Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ochotnické divadlo, čas, 1961, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1961 ČASOPISU OCHOTNICKÉ DIVADLO
A JEHO PŘÍLOH

První číslice značí číslo časopisu, druhá stránku. Do obsahu nebyly pojaty materiály, uveřejňované na obálkách jednotlivých čísel.

1. ZÁKLADNÍ PROBLÉMY HNUTÍ
Bártek S.: Jak dál? 12/267
Beneš J.: Plevel kultury 7/149
XXXI. Jiráskův Hronov 10/218
Beránek J.: II. celostátní festival v Jindřichově Hradci 9/202
Černý F.: Rozpaky nad klasiky? 4/73
Dolanská S.: Klasika mluví k současnosti 6/121
Doubek V.: Umění je jenom jedno 1/3
Dvořák J.: Obyčejný případ 11/242
Jančuška M.: Kritika by pomohla ochotníkům, kdyby… 7/155
Podnětný návrh 1/12
Jurák M.: Dopis začínajícímu metodikovi 9/210
Lhotová O. dr. : Společná odpovědnost 12/295
Pober J.: Odezdikezdismus aneb Abychom chodili po obou nohách 6/125
Srna Zd: Klasika kontra současnost aneb Ode zdi ke zdi? 2/26
O tvůrčí chápání damaturgické práce 6/126
Stanislav K.: Kategorický imperativ – náročnost 1/1
Proč autoři jezdí (nejezdí) za ochotníky 3/54
Velká ofenzíva malých souborů 8/174
Šindelář J.: Malé poohlédnutí 9/193
Tuzarová V.: Hledejme nové cesty 9/211
Valenta J.: Rozhovor pod košatou jabloní 11/241
Zvoníček S.: Kritika je tvůrčí práce 3/49
Co si myslíte o ochotnickém divadle? (odpovídají straničtí pracovníci) 7/145
Na počest 40. výročí strany 8/175
Ochotnická studia 11/244

2. K SITUACI V KRAJÍCH A OKRESECH
Barták J.: Odpovídá Praha 3/67
Beneš J.: Aby bylo pod svícnem světlo 2/25
Ve vůni černčických lip 9/207
Bláha C.: Setkání ochotníků na Bystřičce 12/281
Boková V.: Celoslovenský festival ochotnických souborů 8/178
Bydžovský F.: VI. Divadelní festival v Nejdku 9/206
Dolanská S.: Chomutov není pohraničí 4/92
Hudeček J.: Probudí se ochotníci v Litomyšli 2/41
Jurák M.: První probírka Jihomoravským krajem 8/183
Kasal A.: Autor mezi ochotníky 3/54
Kocourek V.: Gottwaldovští ochotníci sněmovali 9/212
Kokta Zd.: Nejlepší ze Severomoravského kraje v Přerově 7/164
Stálé ochotnické studio v Olomouci a perspektivy ochotnického hnutí 12/277
Přibyl J.: O ústecké Marcelce, vysokomýtském Korábu pouště a situaci v okrese Ústí n.O. 10/231
Semrád V.: Jaroměř 1961 8/176
Slezák D.: Soubory Jihomoravského kraje k 40. výročí KSČ 5/111
Šindelář J.: Z kraje pod horami 12/273
Šmolík M.: Zamyšlení nad závěrem ochotnické sezóny 9/213
Štoll K.: Na Příbramsku vzestup 8/190
Štula L.: VII. Michálkovická divadelní přehlídka 2/42
Aby divadlo na vesnici 6/138
Valenta J.: Poznámky z Jihomoravského kraje 3/70
Valchář J.: Rodí se další festivalová tradice 7/165
Vavřička J. – Lhota L.: Soutěžíme o společenské zařazení divadelních kolektivů 12/281
Pod svícnem vždycky nebývá tma 8/186
Za další vývoj ochotnického divadla v Severomoravském kraji 12/265

3. PRÁCE PORADNÍCH SBORŮ
(viz též odstavec 2!)
Beneš J.: Jak dál s poradními sbory 3/52
Bláha C.: K otázce výchovy vesnických režisérů 3/53
Kasal A.: Ochotníci a brigády socialistické práce 3/53
Bude v Olomouci stálé ochotnické studio? 4/90
Kokta Z.: O specifičnosti ochotnické divadelní práce 3/52
Měřínský J.: Po sloučení to jde lépe 4/91
Měsíček O.: Třída herecké práce 4/91
…ale příště ještě lépe 4/90
Co je nového v ÚPSd a v div. odd. ÚDLT 1/18, 3/68, 4/95, 12/285
Po územní reorganizaci (Jičín, Šumperk) 1/10
Výzva ÚDLT a ÚPSd 5/110

