Databáze českého amatérského divadla

Texty: Pardubice (město) : Ochotnický spolek divadelní - Soupis repertoáru z let 1862 - 1883 (podle Pavla Theina: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích)

1862 Ernst B. S. Raupach: Duch času, fraška, režisír neuveden.
Muka chudé ženy, zpracoval J. K. Tyl, K. A. Görner: Převržená slánka,
Jana Franul Weissenthurnová: Statek Lhota. (Městská rada hlásí 9.července okresnímu úřadu čistý výnos 50 zl.63 kr.).
Josef Korzeniowski: Obžinky, veselohra se zpěvy, autor neuveden: Husička z Podháje,franc.fraška,
autor neuveden: Studenti na svátcích, J. K. Tyl: Bankrotář, Gustav Pflegr-Moravský: Ona mne miluje, akt.,
hráno společně s Pernštýnem.
1863 Moliére: Lakomec, A. W. Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit, Marc Fournier: Při piketu, Josef Korzeniowski:Starý manžel.
1864 dle Louis Schneidera Jan Kaška: Český dobrovolník a francouzská selka, Jan Neruda: Ženich z hladu, A. F. Kotzebue: Liška nad lišku,
K. A. Görner: Vychovatel v nesnázi, J. K. Tyl: Pražský flamendr, Louis Angely: Útěk do Afriky, autor neuveden: Husička z Podháje,
Eugen Scribe: Ďáblův podíl (s hudbou Tittla),Josef Korzeniowski: Stará místo mladé, Gustav v.Moser: Pozvu si majora,
Roderich Benedix: Svéhlavost, J. K. Tyl: Paní marjánka, matka pluku, Lotze: Po slunce západu, Jan Neruda: Prodaná láska, autor. neuveden: Učenec hledá tragickou rekyni, A.W.Wilhelmi:Osudná lysina, Pullitz: Mumlal a Matěj,Ernst B.S.Raupach: Mlynář a jeho dítě,
1865 Charlotta Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, autor neuveden: Hraje si na vdanou, J. K. Tyl: Řemeslnická merenda,
F. V. Jeřábek: Veselohra, Emile Bourgeois: Po půlnoci. hrán 26.1.pod názvem Nemilé vyrušení ze spánku, autor neuveden: Ďáblův cop, K. A. Görner. Černý Petr.
1866 Wilhelm Vogel: Klobouk (ve zpracování J.N.Štěpánka), autor neuveden: Čeleď.
1867 zahrány jen jednou aktové hry - A. F. Kotzebue: Roztržitý. autor neuveden: Pět zlatých.
1868 Thiboust: Sklenice čaje
1870 Fr. Kaiser: Cikán v kamenické dílně, W. A. Gerle: Ponocný v redutě,Theresa
Kronesová: SIilfida, Adolf Bäuerle: Za živa mrtví manželé, J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a
její synové, A. W. Rirensaft: Lépe malým nežli velkým pánem býti, autor neveden: Deklarant.
1871 Rossier: Víra, naděje a láska, drama, Roderich Benedix: Něžné příbuzenstvo, Karoly Kisfaludy: Klín
klínem se vyráží.
Na schůzi v červnu 1871 navrhl dr. Leopold Hruš, aby pro nezájem obecenstva byla činnost na nějaký čas zastavena, ale hrálo se i nadále.
Premayer: Doktor Robin, Pullitz: Nepohrávejte si s ohněm, J. J. Kolár: Dejte mi čamaru, autor neuveden: Sám neví co chce, Jana Franul-Weisenthurnová: Statek Lhota, F.F.Šamberk: Blázinec v 1.poschodí, Roderich Benedix: Pan strejček, A.v.Kotzebue: Roztržitý, A. F. v. Kotzebue:.Zmatek nad zmatek, Karl Ferdinadt Gutzkow: Srdce a svět, drama.
1872 Emilie de Girardin: Pokuta ženy, drama, autor neuveden: Jen mimochodem, autor neuveden: První den po svatbě.
Franz v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat, opereta, dir. Jan Stulík, hudba vojenská. Gustav Pflegr-Moravský: Telegram, akt.,. Politika v lese (opakování operety), Premayer: Doktor Robin, Francouzská selka a chudý cikán, Josef Šmaha j. h. , R. Benedix:. Vězení, ves., autor neuveden: Husička z Podháje, autor neuveden: Básník a štolba, Jacques Offenbach: Čarovné housle, opereta, dir. J. Stulík, V. L. M.: Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově, Eugen Scribe: Pst!, akt., K. A. Görner: Vychovatel v nesnázi, R. Benedix: První den po svatbě.
