Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ochotnické divadlo, čas, 1960, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1960 ČASOPISU OCHOTNICKÉ DIVADLO
A JEHO PŘÍLOH

Adámková E.: 75 let nejstaršího brněnského souboru. 164
Bartoš M.: Zamyšlení nad vzdáleným i blízkým. 124
Beneš J.: Je to tak zlé? 287
K některým úkolům ochotnického divadla 240
Made in Krnov 148
O nové pojetí poradenské práce 25
Ochotnický slib 3
Proč ano a proč ne 174
Radnická cesta 213
Umění je zbraň 100
Výzva z Velkých Svatoňovic 235
Z deníku vedoucího souboru mladých 136
Zatím jen poznámka 223
Živý důkaz 217
Beránek J.: Na pomoc repertoáru 144
Berljant M.: Celostátní přehlídka divadelních ochotníků Ukrajiny 262
Běhounek V.: Ukazatelé cesty 145
Bílý J.: Agitovat – ale jak na to! 29
O estrádách trochu jinak, byť soutěžně 183
Pohlednice z Lipnice 209
Brunová D.: Kytička nejstarším českotřebovským ochotníkům 287
Buromskaja J.: Zamyslete se nad tím, soudruzi 103
Cirnfus B.: Malé jen názvem 33
Císař J.: O skutečnou divadelní tvořivost 201
Černý J.: Venku přede dveřmi 234
Disman M.: Tři doby českého ochotnického divadla 14
Dolanská S.: Aby lidé slyšeli a rozuměli 102
Chvála cirkusu 196
Mezi nebem a peklem je země 111
Doubek E.: Nashledanou, bývalí komedianti! 10
O jedné vesnici a jejích ochotnících 34
Doubek V.: Agitbrigády dnes a zítra 211
Dokud verš neprojde ústy 181
Humor a poezie v jubilejním Hronově 232
Než zazní mladé hlasy 284
Pravda snese ostrý svit 182
Ženy v pozadí 197
Dušek J.: Na pomoc ochotnické scénografii (A. Jirásek: Filosofská historie) 90
Malá kapitola o světlech a svícení 158
Vlastnosti divadelního prostoru 248
Falada V. – Dolanská S.: Wolkrův Prostějov 1960 180
Gajda M.: Estrády, malé formy a autorská ochrana 189
Grimm P.: Napajedelský zápisník 136
Několik postřehů z ústředního kola vesnické soutěže 172
Nová Pogodinova hra 273
Vesničtí ochotníci ve finále 147
Grym P.: Hovoříme s Jaromírem Pleskotem 245
Na perutích veselohry 10
Nová komedie Vratislava Blažka 184
O současném brazilském divadle hovoří Guilhermo Figueiredo 163
Ofelie a Angela – dva velké výkony českého divadla 86
První drama Ludvíka Aškenazyho 296
Smolíkův „Zdravý nemocný“ 210
Hanzálková J.: …až do těch soutěží! 59
Havlíček D.: Za rozvoj agitační práce v LUT 49
Hilská V.: Japonské lidové divadlo 38
Hoerning K.: Dělnický kulturní festival v NDR 112
Holek J.: Levné, vkusné, kvalitní 181
Holobrádek P.: Tři roky Divadla poezie v Břeclavi 155
Holubová D.: Mladé divadlo 109
Horáček J.: Mladí kolem estrády 82
Hořký P.: Bilance divadelního odboru TJ SPOJ v Praze-Žižkově 256
Hroch K.: Včelka Linda v Chrudimi 154
Jančuška M.: Belopotockého Mikuláš a problémy slovenského ochotníckeho divadelníctva26
Jiroušek M.: Hráli jsme na Slovensku 27
Josková Z.: Mládežnické soubory na IV. Šrámkově Písku 198
Jurák M.: O lidech, kteří mají rádi divadlo 80
O lysických ochotnících a jejich přátelích 121
Pátá bilance souborů Ostravského kraje 150
Pod patronátem adamovských kováků 152
Soubor na nových cestách aneb Ztracené východisko 250
Televízia radí ochotníckym súborom 211
7 souborů pod přerovskou lupou 185
Kapinus M.: Vesnický soubor 78
Koenigsmark J.: O současnost myšlenky i činu 151
Kokta Zd.: Interview s jedním z tisíců 125
Langášek M.: Moskva divadelní 195
Včerejšek hovoří k dnešku 97
Langhamer A.: Nejsme sami 129
30 krejcarů na pivo a ochotnický dnešek 58
Lepší V.: Na pomoc ochotnické scénografii (J. Drda: Dalskabáty hříšná ves) 188
Luchněvová T.: Konec špatné tradice? 37
Opomíjený přítel 23
Martinec J.: Rozkoš z myšlení 266
Mašek K.: Dramaturgické plány našeho okresu 5
Měsíček O.: Až do posledního souboru 4
K vnitřímu životu souboru 76
Morávek A.: Malá vzpomínka na velkého člověka 40
Směr práci vesnice 23
Müller V.: Světla v inscenaci Když kvetou růže 272
Němeček A.: Zdravíme IV. Šrámkův Písek 146
Nohejl V.: Svátek v Nejdku 133
Pergler V.: Na pomoc ochotnické scénografii (D.B. Ugrjumov: Křeslo č. 16) 132
Ochotníci a plakáty 6
X. den nové techniky 22
Pernica B.: Služba poezii 289
Rektorysová K.: Odkaz Františka Kubra 6
Režný J.: Nejsme sami 108
Saitl V. – Kouřil M.: Nedostatek, který lze snadno odstranit 131
Semrád V.: Dopis o Půlnoční mši 128
Hrát současně 104
Scheersberg 1960 288
Týden nad řekou 176
Zákon daný vítězstvím 193
Sochorovská V.: Sovětská hra na ochotnickém jeviště 268
Stanislav K.: Hronov zdaleka viděný 260
Vesničtí ochotníci v celostátní soutěži 169
Stříhavka L.: Sto let divadla v Nedělištích 79
Ostrovského hra Talenty a ctitelé 274
Stehlíkova Mordová rokle 42
Šálek K.: Více vtipu a důslednosti v ochotnické scénografii 44
Šrámek J.: Bratislava – prověrka současného dramatu 282
Toninger B.: Večer na vesnici 109
Tumlíř J.: Letos za Putimskou branou 199
Tuzarová V.: Na okraj starého a mladého festivalu 261
Türk O.: Mezinárodní festival s nízkou úrovní 112
Valenta J.: Do jubilejního roku 1
Má dáti – dal 281
Opora naší práce – poradní sbor 179
Patnáct stupňů na cestě za socialistickým ochotnickým divadlem 98
Schwerin 1960 243
Tak to má být 21
Valchář J.: Dobří ochotníci – dobří budovatelé 77
Horácké divadlo ochotníkům 131
Vašát F.: 2 X = 43 50
Vinárek J.: Péče o ochotnické hnutí v nové územní organizaci 194
Weiss V.: Jeviště a rozhlasové zařízení 165
Würtherle J.: Platíte autorský honorář? 165

