Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ochotnické divadlo, čas, 1956, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1956 ČASOPISU OCHOTNICKÉ DIVADLO
A JEHO PŘÍLOH

I. ZÁKLADNÍ PROBLÉMY
Bartoš M.: Správně vyřešit naše organizační problémy 217
Benda V.: Práce a úkoly poradního sboru pro ochotnické divadlo 25
Beneš J.: O některých projevech dogmatismu v ochotnické kritice 182
Buříval Zd.: Čelem k vesnici 49
Disman M.: Hrát? – Především vychovávat! 122
Dohnal Zd.: Mezinárodní úspěch našeho ochotnického hnutí 265
Hanzálková J.: Předvýchova ochotníků 173
Jančuška J.: Miekoľko poznámok k súčasným problémom ochotíckeho divadla na Slovensku
270
Koenigsmark J.: Slovo do pranice 73
Krombholcová K.: V duchu Tylově 1
Kubr Fr.: Naše strana a ochotnické divadlo 97
O cechařství a některých organizačních otázkách 49
Martinec J.: Co máme hrát? (Přehled repertoáru ochotnickýh souborů) 179
Semrád Vl.: Julius Fučík a divadlo 99
Velká událost našeho kulturního života (Po II. sjezdu čs. spisovatelů) 121
Scherl A.: Po zájezdu Moskevských 241
Za Tylovým příkladem 2
Šanderová V.: Ochotnické divadlo – důležitý činitel osvětové práce 258
Zenkl J.: Vyznání tylovských ochotníků 269
Slůvko k ochotníkovi ( Ethika ochotnické práce) 145

II. Z DĚNÍ OCHOTNICKÉHO HNUTÍ
Čermák J.: Ochotnické začátky J.K. Tyla 148
Dolanská S.: Abrahamoviny Dělnického divadla v Králově Poli 74
Kareš J.: Deset let svitavské Vigony 268
Krátký J.: Divadlo v Lounech do konce I. světové války 101
Nejedlý L.: 53 představení Gorkého Měšťáků v DDOČ 28
Valihrach J.: Význační umělci na olomoucké ochotnické scéně 267
Abychom nezapomínali (Poznámka k živé historii) 93
Pomozte doplnit historii dělnického divadla 27

III. OCHOTNÍCI VE SVĚTĚ
Čičić S.: Jihoslovanská divadla pomáhají ochotníkům 177
Introligator M.: Průkopníci divadla (Uruguay) 227
Mato T.: Divadelní život v Albánii 103
Rohoziński J.: Ze života polských souborů 126
Semrád V.: Ochotnické divadlo v Norsku 160
Skyba Z.: Ochotníci ve světě (Polsko) 52
Ochotníci ve světě (Maďarská lidová republika) 4

IV. K CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
Beneš J.: Hrst informací z průběhu soutěže 108
Zamyšlení nad moravskými národními přehlídkami 154
XXVI. Jiráskův Hronov – vítězství a směr 193
Dolanská S.: O národních přehlídkách českých a moravských souborů 150
Halada Vl.: Živé slovo na XXVI. Jiráskově Hronovu 223
Kheck R.: Divadelní soubory a odborářská soutěž lidové tvořivosti 229
Kubr Fr.: Poznámka o soutěži státních pracovních záloh 178
Znovu do soutěže 206
Vavruch P.: K XXVI. Jiráskovu Hronovu 169
Česká a slovenská klasika na XXVI. Jiráskově Hronovu 195
Glosy k letošnímu Hronovu 276
Hronovský aktiv o organizačních otázkách ochotnického hnutí 203
Hry současných autorů na XXVI. Jiráskově Hronovu 197
Tři mimořádná představení na XXVI. Jiráskově Hronovu 200
Vyznamenání zasloužilých ochotníků v Hronově 202
Z celostátní přehlídky ochotníků v uniformě 178