4. Z DĚJIN OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Jančuška M.: Začiatky robotníckeho divadla na Slovensku 5/106
Kinský K.: O starém dělnickém divadle v Turnově 8/191
Martinec J.: Z mistrovských let Františka Kubra 5/103
Metelka M.C.: 175 let ochotnického divadle ve Vysokém n. Jiz. 12/286
Němec Fr.: O Františku Spitzerovi 5/101
Turek Z.: Malé jubileum velké práce 2/36
Vlach J.: 80 let divadla v Žarošicích 2/36
Zima V.: Dělnické revoluční divadlo 5/97
Nezapomínejme na dějiny ochotnického divadla 2/36
Historie Strakonického dudáka ve Strakonicích 12/286

5. OCHOTNICKÉ DIVADLO VE SVĚTĚ
Bílý J.: Kabarety v NDR 3/55
Kasal A.: Na besed se sovětským dramatikem 10/231
Keller H.: Jak může profesionální divadlo podporovat dělnická divadla 3/57
Lhota K.: Kutnohorští ochotníci mezi krajany ve Vídni 1/17
Martinec J.: Host z Londýna 9/200
Semrád V.: Jak hrají ochotníci v NSR 2/30
Ochotnické divadlo v západním světě 3/56
Valenta J.: Volá Mühlheim 4/88
Francouzské ochotnické divadlo se nesmí stát obchodem 3/56

6. MLÁDEŽ V OCHOTNICKÉM DIVADLE
Beneš J.: O mladé ochotnické divadlo 5/112
Čítek C.: STM – součást komunistické výchovy mládeže 12/268
Dolanská S.: Děti na jevišti 8/169
Doubek V.: Malé zastavení po okresních kolech STM 5/115
Ta naše láska k divadlu 1/16
Jarolímová M.: Fantazie, její vývoj a pohádka 9/195
Marek V.: Šamberk, Limonádový Joe a mladí z města 5/114
Mlejnek J.: Jak děti dělaly divadlo 6/134
Pavlas M.: Dárek straně 5/111
Sochorovská V.: Děti jsou květy života 8/171
Mládež na píseckém jevišti 9/198
Šindelář J.: Poznámky k STM 1961 – 62 11/252
Veselý M.: Transfúze se podařila 5/114
Witz I.: Mladá nejen podle jména 1/13
Zavoral M.: Jak u nás s divadelní částí STM 12/271
Chomutovské divadlo pro děti 12/270
Šrámkův Písek a jak dál? 6/133

7. ROZBORY HER
Beránek J.: „Novinka“ z klasického odkazu 9/208
Dolanská S.: Dům na rozcestí 3/66
Leonovův Vpád na plzeňské scéně 1/8
Treňovova Anna Lučininová 5/116
Grimm P.: Květy a lidé 2/33
Grym P.: Trojí zastavení na cestě k dramatu současnosti 8/180
Za jevištní podobou Irkutské historie 2/38
Josková Z.: Mlejnkova Červená záplata 6/135
Kvasničková K.: Jirásek na jevišti včera a dnes 4/79, 6/129
Jiráskova husitská trilogie 7/159
Machková E.: Všechny zvony světa 6/132
Popp O.: Nový Goldoni pro radost hercům i divákům 11/257
Semrád V.: Nové české hře místo křestního listu 4/86
Vojtěchová D.: Stroupežnický – dramatik a humorista 7/161