Alejandro Casona v Československu 12
Co dělá ÚDLT a ÚPS-d 29
Co nového v divadelním oddělení ÚDLT a v jeho poradním sboru 99
Člověk z půdy 54
Čtyři aktovky V.K. Klicpery 203
Děti dětem 252
Divadlo v roli vychovatele 206
Důstojný závěr 236
Frank Tetauer o Ladislavu Stroupežnickém 64
Hlavní úkoly v etapě dovršování socialistické výstavby 227
Hovoříme s Josefem Bekem o divadle vůbec a ochotnickém zvlášť 12
Ideová a organizační koncepce XXX. Jiráskova Hronova 73
Kde se vyrábí divadelní výbava 45
Malé formy 52, 54
Miroslav Juchelka, Čoi Chen-mu a hedvikovští ochotníci 82
Národní umělec hovoří k ochotníkům (Z diskusního příspěvku národního umělce A. Bagara na
XXX. JH 257
Návštěvou v žižkovském divadle 110
Nová sezóna – nové hledání 290
Nový ústřední poradní sbor pro divadlo 179
O hradeckých ochotnících 58
O lidech ze zákulisí 297
O nás za hranicemi 22, 70
O německých ochotnících u nás 156
Ohlasy XXX. Jiráskova Hronova
Kret Anton 259
Mihula Richard 258
Obst Milan 259
Ochotnické divadlo ve světě 85
Páté přes deváté z Hronova 223
Po společné cestě 108
Prosím, je tady divadelní festival? 68
Proti prázdným sedadlům 8
Provolání účastníků celostátního aktivu o agitačním poslání lidové umělecké tvořivosti 101
Přítel nejvzácnější 222
Setkání na jevišti 75
Tartuffe v kabaretu 86
Tristan a Isolda 51
Večery malých forem v roce 1955 283
Velký příklad 75
Vizitka souboru 60
Výsledky celostátní soutěže vesnických divadelních souborů 173
Z ochotnického života v zahraničí 21
Za socialistické ochotnické divadlo (výňatky z referátu inž. V. Pelíška, náměstka ministra školství a kultury, na celostátním aktivu XXX. JH) 237
Zasláno expres z Hronova 209
50 let ochotnického divadla v Dolních Počernicích 264