V. DRAMATURGIE
Balvín J.: Nazim Hikmet – dramatik 207
Věčně mladá historie 246
Bartoš O. dr.: Otec polské komedie Alexander Fredro 126
Beneš J.: Dvě ochotnické premiéry 78
Tisíc polibků a strýček z Ameriky 77
Černý J.: Kapitoly z dějin světové dramatické literatury
Antická komedie 84
Davové drama 185
Zrození divadla 12
Dolanská S.:
Čtveřice G. Zápolské 247
Na slovíčko o pohádkách 105
Základy na písku 14
Grym P.: Jonsonův „Alchymista“ 234
Mistr slova básnického (V. Vančura) 128
Hanzálková J.: Jak jsme došli k Sněhové královně 6
Koenigsmark J.: Dvojí odvaha 174
Kopáčová L.: Bojovnice za práva a štěstí ženy (G. Preissová) 87
Opavský J.: Proti lokajství, velkohubosti a frázím (A. Korjenčuk: „Křídla“) 75
Procházka J.: J.K. Tyl a Perly panny Serafínky 59
Režný V.: Vysoké letní nebe na ochotnické scéně 60
Semrád Vl.: „Člověk – to zní hrdě!“(k výročí M. Gorkého) 26
Henrik Ibsen 62
Schellingová V.: Ján Chalúpka, klasik slovenského dramatu 40
Scherl A.: Havlíček a Tyl 146
Sochorovská V.: Abychom se pobavili a s chutí pustili do práce! 76
Sopúšek E.A.: Prvá představení Tylových her na Slovensku 149
Tetauer Fr.: Bernard Shaw a jeho Pygmalion 128
Vaňková L.: Dvě nové hry o morálním rozkladu 230
O mužích a ženách v bílém a jak je hrát 38
Velký dar ochotnické dramaturgii – „Selská láska“ M. Stehlíka 61
Vostrý J.: Leonid Leonov – dramatik 243
Vyroubal J.: Česká klasika na východním Slovensku 5
Dramaturgické náměty pro kategorii C 22

Hrajeme na vesnici
Sochorovská V.: Bublík L.: Horoucí láska 94
Feuchtwanger L.: Ďábel v Bostonu 238
Lutowski J.: Noční služba 215
Petrovičová V.: Slamník 166
Rozov V.: Šťastnou cestu 68
Řezáčova E.: Jana 46
Škoda E.: Kolaborant 22

Náš autor
Cach Vojtěch: 1/II.str. ob.
Jariš Milan 3/II.str. ob.
Karvaš Peter 6/II.str. ob.
Kohout Pavel 5/II.str. ob.
Matuštíková Magda 4/II.str. ob.
Pavlíček František 11/II.str. ob.
Prachař Ilja 10/II.str. ob.
Šafránek Ota 2/II.str. ob.
Závěr rubriky 12/II.str. ob.

VI. MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY
Dohnal Zd.: Hrst zkušeností z naší agitbrigády 55
Smíšené umělecké skupiny soutěží 176
Dvořák V.: O soubory budoucnosti 56
Hanzálková J.: Poesii vesnickým lidem 278
Holman J.: Formy práce agitbrigády kolchozního klubu 54
Hraše J.: K režii uměleckého přednesu 159
O práci přednašeče s textem 233
Kupka E.: Z práce mosteckého satirického divadla 53
Machek J.: Indická poesie 278
Martinec J.: Básník lásky (Dramaturgická poznámka pro umělecký přednes) 104
Šafařík Ant.: Malé skupiny – velká věc 224
Ze zkušeností estrádního souboru 231

VII. PRÁCE REŽISÉRA, HERCE, VÝTVARNÍKA
Beneš J.: Poznámka k žánru Tylovy Tvrdohlavé ženy 33
Gübel I.: Práce herce na roli (I. – III.) 226, 250, 274
Havel J.: Co je a co není aranžmá 130
Martinec J.: K dálkovému školení 70
Neumann St.: Můj Kalafuna 80
Prokoš B.: Učme se od mistrů! 106
Spálený P.: Moje práce na postavě kardinála Angeliho v Tylově Janu Husovi 32
Tumlíř J.: Co doporučujeme vesnickým režisérům 58
Antonie Hegerlíková ochotníkům 124
Dopis ochotníkům (Jaroslav Vojta) 184
Před oponou 70
Skizza portrétu Míly Pačové 251
Halada Vl.: Technika jevištní řeči 9, 34, 86, 111, 134, 158, 210, 232, 248, 279
Kouřil M.: Krátký kurs o vývoji divadelní budovy
I. Antický divadelní prostor 24
II. Volný divadelní prostor 48
III. Divadelní prostor mysterií 71
IV. Humanistický divadelní prostor 95
V. Renesanční divadelní prostor 119
VI.Kukátkový divadelní prostor 143
VII. Alžbětínský divadelní prostor 167
VIII. Kukátkový divadelní prostor (II.) 191
IX. Kukátkový divadelní prostor (III.) 214
X. Kukátkový divadelní prostor (IV.) 239
XI. Kukátkový divadelní prostor (V.) 263
XII. Kukátkový divadelní prostor (VI.) 287
Kropáček J.: Kapitolky z dějin kostymu 10, 36, 88, 228, 252
Mráz Vl.: Z divadelních dílen ochotnické scény
Plastické kulisy – kašírování (1. část) 1/III str. ob.
Plastické kulisy – kašírování – povrchy materiálu (2. část) 2/III str. ob.
Ohně, požáry, výbuchy, jazykové plamenní a jiné živelné katastrofy 3/III str. ob.
Jak v soutěži hodnotit ochotnickou scénu 4/III str. ob.
Osvětlování (I.) 5/III str. ob.
Osvětlování (II.) 6/III str. ob.
K hronovským inscenacím (I.) 10/III str. ob.
K hronovským inscenacím (II.) 12/III str. ob.
Technická poradna 23, 47
Port J.: Technická poradna 69
Hrajete historickou hru? 141