DILIA
2/40:
K. Gačev, Poslední z oddílu – K. Wittlinger, Děti ve stínu – G.B. Shaw, Milionářka –
J. Pixa – P. Pásek, Sedmý se nevrátil – J. Mlejnek, Výprava za hrdinou – Na jednom okrese
3/64:
J. Dietl, Byli jednou dva – F. Kuhn, Až co řekne Barcelona – H.D. Schmidt, Visutá hrazda –
Na jednom okrese – J. Koenigsmark, BAPOPO – Zahrajme si kabaret – M. Macourek, Jedničky má papušek
4/93:
F. Frýda, Strážní domek č. 15 – E. Vítkovský, Kde lidé z mrtvých vstávají – E. Bürger, Mládí a nenávist – J. Lukovský, Zlomená srdce – A. Chmelik, Můj přítel Kolka
6/142:
Šolochov – Dietl, Rozrušená země – M. Jariš, Šerif se vrací – J. Křemen, Balada z pohraničí –
L. Blatný, Smrt na prodej – Rais – Vrbský, Půlpáni – Uspenská – Ošanin, Modrá obloha – Vykradeno – Tartuffe 2
11/253:
J. Drda, Jsou živi, zpívají – S. Aljošin, Pevný bod – Kuzněcov – Kachel, Legenda o řece

8. PRÁCE REŽISÉRA A HERCE
(viz též odstavec 11!)
Bureš I.: K práci ochotnických režisérů 11/247
Císař J.: Příklad a předpoklady 6/127
Etzler M.: O práci ochotníka na roli 11/249
Grym P.: Herec řídkého intelektu 4/84
Současnost a historie na velkých scénách 7/152
Oktábec J.:I herec si může po hře zahrát 3/68
Pešková L.: Catte, Catte, Catte 12/282
Rybínová N.: S kulturou pohybu či bez ní? 12/274
Srna Z.: Antonín Kurš – umělec bojovník 5/104
V Brně ve znamení Brechta 6/139
Suchařípa L.: Herecká práce v klasické hře 5/123
Vavřička J.: Režijní koncepce v závěru Jiráskova Jana Roháče 11/248
Voděra M.: Učili nás mistři 6/140
Karel Höger mezi námi 1/5
O třech láskách a jediné 11/262
S Rudolfem Deylem v hlavní úloze 4/81

9. SCÉNOGRAFIE
Deylová E.: Scénografické školení 8/181
Dušek J.: Návrh scény pro hru Květy a lidé 2/34
Scénické návrhy ke hře K. Kyncla Voják 1/20
Ježek F.: Dalskabáty na vesnické scéně 1/18
Scéna pro Vojnarku 2/46
Kouřil M.: Na okraj hronovské scénografie 10/227, 11/260, 12/284
Scénografie na festivalu v Jindřichově Hradci 10/230
Kurel R.: Maska v ruském realistickém dramatu 9/208
Lepší V.: Anna Lučininová na malém jevišti 5/117
Šálek K.: Kostýmy prostého lidu 7/157
Malé jeviště – velké problémy 4/82
Návrh scén a kostýmů pro Goldoniho Treperendy 11/258
Několik poznámek k nové hře K. Stanislava 4/87
Pár poznámek na okraj Šavránkově Době hvězdopravců 8/187
Scéna pro Večer tříkrálový 2/44
Výtvarník a malé formy 3/58
Vávra V.: Výtvarník malého jeviště 10/229
Jaké máte programy? 2/43

10. UMĚLECKÝ PŘEDNES – MALÉ UMĚLECKÉ FORMY
(viz též odstavec 6)
Beránek J.: Kupředu, čase! Čase, vpřed! 5/108
Vážně o kabaretu 11/254
Doubek V.: …co mírou včerejší se nedá měřit 10/237
Člověk hledá humor 3/62
K březnové příloze Ochotnického divadla 3/58
Grym P.: Divadlo malé, poetické, veselé i smutné 3/60
Halada V.: Interpretace moderní poezie 10/235
Horáček J.: Tajemství panoptika 10/232
Jurák M.: Divadla poezie – jak dál? 5/119
Kohn P.: Poznámka k příloze Kraj kde kvetou kanóny 12/278
Martinec J.: Rychnovské rokování o práci estrádních a agitačních skupin 11/255
Posekaná D.: Čtyři nesou smích 12/283
Rajman O.: O písničkách, souboru a mladých lidech 2/40
Šrámek J.: Wolkrův Prostějov 1961 8/182
Zavoral M.: Smíšené umělecké skupiny na Vrchlabsku 11/256
Poezie na předměstí 1/15