ABECEDA OCHOTNICKÉHO HERCE
DolanskáS.: Rekvizita 84, 130
Kurel R.: Proč takhle ne? 36
Světlo a stín v divadelní masce 16
Rybínová N.: O hercově pohybu 204, 246, 302
Šálek K.: Úvod do kostýmnictví 114, 157, 208, 276, 298
Tumlíř J.: Na počátku bylo slovo 66

ČESKÉ DRAMA 1945 – 1960
Semrád V.: I. – XII. 17, 33, 64, 88, 116, 140, 162, 186, 202, 252, 270

DILIA
Beneš J. 11, 71, 89, 139
Dolanská S. 159, 186
Grimm P. 117, 212
Josková Z. 41
Šrámek J. 273
Dilia 299

KRAJSKÉ PORADNÍ SBORY HODNOTÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ
Brno 122
Jihlava 123
Karlovy Vary 122
Liberec 170
Olomouc 171
Ostrava 170
Pardubice 171
Plzeň 123
Praha 122
Ústí n. L. 123

KRITIKY
Beneš J. – Markup F.: Třikrát o Rakovníku 106
Beránek J.: Sylva na vesnici 113
Dolanská S.: Cesta vítězného konce 32
Jegor Bulyčov a ti druzí 224
Začínají žít 286
Grimm P.: Československá premiéra v Kadani 107
Dvě představení X. Hrušovského jara 135
Kolikrát ještě? 62
Nedramatická dramatizace dramatické novely 30
Premiéra v Ostravě 161
Teplice 47
Koenigsmark J.: Výjimečné přestavení 31
Novák V.: Úspěšná Manon v branickém divadle 134
Nový B.: Písnička chrudimského kraje 63
Semrád V.: Poznámka o Hamletovi 231
Slanař V.: Špatný start 63
Srna Z.: Milý Jaroslave Nezvale! 160
Voráček J.: Kvalita nebo množství? 32
Zvoníček S.: Aristokrati 230
Daňkův vzrušený dialog na jediné téma 219
Dobré představení zkomplikované technikou 135
Dvě představení Trojanů 106
Hra s odumřelými kořeny 220
Jak se státi svatým 19
Na představení Husa 229
Návrat na scénu 226
Nespi, člověče! 221
Ochotníci v uniformě 161
Práce kvapná a přece platná 218
Sylva 19
Trojané v Plzni 134
V W P M aneb Smrtonoš v Šumperku 62
Važme si poezie 228
Verhaeren na studentské scéně 30
Vojenský budíček 227

