Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ostrožská N. Ves, CÍSAŘ, Jan: KAROLINSKÉ SNAŽENÍ - Trójanky. AS 2008, č. 2.

A tak pouze dvě inscenace dospěly k podobě, která proměnila ony snahy ve zřetelný scénický tvar. Také však obě tyto inscenace spojuje i to, že ani v jednom případě nezůstaly bez určitých otazníků, jež zabránily dovést tento tvar k výsledku bez problémů. Soubor BLIC z Ostrožské Nové Vsi si zvolil velice náročnou literární předlohu: Sartrovu úpravu Euripidových Trójanek. Už u Euripida je to situace poníženého, zdeptaného a znásilňovaného lidství, kdy si vítězní Řekové dělí trójské ženy jako válečnou kořist a kdy tyto bezmocné oběti pochopí, že jsou opuštěny bohy. Sartre tento moment zesiluje: člověku nezůstává nic jiného než být, existovat. Ale i v této situaci se sám musí snažit učinit tím, čím je. Inscenace tento smysl „lidské existence ve světě bez bohů“ nijak nezvýrazňuje – ale samozřejmě v ní ten smysl je. Režisérka Andrea Helmichová usiluje o to, aby jej sdělila s náležitou divadelností. Vrací se proto k syntetičnosti antického řeckého divadla, v hereckém projevu propojuje zpěv, taneční pohyb a slovo. Kde se podaří – jako třeba Hekabě Jiřiny Fojtové či Andromaše Kamily Nekolové – dojít touto cestou do roviny vnitřně pravdivého výrazu, dochází i v inscenaci k divadelně – tedy i divácky – působivým situacím. Ne vždycky tomu tak je; někdy zůstane právě jen u snahy, což přirozeně působí nevyrovnanost úrovně inscenace. Kromě toho scénografie (kostýmy a scéna) je vedle tohoto úsilí o hlubinné postižení „situace lidské existence“ příliš umělá, efektní, takže tragičnost občas posouvá k jakési módní apartnosti. Ale to nic nemění na tom, že je to inscenace, jejíž snažení překračuje běžný standard amatérského divadla.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':