Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2003, č. 4, s. 31 - 32, Vlastimil Ondráček.

35 let Svazu českých divadelních ochotníků
1968 - 2003

Spolkové hnutí divadelních ochotníků, mající své počátky ve druhé polovině devatenáctého století, bylo v roce 1950 umrtveno Soběslavským plánem ministerstva kultury a osvěty. V polovině šedesátých let dvacátého století se začaly uvolňovat politické poměry natolik, že sílící zájem o vytvoření dobrovolné zájmové organizace divadelních ochotníků dosáhl v roce 1968 úspěchu a na 38. Jiráskově Hronově byl položen její základ. Tím vyvrcholilo dlouhodobé volání po organizaci, která by nahradila zrušené ÚMDOČ a Svaz DDOČ. Situace se podstatně změnila vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Přípravnému výboru se přesto podařilo novou organizaci zaregistrovat u ministerstva vnitra a ustavující konferenci svolat 10. srpna 1969 na Jiráskově Hronově. V normalizačním období narůstal rozpor mezi chtěným a možným, ale svaz existoval a žil.
Přes veškerou snahu českých amatérských loutkářů se nepodařilo zaregistrovat Svaz amatérských loutkářů jako samostatnou organizaci. Tak došlo 2. prosince 1972 ke včlenění loutkářů do existujícího Svazu českých divadelních ochotníků. Vznikla Skupina amatérských loutkářů (SAL), autonomní složka SČDO. Tím byla posílena obě zájmová hnutí a od toho dne obě složky amatérského divadla velmi úzce spolupracovaly a usilovaly o rozvoj hnutí. Hledaly takové cesty, které dávaly co největší možnosti souborům a jednotlivcům. Mnozí občané, když jim byla jakákoli činnost znemožňována, vstupovali do divadelních souborů a do svazu, kde nacházeli možnost seberealizace.
Na území České republiky pracuje v současné době sedm oblastních organizací svazu. Severní Moravu pokrývá kolektivní člen svazu, Divadelní centrum Podbeskydí. Východní Čechy jsou doménou samostatného Volného sdružení východočeských divadelníků, s nímž SČDO spolupracuje na divadelních aktivitách. Kolektivními členy svazu jsou také ochotníci a loutkáři tělovýchovných organizací Sokol a Orel.

VE ZKRATCE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVAZOVÉ AKTIVITY

VZDĚLÁVÁNÍ
• SCÉNOGRAFICKÁ ŠKOLA SČDO v letech 1976-1979, absolvovalo 40 posluchačů, vysoká úroveň, samostatná expozice na Pražském Quadrinale 1979 v Městské knihovně a v roce 1983 ve Vinohradském divadle.
• REŽISÉRSKÁ ŠKOLA SČDO - tři běhy v letech 1981-1983, 1987-1988 a 1991-1992, absolvovalo 60 režisérů, ustaven Klub režisérů SČDO.
• PRACOVNÍ SEMINÁŘE
o třináct ročníků rozborových seminářů v rámci Jiráskova Hronova (1990 - dosud), lektor Jiří Hraše, vedoucí Dušan Zakopal;
o jedenáct ročníků tématického semináře - dílny v rámci Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou (1992 - dosud), lektoři Jiří Hraše, Dana Musilová, vedoucí Dušan Zakopal;
o pět jednorázových kursů scénického svícení v různých místech republiky (1996 - dosud), lektor Václav Müller;
o jednorázové tématické dílny lektora Petra Scherhaufera;
o inscenování v nepravidelném prostoru;
o scénář autorského divadla.

SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY, JEŽ VYHLAŠUJE SČDO
• POHÁREK SČDO, memoriál Zdeňka Kokty, soutěž monologů a dialogů, později i individuálních výstupů s loutkou, v letech 1973-1978 jako krajská akce, od roku 1979 celostátní akce postupně v různých místech: Pardubice, Hlinsko, Přerov, Olomouc, v současné době Velká Bystřice u Olomouce, před národním kolem výběrové přehlídky ve všech oblastech SČDO, Volném sdružení východočeských divadelníků a Divaledním centru Podbeskydí.
• KANDRDÁSEK SČDO, memoriál Bedřicha Čapka, soutěž monologů a dialogů a do roku 2002 i skupinových vystoupení dětí a mládeže ve věku od 8 do 18 let, národní přehlídka v Čelákovicích, pak v Brandýse nad Labem, výběrové přehlídky v oblastech.
• JEDNOAKTOVKY SČDO, memoriál Ládi Lhoty, soutěž jednoaktových her k oživení zájmu o tuto oblast dramatiky. Přehlídka poprvé v roce 1983, poté v tříletých intervalech 1986, 1989, 1992, 1995 v Želči u Tábora a dále ve dvouletých intervalech 1998, 2000, 2002 v Holicích. Výběr prováděn ve všech oblastech a na přehlídkách Stronzo v Moravské Třebové a Kaškova Zbraslav.
• Tématická přehlídka ve Štramberku, v roce 1987 autorské divadlo, 1988 hudební divadlo, 1989 díla bratří Čapků.
• Divadlo jednoho herce SČDO, memoriál Slávky Trčkové, soutěžní přehlídka velmi náročného dramatického oboru v letech 1993, 1995, 1997 v Čelákovicích, v roce 1999 v Plzni, 2001 v Kaznějově, delegace převážně z regionálních přehlídek.
• KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM, soutěž venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. V roce 2002 již XXXIII. ročník.