LIDSTVO A THÁLIE
Pravěk 3, 14
Hravý Egypt 40
Řecko – kolébka dramatu 68
Římské arény 94
Rytířské mumraje a rejdy 108
O mniších a lidech 140
Úsměvy a kordy 160
„Vono to baroko není špatný pro voko …“ 182
Komedie plná omylů 202
Dámy a husaři 250
Ples v opeře 270
Za našich mladších let 294

MATERIÁL PRO MALÉ FORMY
Doležal V.: Proměny pana Čehony 56
Horáček J.: Není nad přesnost 57
Zpropadený článek 57
Koenigsmark J.: O slepičce a kohoutkovi 56
Roch I.: Mordy jsou lepší 57
Scény, scénky, hry a hříčky – příloha č. 4

PROFESIONÁLNÍ DIVADLA O SPOLUPRÁCI S OCHOTNÍKY
Brno, Divadlo Julia Fučíka 207
České Budějovice, Jihočeské divadlo 207
Hradec Králové, Krajské oblastní divadlo 9
Jihlava, Horácké divadlo 9
Klatovy, Západočeské divadlo 87
Ostrava, Divadlo Peetra Bezruče 87
Ostrava, Státní divadlo 87
Opava, Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého 55
Šumperk, Severomoravské krajské oblastní divadlo 55

ZÁVAZKY NA POČEST 15. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ A JEJICH PLNĚNÍ
Benešov n. Ploučnicí „Jirásek“ ZK Benar 74
Brno, Lidové divadlo RK MEZ 127
Brno, Studio Josefa Skřivana 28
Čelákovice, „Tyl“ OB 74
České Budějovice, soubor Osvětové besedy 28
Dubňany, ZK Ligniťan 105, 214
Frenštát p. R., DAR – soubor divadla a recitace 28, 214
Horní Slavkov, Horn ický dům kultury 74, 214
Hronov, ZK Mistra Aloise Jiráska 2, 127
Chomutov, ZK Válcovny trub a železárny 2, 28
Jindřichův Hradec, „Jablonský“ při Domě osvěty 2
Klatovy, Okresní poradní sbor pro divadlo 74, 127
Kutná Hora, Soubor DO J.K. Tyla 28, 214
Ledeč n. Sázavou, ČSM jedenáctiletky 74
Ledeč n. Sázavou, „Tyl“ ZK Kovo – Finiš 74, 127
Lomnice n. Popelkou, „Tyl“ OB 28, 214
Mariánské Lázně, Divadlo lidové tvorby 105
Mladá Boleslav, ZK AZNP 28
Moravičany, Tatran 214
Moravská Třebová, Holec Josef 74
Moravská Třebová, ZK Železničářů 214
Napajedla, soubor Zdeňka Štěpánka ZK Slavia – Tatra 28
Nejdek, „Jirásek“ Závodního klubu pracujících 105
Pardubice, Divadlo mládeže – ZK Tesla 28
Praha, soubor Máj Ústředního kulturního domu dopravy a spojů 28
Praha, ZK Vagónka Tatra Smíchov 28, 214
Radnice, Hornické divadlo ZK dolu Pokrok 28
Rakovník, „Tyl“ OB 28
Roztoky, RK Nářadí 105
Sedlčany, soubor SDZ 74, 214
Souš „Tyl“ ZK dolu Vrbenský 105, 127
Stará Role, Soubor kulturního domu pracujících 214
Šenov, soubor „Siréna“ 74, 214
Šumperk, Soubor ZK Závodu první pětiletky 28
Tábor, RK ČSD 105
Týn n. Vltavou, soubor Vltavan DO 2, 127
Valy, soubor OB 127
Vítkovice, soubor ZK VŽKG 28
Vyškov, Divadlo Haná ZK Sandrik 214
Židenice, soubor RK MEZ 74

