Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ústí nad Orlicí, Mladá scéna 2009, přihláška

Část A – vyplní navrhovatel (dá se poslat elektronicky)
Mladá scéna 2009 v Ústí nad Orlicí
Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů (4.–7. 6. 2009)
NOMINACE/NÁVRH PŘEDSTAVENÍ DO PROGRAMU
(pokud nestačí místo, doplňte údaje na rubu tohoto nebo na samostatném listu)

Název přehlídky:
Navrhovatel (pořadatel):
Jméno odpovědné osoby:
Adresa:
PSČ/Místo:
Tel., e-mail: Datum:

Do programu celostátní přehlídky studentského divadla 2009 se znalostí propozic

nominujeme

navrhujeme bez pořadí

SOUBOR:
Kontaktní adresa:
Telefonické spojení na soubor (vč. jména):
S INSCENACÍ:

Jméno garanta propozic:
Jména (dalších) hodnotitelů:

Organizátor krajské přehlídky seznámil soubor s propozicemi a upozornil jeho členy na skutečnost, že když postoupí s představením na celostátní přehlídku studentského divadla, musí si část cesty zaplatit sami. V tomto případě má soubor možnost zažádat školu, město nebo kraj o příspěvek na dopravu.

Přílohy: zdůvodnění návrhu (viz propozice)
zápis z přehlídky (technická zpráva) – v případě více návrhů stačí 1× za přehlídku


Dodejte do. 30. 3. 2009 včetně (rozhoduje datum dodání, nikoli odeslání) na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2
Tel.: 221 507 974, 604 43 34 85, e-mail: novotna@nipos-mk.cz

Část B – vyplní soubor (dá se poslat elektronicky)
Mladá scéna 2009 v Ústí nad Orlicí
Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů (4.–7. 6. 2009)
NAVRHOVANÉ PŘEDSTAVENÍ
(pokud nestačí místo, doplňte údaje na rubu přihlášky nebo na samostatném listu)
Soubor
Název souboru (používejte velká/malá písmena i pravopis tak, jak uvádíte v propagaci):

Jméno, kontaktní adresa a telefon osoby oprávněné závazně jednat za soubor:

Další spojení na soubor:

e-mail: @ www:
Představení/inscenace:
Název:
Autor: celý soubor – jednotlivec – autor předlohy – v případě zahraniční předlohy překladatel – autor úpravy apod. (uveďte jednoznačný údaj):

Režie:

Příp. další členové tvůrčího týmu, pokud je uvádíte (funkce a jméno):


Čas potřebný k přípravě představení v hracím prostoru: min.
k produkci: min. příp. přestávka: min.
k uvolnění hracího prostoru: min.
Prostor pro představení (typ, rozměry, tvar):

Technické požadavky, poznámky apod.:

Počet osob celkem:

Počet noclehů – od – do (složitější situaci rozepište – změny konzultujte telefonicky):

Způsob dopravy:

Prohlašujeme, že jsme se seznámili s propozicemi pro rok 2009 a že pro provozování uvedeného díla máme vyřešeny autorskoprávní náležitosti. Jsme si vědomi skutečnosti, že pokud nebudou autorská práva vyřešena, nemůže náš soubor na celostátní přehlídce vystoupit.
Na přehlídce studentského divadla 2009 chceme vystupovat a pokud budeme vybráni, zúčastníme se celé přehlídky. Pokud to nebude možné, budeme tuto skutečnost neprodleně konzultovat s organizátory akce – bereme na vědomí, že nás nemožnost přizpůsobení se programu může vyloučit z přehlídky, a to i v případě nominace. Počítáme s tím, že si část cesty budeme muset zaplatit sami a že můžeme podat žádost o příspěvek na město, kraj a nebo školu.
Datum:
Přílohy podle propozic

Dodejte do 30. 3. 2009 včetně (rozhoduje datum dodání, nikoli odeslání) na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2
Tel.: 221 507 974, 604 43 34 85, e-mail: novotna@nipos-mk.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':