Databáze českého amatérského divadla

Texty: Přehled činnosti SČDO 1968-2003

35 LET SVAZU ČESKÝCH DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
1968 - 2003

Spolkové hnutí divadelních ochotníků, mající své počátky ve druhé polovině devatenáctého století, bylo v roce 1950 umrtveno Soběslavským plánem ministerstva kultury a osvěty. V polovině šedesátých let dvacátého století se začaly uvolnovat politické poměry natolik, že sílící zájem o vytvoření dobrovolné zájmové organizace divadelních ochotníků dosáhl v roce 1968 úspěchu a na 38. Jiráskově Hronovu byl položen její základ. Tím vyvrcholilo dlouhodobé volání po organizaci, která by nahradila zrušené UMDOČ a DDOČ. Situace se podstatně změnila vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Přípravnému výboru se přesto podařilo novou organizaci zaregistrovat u ministerstva vnitra a ustavující konferenci svolat 10.srpna 1969 na Jiráskově Hronovu. V normalizačním období narůstal rozpor mezi chtěným a možným, ale Svaz existoval a žil.
Přes veškerou snahu českých amatérských loutkářů se nepodařilo zaregistrovat Svaz
amatérských loutkářů jako samostatnou organizaci. Tak došlo 2. prosince 1972 ke včlenění loutkářů do existujícího Svazu českých divadelních ochotníků. Vznikla Skupina amatérských loutkářů (SAL), autonomní složka SČDO. Tím byla posílena obě zájmová hnutí a od toho dne obě složky amatérského divadla velmi úzce spolupracovaly a usilovaly o rozvoj hnutí. Hledaly takové cesty, které dávaly co největší možnosti souborům a jednotlivcům. Mnozí občané, když jim byla jakákoli činnost znemožována, vstupovali do divadelních souborů a do Svazu, kde nacházeli možnost seberealizace.
Na území České republiky pracuje v současné době sedm oblastních organizací
Svazu. Severní Moravu pokrývá kolektivní člen Svazu Divadelní centrum Podbeskydí. A
východní Čechy jsou doménou samostatného Volného sdružení východočeských divadelníků, s nimiž SČDO spolupracuje na divadelních aktivitách. Kolektivními členy Svazu jsou také ochotníci a loutkáři Tělovýchovných organizací Sokol a Orel.

VE ZKRATCE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVAZOVÉ AKTIVITY

VZDĚLÁVÁNÍ:
- SCÉNOGRAFICKÁ ŠKOLA SČDO v letech 1976-1979, absolvovalo 40 posluchačů, vysoká
úroveň, samostatná expozice na Pražském Quadrinale 1979 v Městské knihovně a v roce
1983 ve Vinohradském divadle.
- REŽISÉRSKÁ ŠKOLA SČDO - tři běhy v letech 1981-1983, 1987-1988 a 1991-1992,
absolvovalo 60 režisérů, ustaven Klub režisérů SČDO.
- PRACOVNÍ SEMINÁŘE
- třináct ročníků rozborových seminářů v rámci Jiráskova Hronova (1990 - dosud), lektor
Jiří Hraše, vedoucí Dušan Zakopal
- jedenáct ročníků tématického semináře - dílny v rámci Krakonošova divadelního podzimu
ve Vysokém nad Jizerou (1992 - dosud), lektoři Jiří Hraše, profesorka Dana Musilová., vedoucí
Dušan Zakopal
- pět jednorázových kurzů scénického svícení v různých místech republiky
(1996 - dosud) lektor Václav Muller.
- jednorázové tematické dílny lektora Petra Scherhaufera
- inscenování v nepravidelném prostoru,
- scénář autorského divadla.
-
SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY JEŽ VYHLAŠUJE SČDO
- POHÁREK SČDO, memoriál Zdenka Kokty, soutěž monologů, dialogů , později i
individuelních výstupů s loutkou, v letech 1973-1978 jako krajská akce, od roku 1979
celostátní akce postupně v různých místech: v Pardubicích, Hlinsku, Přerově, Olomouci, v
současné době ve Velké Bystřici u Olomouce, před národním kolem výběrové přehlídky ve všech
oblastech, VSVD a DCP.
- KANDRDÁSEK SČDO, memoriál Bedřicha Čapka, soutěž monologů a dialogů a do roku
2002 i skupinových vystoupení dětí a mládeže ve věku od 8 do 18 let, národní přehlídka
v Čelákovicích, pak v Brandýse nad Labem, výběrové přehlídky v oblastech.
- JEDNOAKTOVKY SČDO, memoriál Ládi Lhoty, soutěž jednoaktových her k oživení zájmu
o tuto oblast dramatiky. Přehlídka poprvé v roce 1983 a pak ve tříletých intervalech 1986,
1989, 1992, 1995 v Želči u Tábora a dále ve dvouletých intervalech 1998, 2000, 2002 v
Holicích výběr prováděn ve všech oblastech a na přehlídkách Stronzo v Moravské Třebové
a Kaškova Zbraslav.
- tématická přehlídka ve Štramberku, v roce 1987 autorské divadlo, 1988 hudební divadlo,
1989 díla bratří Čapků.
- divadlo jednoho herce SČDO, memoriál Slávky Trčkové, soutěžní přehlídka velmi
náročného dramatického oboru v letech 1993, 1995, 1997 v Čelákovicích, v roce 1999
v Plzni, 2001 v Kaznějově, delegace převážně z regionálních přehlídek
- KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM, soutěž venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. V roce 2002 již XXXIII. ročník.