ZE ŽIVOTA OCHOTNICKÝCH SOUBORŮ – DROBNÉ ZPRÁVY
Doležal K.: Padesátka Josefa Mölzera 95
Havrlant M.: Naše cesta 70
Lhota L.: Závěr celostátní soutěže vesnických souborů v Pražském kraji 215
Martinec J.: Za Curtem Corrinthem 253
Rajman O.: Dalskabáty ochotnicky 279
Jeden z nás 255
O tátovi mladých ochotníků 94
Sommer E.: Jedna z nás 97
Štangler B. – Brunová J.: 80 let ochotnického divadla v České Třebové 138
Zavoral M.: Šťastné rozloučení 254
Blahopřejeme 256
Do nového období kyjovského ochotnického divadla 255
Dobrá věc (speciální prodejny divadelní literatury) 96
Dopis z Brna 47
Dramaturgický plán Divadelního studia Josefa Skřivana 295
Herecké podobizny 24
Humor na pódiu 24
Knížka poučná i potřebná 192
Kutnohorští ve Vídni 297
Ochotníci v uniformě 93
Padesátiny souboru ZK Leninových závodů Plzeň-Doudlevce 138
První kroky 47
Z redakční pošty 126
Žňová bleskovka 256

Adamov 279
Albrechtice 279
Blansko 46
Blatnice 93, 167
Borohrádek 279
Boskovice 190
Bratislava 67
Brno 20, 46
Česká Třebová 67, 118, 120
Českobudějovicko 280
Gottwaldov 215
Gottwaldovsko 142
Havířov 166
Hoděčín 279
Hodkovice n. Mohelkou 167
Horňácko 143
Hostinné 22
Hradec Králové 67
Hrádek 167
Hranice na Moravě 46
Chleny 216
Choceň 253
Chrudim 166
Jaroměř 20
Jihlavsko 168
Kámen 142
Karlovy Vary 67
Kerhartice 143
Kopidlno 254
Kosoř 142
Kostelec u Křížku 119
Kroměříž 191
Kutná Hora 143
Kutnohorsko 167
Ledeč n. S. 118
Liptovský Ján 22
Litvínov 118
Loket 94
Lomnice n. Pop. 280
Mladá Boleslav 304
Mnichovohradišťsko 118
Moravská Chrastová 168
Moravská Bránice 215
Mšeno 216
Nechanice 20, 143
Nové Město p. Smrkem 253
Nový Bor 190
Nový Jičín 120
Opava 47
Opavsko 143
Orlová 118
Ořechov 191
Ostrava 70, 168
Petrovice 216
Pezinok 142
Plzeň 67
Poděbrady 190
Polička 166
Poprad 67
Praha 46, 48, 95, 119, 166, 167, 168, 191, 215, 303
Praha-sever 119
Pražský kraj 71
Prostějov 71
Přepeře 166
Přerov 67, 93
Příbor 20
Radnice 119
Ronov 166
Rosicko 120
Sedlčansko 20
Sedlčany 119
Slaný 94
Slatiňany 216
Souš u Mostu 46, 93, 253
Stará Role 142
Stonařov 93
Tábor 142, 279
Těchlovice 20
Tisová 20
Třebíč 95, 143
Třešť 255
Turnov 168, 280, 303
Turnovsko 20, 120
Týniště n. Orlicí 46, 167, 191
Ústí n. Labem 118
Ústi n. Orlicí 118, 143
Úvalno 67
Vlašské Meziříčí 142
Volyně 280
Vrchlabí 119
Vyškov 93, 255
Zbiroh 94
Zbraslav 70
Žehušice 143
Železný Brod 254
Židlochovice 255

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':