11. KRITIKY
Beneš J.: Představeni XXXI. Jiráskova Hronova 10/220
Trója ještě žije 1/15
Typický? – Kéž by! 1/14
Bláha C.: Cínový vojáček v Hranicích 6/137
Dolanská S.: Tři divadelní večery v Kutné Hoře 6/128
Doubek V.: Od záměru k provedení bývá daleko 5/118
Východisko z nouze, které dobře dopadlo 1/14
Frýda F.: Nebojte se hrát! 6/136
Grimm P.: Napajedla již po čtvrté 9/204
Grym P.: Polská hra na hronovské scéně 6/136
V Hronově hráli Shakespeara 2/42
Král J.: Jubilejní premiéra 3/63
Mellanová M.: Žižkovští ochotníci k 40. výročí strany 6/137
Smékal E.: Na nové cestě 5/119
Šindelář J.: Soud lásky v Brně 3/62
Šrámek J.: Pozoruhodné představení 6/136
Urban F.: Půlnoční mše v Moravské Třebové 5/119
Valenta J.: O odvaze a troufalosti 2/32
Stačí jenom obětavost? 3/62
Byl jednou jeden ochotnický soubor 9/212
Dobrý podnět ze Smíchova 7/156
Dvakrát Blažek 3/63

12. FEJETONY – VTIPY – VZPOMÍNKY – DROBNIČKY
Anastasjev D.: Blahopřání Ochotnickému divadlu 5/97
Beneš J.: O manželství, sjezdu Plajznerek a radosti redaktora 11/256
Ochotnické divadlo ve fotografii Karla Mince 10/226
Deyl R.: Má setkání s A. Jiráskem 4/76
Jurák M.: In memoriam dr. Fr. Paloučka 4/91
Případ účetního Řehoře 5/118
Mellanová M.: Vzpomínám O. Minaříka 7/166
Rybínová N.: O novoročních předsevzetích aneb Rozjímání o harmonii ducha a těla 1/10
Stanislav K.: Fejeton naměkko 6/142
Záskok 8/184
Švarc L.: 50 let divadelní činnosti R. Srdečného 9/215
Kreslené vtipy 3/72, 4/96, 9/216, 10/227
Malé blahopřání 11/260
Mezi řádky kronik 2/42
Ochotnické divadlo a manželství 7/163
Písecké drobničky 8/173
Po cestách Thámových a za novými autory 8/188
Smích luhačovického festivalu 8/192
Vykradli jsme z „Hunásu“ 10/225
Z dopisů G. Figueireda stránčickým ochotníkům 7/168

13. ZPRÁVY – Z OCHOTNICKÉHO ŽIVOTA
Autorská soutěž Ústř. klubu zdravotníků 10/239
Čs. televize ochotníkům 11/243
Hronovská prověrka znovu na obzoru 2/29
Hry J.K. Tyla a blovičtí ochotníci 6/130
Jednota profesionálního a amatérského divadla 11/243
Kalendář ústředních akcí 1961 2/48
Nejdečtí ochotníci k 40. výročí strany 5/110
Než spadla opona 7/166
Nová ochotnická přehlídka 4/90
O divadle v družstevním klubu 9/216
Pomozte nám 4/94
Připomínka nejen jubilejní 7/166
Soutěž na nové divadelní hry a malé jevištní formy 4/96
Světlé památce K. Čapka 3/65
Výsledky XXXI. Jiráskova Hronova 10/217
Vzájemná výměna souborů 9/194
Zahraničí v Hronově 10/226
Závazek ZK Vagónka Tatra Smíchov 5/110
XXXI. Jiráskův Hronov v číslech 10/225
Banská Bystrica 12/288
Bernov 4/94
Blatnice 6/144
Borohrádek 2/47
Boskovice 8/190
Bratislava 2/47
Bruntál 2/47
Čejkovice 8/189
Černovice 10/239
Česká Lípa 3/71
Česká Třebová 8/189, 9/216
Doksy 3/71
Drahotuše 12/288
Dymokury 5/120, 6/144
Havlíčkobrodsko 2/47, 7/166
Holešov 12/287
Holice 9/214
Hořice 5/120
Hradec n. Sv. 9/214
Hranice 5/120, 9/214
Chlebovice 1/23
Chocerady 5/120
Chomutov 5/120
Chotěboř 7/163
Jaroměř 5/120
Jeseník 11/263
Jihlava 7/167
Jičín 10/240
Kostelec 7/166
Kralupy n. Vlt. 12/288
Kraslice 10/239
Ledeč n. S. 2/47, 11/263
Libochovice 6/144
Líbeznice 6/144
Lipník n. B. 1/23
Lomnice n. P. 8/189
Makov 8/189
Mělník 1/23, 12/288
Městečko Trnávka 10/239
Mirovice 1/23
Moravský Písek 1/23
Neratovice 7/167
Nové Město n. Met. 3/71
Nový Bor 9/215
Olešnice 12/287
Olomouc 8/189
Opatovice 8/189
Opavsko 10/239
Patokryje 11/263
Plzeň 4/94
Postřelmov 7/167
Praha 6/144
Radnice 11/263
Rájec 9/215
Rakovník 4/94, 12/288
Rychnov n. Kn. 2/47
Rychvald 2/47
Sedlčany 9/215
Skalice 6/144
Skuteč 8/190
Slavičín 12/287
Smržovka 1/23, 12/288
Soběslav 8/189
Sokolov 9/214
Sokolovsko 7/166
Souš 1/23, 10/239
Strašín 8/189
Střítež n. L. 8/190
Šenov 2/47, 3/71
Šumperk 8/190, 10/240
Švermov 10/239
Tábor 3/71, 7/165, 7/167
Telč 7/167
Teplice n. B. 10/239
Teplice n. M. 9/216
Tišnov 12/287
Třešť 3/71
Turnov 4/94, 8/189, 11/263, 10/239
Týniště n. O. 2/47, 4/94, 8/191,10/239
Úpice 4/94
Vamberk 4/94
Velká Čermná n. O. 11/263
Veverská Bitýška 9/215
Výškovice 10/239
Záběhlice 4/94, 5/120, 9/215
Žďár 7/168