VIII. KRITIKY - ZKUŠENOSTI – REPORTÁŽE
Bidlo Zd.: Na dobré cestě 30
Bláha C.: Za vesnickými ochotníky s pojízdnou divadelní školou 46
Černý Fr.: Strakonický dudák v Pekinu 175
Dolanská S.: O pěkném příkladu ochotnické družby 112
Za ochotníky v pohraničí 51
Hála J.: Další slovo do pranice 163
Jeřábek M.: Závod a soubor 30
Jurák M.: Podmínky dobré práce venkovských souborů 257
Kraus V.: V drsném kraji jemní lidé 133
Křemen J.: Takhle by to nešlo 31
Martinec J.: Jak jsme zakládali divadelní soubor 132
Učitel a ochotnické divadlo 257
Nový J.: Propagace a co se za tím skrývá – aneb Funkce tajemníka ve velkém souboru 181
Pokludová J.: Výroční zpráva vesnického ochotnického souboru 57
Štercl L.: O práci jednoho vesnického učitele 81
Vondra V.: Na nové cestě 117
Dopis přátelství 102, 249
Příklad tradičního souboru 15
Reportáž z divadelní vesnice 82
Z kritických dopisů redakci 222

Co nás pálí (Tribuna ochotníků)
Holec P.: Jedno potřebné 255
Pacovský J.: Pět poznámek k diskusi 273
Richter A.: Co vlastně potřebujeme 273
Semrád Vl.: Diskusní příspěvek z hronovského aktivu 219
Veličkin A.: Co nám chybí v časopise 256
Návrh ostravského krajského poradního sboru 254

Slovo má
Albrecht M.: O práci ochotnického dramaturga 35
Jeřábek M.: O malých jevištních formách 8
Král J.: O malých jevištních formách 8
Král Vl.: O zkušenostech ze Stehlíkovy „Selské lásky“ 110
Mešejda J.: O pomoc vesnickým souborům 162
Polák K.: O naléhavých problémech 135