EDIČNÍ ČINNOST
- příležitostně jsou vydávány metodické listy, např. k hodnocení soutěží POHÁREK SČDO,
k soutěži jednoaktových her, k dramatizaci literární předlohy a pod.
- první a druhý sborník ochotnických souborů s více jak stoletou činnosti,
- sborník loutkářských souborů s padesátiletou činností,
- Světlo v rukou režiséra, praktická příručka o scénickém svícení určená technikům i
režisérům autorské dvojice Václav Muller a Rudolf Felzman,
- Mně sluchu dopřejte... sborník statí a přehledu konaných ročníků soutěže monologů a
dialogů POHÁREK SČDO autorů Miloslava Kučery a Jiřího Hrašeho.
- Autorský zákon a ochotnické divadlo - výklad zákona č. 121/2000 Sb a další informace
o právu autorském.

SPOLEČENSKÉ A DALŠÍ AKCE
- společenské plesy SČDO od roku 1973 osmnáctkrát na Žofíně v Praze,
- ochotníci národnímu divadlu, brigádnická pomoc při rekonstrukci Národního divadla
v Praze v rámci Roku českého divadla (dvacettisíc hodin zdarma),
- putovní výstavy fotografií z jednotlivých soutěží Svazu, výstava o činnosti českých
ochotnických souborů v Chorvatsku, výstava kreseb a karikatur z divadelního prostředí
Dušana Grombiříka.

KLUB REŽISÉRŮ SČDO
- je zájmovým klubem členů Svazu, kteří se programově věnují režii nebo se zajímají
o vzdělání v této i jiných disciplinách ochotnické činnosti,
- je garantem výchovně vzdělávací činnosti ve Svazu.

ČINNOST AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ
- je řízena vlastním vedoucím orgánem - radou SAL,
- podílí se řadu let na přehlídkových akcích
- Čechova Olomouc, přehlídka tradičního loutkového divadla souborů z celé republiky,
- Raškovy Louny, přehlídka na počest zakladatele loutkového divadla v Lounech Zdeka
Rašky
- Loutkářské letnice, pokračování tradice z první půle dvacátého století zrušená
Soběslavským plánem ministerstva kultury a osvěty. Tradice obnovena v roce 1981 v
v Čelákovicích, poté přehlídka přenesena do Českého Dubu a od roku 2002 se moravská část
koná v Přerově.

KONTAKTNÍ ADRESY
Předsednictvo Svazu:
- předseda Svazu: PhDr. Jaroslav Vyčichlo. 338 28 Radnice, nám K. Šternberka 128
tel. 371 785 705,
- místopředseda Ing. Dušan Zakopal, 702 00 Ostrava 2, gen. Píky 12/2886
tel. 596 612 995
- místopředseda a
předseda rady SAL Miroslav Ryšavý, 101 00 Praha 10, K louži 9
tel. 271 720 137
- tajemnice Ludmila Panenková, 405 01 Děčín 1, Dobrovského 122/1
tel. 412 512 547 zam.

Oblastní předsednictva
Praha a střední Čechy Zdeněk Fürst, Pod kostelem 288, 280 07 Mochov
České středohoří Ludmila Panenková. Dobrovského 122/1, 405 01 Děčín
Jizerská oblast Ladislav Novák, Sportovců 748, 412 51 Lomnice nad Popelkou
Západočeská oblast Alena Svobodová, Mrtnická 547, 331 51 Kaznějov
Jihočeská oblast Josef Hejtmánek, náměstí Svobody 39, 387 01 Volyně
Jihomoravská oblast Václav Müller, Kuldova 24, 615 00 Brno
Středomoravská oblast Aleš Hořínek, ČSA 7, 783 53 Velká Bystřice
Severní Morava Ing. Dušan Zakopal, gen. Píky 12/2886, 702 00 Ostrava 2

Informační list zpracoval Vlastimil Ondráček a vydalo předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků v Praze v březnu 2003.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':