Databáze českého amatérského divadla

Výstavy: Písek, Šrámkův Písek, výstava Amatérská scénografie, 1988

Rok konání:
1988
Autor vyýstavy:
Pavel Matoušek, scénograf:
Vznik výstavy byl motivován snahou o alespoň částečné zmapování scénografických tendencí amatérských divadel posledních let. Výstava zachycuje šíři profesních ambicí zúčastněných výtvarníků. Sešly se zde návrhy prostorových řešení a kostýmů, realizpované kostýmy, loutky, rekvizity. To vše ve valné míře konfrontováno s fotodokumentací realizace.
Z vystavené fotodokumentace je patrné, že objektiv, byť ovládán sebezručnějším fotografem, nepodá objektivní svědectví o funkčnosti scénografie, o jejím sepětí s textem, pohybem v čase a prostoru konkrétní inscenace. Kvalitu spolupráce výtvarníka s režisérem ověří jedině vlastní představení.
Samostatná prezentace scénografie s možností jejího zhodnocenískýtá základní problém nepostižitelnosti časoprostorových vjemů, o mikroklimatu divadelního porstředí nemluvě.
Videodokumantace je vzhledem ke značně omezeným možnostem amatérských souborů téměř vyloučena.

Přínos této výstavy lze spatřovat v tom, že vznikla na půdě přehlídky formátu ŠP. Většinu prací výtvarníkůmáme možnost posoudit přímo na vlastních realizacích.
Do budoiucnopsti si lze jen vroucně přát, aby letošní výstava nezůstala ojedinělou a aby v diskusních klubech byli vedle erudovaných scénáristů, dramaturgů a režisérů zastoupeni i činní výtvarníci.
Organizátor:
Iniciátor a organizátor PhDr. Vítězslava Šrámková, divadelní oddělení ÚKVČ Praha.

K VÝSTAVĚ SCÉNOGRAFIE na Šrámkově Písku 1988.
80. léta amatérského autorského divadla jsou charakterizpvána bohatstvím, různorodostí a vzájemným prostupováním stylů a divadelních žánrů, ale i - jak se nám zdá - u části souborů větším důrazem na vizuální, výtvarnou složku, větší barevností a záměrnější scénografickou prací, než tomu bylo v minulém desetiletí.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':