IX. Z OCHOTNICKÉHO ŽIVOTA
Adámková E.: Tyl a Brno 259
Beneš J.: Dva úspěchy vesnických souborů 237
Příklad Karla Kříže 188
Z kritikova zápisníku 19
Bidlo Zd.: Lermontovova Maškaráda na ochotnické scéně 166
Nejstarší, a přece 113
Bláha C.: Děláme malé formy 93
Nedbalova Polská krev v ochotnické inscenaci 213
Veselá estráda v Milenově 284
Boučková M.: Vzpomínka na Marii Hübnerovou 184
Cmíral F.: Za „tátou“ Hrdličkou 43
Dostál B.: Z ochotnického života na zábřežském okrese 283
Fiala L.: Josef Sunek 141
Z oblastních přehlídek 213
Geringer J.: Co se nám zalíbilo 91
Gloss V.: Ochotníci budují 21
Oživení v Jeseníku 141
Proč dva soubory? 189
Hála J.: Do druhého desetiletí v Lokti 65
Nový divadelní soubor 285
Hezký J.: Brzy o nás uslyšíte 187
Holec J.: V Moravské Třebové spojili síly 140
Hořký P.: Ano? – Jak? 212
Pražské soubory dětem 237
Hulák V.: Divadelníci na Bystřicku soutěží 141
Zvítězili sami nad sebou 188
Chmelík J.: Hrajeme i na malém jevišti 136
Z Českobudějovicka 67
Janků A.: Z Boskovicka 65
Jindřichovský C.B.: Tylova Paličova dcera v Drahotuších 41
Kasal V.: Kronika vypráví 235
Korčová A.: Novinka z klasiky: Goldoniho Neotesanci 165
Krejča Vl.: K 160. výročí ochotnické činnosti v Hradci 261
O přílišném sebevědomí jednoho ochotnického souboru 211
Správná cesta za vesnickým divákem 41
Křemenová B.: Dobré představení operety 17
Kůrka J.: Den horníků v Souši 236
Machek J.: Dobrá bilance 189
Makrot J.: Německý soubor hraje Goldoniho 91
Milichovký J.: První výsledky 90
Navrátil J.: Náchod se připravuje na soutěž 66
Nešvera K.: Dobré představení „Kutnohorských havířů“ 260
Pozoruhodný pokus 66
Šimáčkův „Jiný vzduch“ 44
Pasovský J.: Sejdou se na Šumpersku? 67
Pilát M.: Soubor v růstu 115
Reichmann M.: II. dramaturgická konference v Litoměřicích 285
Sedláček F.: Hráli jsme Starou historii 281
Sedlářová V.: Nový soubor mladých 283
Skalický S.: Z Českého Meziříčí 115
Slovenčík Sv.: Spolupráce Divadla pracujících s lidovou uměleckou tvořivostí 211
Šimek A.: 50 let na ochotnických prknech 236
Šterc L.: Jarišovi „Inteligenti“ v Nymburce 165
Švarc L.: Ochotnické přátelství mezi Týništěm a Chotěboří 284
Tauchmann M.: 80 let žižkovského Tylu 282
Valchář J.: Mladí mladým 188
Valta V.: Úspěšná práce 283
Veselá M.: K vodňanské premiéře 138
ZK Tužkař zahájil Tylův rok 90
Vohanka V.: Radostné jubileum 165
Vondra V.: Mladá krev v benátském souboru 17
Zavadilová J.: Večer Komenského na malostranské škole 139
Zenkl J.: Jubilejní lístek z Tábora 260
Mladí písečtí přátelé! 282
75 let Anny Hantákové z Tábora 113
Babička litoměřických ochotníků 136
Blahopřání 92
Devadesát let „Hané“ 20
Divadelní festival v Bohosudově 164
Dny radosti a vzpomínek 281
Do dalších desítek! 236
Do nové práce 282
Do nové sezóny s Molièrem 283
Dobrá dramaturgie 91
Dodatkem k 50. výročí smrti H. Ibsena 190
Dramaturgický plán Jitexu 214
Jak dál, Chýnováci? 92
Jen zdánlivě jednoduchá 44
K situaci na Mikulovsku 20
K vzácnému jubileu 136
Krásnobřezenští ochotníci hráli před autorem 283
Lidové hry ve Slaném 164
Málo známá hra o lékařích v Praze Na Slupi 140
Mistr houslař 286
Na žateckém okrese 164
Náš zápisník 125
Nová forma ochotnické práce 259
O družbě českého a slovenského souboru 166
O jedné brigádě mládeže 90
O plánech vesnických souborů na Mnichovohradištsku 20
O práci jednoho souboru 260
Ohlas článku 92
Ochotníci, pohádky a děti 285
Ochotnická inscenace Višňového sadu 43
Ochotnické přátelství mezi Týništěm a Chotěboří 284
Oživení činnosti ve Vráži 116
Pan Sadílek to provedl znamenitě 116
Plzeňský kraj v soutěži 21
Pomáháme doplnit historii Dělnického divadla 66
Premiéra nové hry se zpěvy v Sušici 17
Příklad kolínských ochotníků 138
Příklady, které táhnou 190
Psohlavci 214
Redakční pošta 45, 70, 117
Slovenský klasik po prvé na české scéně 262
Soubor se zvláštním posláním 18
Soubor ZK Grafostroj Cvikov 139
Soutěž na nová díla dramatické tvroby 92
Strakonický dudák v Šumperku 90
Učni hrají divadlo 138
Úspěšné zakončení ochotnické sezóny 212
Úspěšný estrádní soubor domu osvěty 236
Veliký cíl 115
Více poesie na české scény 92
Vyškovská výstava 90 let „Hané“ 43
Vzorný vesnický soubor 164
Z Brněnska 17
Z činnosti prostějovského lidového divadla 142
Zasloužilý ochotník 91
Záslužná práce v pohraničním městečku 138
Zdar novému souboru! 187
Žižkovská dramaturgie 41
50 let S. Cóna 259
100 let divadelního souboru Tyl v Lysé nad Labem 281
115 let ochotnického divadla v Čáslavi 65
130 let divadla v Kralovicích 142

X. RŮZNÉ
Jirásek Alois: Z mých pamětí (výňatek) 171
Kainar Josef: České divadlo 8/II.str.ob.
Dobré zprávy z Orbisu 22
K vánocům 280
Knihy pro nás 94
Novinky ČDLJ 262, 286
Z novinek Orbisu 140, 190
Dopisovatelská soutěž – Zdarma na XXVI. Jiráskův Hronov 68
Výsledky soutěže lidových autorů 237
Naše křížovka. Znáte dobře Jiráskovy hry? 180
Objednáváme kostymy 47
Semrád Vl.: Náš slovníček 21, 45, 71, 95, 119, 143, 167, 191, 239, 263, 287
Třísky 23, 47, 69, 93, 118, 161, 238

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':