Revoluce“ a jednoho za zakladatelů „Scény“ Ing. Emanuela Jiráka (1883 – 1945)
Fotografie převzata z Kroniky LDL Divadelního souboru Scéna (díl první) psané Lotarem Sedlákem.

Libochovické noviny, ročník 2006, č. 4, s. 6-8
http://www.libochovice.cz/ln/art_pub_detail.asp?art_ID=764
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':