Databáze českého amatérského divadla

Texty: VLACH, Jaroslav: Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí.

VLACH, Jaroslav: Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí. Vlastivědný věstník moravský roč. 41, 1989, č. 1. Vydáno též jako separát, s.7.

V letech 1880-1910 Pěvecko-čtenářský spolek "Lumir" používal k pořádání divadelních představení místnost v obecním hostinci "U zlatého jelena". Prostory byly velmi stísněné. Zde ve své činnosti pokračoval divadelní kroužek odboru Národní jednoty. Teprve ve dvacátých letech po připojení průjezdu k hostinské místnosti prodloužil se sál asi o 3 m. Po adaptaci budovy Juliem Hausknechtem v roce 1937 byly rozměry sálu a jeviště tyto: Hlediště 9 m dlouhé, 9 m široké, 4 m vysoké. 140 sedadel a 25 míst k stání. Opona 520 X 310 cm. Jeviště 7 X 3,5 m. Nové jeviště v roce 1937 dodala firma Fr. Fert z Brna-Husovic v ceně Kč 6000,-. Kromě jevištních dekorací vlastnil odbor Národní jednoty množství rozměrných dekorací k historickým hrám v přírodě, jako středověký hrad s rozsáhlými hradbami, renesančníkapli a barokní zámek. Pozoruhodný byl dekorační obraz s výhledem na Prahus Hradčanami o rozměru 6 X 3 m, který sloužil jako výhled na toto panoráma z královské zahrady v historické hte od Josefa Jiřího Kolára "Smiřičtí". Tyto dekorace sloužily i k dalším velkým historickým hrám (účinkovalo v nich 80-100 osob), jako "Probuzenci" od Fr. A. Suberta, "Poslední Táborita" od Karla Herloše, Jana Turečka-Jizerského "Václav Myška z Hrádku" a dalším hrám. Jednotlivé díly těchto rozměrných dekorací zhotovovaly se na Vackově dvoře nebo pod jeho kůlnou a maloval je A. Kühn ze Slavkova, který byl do roku 1918 malířem dekorací ve vídeňském Dvorním divadle.
Omladina, založená roku 1911 hrávala divadelní představení v hostinci "U bílého kohouta". Prostory hostince jsou zachovány doposud. Do roku 1931 hrávali zde i ochotníci Jednoty čsl. Orla. Když v uvedeném roce vznikl Lidový dům, dostalo se těmto ochotníkům důstojného kulturního stánku, jakého tehdy nebylo v dalekém okolí. Rozměry hlediště: 14 m dlouhé, 8 m široké, 8 m vysoké. 256 sedadel, 40 míst k stání. Opona 6 X 4 m. Jeviště 8 m široké, 4 m hluboké, 6 m vysoké. Nové dekorace dodala firma Pepa Máca (nyní Divadelní služba) z Újezdu u Brna v hodnotě Kč 9 000,-, z kteréžto částky odpočítala za převzaté staré jevištní dekorace Kč 1 000,-. Později uvedená firma dodala další dekorace, takže celková jejich hodnota byla kolem Kč 12000,-. Škoda, že dekorace obou žarošických ochotnických spolků byly v průběhu let zničeny.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':