14. NOVÉ KNÍŽKY – ČASOPISY – MATERIÁLY
Beneš J.: Na pomoc poradním sborům pro divadlo 1/24
Beránek J.: Hraje, zpívá a tančí El-Carova parta 1/24
Knihovna divadelní tvorby 11/264
Knižnice pro ochotníky 9/216
Umět znamená učit se 3/72
Bílý J. Dvě splátky na dluh 2/48
Výraz přátelství 1/24
Grym P.: Příkladná monografie o H. Kvapilové 4/96
Zbavitel M.: Na okraj divadelních zpravodajů 11/264
Divadlo poezie 4/96
Echo zleva 11/264
Knížka rad a zkušeností 3/72
Magnetofon – dobrý pomocník 1/24
Nové materiály 5/109
O některých pozapomenutých 2/48
Přečtěte si v Divadle 3/72
Starosti s parochňami? 3/72

PŘÍLOHY
č. 1:
Karel Kyncl: Voják (Julius Fučík v r. 1933.) Hra o pěti dějstvích. Použito úpravy M. Práška.
č.2:
Nikolaj Pogodin: Květy a lidé. Hra o třech dějstvích. Překlad a úprava A. Morávková.
č.3:
Straně věřte, soudruzi! Materiál pro soubory a přednašeče k oslavám 40. výročí založení KSČ a vzniku Komunist. Svazu mládeže. Sestavil V. Doubek.
č.4.:
Karel Stanislav: Samota Nadějov. Drama ve dvou dílech.
č. 5:
K.A. Treňov: Anna Lučininová. Hra o čtyřech dějstvích. Překlad H. Budínová.
č. 6:
Josef Mlejnek: Červená záplata. Obrázek ze života školní mládeže o třech dějstvích.
č.7:
Jaroslav Dietl: Baron Kaplan. Malá veselohra.
Etuda na kontrabas. Malá veselohra
č. 8:
Ota Šafránek: Doba hvězdoplavců. Komedie o osmi obrzech.
č. 9:
Henrik Ibsen: Spolek mladých aneb Pánbůh a spol. Veselohra o třech dějstvích. Překlad
B. Ehrmannová, úprava J. Beránek
č. 10:
Právě začíná panoptikum. Výběr prací mladých začínajících autorů při estrádním souboru ČSM Střední všeobecně vzdělávací školy v Turnově. Sestavil J. Horáček.
č. 11:
Carlo Goldoni: Treperendy v překladu Jar. Pokorného.
č. 12:
Kraj, kde kvetou kanóny. Scénické pásmo satiry, písní a poezie o zemi „hospodářského zázraku“.
Sestavil P. Kohn.

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.