EDIČNÍ ČINNOST
• příležitostně jsou vydávány metodické listy, např. k hodnocení soutěží POHÁREK SČDO, k soutěži jednoaktových her, k dramatizaci literární předlohy a pod.;
• první a druhý sborník ochotnických souborů s více než stoletou činností;
• sborník loutkářských souborů s padesátiletou a delší činností;
• Světlo v rukou režiséra - praktická příručka autorů dvojice Václava Müllera a Rudolfa Felzmanna o scénickém svícení určená technikům i režisérům (vydáno ve spolupráci s IPOS-ARTAMA);
• Mně sluchu dopřejte... - sborník statí a přehledů konaných ročníků soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO autorů Miloslava Kučery a Jiřího Hraše (vydáno ve spolupráci s IPOS-ARTAMA);
• Autorský zákon a ochotnické divadlo - výklad zákona č. 121/2000 Sb. a další informace o právu autorském.

SPOLEČENSKÉ A DALŠÍ AKCE
• společenské plesy SČDO od roku 1973 osmnáctkrát na Žofíně v Praze;
• ochotníci Národnímu divadlu, brigádnická pomoc při rekonstrukci Národního divadla v Praze v rámci Roku českého divadla (dvacet tisíc hodin zdarma);
• putovní výstavy fotografií z jednotlivých soutěží svazu, výstava o činnosti českých ochotnických souborů v Chorvatsku, výstava kreseb a karikatur Dušana Grombiříka z divadelního prostředí.

KLUB REŽISÉRŮ SČDO
• je zájmovým klubem členů svazu, kteří se programově věnují režii nebo se zajímají o vzdělání v této i jiných disciplínách ochotnické činnosti;
• je garantem výchovně-vzdělávací činnosti ve svazu.

ČINNOST AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ
• je řízena vlastním vedoucím orgánem - Radou SAL;
• podílí se řadu let na přehlídkových akcích
o Čechova Olomouc, přehlídka tradičního loutkového divadla souborů z celé republiky;
o Raškovy Louny, přehlídka na počest zakladatele loutkového divadla v Lounech, Zdeňka Rašky;
o Loutkářské letnice, pokračování tradice z první půle dvacátého století, zrušená Soběslavským plánem ministerstva kultury a osvěty. Tradice byla obnovena v roce 1981 v Čelákovicích, poté přehlídka přenesena do Českého Dubu a od roku 2002 se moravská část koná v Přerově.

KONTAKTNÍ ADRESY
Předsednictvo SČDO
předseda
PhDr. Jaroslav Vyčichlo, nám K. Šternberka 128, 338 28 Radnice, tel. zam. 377 226 482
místopředseda
Ing. Dušan Zakopal, gen. Píky 12/2886, 702 00 Ostrava 2, tel. 596 612 995
místopředseda a předseda rady SAL (Skupina amatérských loutkářů)
Miroslav Ryšavý, K louži 9, 101 00 Praha 10, tel. 271 720 137
hospodářka
Hana Kalašová, Na Václavce 38, 150 00 Praha 5, tel. zam. 224 152 136
tajemnice
Ludmila Panenková, Dobrovského 122/1, 405 01 Děčín 1, tel. zam. 412 512 547

Oblastní předsednictva
Praha a střední Čechy - Zdeněk Fürst, Pod kostelem 288, 280 07 Mochov
oblast České středohoří - Ludmila Panenková, Dobrovského 122/1, 405 01 Děčín
Jizerská oblast - Ladislav Novák, Sportovců 748, 412 51 Lomnice nad Popelkou
Západočeská oblast - Alena Svobodová, Mrtnická 547, 331 51 Kaznějov
Jihočeská oblast - Josef Hejtmánek, náměstí Svobody 39, 387 01 Volyně
Jihomoravská oblast - Václav Müller, Kuldova 24, 615 00 Brno
Středomoravská oblast - Aleš Hořínek, ČSA 7, 783 53 Velká Bystřice
oblast Severní Morava - Ing. Dušan Zakopal, gen. Píky 12/2886, 702 00 Ostrava 2

Informaci zpracoval u příležitosti 35. výročí vzniku SČDO
Vlastimil Ondráček
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':