Databáze českého amatérského divadla

Texty: Protokol oblastní přehlídky Horažďovice 2008

P r o t o k o l o průběhu XXV. zpč oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích 2008.

Místo konání: Kulturní dům v Horažďovicích
Datum konání: 6. – 9.března 2008
Vyhlašovatel: Zpč Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň
Pořadatelé: Kulturní středisko v Horažďovicích
Svaz českých divadelních ochotníků, zpč oblastní předsednictvo
Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Odborná porota: Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS Praha
Marie Caltová, dramaturg DJKT v Plzni
František Hromada, režisér
Tajemnice poroty: Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO Plzeň

Průběh a výsledky přehlídky:
Čtvrtek 6. března 2008
20,00 Divadelní soubor TYJÁTR Horažďovice
Robin Hawdon: Úžasná svatba
Režie Karel Šťastný

Pátek 7.března 2008
20,00 Divadlo bez zákulisí, občanské sdružení, Sokolov
Bengt Ahlfors: Divadelní komedie
Režie Marie Skryjová a Martin Volný

Sobota 8.března 2008
10,00 Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary
Jan Drda: Hrátky s čertem
Režie Anna Ratajská

14,00 SPOlek DIvadelních NAdšenců, Plzeň (SPODINA)
N.V.Gogol: Ženitba
Režie Jakub Zindulka

17,00 Divadlo PROPADLO Plzeň
Robert Thomas: Mandarinkový pokoj
Režie Jiří Samek

20,00 Divadelní spolek JEZÍRKO Plzeň
Oldřich Daněk: Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku
Režie Jaroslav Pára

Neděle 9.března 2008
11,00 Studio Divadla DAGMAR Karlovy Vary a Pedagogické školy Karlovy Vary
Sofokles, Jean Anouilh: Antigoné
Režie Hana Franková

13,00 PODIVIDLO ažažAš a M M Hranice
Jaroslav Koloděj: Postel pro anděla
Režie Vratislav Mikan st.

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestné uznání Ivo Hýblovi za roli Nenažraný v inscenaci
N.V.Gogola Ženitba souboru SPODINA Plzeň

Ceny za herecké výkony Kláře Šťastné za roli Julie v inscenaci
Robina Hawdona Úžasná svatba DS TYJÁTR Horažďovice

Petru Buriánovi za roli Oskara v inscenaci
Bengt Ahlforse Divadelní komedie Divadla bez zákulisí Sokolov

Lili Weinlichové za roli Káči v inscenaci
Jana Drdy Hrátky s čertem DS D 3 Karlovy Vary

Františku Šimánkovi za roli Podkolatova v inscenaci
N.V.Gogola Ženitba souboru SPODINA Plzeň

Veronice Gruberové za roli Agáty v inscenaci
N.V.Gogfola Ženitba souboru SPODINA Plzeň

Miroslavu Urbanovi za roli Rogera v inscenaci
Roberta Thomase Mandarinkový pokoj Divadla PROPADLO Plzeň

Josefu Drápalovi za roli Vambery v inscenaci
Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském
zámku Divadelního spolku JEZÍRKO Plzeň

Michalu Novotnému za roli Zvoníčka, anděla strážného
v inscenaci Jaroslava Koloděje Postel pro anděla
souboru PODIVIDLO ažažAš a M M Hranice

Vratislavu Mikanovi st. za roli Ludvíka Myslivečka
v inscenaci Jaroslava Koloděje Postel pro anděla
souboru PODIVIDLO ažažAš a M M Hranice

Cenu za kolektivní herectví
Studiu Divadla DAGMAR a Pedagogické školy Karlovy
Vary v inscenaci hry Sofokles, Jean Anouilh Antigoné

Cenu za scénografii Jiřímu Hniličkovi k inscenaci Jana Drdy Hrátky s čertem
DS D 3 Karlovy Vary

Cenu za dramaturgii Matějovi Samcovi hry Sofokles, Jean Anouilh Antigoné
Studia Divadla DAGMAR a Pedagogické školy Karlovy Vary

Cenu za režii a výpravu Haně Frankové hry Sofokles, Jean Anouilh Antigoné
Studia Divadla DAGMAR a Pedagogické školy Karlovy Vary

Hlavní cenu Studiu Divadla DAGMAR a Pedagogické školy Karlovy
Vary za hru Sofokles, Jean Anouilh Antigoné

Na národní přehlídku DIVADELNÍ TŘEBÍČ/DIVADELNÍ DĚČÍN 2008

doporučena inscenace SPOlku DIvadelních NAdšenců Plzeň
N .V.Gogola Ženitba

nominována inscenace Studia Divadla DAGMAR a Pedagogické školy Karlovy
Vary Sofokles, Jean Anouilh Antigoné

Na jednání programové rady Celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla 2008 DT /DD bude tuto zpč oblastní přehlídku zastupovat ředitelka NIPOS Praha paní Lenka Lázňovská, předsedkyně odborné poroty v Horažďovicích 2008.

Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti KM ČR, Plzeňského kraje
a za podpory Města Horažďovice a dalších sponzorů.

V Horažďovicích dne 9.března 2008.

Zpracoval: Vlastimil Ondráček
ve spolupráci a tajemnicí odborné poroty Hanou Šikovou.

Místopředseda zpč SČDO v Plzni:

Vlastimil O n d r á č e k

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':