Databáze českého amatérského divadla

Texty: Olomouc, Kašpárkova říše, 85 let, 2005

Olomoucká Kašpárkova říše je mladistvě pohádková

Vydáno dne 24. 02. 2005
Autor: Redakce (zpravodaj@mmol.cz), Téma: Radniční listy 02/2005

--------------------------------------------------------------------------------

A to navzdory tomu, že si 4. ledna tohoto roku připomněla neuvěřitelných 85 let svého trvání. Přesně tolik let vítězí díky Kašpárkovi a dalším dobrým pohádkovým bytostem, k nimž patří Honza a jemu podobná pimprlata, dobro nad zlem, pravda nad lží a lidskost nad zlobou pekelnou.
Pohádkové loutkové divadlo Kašpárkova říše není zázrak, ale dílo nadšenců a bezmezných obětavců, kteří si z generace na generaci předávali jako štafetu loutky, divadelní kulisy, oponu i světla, zvuková zařízení a drobné technické vybavení na výrobu hromů, blesků a vichru a kteří je s pravidelností až fan-tastickou oživovali, doplňovali, rozvíjeli a předváděli vděčnému publiku. Prvním divákům Kašpárkovy říše už bylo devadesát... Kdo by před takovou olomouckou tradicí nesmekl? Zvláště, když jedinou odměnou všem, kteří loutkám zasvětili život, byl potlesk a ovace dětí a jejich nadšení z poznání, že na světě je s Kašpárkem krásně.
Počátkem Kašpárkovy říše se stalo první veřejné představení, které uspořádal 4. ledna 1920 Loutkářský kroužek odboru Národní jednoty v Olomouci-Hejčíně. Uveden byl Doktor Faust na rodinném divadélku ing. Františka Čecha. Drobná kulturní událost na předměstí, s vděkem přijatá skromným publikem, se časem proměnila ve významný mezník moravského loutkářského dění. Stalo se to zásluhou ing. Františka Čecha, zakladatele Kašpárkovy říše, významného režiséra a autora mnoha loutkových her, který stál v čele této amatérské instituce až do roku 1931.
Na Čechovo zakladatelské dílo navázali jeho tehdejší spolupracovníci. Z nich měl výrazné a hlavně všestranné divadelní nadání František Štěrba, člověk s nevyčerpatelnou režisérskou invencí, který se uplatnil jako tvůrce mnoha loutek a scénických výprav. Ty bylo nutno nejen výtvarně navrhnout, ale i vytvořit. Byl to právě František Štěrba, který divadlo ovlivňoval v dobách proměnných a často velmi svízelných. S jeho jménem jsou osudy Kašpárkovy říše spjaty až do roku 1963. Z hlediska historie Kašpárkovy říše se stal František Štěrba skutečnou legendou.
Na Štěrbův odkaz navázal Zdarek Pop a rozvíjí ho v roli principála, režiséra, výtvarníka, tvůrce loutek i výprav více než čtyřicet let, vlastně až do současnosti. Jeho celoživotní úsilí bylo oceněno, když mu byla statutárním městem Olomouc udělena Cena města Olomouce za rok 2003 v oblasti kultury.
Souběžně s těmito osobnostmi se do činnosti Kašpárkovy říše výrazným způsobem zapsali Jan Spáčil, Vojtěch Cinybulk, Svatopluk Ščudlík, Antonín Schindler, Mirka Nohelová a mnozí další. Jen zdánlivě bezejmenných bylo několik desítek. Ani v historii loutkového divadla však nemohou být zaznamenáni a připomenuti všichni.
Kašpárkova říše, ač těžiště její práce bylo v realizaci desítek inscenací, se mnohokrát stala prestižním souborem, jenž dokázal město reprezentovat jak na soutěžních přehlídkách loutkových divadel typu Jiráskův Hronov, Loutkářská Chrudim nebo festival Čechova Olomouc, tak i dokonce v zahraničí. Připomeňme alespoň úspěch souboru na XIX. Jiráskově Hronově roku 1949, na Loutkářské Chrudimi v letech 1952, 1955, 1958, 1961, 1962, 1971 a na Čechově Olomouci, pořádané jako bienále od roku 1973 dodnes.
V zahraničí se olomoucká Kašpárkova říše prezentovala v roce 1975 (NDR) a v roce 1993 ve Švýcarsku, kde uvedla německou verzi dramatizace Erbenovy pohádky O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce.
Ani zcela nedávná minulost a současnost Kašpárkovy říše nejsou poznamenány tvůrčí únavou. V současnosti připravují členové souboru pro každou divadelní sezónu pět až sedm inscenací a stále jim ještě zůstává dost energie k přípravě a realizaci dalších ročníků festivalu Čechova Olomouc. Jako autorská osobnost se v dramaturgii Kašpárkovy říše profiluje kultivovaná básnířka Mirka Nohelová. V režii se střídají Zdarek Pop, Mirka Nohelová, Jana Werdichová a Jiří Tesařík. Ohlasy na všechny inscenace olomoucké loutkové scény obsahují vděk, respekt a uznání.
Na závěr naší drobné jubilejní připomínky dodejme, že současným zřizovatelem Kašpárkovy říše je Slovanský dům Olomouc (ing. Josef Lébr); pod vedením Zdarka Popa v něm pracuje 36 členů v průměrném věku 45 let. Za dobu své existence divadlo odehrálo 2329 představení, nastudovalo 414 titulů a přivedlo do hlediště 353 tisíc diváků.
K letošnímu jubileu Kašpárkově říši a všem jejím aktérům blahopřejeme a za jejich činnost děkujeme.
Bohumír Kolář
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':