1873 Autor neuveden: Na palubě, opereta, dir. J.Stulík, Karel Sabina: Inzeát, /nově 8.3.1874/, Friedrich v. Schiller: Úklady a láska, drama, rež.Gustav Heš, E.v.Raupach: Pašerové, ves., autor neuveden: Nepokradeš aneb Cizí zlato neblaží, Louis Aimé Maillart: Probuzený lev, opereta, dir.J.Stulík, autor neuveden: Otče náš !
1874 Autor neuveden: Vražda na Uhelném trhu, opereta - opakována., autor neuveden:Poustevníkův zvonek, opereta, rež.G. Heš, dir.J. Stulík, autor neuveden: Anděl, ves., E.v.Raupach: Mlynář a jeho dítě.
1875 Eugen Scribe: Boj s dámami, Anton Langer: Slovo k ministru, Charles Juin: Věno, autor neuveden: Popel
v oku, hráno v nové letní aréně na Vinici. Josef jiří Kolár: Monika, tragedie, Dalibor
Čermák: titul hry neuveden, Karel S. Macháček: Ženichové, Delacour: Slepá nevěsta.
1876 Autor neuveden: Dvě vdovy, ves., opakována opereta Probuzený lev, opakovánaopereta Čarovné housle a
2. jednání operety Poustevníkův zvonek, Franz von Suppé: Dívčí ústav, opereta, F. v.Suppé Krásná Galathea, opereta, dir.Jan Stulík. E. v. Raupach: Mlynář a jeho dítě, rež.Gustav Heš, Friederich v. Schiller: Vilém Tell, drama, rež.G.Heš, hráno ve spolupráci se členy divadelní společnosti Elišky Zöllnerové.
1877 Eugen Scribe: Salický zákon, rež.Gustav Heš. Nechtěli narovnání aneb Oheň a voda.
Charlotta Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, drama, , rež.Gustav Heš.
Romeo v kanceláři. Zkouška před svatbou, rež.Josef Santa. Casanova, ves., rež. Josef Santa
Karel Blum: Marie, dcera pluku, zpěvohra, , dir.Jan Stulík.
1878 Josef Štolba:.Zapovězené ovoce, ves., On nežárlí, ves., Al.Elx: Ostří hoši, opereta, Franz
v.Suppé, dir.J.Stulík.
1879 Matčina píseň, obraz ze života se zpěvy, upravil J.Polabský. Kolár J.J.: Galejní otroci (upraveno z francouzštiny),
William Shakespeare: Pohádka zimního večera, rež. G.Heš. Z obsazení: Antonín Formánek-výtečný král sicilský, Antonie
Goldsteinová-Paulia mocně pohnula myslí všech.
1880 Roderich Benedix: Kazimír, ves., Václav Vlček: Eliška Přemyslovna, drama, rež. G. Heš, A. H. Sokol: Posestrima - hráno na Vinici. G. v. Moser: Slavnost založení, ves., Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, drama, autor neznámý: Napoleonův svítek, akt. dram. žert., G.v.Moser: Přezdívky, akt. ves., Charles Juin: Věno, rež. Bohumil Paulus, E. Scribe: Salický zákon čili Žena králem, ves., opakována Posestrima. Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, nově nastudováno, rež. František Hoblík. H.Müller. Na nádraží, akt., G.v.Moser: Pokušitelka, akl., J.Z.Veselý: Učenec v nesnázích, akt.
1881 autor neuveden: Klobouk, akt.,ves. Vilém Blodek: V studni, opera, rež. B. Paulus, dir.Jan Procházka.
A. Dumas (?): Dáma s kaméliemi, akt. ves. opakováno V studni, J.J.Kolár: Mravenci, ves.,rež. František
Jiroutek, F.V.Sokol: Farizejci, ves., Kazimír Zalewski: Ostrouhali, akt.ves., na zábavním
večeru.
1882 F.V.Jeřábek: Syn člověka, drama (z rukopisu/), rež.František Hoblík, autor neuveden: Pan Perrichon
aneb Dobrodiní souží, ves., rež. Josef Janda.
1883 A. H. Sokol: Ať žije romantika!, akt. žert., Dvě postele v jednom pokoji Hráno na zábavním večeru, měla se také hrát fraška A. K. Nového Anarchista, ale okresní úřad se polekal a hru zakázal. F. J. Přibyl: Stejné povinnosti, stejná práva, ves., Fr.Jaroš: Kdo umře, žert.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':